Навігація
Головна
Виправлення помилок у документах та облікових регістрахМетодика виправлення помилок у документах і облікових регістрахВиправлення помилкових записів у первинних документахВиправлення помилкових записів у первинних документахПервинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Форми бухгалтерського облікуТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОсобливості бухгалтерського обліку в банках
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах

Бухгалтерські документи повинні бути заповнені правильно і чітко, без помарок і виправлень. Але іноді при веденні обліку виникають помилки.

Помилки можуть бути локальними, коли спотворення інформації відбувається в одному документі, наприклад, невірно написана дата, або транзитними - якщо помилка автоматично проходить через кілька облікових регістрів, наприклад, якщо не вірно вказана сума якої-небудь операції. У документах, що оформляють грошові операції, виправлення взагалі не допускаються, такі документи переписують заново.

Найбільш поширеними методами виправленні помилок є наступні: коректурний; "червоне сторно"; додаткового запису.

При коректурним методом неправильний текст або сума закреслюються тонкої рисою так, щоб виправлений запис була видна, а зверху записують правильний текст. Такий вид виправлення обмовляється на полях з підписом особи, яка зробила виправлення.

Метод "червоне сторно" застосовується, коли в розрахунках вказана сума більша, ніж слід. При цьому додаткова запис для уточнення виправляємої суми оформляється червоною пастою (ручкою) або її обводять в рамку. Червона сторнировочная запис вважається негативною величиною, тому при підрахунку підсумків ця сума віднімається.

Наприклад, за дебетом рахунка 20 і кредитом рахунку 70 замість суми 7455 руб. вказана сума 7465 руб. При виправленні помилки методом "червоне сторно" суму перевищення (10 руб.) Вписують в рахунку червоним кольором або обводять в рамку. При підсумкових підрахунках ця сума віднімається (табл. 9.3, 9.4).

Таблиця 93

Рахунок 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Дебет

Кредит

+7465

10

+7455

Таблиця 9.4

Рахунок 20 "Основне виробництво"

Дебет

Кредит

+7465

10

+7455

Метод додаткового запису використовується в тому випадку, якщо запис зроблено в сумі меншій, ніж слід. При цьому на різницю в сумі робиться додатковий запис з тією ж кореспонденцією рахунків.

Наприклад, списані у виробництво матеріали на суму 28615 руб. Ця сума вказана на бухгалтерських рахунках. При виправленні помилки методом додаткової записи відсутню суму (1800 руб.) Вписують на рахунки таким самим проведенням (табл. 9.5, 9.6).

Таблиця 9.5

Рахунок 10 "Матеріали"

Дебет

Кредит

26815

1 800

28615

Таблиця 9.6

Рахунок 20 "Основне виробництво"

Дебет

Кредит

26815

1 800

28615

Відзначимо, що в Законі про бухоблік № 402-ФЗ відсутня пряма заборона на внесення змін в касові і банківські документи, проте є умова допустимості виправлень. Згідно ст. 9 нового закону в первинному обліковому документі допускаються виправлення, якщо інше не встановлено федеральними законами або нормативними правовими актами органів державного регулювання бухгалтерського обліку. Виправлення в первинному обліковому документі повинно містити дату виправлення, а також підписи осіб, що склали документ, в якому вироблено виправлення, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Форми бухгалтерського обліку

Форма обліку визначається структурою облікових регістрів, способом запису в них, послідовністю зв'язку між документами і регістрами.

Форма бухгалтерського обліку - певна організація формування інформаційної системи, що забезпечує в строго встановленій послідовності та взаємозв'язку суміщення хронологічної та систематичної записів, синтетичного та аналітичного обліку для цілей поточного контролю за фактами господарського життя (економічних подій) і складання звітності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Форма бухгалтерського обліку включає будова облікових регістрів і їх взаємозв'язок, а також послідовність і способи облікової реєстрації. Під нею розуміється певна система використання облікових регістрів, яка обумовить послідовність і способи облікових записів. Форми постійно удосконалюються в міру розвитку техніки обліку.

Ознаками, що відрізняють одну форму бухгалтерського обліку від іншої, виступають:

- Призначення, зміст, зовнішній вигляд і кількість застосовуваних облікових регістрів;

- Взаємозв'язок хронологічних і систематичних регістрів синтетичного та аналітичного обліку;

- Послідовність і способи записів в облікові регістри;

- Ступінь комп'ютеризації (використання засобів механізації та автоматизації) в обліку.

У сучасному бухгалтерському обліку застосовуються такі форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна, журнально-ордерна, автоматизована (діалогова) та спрощена.

Меморіально-ордерна форма - одна з традиційних форм бухгалтерського обліку; виникла ще в 1928- 1930 рр. У разі застосування меморіально-ордерної форми обліку хронологічна і систематична запису ведуться окремо. При цьому обліковий процес здійснюється наступним чином: меморіальні ордери, які складаються на підставі первинних документів, що оформляються бухгалтерські проводки реєструються в спеціальному журналі (хронологічний облік); на їх основі ведеться Головна книга (систематична запис). Документи, прикладені до меморіальних ордерів, служать підставою для записів у регістрах аналітичного обліку.

В кінці місяця складають оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку і оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку і виробляють їх взаємну звірку. При цьому зіставляють підсумки оборотних відомостей по аналітичних рахунках з даними відповідних синтетичних рахунків. Підсумки оборотів по дебету і кредиту всіх синтетичних рахунків, а також підсумок реєстраційного журналу, повинні бути рівні між собою (табл. 9.7).

Таблиця 9.7

Меморіальний ордер за лютий 2011 р

Підстава (посилання на документи або зміст запису)

За дебетом рахунка

За кредитом рахунка

Сума, руб.

Отримано по ПКО № 3 від 27.02.11 кошти з розрахункового рахунку

50

51

3500

Реєстраційний журнал - обліковий регістр, застосовуваний при меморіально-ордерній формі обліку для реєстрації меморіальних ордерів. Це регістр хронологічній запису. У ньому записуються дата, номер і сума кожного меморіального ордера. В кінці місяця підводиться підсумок зареєстрованих сум за всіма меморіальним ордерам. Підсумок по журналу повинен дорівнювати сумі всіх дебетових оборотів і сумі кредитових оборотів за місяць по всіх рахунках синтетичного обліку (табл. 9.8).

Таблиця 9.8

Реєстраційний журнал за березень 2011 р

Порядкові номери меморіальних ордерів

Дата складання

Сума за меморіальним ордерам

1

30.03.11

35023

2

30.03.11

32567

і т.д.

Проводки з меморіальних ордерів розносять по рахунках Головної книги (синтетичний регістр систематичного обліку). На окремих аркушах Головної книги відображаються тільки обороти за синтетичними рахунками; сальдо не виводиться. Записи в Головну книгу вносяться на підставі меморіальних ордерів та доданих до них виправдувальних документів, дані її звіряються з даними регістрів аналітичного обліку (табл. 9.9).

Таблиця 9.9

Головна книга

Рахунок 51 "Розрахунковий рахунок"

Дебет

Кредит

дата

номер меморіального ордера

кредит

рахунків

разом

дата

номер меморіального ордера

дебет рахунків

разом

Записи проводяться за шаховим принципом із зазначенням кореспонденції рахунків.

На підставі підсумків Головної книги складається оборотна відомість за синтетичними рахунками або шахова оборотна відомість. Для контролю підсумки її оборотів по дебету і кредиту звіряються з підсумками журналу реєстрації меморіальних ордерів.

Форма рахунків Головної книги, званої контрольно-шаховою відомістю, будується з розбивкою дебету і кредиту по кожному кореспондуючому рахунку і має такий вигляд (табл. 9.10).

Таблиця 9.10

Односторонній регістр

Контрольно-шахова відомість

Рахунок ________

Дата

№ меморіального ордера

З кредиту рахунків

Разом по дебету

Дата

№ меморіального ордера

У дебет рахунків

Разом по кредиту

На рахунках Головної книги фіксуються тільки поточні обороти за звітний період, тому за цими даними складається оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку (одночасно проводиться перевірка повноти та правильності записів господарських операцій: підсумок оборотів по дебету і кредиту рахунків звіряється з підсумком за реєстраційним журналом). У зворотному відомості розраховуються залишки по рахунках на кінець звітного періоду, за якими складається відповідний баланс.

Недоліками меморіально-ордерної форми обліку є:

- Громіздкість і трудомісткість обліку (багаторазове дублювання записів: в реєстраційному журналі, меморіальному ордері, синтетичних і аналітичних регістрах);

- Відставання аналітичного обліку від синтетичного;

- Відсутність у формах регістрів аналітичного обліку показників, потрібних для контролю, складання звітності та аналізу діяльності.

При використанні журнально-ордерної форми дані первинних документів систематично накопичуються в журналах-ордерах і допоміжних відомостях.

Журнали-ордери, складені за кредитовому принципом, відкриваються на окремий синтетичний рахунок або на групу їх на звітний період. Записи в журнали-ордери роблять на підставі первинних документів у хронологічному порядку або зі допоміжних відомостей. Після підбиття підсумків по журналу-ордеру його кредитовий оборот переноситься в Головну книгу по відповідному рахунку, куди також записуються обороти за дебетом його, але з інших журналів-ордерів (табл. 9.11, 9.12).

Таблиця 9.11

Вид Головної книги

Рахунок ____

Обороти по дебету

Разом по дебету

Обороти по кредиту

Сальдо

З кредиту рахунку ... але журналу-ордеру № ...

З кредиту рахунку ... по журналу-ордеру № ...

і

т.д.

Дебет

Кредит

Таблиця 9.12

Вид журналу-ордера, відкритого на кілька рахунків

У дебет рахунків

З кредиту рахунків

Разом

Рахунок ...

Рахунок ...

Рахунок ...

Рахунок ...

Суми

Рахунок ...

і т.д.

Разом

Основою для використання дайной форми обліку є принцип застосування накопичувальних регістрів (накопичення даних). Це забезпечує синтетичний і аналітичний облік засобів і господарських операцій. Накопичувальні облікові записи проводяться в розрізі кореспондуючих рахунків, що виключає необхідність складання меморіальних ордерів. Зазвичай в одному регістрі поєднуються хронологічна запис, синтетичний і аналітичний облік. Книги (картки) аналітичного обліку ведуться як виняток по деяких об'єктах.

Регістрами бухгалтерського обліку при журнально-ордерній формі є: журнали-ордери, допоміжні (накопичувальні) відомості. Крім цього застосовуються розроблені таблиці, Головна книга.

Журнали-ордери - це бухгалтерські регістри, побудовані за шаховим принципом на вільних аркушах спеціального розграфлених. Записи в журналах-ордерах проводяться або в міру надходження документів, або підсумками за місяць залежно від характеру і змісту операцій. Вони відкриваються на кожний синтетичний рахунок або групу взаємопов'язаних рахунків і мають постійний номер.

Журнали-ордери побудовані за кредитовому принципом, ведуться по кредиту одного або декількох однорідних рахунків.

За змістом і формою їх можна поділити на три групи.

Перша група - журнали-ордери, в яких реєструються кредитові обороти по рахунку і допоміжні відомості, складені з метою контролю за рухом грошових коштів.

Друга група - журнали-ордери, що використовуються для обліку операцій по рахунках розрахунків з підзвітними особами, постачальниками та підрядниками. Використовується лінійний спосіб (дебетові та кредитові обороти розміщуються по одному рядку). Так, наприклад, відображається заборгованість організації постачальнику і в міру оплати проводиться запис про її погашення - все по цьому рядку.

Третя група - журнали-ордери для обліку витрат на виробництво. У них записи проводяться в шаховому порядку. При цьому дебетуемого рахунка відображаються по горизонталі, а кредитуються - по вертикалі журналу-ордера.

Підсумки з журналів-ордерів переносяться в Головну книгу, де по кожному рахунку кредитовий оборот відображається однією сумою, а дебетовий - в кореспонденції з кредитуються рахунками. У книзі узагальнюються дані поточного обліку і взаємно звіряються записи за окремими рахунками; на її підставі складається бухгалтерський баланс.

Допоміжна відомість - обліковий регістр, призначений для систематизації (накопичення) даних, що містяться в первинних документах. Ці дані загальними підсумками записуються за рахунками обліку.

Допоміжна (накопичувальна) відомість покращує і спрощує облік, скорочує кількість облікових записів.

Основні особливості журнально-ордерної форми обліку такі:

- Використання для обліку фінансово-господарських операцій журналів-ордерів, запис в яких проводиться тільки по кредитовому ознакою;

- Поєднання і об'єднання в журналах-ордерах хронологічній запису, синтетичного та аналітичного обліку;

- Полегшення і прискорення складання звітності;

- Поліпшення організації та поділ праці облікових працівників;

- Зменшення обсягу облікової роботи, що досягається широким застосуванням накопичувальних відомостей, усуненням дублюючих записів, суміщенням в одному регістрі хронологічній запису, синтетичного та аналітичного обліку, скасуванням меморіальних ордерів, а також оборотних відомостей, які застосовуються як виняток;

- Угруповання документів по відношенню до журналів-ордерів і накопичувальним відомостям;

- Прискорення облікової реєстрації і ліквідації відставання аналітичного обліку від синтетичного.

Таблично-автоматизована форма обліку передбачає використання комп'ютерної техніки. За допомогою спеціальних програм дані первинних документів групуються та узагальнюються безпосередньо на комп'ютері, в результаті чого користувач отримує інформацію, еквівалентну але змістом регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Використання електронно-обчислювальних машин дозволяє автоматизувати процес вимірювання та реєстрації господарських операцій.

Процес підготовки і рішення задач бухгалтерського обліку на ЕОМ:

- Розробка алгоритму (порядку) вирішення поставленого завдання;

- Програмування рішення задачі;

- Підготовка вихідних даних і програми;

- Введення вихідних даних і програми;

- Налагодження програми безпосередньо на машині;

- Рішення задачі на машині і обробка результатів.

При автоматизованій формі початковим етаном

облікового процесу є збір, реєстрація та передача первинних даних для обробки на ЕОМ.

Другий етап - формування: масивів облікових даних на носіях (магнітних, оптичних): масивів, залишків і оборотів по рахунках за звітний період; класифікаторів господарських операцій, бухгалтерських записів і робочих масивів, за допомогою яких визначається багаторівнева структура підсумків.

Третій етап включає процеси обробки (і контролю за нею) інформації, записаної в масивах облікових даних, і нормативно-довідкової інформації, видачу машинограм оперативного й аналітичного обліку.

Заключний етап - отримання результатів за звітний період на вимогу користувача у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок по бухгалтерських рахунках або відображення на екрані дисплея необхідної інформації.

При спрощеній (простий) формі бухгалтерського обліку, використовуваної на невеликих підприємствах, застосовується Книга обліку господарських операцій (фактів господарської діяльності), в якій кожна операція відразу відображається на рахунках бухгалтерського обліку - в хронологічному порядку з зазначенням номера, суми та змісту (табл. 9.13 ).

Таблиця 9.13

Книга (журнал) обліку господарських операцій

Реєстрація операцій

Наявність та рух майна підприємства

№ операції

дата, № документа

зміст

операції

сума

рахунок ___

рахунок ___

рахунок ___

і т.д.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Сальдо початкове

Оборот за період

Сальдо кінцеве

Дана Книга є:

- Регістром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого можна визначити наявність майна і грошових коштів, а також їх джерел у підприємства на певну дату, і скласти бухгалтерську звітність;

- Комбінованим регістром, який містить усі застосовувані бухгалтерські рахунки і дозволяє вести облік операцій на кожному з них. При цьому вона повинна бути досить детальною для обгрунтування змісту відповідних статей бухгалтерського балансу.

Книга (журнал) обліку господарських операцій відкривається записами сум залишків на початок року (початок діяльності підприємства) по кожному виду майна, зобов'язань та інших засобів, за якими вони є.

Потім у графі "Зміст операції" записується місяць і в хронологічній послідовності позиційним способом на підставі кожного первинного документа відображаються всі господарські операції поточного місяця. При цьому суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі за графою "Сума", відображаються методом подвійного запису одночасно по графах "Дебет" і "Кредит" рахунків обліку відповідних видів майна та джерел їх придбання.

Після закінчення місяця підраховуються підсумкові суми оборотів за дебетом і за кредитом усіх рахунків обліку коштів та їх джерел, які повинні бути рівні підсумку коштів, показаному по графі "Сума". Після підрахунку підсумкових дебетових і кредитових оборотів коштів та їх джерел (бухгалтерських рахунків) за місяць виводиться сальдо по кожному їх виду (рахунку) на 1-е число наступного місяця.

Спрощена форма обліку може вестися двома способами:

- Без використання облікових регістрів для суб'єктів малого підприємства (проста форма);

- З використанням відповідних облікових регістрів.

Проста форма застосовується у разі, коли у підприємства немає основних засобів, розрахунки з контрагентами ведуться відразу (відсутні заборгованості на кінець періоду), відсутні перехідні залишки (наприклад, немає незавершеного виробництва).

Поряд з Книгою обліку фактів господарської діяльності для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками (а також з податку на доходи фізичних осіб тощо) треба вести відомість обліку заробітної плати. Крім того, ведеться касова книга, особові рахунки і т.п.

Форма з використанням регістрів для суб'єктів малого підприємства застосовується організаціями, у яких є власні основні засоби та інші товарно-матеріальні цінності, а також провідними розрахунки з подальшою або попередньою оплатою. При цьому в обліку використовуються лише кілька бухгалтерських рахунків, які об'єднують окремі групи рахунків.

В якості регістрів для обліку майна і джерел його утворення застосовуються відомості, які складаються для обліку операцій по одній групі використовуваних бухгалтерських рахунків на підставі первинних документів.

Сума за будь-якої операції записується у двох відомостях одночасно: в одній - по дебету рахунку із зазначенням номера кредитованого рахунку (у графі "Кореспондуючий рахунок"), в іншій - за кредитом кореспондуючого рахунку і аналогічним записом номера дебетуемого рахунку.

В обох відомостях у графі "Зміст операції" робиться запис на підставі форм первинної облікової документації про суть здійсненої операції.

Залишки коштів в окремих відомостях повинні звірятися з відповідними даними первинних документів, на підставі яких були зроблені записи (касові звіти, виписки банків та ін.). Узагальнення місячних підсумків фінансово-господарської діяльності малого підприємства, відображених у відомостях, проводиться у відомості (шахової) за формою В-9, на підставі якої складається оборотна відомість, яка є підставою для складання бухгалтерського балансу підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виправлення помилок у документах та облікових регістрах
Методика виправлення помилок у документах і облікових регістрах
Виправлення помилкових записів у первинних документах
Виправлення помилкових записів у первинних документах
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Форми бухгалтерського обліку
ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук