Навігація
Головна
Міжнародні стандарти фінансової звітності та перспективи їх...ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)Міжнародні стандарти фінансової звітностіМіжнародні стандарти фінансової звітностіМіжнародні стандарти фінансової звітності та їх застосуванняМіжнародний стандарт аудиту 240 "Обов'язки аудитора щодо несумлінних...Міжнародний стандарт аудиту 710 "Порівнянна інформація - порівняльні...Підготовка аудиторських висновків при перевірці на відповідність...Міжнародний стандарт аудиту 250 "Розгляд вимог законодавства і...Міжнародний стандарт аудиту 800 "Спеціальні міркування - аудити...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Теорія бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародні стандарти фінансової звітності

У всьому світі компанії (підприємства) складають і подають фінансову звітність. Соціальні, економічні та правові умови, національні традиції ведення бухгалтерського обліку, орієнтація національних стандартів на різних користувачів фінансової звітності в різних країнах призвели до того, що здаються однаковими форми звітності розрізняються за методикою формування і змісту економічних показників.

В умовах інтеграції національної економіки країн, створення спільних підприємств, проникнення капіталу за кордон з'являється об'єктивна необхідність нівелювати ці відмінності шляхом зближення правил бухгалтерського обліку і процедур, пов'язаних з підготовкою та поданням фінансових звітів.

Міжнародні стандарти обліку - це система взаємопов'язаних документів, що регламентують принципи, методи і категорії обліку.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це звід правил, методів, термінів і процедур бухгалтерського обліку, що носять рекомендаційний характер.

Метою фінансової звітності є подання необхідної корисної інформації всім потенційним користувачам, зацікавленим в отриманні відомостей про фінансове становище, результати господарської діяльності компанії або консолідованої групи компаній, ефективності управління і ступеня відповідальності керівників за доручену справу.

При розробці облікових стандартів узагальнювався досвід різних країн. МСФЗ відрізняються багатоваріантністю підходів до вирішення облікових проблем (наприклад, можливість використовувати кілька методів нарахування амортизації основних засобів, кілька методів обліку запасів, кілька варіантів оцінки фінансових вкладень). Вони постійно допрацьовуються і змінюються, приймаються нові.

Принципи, на яких базуються МСФЗ, такі:

• достовірність - економічна інформація повинна достовірно і адекватно відображатися у бухгалтерському обліку;

• номінальна оцінка - всі операції враховуються в бухгалтерському обліку в грошовій оцінці "за номіналом" відповідних валют з перерахунком, при необхідності, за офіційно сформованому курсом;

• обережність - у бухгалтерському обліку з великою обережністю підходять до прогнозами, оскільки враховуються реальні, достовірні витрати;

• повнота в обліку або відсутність компенсації - відбуваються операції повинні відображатися повно у всій сукупності даних без будь-якої компенсації;

• розмежування звітних періодів - витрати і доходи строго розмежовуються за періодами, до яких вони належать;

• сталість бухгалтерських методів - застосовувані методи в обліку повинні бути постійними і не мінятися довільно;

• безперервність - облік орієнтований на те, що підприємство буде функціонувати безперервно або досить тривалий період;

• подвійний запис - застосування в бухгалтерському обліку системи подвійного запису (одночасно по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків);

• відповідальність - кожен виконавець у бухгалтерському обліку веде свою ділянку робіт, за який несе повну відповідальність;

• контроль.

МСФЗ розробляє Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності. СМСФО був створений у 1973 р професійними організаціями бухгалтерів з дев'яти країн (Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Японія, Мексика, Голландія, Великобританія та Ірландія). Спочатку в комітет входили сьомій висококваліфікованих фахівців, які заклали основу розробки стандартів обліку. Перші досліди показали доцільність уніфікації обліку в міжнародному масштабі.

Зараз Рада включає більше 100 членів професійних бухгалтерських організацій - членів Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). СМСФО є незалежним органом приватного сектора, метою якого визначені уніфікація принципів бухгалтерського обліку, використовуваних компаніями для складання фінансової звітності в усьому світі.

До теперішнього часу розроблено більше 40 облікових стандартів, що стосуються різних аспектів ведення обліку.

Мети СМСФО такі:

- Розробка та публікація (відповідно до суспільними інтересами) МСФЗ, які повинні дотримуватися при поданні фінансових звітів, і допомогу в їх повсюдне прийнятті та дотриманні;

- Робота з удосконалення та гармонізації правил, стандартів і процедур обліку, пов'язаних з поданням фінансових звітів.

СМСФО працює завдяки фінансовій підтримці з боку професійних бухгалтерських та інших організацій, що входять до його Правління, МФБ і внескам від компаній, фінансових інститутів, бухгалтерських фірм та інших організацій. Крім того, СМСФО отримує дохід від продажу своїх публікацій.

МСФЗ в різних країнах використовуються по-різному, а саме:

- В якості національних стандартів (Кувейт, Латвія, Мальта, Пакистан, Хорватія);

- В якості національних стандартів, але з умовою, що для питань, не порушених у міжнародних стандартах, розробляються національні стандарти (Малайзія, Папуа-Нова Гвінея);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- В якості національних стандартів, проте в деяких випадках можлива їх модифікація у відповідності з національними особливостями (Албанія, Бангладеш, Барбадос, Замбія, Зімбабве, Кенія, Колумбія, Польща, Судан, Таїланд, Уругвай, Ямайка);

- Національні стандарти на основі МСФЗ з додатковими їх роз'ясненнями (Китай, Іран, Словенія, Туніс, Філіппіни);

- Національні стандарти на основі МСФЗ, проте деякі стандарти можуть бути більш деталізованими, ніж МСФЗ (Бразилія, Індія, Ірландія, Литва, Мавританія, Мексика, Намібія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія, ПАР);

- Національні стандарти на основі МСФЗ, за винятком того, що кожен національний стандарт включає в себе положення, в якому національний стандарт порівнюється з МСФЗ (Австралія, Данія, Італія, Нова Зеландія, Швеція, Югославія).

В даний час в Росії національні стандарти розробляються з урахуванням вимог МСФЗ. Тим не менш, відмінності між ними досі мають місце, зокрема:

- По МСФО фінансовий рік може не збігатися з календарним. Більше того, система оподаткування США дозволяє фірмам самостійно встановлювати терміни фінансового року. У російській практиці такі підходи виключені. Фінансовий рік встановлений збігається з календарним;

- В російській системі бухгалтерського обліку використовується національна валюта - рубль;

- Звітність міжнаціональної компанії підготовляється у валюті країни, де знаходиться їх штаб-квартира, але найчастіше - в доларах США, а дочірніх підприємств цих компаній - у національній валюті країни перебування;

- У плані рахунків англо-американської моделі нумерація рахунків відсутня, рахунки слідують за ступенем ліквідності - від найбільш ліквідних видів майна і зобов'язань до найменш ліквідних. У російському Плані рахунків послідовність зворотна. Аналогічно розміщення статей бухгалтерських балансів;

- Є відмінності в написанні чисел, обумовлені національними традиціями. Так, в англо-американській звітності кома розділяє розряди цілих чисел, а точка відділяє дробову частину від цілої. Наприклад, у звітності за МСФЗ вказується число у вигляді 24,376.85, а в російській - 24 376,85;

- В російській системі бухгалтерського обліку (на відміну від південноамериканської моделі) немає процедури, що дозволяє коригувати всі статті балансу на індекс інфляції. Це знижує вірогідність фінансової звітності в процесі її порівняння за різні періоди;

- По МСФО виправлення помилок допускається тільки методом "чорне сторно", тобто попередня помилковий запис коригується лише у бік збільшення. У російській практиці допускається використання методу "червоне сторно".

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків держав, широка інвестиційна політика настійно вимагають взаємопроникнення, взаємозв'язку, що призводить до взаємозбагаченню національних і міжнародних стандартів. На основі національних стандартів кожною організацією розробляється своя стратегія господарської діяльності на певному ринку продукції, робіт і послуг.

Новий Закон про бухоблік № 402-ФЗ припускає, що Положення з бухгалтерського обліку будуть замінюватися новаційні "стандартами бухгалтерського обліку". Певна частина нового закону присвячена порядку їх розробки та затвердження. Вони будуть ділитися на федеральні і галузеві, причому і ті й інші обов'язкові і повинні відповідати "рівню розвитку науки і практики". За їх основу братимуться міжнародні стандарти обліку.

Федеральні стандарти незалежно від виду економічної діяльності встановлюють:

1) визначення та ознаки об'єктів бухгалтерського обліку, порядок їх класифікації, умови прийняття їх до бухгалтерського обліку і списання їх в бухгалтерському обліку;

2) допустимі способи грошового виміру об'єктів бухгалтерського обліку;

3) порядок перерахунку вартості об'єктів бухгалтерського обліку, вираженої в іноземній валюті, у валюту РФ для цілей бухгалтерського обліку;

4) вимоги до облікової політики, у тому числі до визначення умов її зміни, інвентаризації активів і зобов'язань, документів бухгалтерського обліку та документообігу у бухгалтерському обліку, в тому числі види електронних підписів, що використовуються для підписання документів бухгалтерського обліку;

5) план рахунків бухгалтерського обліку та порядок його застосування, за винятком плану рахунків бухгалтерського обліку для кредитних організацій і порядку його застосування;

6) склад, зміст і порядок формування інформації, що розкривається в бухгалтерській (фінансової) звітності, в тому числі зразки форм бухгалтерської (фінансової) звітності, а також склад додатків до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати та складу додатків до бухгалтерського балансу і звіту про цільовому використанні коштів;

7) умови, за яких бухгалтерська (фінансова) звітність дасть достовірне уявлення про фінансовий стан економічного суб'єкта на звітну дату, фінансовому результаті його діяльності та рух грошових коштів за звітний період;

8) складу останньої і першою бухгалтерської (фінансової) звітності при реорганізації юридичної особи, порядок її складання та грошового виміру об'єктів в ній;

9) складу останньої бухгалтерської (фінансової) звітності при ліквідації юридичної особи, порядок її складання та грошового виміру об'єктів в ній;

10) спрощені способи ведення бухгалтерського обліку, включаючи спрощену бухгалтерську (фінансову) звітність, для суб'єктів малого підприємництва.

Федеральні стандарти можуть встановлювати спеціальні вимоги до бухгалтерського обліку (включаючи облікову політику, план рахунків бухгалтерського обліку та порядок його застосування) організацій бюджетної сфери, а також вимоги до бухгалтерського обліку окремих видів економічної діяльності.

Галузеві стандарти встановлюють особливості застосування федеральних стандартів в окремих видах економічної діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку для кредитних організацій і порядок його застосування затверджуються нормативним правовим актом Банку Росії.

Рекомендації в області бухгалтерського обліку приймаються з метою правильного застосування федеральних і галузевих стандартів, зменшення витрат на організацію бухгалтерського обліку, а також поширення передового досвіду організації та ведення бухгалтерського обліку, результатів досліджень і розробок в області бухгалтерського обліку.

Рекомендації в області бухгалтерського обліку застосовуються на добровільній основі. Вони не повинні створювати перешкоди здійсненню економічним суб'єктом його діяльності.

Стандарти економічного суб'єкта призначені для впорядкування організації та ведення ним бухгалтерського обліку. Необхідність і порядок розроблення, затвердження, зміни та скасування стандартів економічного суб'єкта встановлюються цим суб'єктом самостійно. Вони застосовуються рівнозначно і рівною мірою всіма підрозділами економічного суб'єкта, включаючи його філії та представництва, незалежно від їх місця знаходження.

Економічний суб'єкт, що має дочірні суспільства, має право розробляти і затверджувати свої стандарти, обов'язкові до застосування такими товариствами. Стандарти зазначеного суб'єкта, обов'язкові до застосування основним товариством та його дочірніми товариствами, не повинні створювати перешкоди здійсненню такими товариствами своєї діяльності.

Федеральні та галузеві стандарти не повинні федеральному закону про бухоблік. Галузеві стандарти не повинні суперечити федеральним стандартам. Рекомендації в області бухгалтерського обліку, а також стандарти економічного суб'єкта не повинні суперечити федеральним і галузевим стандартам.

Практична реалізація вищеперелічених положень Закону про бухоблік № 402-ФЗ дозволить ще більше зблизити російську практику бухгалтерського обліку зі сформованою міжнародною практикою обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Міжнародні стандарти фінансової звітності та перспективи їх використання в бюджетній сфері Російської Федерації
ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ 1)
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності та їх застосування
Міжнародний стандарт аудиту 240 "Обов'язки аудитора щодо несумлінних дій при аудиті фінансової звітності"
Міжнародний стандарт аудиту 710 "Порівнянна інформація - порівняльні показники і порівнянна фінансова звітність"
Підготовка аудиторських висновків при перевірці на відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності (1014)
Міжнародний стандарт аудиту 250 "Розгляд вимог законодавства і регулюючих органів при аудиті фінансової звітності"
Міжнародний стандарт аудиту 800 "Спеціальні міркування - аудити фінансової звітності, підготовленої відповідно до спеціальних принципами підготовки фінансової звітності"
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук