Навігація
Головна
Принципи професійної поведінки американських аудиторів і бухгалтерівЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ...Професійні організації бухгалтерів РосіїВедення реєстру аудиторів та аудиторських організаційПрофесійна етика аудитораЕтика професійного бухгалтера і аудитораЕтика професійного бухгалтера і аудитораКодекс професійної етики аудиторівВидача позик і гарантій публічно практикує професійному бухгалтеру...Професійна орієнтація та консультування щодо вибору професії в Росії
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійні організації аудиторів Росії

Професійні організації аудиторів відіграють значну роль у регулюванні аудиторської діяльності. Сьогодні цієї ініціативної діяльністю в Росії займаються саморегульовані організації.

Відповідно до Федеральним законом від 16.11.2007 № 315-Φ3 "Про саморегулівні організації" саморегулівної організацією (СРО) аудиторів визнається некомерційна організація, створена на умовах членства з метою забезпечення умов здійснення аудиторської діяльності. Некомерційна організація набуває статусу саморегулівної організації аудиторів з дати її включення до державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів.

Некомерційна організація включається до державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів за умови відповідності її наступним вимогам:

1) об'єднання у складі саморегулівної організації в якості її членів не менше 700 фізичних осіб або не менше 500 комерційних організацій, що відповідають установленим вимогам до членства в такій організації;

2) наявності затверджених правил здійснення зовнішнього контролю якості роботи членів саморегулівної організації аудиторів і прийнятого Кодексу професійної етики аудиторів;

3) забезпечення саморегулівної організацією аудиторів додаткової майнової відповідальності кожного її члена перед споживачами аудиторських послуг та іншими особами за допомогою формування компенсаційного фонду (компенсаційних фондів) саморегулівної організації аудиторів.

До прийняття нового Закону "Про аудиторську діяльність" аналогом державної реєстрації СРО аудиторів була процедура їх акредитації. Акредитація професійних аудиторських об'єднань передбачала їх офіційне визнання та реєстрацію в уповноваженому федеральному органі державного регулювання аудиторської діяльності. Станом на кінець 2008 р в Росії діяло п`ять аудиторських об'єднань, акредитованих при Мінфіні Росії: Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії (ІПБР), Аудиторська Палата Росії (АПР), Московська аудиторська палата (МоАП), Російська колегія аудиторів (РКА) і Інститут професійних аудиторів (ІПАР).

Базові функції саморегулівних організацій (у тому числі СРО аудиторів) також встановлені Федеральним законом від 01.12.2007 № 315-Φ3 "Про саморегулівні організації". Відповідно до зазначеного Закону саморегульована організація здійснює такі основні функції:

1) розробляє і встановлює умови членства в саморегулівної організації;

2) застосовує заходи дисциплінарного впливу щодо своїх членів;

3) здійснює аналіз діяльності своїх членів на підставі інформації, наданої ними у формі звітів;

4) представляє інтереси членів саморегулівної організації у їх відносинах з органами державної влади;

5) організовує професійне навчання та атестацію працівників - членів саморегулівної організації;

6) забезпечує інформаційну відкритість діяльності своїх членів;

7) здійснює контроль за професійною діяльністю своїх членів у частині дотримання ними вимог стандартів і правил саморегулівної організації, умов членства в саморегулівної організації;

8) розглядає скарги на дії членів саморегулівної організації.

Відповідно до Закону "Про аудиторську діяльність" саморегульована організація аудиторів поряд з функціями, встановленими Федеральним законом "Про саморегулівні організації":

1) розробляє проекти федеральних стандартів аудиторської діяльності;

2) бере участь у розробці проектів стандартів в області бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності;

3) розробляє і затверджує стандарти саморегулівної організації аудиторів;

4) приймає Кодекс професійної етики аудиторів;

5) повідомляє в уповноважений державний орган про додаткові вимоги, передбачених саморегулівної організацією аудиторів у своїх стандартах, а також про додаткові нормах професійної етики, включених до прийнятий нею Кодекс професійної етики аудиторів;

6) бере участь у створенні та фінансуванні діяльності єдиної атестаційної комісії;

7) організує проходження аудиторами навчання за програмами підвищення кваліфікації;

8) підтверджує дотримання аудиторами, які є членами цієї саморегулівної організації аудиторів, вимоги про навчання за програмами підвищення кваліфікації.

З 2010 р саморегульовані організації аудиторів почали займатися обов'язковим підвищенням кваліфікації аудиторів замість Мінфіну Росії. СРО самостійно вирішують весь комплекс питань, пов'язаних з навчанням аудиторів: визначають мінімальну тривалість навчання, стверджують програми підвищення кваліфікації, формують перелік навчальних центрів, контролюють процес навчання, а з 2011 р почався перехід на єдиний кваліфікаційний атестат.

Відповідно до Закону "Про аудиторську діяльність" з 1 січня 2010 р система обов'язкового підвищення кваліфікації аудиторів істотно змінилася. У професійного співтовариства і Мінфіну Росії був лише рік, щоб запустити новий механізм. Своєчасно прийняті відповідні нормативні правові акти та рекомендації. У результаті нова система навчання аудиторів розпочата діяти без збоїв.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Відповідно до Закону "Про аудиторську діяльність" основною ланкою в організації системи підвищення кваліфікації стали саморегульовані організації аудиторів. Торік Рада з аудиторської діяльності при Мінфіні Росії затвердив для СРО Рекомендації щодо організації підвищення кваліфікації аудиторів, які були схвалені Радою з аудиторської діяльності при Мінфіні Росії 29.10.2009 протоколом № 79 (зміни в цей документ внесені 29.04.2010 р протоколом № 84 ).

Ці рекомендації пропонують роз'яснення з організації проходження аудиторами навчання відповідно до програм підвищення кваліфікації.

На підставі даного документа саморегульовані організації вибрали навчальні центри, в яких аудитори можуть підвищувати кваліфікацію, прийняли рішення про зміст програм підвищення кваліфікації, визначили мінімальну тривалість навчання.

Рада з аудиторської діяльності рекомендував саморегулівним організаціям аудиторів на певний час зберегти ті підходи до побудови системи підвищення кваліфікації аудиторів, які діяли в 2009 р Йдеться про програмах підвищення кваліфікації, мінімальної тривалості щорічної навчання 10:00 на рік, переліку навчальних центрів. Дійсно, 2009-2010 рр. і навіть 2011 року - відповідальний період реформи регулювання аудиторської діяльності. Адже СРО тільки налагоджують свою роботу, відпрацьовується механізм ведення реєстру аудиторів та аудиторських організацій, формується фінансова база СРО. Потрібні великі зусилля для вирішення цих завдань. Тому рекомендація Ради з аудиторської діяльності про збереження на найближчі роки колишніх підходів до підвищення кваліфікації аудиторів видається розумною. Мінфін Росії підтримав її.

Система роботи СРО з навчальними центрами ще не до кінця відпрацьована. Раніше до реєстру Мінфіну Росії були включені майже 50 освітніх установ, розташованих по всій країні. У аудиторів з регіонів, віддалених від центру, не було необхідності їхати, скажімо, до Москви підвищувати кваліфікацію. Сьогодні більшість СРО прийняли рішення, що їх члени можуть підвищувати кваліфікацію тільки в навчальних центрах, які акредитовані при даній саморегулівної організації. Коло таких навчальних центрів виявився значно вужче, ніж раніше. Складається ситуація, коли для того, щоб пройти підвищення кваліфікації, члену СРО доводиться досить далеко їхати, що призводить до матеріальних витрат і втрати часу. Передбачається, що кожна СРО налагодить контроль за якістю і результатами навчання.

Починаючи з 2009 р іспити здавалися для отримання двох типів кваліфікаційних атестатів - на загальний аудит і банківський аудит. У 2010 р перевірка знань на вході в професію здійснювалася в тому ж порядку, як і колись, а з 2011 р за підсумками кваліфікаційного іспиту буде видаватися єдиний атестат аудитора.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Принципи професійної поведінки американських аудиторів і бухгалтерів
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЕТИКИ ПУБЛІЧНО ПРАКТИКУЮЧИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ БУХГАЛТЕРАМИ ТА АУДИТОРАМИ
Професійні організації бухгалтерів Росії
Ведення реєстру аудиторів та аудиторських організацій
Професійна етика аудитора
Етика професійного бухгалтера і аудитора
Етика професійного бухгалтера і аудитора
Кодекс професійної етики аудиторів
Видача позик і гарантій публічно практикує професійному бухгалтеру (аудитору)
Професійна орієнтація та консультування щодо вибору професії в Росії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук