Навігація
Головна
Міжнародний стандарт аудиту 220 "Контроль якості аудиту фінансової...Контроль якості аудиту фінансової звітностіПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮНадійність системи контролю якості фірмиЗовнішній контроль якості роботи аудиторських організацій, що...Цілі і завдання зовнішнього контролю якості роботи членів СРОВимоги до контролю якості роботи всередині аудиторської організаціїСлужба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудитуЗагальні положення про контроль, облік та аудит
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контроль якості аудиту

Контроль якості роботи аудитора здійснюється в декількох аспектах: контроль основного аудитора за роботою своїх асистентів; контроль аудиторської фірми за роботою аудитора і зовнішній контроль.

Питань контролю якості присвячені кілька федеральних стандартів: ФСАД № 7 "Контроль якості виконань завдань з аудиту"; ФСАД № 8 "Розуміння діяльності аудируемого особи, середовища, в якому вона здійснюється, і оцінка ризиків суттєвого викривлення аудируемой фінансової (бухгалтерської) звітності"; ФСАД № 34 "Контроль якості послуг в аудиторських організаціях". Ці стандарти були затверджені постановою Уряду РФ № 696 від 23.09.2002 "Про затвердження федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності".

Під ФСАД № 34 розглянуті питання організації контролю якості аудиту в аудиторської організації, а по ФСАД № 7 та № 8 - організація системи внутрішнього контролю аудируемого особи, оцінки ефективності цієї системи та ступеня довіри результатами контролю.

Відповідно до вимог ФСАД № 34 аудиторська організація повинна встановити систему контролю якості послуг (завдань), що забезпечує розумну впевненість в тому, що дана аудиторська організація та її працівники проводять аудит і надають супутні аудиту послуги відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, внутрішніми правилами (стандартами) аудиторської діяльності, а також у тому, що висновки та інші звіти, видані аудиторською організацією, відповідають умовам конкретних завдань.

Система контролю якості послуг заснована на тому, що аудит здійснюється законно і відповідає вимогам законодавства і внутрішньофірмових стандартів аудиторської організації.

Вимога ФСАД № 34 застосовується всіма аудиторськими організаціями. Принципи та процедури, які самостійно розробляє і приймає аудиторська організація у відповідності зі стандартом, залежать від масштабу і організації її діяльності, участі в групі взаємопов'язаних аудиторських організацій та інших факторів.

Тому характер і масштаби процедур контролю залежать від наступних умов:

• розміру аудиторської фірми;

• рівня самостійності службовців фірми;

• змісту практичної діяльності з проведення аудиторських перевірок;

• розподілу обов'язків між співробітниками (основними аудиторами) по здійсненню процедур контролю за якістю;

• порядку доведення до співробітників правил і процедур контролю за якістю роботи.

Контроль з боку аудиторської фірми за роботою аудитора здійснюється, по-перше, як обговорення і перевірка обґрунтованості аудиторського плану і програми проведення аудиту у даного клієнта; по-друге, суворим дотриманням організаційно-етичних аудиторських принципів (зокрема, аудитор, який консультує клієнта або відновлюючий клієнту бухгалтерський облік, не прямує до нього ж з перевіркою); по-третє, деякі аудиторські фірми практикують повторні, безкоштовні для клієнта переперевірки достовірності звітності іншим аудитором фірми вже після видачі аудиторського висновку основним аудитором.

У кожній аудиторської організації повинна бути створена і підтримуватися внутріфірмова система контролю якості роботи, для того щоб проведені цією організацією аудиторські перевірки повністю відповідали нормативним документам, що регулюють аудиторську діяльність:

• дотримання професійними співробітниками аудиторської організації вимог незалежності, чесності, об'єктивності, конфіденційності та професійної етики;

• укомплектування аудиторської організації професійними співробітниками, що володіють знаннями, вміннями і навичками, необхідними для належного виконання ними своїх обов'язків;

• доручення аудиторських завдань професійним співробітникам, кваліфікація яких відповідає особливостям цих завдань;

• виконання всіх видів робіт в ході аудиту на основі напрямних вказівок, поточного контролю та перевірки

виконаної роботи таким чином, щоб це відповідало необхідним вимогам якості;

• отримання співробітниками при нестачі досвіду або знань в конкретних обставинах відповідних консультацій як всередині аудиторської організації, так і поза нею;

• розробка і застосування в аудиторських організаціях на постійній основі процедури підбору і відхилення клієнтів;

• здійснення заходів щодо регулярним перевіркам надійності та ефективності функціонування внутрішньофірмової системи контролю якості роботи як такої;

• прийняття необхідних заходів щодо співробітників аудиторської організації у випадках невиконання або неналежного виконання ними покладених на них обов'язків.

Основні принципи і процедури системи контролю якості роботи аудиторської організації повинні бути доведені до відома кожного професійного співробітника цієї організації.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Можна виділити дев`ять основоположних принципів, на яких має бути побудована система контролю якості аудиту:

1) незалежність;

2) призначення працівника на конкретний об'єкт перевірки;

3) проведення консультацій зі складних питань обліку та звітності;

4) контроль;

5) професійний розвиток;

6) прийом на роботу кваліфікованих фахівців;

7) прийняття та ведення клієнтів;

8) використання співробітників на різних ділянках роботи;

9) інспекція.

Керівник аудиторської організації до початку проведення аудиту зобов'язаний затвердити керівника та старших аудиторів конкретної перевірки, що має бути відображено в загальному плані аудиту. Керівник перевірки і старші аудитори повинні проаналізувати професійні здібності рядових учасників перевірки, спланувати роботу, яка може бути їм доручена, і визначити специфіку та обсяг напрямних вказівок, поточного контролю та перевірок виконаних робіт. Керівник перевірки зобов'язаний застосовувати в ході аудиту ті засоби контролю якості роботи, встановлені аудиторською організацією, які найкращим чином підходять до даної конкретної аудиторській перевірці.

Будь-яке доручення роботи старшим аудиторам і рядовим учасникам перевірки повинно здійснюватися таким чином, щоб той, хто доручає роботу, мав розумну ступінь впевненості в тому, що виконавець володіє знаннями, вміннями та навичками, необхідними для належного виконання цієї роботи.

Направляючі вказівки відносно старших аудиторів і рядових учасників перевірки включають в себе інформацію про їх обов'язки та цілях процедур, які їм належить виконувати. Ці вказівки також повинні містити відомості про особливості діяльності економічного суб'єкта і про можливі проблеми бухгалтерського обліку та аудиту, які можуть вплинути на специфіку, обсяг і витрати часу при застосуванні аудиторських процедур.

При підготовці керівних вказівок слід брати до уваги загальний план аудиту і розрахунки витрат часу на проведення аудиту. Основним засобом передачі виконавцям напрямних вказівок служить програма аудиту. Поточний контроль роботи виконавців складається з елементів керівних вказівок і перевірки виконаної роботи.

Перевірка результатів виконаної роботи повинна здійснюватися стосовно кожного виконавця і співробітниками, принаймні, не поступливими в знаннях, уміннях і навичках тим, кого вони перевіряють. При перевірці результатів основну увагу необхідно приділяти наступних питань:

• виконувалася робота відповідно до програми аудиту;

• документувалися Чи належним чином виконана робота і її результати;

• чи всі суттєві зауваження, що виникли по ходу перевірки, були з'ясовані і знайшли відображення у висновках аудитора;

• чи досягнуто мети відповідних аудиторських процедур;

• чи випливають зроблені аудитором висновки з отриманих ним результатів, і служать чи результати роботи основою для думки аудитора.

Співробітники, які здійснюють перевірку результатів робіт, зобов'язані поставити на перевіряються робочих документах свій підпис або своє легко идентифицируемое умовне позначення. Перевіряючі можуть у разі потреби дати в робочих документах оцінку діям перевіряється, викласти зауваження, коментарі або рекомендації.

В ході аудиту співробітники, відповідальні за перевірку результатів роботи, зобов'язані регулярно виконувати наступні дії:

• стежити за ходом виконання загального плану і програми аудиту;

• виробляти оцінки внутрішньогосподарського ризику, ризику засобів контролю, у тому числі за підсумками тестування засобів контролю, ризику невиявлення і при необхідності вносити в межах своєї компетенції коригування в загальний план і програму аудиту;

• стежити за належним документуванням аудиторських доказів, отриманих в результаті аудиторських процедур по суті, і перевіряти правильність висновків, зроблених по ходу роботи, в тому числі за підсумками проведених консультацій;

• з'ясовувати і оцінювати ступінь впливу відзначаються в ході аудиту помилок та перекручень і рекомендованих у зв'язку з цим виправлень на достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Слід також врахувати, що виділення в процесі аудиту певного етапу контролю якості аудиту необхідно для контролю виконання плану в цілому, його уточнення, коректування. Тільки за умови досягнення основних цілей перевірки можна переходити до заключного етапу аудиту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Міжнародний стандарт аудиту 220 "Контроль якості аудиту фінансової звітності"
Контроль якості аудиту фінансової звітності
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ
Надійність системи контролю якості фірми
Зовнішній контроль якості роботи аудиторських організацій, що здійснюють аудит суспільно значущих господарюючих суб'єктів
Цілі і завдання зовнішнього контролю якості роботи членів СРО
Вимоги до контролю якості роботи всередині аудиторської організації
Служба внутрішнього контролю та Служба внутрішнього аудиту
Загальні положення про контроль, облік та аудит
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук