Навігація
Головна
Система документів бухгалтерського облікуДокументообіг в бухгалтерському облікуПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Особливості бухгалтерського обліку в банкахПервинні облікові документи та регістри бухгалтерського облікуВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ...Регістри бухгалтерського облікуІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документи бухгалтерського обліку

Для суцільного та безперервного відображення об'єктів бухгалтерського обліку необхідно насамперед фіксувати кожну господарську операцію. Фінансово-господарська діяльність організації супроводжується виконанням численних операцій. З цією метою застосовується елемент методу бухгалтерського обліку документації - основний спосіб спостереження за господарською діяльністю організації, її первинного контролю. Кожна операція незалежно від обсягу і змісту в момент її здійснення оформляється документом і є першим етапом обліку.

Документація служить підставою для подальших бухгалтерських записів і забезпечує точність, достовірність та безперечність облікових показників, а також можливість їх контролю.

Документ (від лат. Documentum - повчальний приклад, свідоцтво, доказ) являє собою письмовий доказ, що підтверджує факт здійснення господарської операції, право на її вчинення. Документи є засобом, за допомогою якого здійснюється сама фінансово-господарська діяльність. Вони використовуються для оперативного керівництва та управління організацією. На підставі документів ведеться повсякденне спостереження за рухом товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів організації, встановлюються законність і доцільність тих чи інших операцій. Документи підтверджують достовірність облікових даних, допомагають виявити помилки в бухгалтерському обліку.

Документи мають правове значення, вони використовуються як докази при суперечках між організаціями та особами. Тільки правильно і своєчасно оформлені документи мають доказову силу в арбітражі та судових інстанціях. Документи служать підставою для судово-бухгалтерській експертизи, проведеної за рішенням прокуратури, суду, арбітражу, слідчих органів.

Документи мають контрольне значення, оскільки дають можливість перевіряти збереження цінностей, попереджати випадки розкрадання. Велике значення мають документи при проведенні документальних ревізій, аудиторських перевірок господарсько-фінансової діяльності організації. Документи використовують при аналізі результатів роботи організації. Саме документ є основою інформаційної системи організації, що використовується в управлінні. Документування інформації є обов'язковою умовою включення інформації в інформаційні ресурси. У відповідності зі ст. 11 Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" документування інформації здійснюється у порядку, встановленому Урядом РФ. Правила діловодства та документообігу, встановлені органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції, повинні також відповідати вимогам, встановленим Урядом.

Основними напрямками документації є уніфікація і стандартизація.

Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, що затверджуються міністерствами і відомствами.

Уніфікація форм первинної облікової документації має велике значення для вдосконалення обліку, так як встановлює і закріплює єдині вимоги до документування господарської діяльності організацій, систематизує облік, виключає з обороту застарілі і довільні форми, сприяє раціональної організації обліку.

За останні роки затверджено 250 уніфікованих форм первинної документації, в тому числі:

• з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, робіт у капітальному будівництві (постанова Держкомстату Росії від 30.10.1997 № 71а "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, робіт у капітальному будівництві ");

• з обліку касових операцій; результатів інвентаризації (постанова Держкомстату Росії від 18.08.1998 № 88 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій, з обліку інвентаризації") та ін.

Дані форми первинної облікової документації поширюються на юридичних осіб незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність на території Російської Федерації.

У уніфіковані форми первинної облікової документації (крім форм з обліку касових операцій) організація при необхідності може вносити додаткові реквізити. Виняток окремих реквізитів з уніфікованих форм не допускається.

У відповідність з вимогами ст. 9 Закону "Про бухгалтерський облік" первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити такі обов'язкові реквізити:

1) найменування документа;

2) дату складання документа;

3) найменування організації, від імені якої складено документ;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

4) зміст господарської операції;

5) вимірники господарської операції в натуральному і грошовому виразі;

6) найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

7) особисті підписи зазначених осіб.

Внесені зміни повинні бути оформлені відповідним організаційно-розпорядчим документом організації.

Уніфіковані документи - це типові документи, затверджені у встановленому порядку і призначені для оформлення однорідних операцій в організаціях з різною формою власності і різними галузевими особливостями.

Стандартизація документів - встановлення однакових, стандартних розмірів для типових документів, що дозволяє скоротити витрату паперу на виготовлення документів, спрощує їх обробку та зберігання.

Документи повинні складатися своєчасно, як правило, у момент здійснення операції або, якщо це неможливо, - безпосередньо після закінчення операції. При реалізації товарів, продукції, робіт і послуг із застосуванням контрольно-касових машин допускається складання первинного облікового документа не рідше одного разу на день по його закінченні на підставі касових чеків.

У документах повинні бути заповнені всі реквізити, що відображають достовірні дані. Документи можуть заповнюватися пастою кулькових ручок, хімічним олівцем, за допомогою друкарських машин або повністю автоматизованим шляхом. Документ повинен бути оформлений чітко, ясно, без помарок, робити записи в документах простим олівцем не дозволяється. Підсумкові записи, пов'язані з передачею цінностей, мають бути прокреслені.

Перелік осіб, які мають право підпису документів, стверджує керівник організації за погодженням з головним бухгалтером.

Облікова документація повинна відповідати таким основним споживчим властивостям:

• достовірності, тобто відповідності мали місце фактам господарського життя, фактично зроблених операціях в кількісному і грошовому вираженні;

• ясності і доступності для розуміння не тільки працівниками бухгалтерії, а й іншими користувачами даних обліку і звітності;

• своєчасності оформлення, що дозволяє правильно відносити господарські операції до відповідних обліковими періодами, здійснювати оперативний контроль їх законності і доцільності;

• орієнтації на обробку даних первинних документів в умовах автоматизації облікового процесу та формування бухгалтерської звітності.

Інформація, що міститься в первинних облікових документах, повинна бути не тільки якісною, відповідної істині, що відповідає вимогам законності та ділової етики бізнесу, але й ефективною. Це означає, що в документі необхідно відображати лише необхідну, але достатню інформацію, його зміст та правила складання повинні відповідати чинному законодавству, рівню повноважень посадових осіб, що його підписали.

Для оптимізації процесу обробки документів необхідно чітко організувати документообіг.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Система документів бухгалтерського обліку
Документообіг в бухгалтерському обліку
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННЯ І ДОВЕДЕННІ ЗЛОЧИНІВ
Регістри бухгалтерського обліку
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук