Навігація
Головна
Місце зовнішньоекономічної інноваційної служби в організаційній...АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВМісце і роль управління персоналом у системі управління підприємствомФінансовий менеджмент і його місце в управлінні підприємствомОрганізація і функціонування служби управління якістю на підприємствіСтруктурний місце розташування служби управління персоналом в...Місце інновацій у системі стратегічного управління підприємствомРоль і місце інформаційних технологій в управлінні підприємствомБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВАСЛУЖБА І СЛУЖБОВЦІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС)
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статус бухгалтерської служби та її місце в управлінні підприємством

Система бухгалтерського обліку має у своїй структурі фінансовий, управлінський і податковий облік. Ця система з відповідними інформаційними потоками, які характеризуються наявністю прямого і зворотного зв'язків. Відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік" відповідальність за організацію цієї системи, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій. Керівник зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне дотримання всіма підрозділами та службами, працівниками, які мають відношення до обліку, порядку формування та подання облікових документів для відображення в обліку містяться в них даних.

Залежно від обсягу облікової роботи керівники організацій можуть сформувати наступні варіанти, передбачені законодавством:

1) бухгалтерська служба як структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером;

2) вводиться в штат посаду бухгалтера;

3) ведення бухгалтерського обліку здійснюється на договірних засадах спеціалізованою організацією;

4) ведення бухгалтерського обліку здійснюється самим керівником організації.

Варіанти, передбачені пунктами 2 -4, рекомендується застосовувати в організаціях, що належать згідно із законодавством РФ до малих форм підприємництва.

Правовий статус бухгалтерської служби регулюється чинним законодавством, нормативними документами, організаційно-правовою формою і загальною структурою управління організацією. Ця служба наділена особливими повноваженнями, яких немає в інших підрозділів організації. Законодавством передбачено, що без підпису головного бухгалтера або уповноваженої ним особи грошові і розрахункові документи не мають юридичної сили. Бухгалтерія контролює роботу, діяльність матеріально відповідальних осіб, перевіряє їх звітність, бере участь в інвентаризації цінностей. На бухгалтерію покладається не тільки контроль за правильністю оформлення первинних документів, а й за їх збереження на всіх стадіях їх використання до здачі в архів, за своєчасність їх подання при відповідних запитах судових і податкових органів, аудиторських перевірках.

Основу побудови процесу обліку в господарюючого суб'єкта будь-якої форми власності складає організація роботи облікового персоналу.

Останнім часом велика частина організацій прагне систематизувати роботу своїх фінансових служб, вводячи внутрішні положення бухгалтерського обліку. При стандартизації обліку в організації розробляються Положення про бухгалтерію, посадові інструкції для працівників бухгалтерії та ін.

Положення про бухгалтерію являє собою локальний нормативний акт, що визначає порядок організації бухгалтерської служби, її функції і завдання, а також права та обов'язки рахункових працівників. Цей документ належить до уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, його форма має чітко встановлену структуру:

• загальні положення;

• цілі і завдання;

• функції;

• права та обов'язки головного бухгалтера (сто заступників);

• взаємини, службові зв'язки;

• організація робіт.

Розділ "Загальні положення" включає визначення бухгалтерського обліку, вказівка обраної форми ведення обліку, чисельність і штат бухгалтерії, найменування законодавчо-нормативних актів, якими керується бухгалтерія у своїй діяльності.

У другому розділі "Цілі і завдання" викладаються цілі та завдання здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У третьому розділі "Функції" розкриваються імовірно покладені на бухгалтерську службу по веденню бухгалтерського обліку функції: організаційна, методологічна, аналітична, облікова, контрольна, розрахункова, звітна, виконавська, архівна. На підставі перерахованих функцій визначається приблизний штат бухгалтерської служби і розробляються посадові інструкції працівників бухгалтерії. З метою оптимального розподілу всього обсягу робіт між співробітниками бухгалтерії функції повинні бути чітко визначені із зазначенням ступеня самостійності у вирішенні питань.

Четвертий розділ "Права та обов'язки головного бухгалтера (його заступників)" включає посадову інструкцію головного бухгалтера (його заступників), складену на основі Закону "Про бухгалтерський облік", Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності та Положення про головних бухгалтерів, чинного з 1980 р і затвердженого постановою Радміну СРСР від 24.01.1980 № 59 "Про заходи щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку та підвищення її ролі в раціональному і економному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів".

У п'ятому розділі "Взаємовідносини, службові зв'язки" вказуються служби, з якими бухгалтерія взаємодіє:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• всі структурні підрозділи - з питань бухгалтерського обліку;

• юридична служба - з правових питань, пов'язаних із підготовкою документів;

• кадрова служба - з питань підбору кадрів для бухгалтерії, розрахунку заробітної плати персоналу відповідно до наказів про зарахування (прийнятті) на роботу, звільнення, відпустці, переміщенні в організації і т.д .;

• служба діловодства організації - з питань, пов'язаних з наданням довідок, відомостей, зведень за запитами керівництва, а також з поданням звітів про результати фінансово-господарської діяльності.

У цьому ж розділі відображаються зовнішні зв'язки:

• з податковими, статистичними і соціальними органами - подання відповідної звітності;

• з банківськими структурами - здійснення розрахунків за допомогою документів, що оформляються в бухгалтерії.

Шостий розділ "Організація робіт" включає правила внутрішнього розпорядку роботи бухгалтерії. У тих випадках, коли організація потрапляє в число суб'єктів, що підлягають обов'язковому аудиту, в даний розділ вноситься відповідна інформація.

Таким чином, Положення про бухгалтерію - багатопрофільний документ, який чітко регламентує порядок її роботи, відповідний Колективному договору даної організації. Від ретельності і деталізації його розробки залежить ефективність системи бухгалтерського обліку в організації.

Положення про бухгалтерію становить головний бухгалтер та затверджує керівник організації. Логічним продовженням Положення про бухгалтерію є посадові інструкції працівників бухгалтерії, які складаються для кожного працівника бухгалтерії. У них визначають конкретні операції по обліковій роботі. Завдяки розмежуванню прав і обов'язків облікового персоналу кожна посадова особа може планувати свою діяльність в межах покладених на нього обов'язків, уникаючи дублювання у виконанні трудових функцій. Трудове законодавство не містить обов'язкових норм але формуванню посадових інструкцій, але у разі їх відсутності виникають проблеми з прийняттям на роботу, переміщенням і відстороненням від роботи.

Основу посадових інструкцій співробітників бухгалтерії повинні складати кваліфікаційні характеристики, які передбачені постановою Мінпраці Росії від 06.06.1996 № 32.

Посадові інструкції - внутрішній документ організації, що визначає організаційно-правове становище працівника, тому необхідно, щоб вони відображали весь коло його службових обов'язків, повноважень і відповідальності.

Посадова інструкція може включати наступні розділи:

• загальні положення;

• функції працівника;

• права та обов'язки;

• відповідальність;

• Заключні положення.

Посадові інструкції співробітників бухгалтерської служби розробляє головний бухгалтер та затверджує керівник організації. Затверджена посадова інструкція повинна доводитися в обов'язковому порядку до відома працівника, що займає відповідну посаду.

Таким чином, організація бухгалтерського справи передбачає:

• розробку організаційно-розпорядчих документів (положення про бухгалтерію, посадових інструкцій працівників бухгалтерії, штатного розкладу);

• складання графіка документообігу організації;

• створення номенклатури справ і організацію зберігання документів;

• формування кадрової політики бухгалтерії (порядку атестації бухгалтерів, системи підбору персоналу та підвищення його кваліфікації);

• створення технології обробки одержуваної інформації (застосовувана форма ведення облікового процесу).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Місце зовнішньоекономічної інноваційної служби в організаційній структурі управління підприємством
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ
Місце і роль управління персоналом у системі управління підприємством
Фінансовий менеджмент і його місце в управлінні підприємством
Організація і функціонування служби управління якістю на підприємстві
Структурний місце розташування служби управління персоналом в загальній системі управління
Місце інновацій у системі стратегічного управління підприємством
Роль і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
СЛУЖБА І СЛУЖБОВЦІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук