Навігація
Головна
Особливості бухгалтерської справи на стадії реорганізації підприємстваОсобливості бухгалтерської справи на стадії ліквідації підприємстваСтворення, функціонування, реорганізація та ліквідація підприємстваОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИОсобливості організації бухгалтерської справи в некомерційних...Особливості бухгалтерської справи в організаціях малих формОсобливості організації бухгалтерської справи в державних унітарних...АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИОсобливості створення та функціонування організаційно-правових форм...ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості бухгалтерської справи на стадії створення підприємства

Бухгалтерський облік в організації ведеться систематично без пропусків з моменту її утворення до офіційного закриття з тих чи інших причин. Саме тому бухгалтер необхідний організації з моменту, коли вона тільки створюється: він бере участь у підготовці та реєстрації установчих документів, відкриває розрахунковий рахунок у банку, ставить організацію на облік у податкових органах, здійснює платежі організаційних витрат тощо Потім здійснюється статутна діяльність організації, супроводжувана звичайної бухгалтерської роботою по збору, реєстрації та узагальнення інформації про майно, зобов'язання і джерела коштів, їх зміни під впливом господарських операцій, обліку доходів і витрат, виявлення фінансових результатів діяльності, складання бухгалтерської звітності.

Діяльність організації починається з її державної реєстрації, і на цій стадії бухгалтер проводить дуже важливу для організації роботу. У невеликих фірмах процедуру реєстрації часто проводить саме бухгалтер.

Порядок реєстрації господарюючих суб'єктів регламентований Федеральним законом від 08.08.2001 №129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців".

Для того щоб зареєструвати фірму як повноправного учасника господарських відносин, необхідно в податкові органи подати такі документи:

• підписану заявником заяву про державну реєстрацію;

• протокол, договір або інший документ відповідно до законодавства про створення юридичної особи;

• установчі документи юридичної особи (оригінали або нотаріально засвідчені копії);

• документ про сплату державного мита.

Документи подаються до податкової інспекції безпосередньо або надсилаються поштою з оголошеною цінністю при його пересилання та описом вкладення.

Державна реєстрація здійснюється в строк не більше п'яти робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу. Рішення про реєстрацію, прийняте органом, та видача свідоцтва про реєстрацію є підставою внесення відповідного запису до реєстру юридичних осіб. Внесення запису до державного реєстру визнається моментом державної реєстрації.

Наступний етап реєстрації - постановка організації на податковий облік. Це також обов'язок бухгалтера. Порядок постановки на податковий облік встановлений ст. 84 НК РФ. Платник податків подає заяву встановленої форми до податкового органу і одночасно представляє в одному примірнику копії завірених в установленому порядку:

• свідоцтва про реєстрацію;

• установчих та інших документів, необхідних при державній реєстрації;

• інших документів, підтверджуючих відповідно до законодавства Російської Федерації створення організації.

Податковий орган зобов'язаний поставити платника податків на облік протягом 5 днів з дня подання ним усіх необхідних документів і в той же термін видати відповідне свідоцтво.

Кожному платнику податків присвоюється єдиний з усіх видів податків і зборів ідентифікаційний номер платника податків (ІПН). Податковий орган вказує ідентифікаційний номер платника податків у всіх направляються йому повідомлення.

Кожен платник податків зазначає свій ідентифікаційний номер у поданих до податкового органу декларації, звіті, заяві чи іншому документі, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Відомості про платника податків з моменту постановки на облік є податковою таємницею.

В цей же час організація встає на облік до Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування і Фонди медичного страхування. Організація є страхувальником по відношенню до своїх працівників і як страхувальник зобов'язана стати на облік у цих органах соціального страхування і забезпечення.

Відповідно до Федеральним законом від 15.12.2001 № 167-ФЗ "Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації" реєстрація страхувальників у територіальних органах Пенсійного фонду РФ є обов'язковою і здійснюється у п'ятиденний строк з дня державної реєстрації за місцем їх знаходження.

Новостворена організація відкриває також один або кілька рахунків у банку. Це також функція бухгалтера. Для відкриття рахунку в банку видаються:

• заяву на відкриття рахунку, підписана засновниками юридичної особи;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально;

• свідоцтво податкового органу про реєстрацію підприємства як платника податків;

• копія документа про реєстрацію як платника до Пенсійного фонду;

• нотаріально завірена копія статуту (положення) юридичної особи;

• картка із зразками підписів і відбитка печатки (ф. № 0401026), завірених нотаріально.

Банк зобов'язаний повідомити про відкриття рахунку в податковий орган за місцем їх обліку в п'ятиденний термін. Сам платник податків зобов'язаний повідомити в податковий орган але місцем обліку про відкриття або закриття будь-якого банківського рахунку в семиденний строк, як того вимагає п. 2 ст. 23 ч. 1 НК РФ. У разі порушення цього терміну стягується штраф.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Ще одна дуже важлива обов'язок бухгалтера на стадії розпочата діяльності організації - участь у виборі системи оподаткування. Платники податків - організації з чисельністю працівників до 100 чоловік з фіксованим законодавством доходом за звітний податковий період можуть вибрати спрощену систему оподаткування, передбачену гл. 26.2 НК РФ, або дотримуватися традиційної системи оподаткування.

Також організація може вибрати сплату податку на поставлений дохід, якщо вона надає побутові послуги населенню та відповідно до гл. 26.3 ч. 2 НК РФ представницькі органи муніципальних районів, міських округів тощо передбачають такий режим оподаткування.

Бухгалтер і керівник повинні проаналізувати доцільність застосування тієї чи іншої системи оподаткування та розробити відповідну облікову політику. Для цих цілей законодавство являє бухгалтеру три місяці і якщо облікова політика для цілей бухгалтерського обліку та податкового обліку не буде відповідати характеру діяльності організації, то це може стати причиною некоректного відображення результатів діяльності організації у фінансовій звітності. Це веде до фінансових втрат, оскільки можуть виникнути штрафні санкції з боку податкових органів. Правильно складена облікова політика може стати основою для подання положення справ організації достовірно, без спотворення фінансової звітності.

Ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності мають особливості на різних стадіях функціонування організації. Найбільшою мірою ці особливості проявляються при створенні, реорганізації підприємства, припинення його діяльності, коли необхідно складати вступний, розділовий, об'єднавчий, Сануються і ліквідаційний баланси. Ці баланси називаються спеціальними. На відміну від періодичного (місячного, квартального, річного) балансу, формованого за даними фінансової бухгалтерії, спеціальні баланси підготовляються при настанні цих подій. В їх завдання не входить визначення фінансового результату діяльності та інформування про фінансове становище господарюючого суб'єкта. Найчастіше спеціальні баланси призначені для визначення та оцінки вартості майна, що вступає в господарський цикл діяльності при створенні та реформуванні підприємства або перебуває за результатами господарювання на стадії санації, банкрутства та ліквідації.

При складанні перших з моменту створення або реорганізації господарської організації спеціального балансу слід відрізняти вперше створювані підприємства від організацій, що є правонаступниками колишніх, раніше діяли.

Нове підприємство створюється за рахунок коштів засновників, що формують його статутний капітал. Ними можуть бути юридичні та фізичні особи, у тому числі державні органи та установи. Внески до статутного капіталу знову образуемой господарської організації здійснюються в грошовій, матеріальній і змішаної формах.

При установі підприємства за рахунок грошових внесків засновники вносять свої частки в статутний капітал найбільш ліквідними готівкою і безготівковими коштами. Вони відображаються в балансі за номінальною вартістю.

При змішаній формі установи нового або перетвореного підприємства до статутного фонду вноситься капітал як у грошовій формі, так і у вигляді майна або речових прав.

До державної реєстрації та початку першого фінансового року новостворене підприємство повинно скласти вступний баланс, що відображає співвідношення майна і капіталу на дату установи та є основою для початкових бухгалтерських записів майбутнього звітного періоду. В активі цього балансу показують вартість реально отриманого в якості внеску до статутного капіталу майна, у тому числі грошових коштів в касі і на розрахункових рахунках, а в пасиві - величину статутного капіталу і позикових коштів. Якщо до дати складання балансу за рахунок отриманих коштів були проведені які-небудь засновницькі витрати, їх величина відображається в активі вступного балансу. Статті активу вступного балансу заповнюються за даними речових описів майна і зобов'язань засновників, наданих ними новоствореному підприємству. Величина установчих витрат визначається на основі первинних документів, що підтверджують їх факт і розміри. Відображення цих витрат у балансі необхідно, щоб зберегти в подальшому суму статутного капіталу незмінною.

Якщо підприємство створюється вперше, ринкова вартість внесених в якості внеску основних засобів, нематеріальних активів та оборотних коштів приймається до обліку і відображається в подальшому бухгалтерському балансі як фактична вартість їх придбання. Різниця між ринковою оцінкою і вартістю, за якою ці об'єкти числилися на балансі передавальної організації, відображається у складі фінансового результату їх вибуття у підприємства-засновника.

Вступний баланс нового підприємства, яке є правонаступником раніше існуючих організацій, як правило, зберігає загальноприйняте кількість статей активу і пасиву, передбачене зразками форм бухгалтерської звітності. Залишаються колишніми і методи оцінки цих статей, хоча це не обов'язково.

У чинному законодавстві немає регламентації дати складання вступного балансу. Оскільки він представляється одночасно з іншими установчими документами і є їх складовою частиною, можна пред покласти, що це повинна бути дата їх подання в установчий орган. Початком господарської діяльності є день установи організації, тобто його офіційної реєстрації.

Найбільш часто новоутворені підприємства створюються на основі колективної власності у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), закритих і відкритих акціонерних товариств (ЗАТ, ВАТ). Для таких організацій щоб уникнути можливих непорозумінь і суперечок у відносинах між власниками необхідний індивідуальний облік та відокремлений відображення у вступному балансі початкового внеску кожного учасника ТОВ або засновника акціонерного товариства (АТ) та розрахунків з ними. Для цього передбачений спеціальний бухгалтерський рахунок "Розрахунки з засновниками", а у вступному балансі - стаття з аналогічною назвою.

Порядок заснування акціонерного товариства докладно регламентований в Законі "Про акціонерні товариства". Згідно з ним відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в суспільстві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей, що подаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе виконавчий орган товариства.

Бухгалтеру новостворюваної організації необхідно передбачити в обліку характер розрахунків з власниками та учасниками організації. Для цього необхідно сформувати і вести регістр бухгалтерського обліку, який би відображав фактичний стан розрахунків на звітну дату.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Особливості бухгалтерської справи на стадії реорганізації підприємства
Особливості бухгалтерської справи на стадії ліквідації підприємства
Створення, функціонування, реорганізація та ліквідація підприємства
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ
Особливості організації бухгалтерської справи в некомерційних організаціях
Особливості бухгалтерської справи в організаціях малих форм
Особливості організації бухгалтерської справи в державних унітарних організаціях
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Особливості створення та функціонування організаційно-правових форм підприємств
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук