Навігація
Головна
Особливості бухгалтерської справи в організаціях малих формОсобливості організації бухгалтерської справи в некомерційних...Статутний фонд державного і муніципального унітарного підприємстваТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИОсобливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку...ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНИХ І...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИОсобливості бухгалтерської справи на стадії реорганізації підприємстваОсобливості бухгалтерської справи на стадії створення підприємстваОсобливості бухгалтерської справи на стадії ліквідації підприємства
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості організації бухгалтерської справи в державних унітарних організаціях

Порядок створення, реорганізації та ліквідації ГУП визначений ГК РФ. Відповідно до нього ГУП - це державне і в той же час комерційне підприємство. ГК РФ визначає ряд особливостей, які відрізняють ГУП від інших комерційних підприємств:

• вони створюються і діють на основі державній або муніципальній власності;

• засновником ГУП є держава чи муніципальне утворення;

• власник, передаючи ГУП майно у господарське відання або оперативне управління, не втрачає прав на власність;

• ГУП в ході комерційної діяльності володіють і користуються чужою (державної, муніципальної) власністю.

ГУП можуть бути двох різновидів з різним об'ємом майнових прав та оперативно-господарською самостійністю:

1) унітарне підприємство, засноване на праві господарського відання, у тому числі федеральне державне унітарне підприємство, державне унітарне підприємство, державне муніципальне підприємство;

2) унітарне підприємство, засноване на праві оперативного управління (казенне підприємство).

Унітарним підприємством визнається комерційна організація - не власник, створювана державою чи муніципальній освітою на праві оперативного управління. Майно ГУП не неподільне на вклади, паї, частки, а цілком належить власнику-засновнику.

Керує унітарним підприємством директор, який призначається власником і підзвітний йому (а не загальним зборам). Унітарне підприємство не відповідає за зобов'язаннями засновника. Останній же не несе відповідальності своїм майном за борги унітарного підприємства, заснованого на праві господарського відання, але може бути притягнутий до додаткової відповідальності за боргами підприємства, заснованого на правах оперативного управління (казенного). За своїми зобов'язаннями унітарне підприємство відповідає всім належним йому майном, аж до банкрутства.

Унітарна підприємство не наділяється правом власності на закрепляемое за ним майно. Власником майна унітарного підприємства є держава або муніципальне утворення. Від імені Російської Федерації або суб'єкта Російської Федерації права власника майна унітарного підприємства здійснюють органи державної влади. Від імені муніципального утворення права власника майна унітарного підприємства здійснюють органи місцевого самоврядування.

Основні відмінності між ГУП та їх види представлені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Відмінності між унітарними підприємствами

Засновник

Речове право засновника

Речове право юридичної особи

Юридична особа

Держава (Російська Федерація)

Право власності

Право господарського відання

Федеральне державне унітарне підприємство

Держава (суб'єкт Російської Федерації)

Право власності

Право господарського відання

Державне унітарне підприємство суб'єкта Російської Федерації

Муніципальна освіта

Право власності

Право господарського відання

Муніципальне унітарне підприємство

Держава (Російська Федерація)

Право власності

Право оперативного управління

Федеральне казенне підприємство

Держава (суб'єкт Російської Федерації)

Право власності

Право оперативного управління

Казенне підприємство суб'єкта Російської Федерації

Муніципальна освіта

Право власності

Право оперативного управління

Муніципальне казенне підприємство

Статутний фонд унітарного підприємства - це сума майна, закріпленого за ним власником (федеральним, регіональним, місцевим органом влади) для здійснення комерційної діяльності. Це майно неподільне, не може бути розподілено за депозитними вкладами, на нього не мають прав ні трудовий колектив, ні окремі працівники. Мінімальний розмір статутного фонду - сума, рівна 5000-кратному розміру мінімальної місячної оплати праці на момент подання документів на реєстрацію для державного унітарного підприємства і 1000-кратному розміру мінімальної місячної оплати праці для муніципального унітарного підприємства. Статутний фонд виконує майнову та гарантійну функції, хоча остання дещо обмежена, оскільки казенні підприємства з правом оперативного управління майном зобов'язані відповідати за зобов'язаннями тільки грошовими коштами. При їх недоліку до відповідальності притягується власник (держава). Протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації державного або муніципального підприємства його статутний фонд повинен бути повністю сформований власником майна цих підприємств.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Згідно ст. 114 ГК РФ статутний фонд повинен бути повністю оплачений власником до дня його реєстрації.

З цієї причини аналітичний облік до рахунку 80 "Статутний капітал" субрахунок "Статутний фонд" не ведеться до зміни первісної величини фонду. Тільки при збільшенні фонду можна відкрити аналітичні рахунки "Неоплачений фонд" і "Сплачений фонд". У цьому випадку дебіторська заборгованість засновника по збільшеному, але не оплаченим фонду повинна відображатися на рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75/3 "Розрахунки з державними і муніципальними органами".

З метою отримання детальних відомостей про майно статутного фонду бухгалтерія веде аналітичний облік за виділеним основними засобами, матеріалами, грошовим коштам та ін. Реєстрація статутного фонду і його формування оформляється записами:

Дебет 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 75/3 "Розрахунки з державними і муніципальними органами" Кредит 80 "Статутний капітал", субрахунок "Статутний фонд" - реєстрація статутного фонду;

Дебет рахунків 01, 04, 07, 10, 41, 50, 51 Кредит 75/3 "Розрахунки з державними і муніципальними органами" сума вкладів у статутний фонд - збільшення статутного фонду;

Дебет 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Кредит 80 "Статутний капітал", субрахунок "Статутний фонд" - за рахунок власних коштів організації (прибутку);

Дебет 86 "Цільове фінансування" Кредит 80 "Статутний капітал", субрахунок "Статутний фонд" - за рахунок цільового фінансування.

У разі вилучення у унітарної організації державним органом майна або грошових коштів проводяться записи:

Дебет 75/3 "Розрахунки з державними і муніципальними органами" Кредит 91 "Інші доходи і витрати" - вилучення майна із статутного фонду;

Дебет 75/3 "Розрахунки з державними і муніципальними органами" Кредит 51 "Розрахункові рахунки" вилучення грошової суми.

На залишкову вартість вилучається майна та списання амортизації під закриття організації провадяться записи:

Дебет 02, 05 Кредит 01, 04 - на суму накопиченої амортизації;

Дебет 91 Кредит 01, 04 - на залишкову вартість майна, що повертається;

Дебет 91 Кредит 91/9 - на закриття рахунків продажу з перерахуванням сальдо за призначенням;

Дебет 91/9 Кредит 99 - на списання сальдо по вилученню майна держпідприємств;

Дебет 80 Кредит 75/3 - закриття організації.

Власник унітарної організації визначає порядок використання майна і розподілу доходів. Розподіл прибутку оформляється записами:

Дебет 84 Кредит 70, 75/3 - нарахування доходів;

Дебет 70, субрахунок 75/3 Кредит 68 - утримання податку з доходів фізичних осіб;

Дебет 70, субрахунок 75/3 Кредит 50, 51 - виплата доходів;

Аналітичний облік ведеться по кожній організації окремо.

Крім майна, що закріплюється за унітарним підприємством власником цього майна, джерелами формування майна підприємства є: цільове бюджетне фінансування; капітальні вкладення і дотації з бюджету; доходи, отримані в результаті господарської діяльності; позикові кошти (у тому числі бюджетні кредити).

Державні і муніципальні унітарні підприємства є комерційними організаціями, тому органами влади, їх створили, не передбачені постійні асигнування з бюджету по їх поточних витрат. У той же час державні та муніципальні органи влади можуть підтримувати стабільне фінансове становище унітарних підприємств шляхом цільового бюджетного фінансування, дотацій з бюджету і асигнувань на капітальні витрати.

Унітарні підприємства можуть набувати майно за рахунок коштів, що виділяються їм у вигляді державної допомоги. Державна допомога може бути представлена у формі бюджетних коштів (субвенцій, субсидій), бюджетних кредитів, включаючи надання у вигляді ресурсів, відмінних від грошових коштів (земельні ділянки, природні ресурси та інше майно), і в інших формах.

Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік державної допомоги" (ПБУ 13/2000) організація приймає до обліку бюджетні кошти при наявності впевненості, що:

1) умови надання цих коштів організацією будуть виконані. Підтвердженням можуть бути укладені організацією договори, прийняті і публічно оголошені рішення, техніко-економічні обгрунтування, затверджена проектно-кошторисна документація і т.п .;

2) зазначені кошти будуть отримані. Підтвердженням можуть бути затверджена бюджетний розпис, повідомлення про бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань, акти приймання-передачі ресурсів та інші відповідні документи.

На підставі поданих державними органами документів про наміри виділення бюджетних коштів унітарним підприємствам складається бухгалтерська запис:

Дебет 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Кредит 86 "Цільове фінансування".

У міру фактичного отримання грошових коштів складається запис:

Дебет 51 "Розрахункові рахунки" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Бюджетні кошти можуть бути визнані в бухгалтерському обліку в міру фактичного отримання ресурсів. З виникненням цільового фінансування складається запис:

Дебет 51 "Розрахункові рахунки" Кредит 86 "Цільове фінансування".

Списання бюджетних коштів з рахунку обліку цільового фінансування проводиться на систематичній основі. Якщо бюджетні кошти використані на фінансування необоротних активів, що амортизуються, то списання бюджетних коштів здійснюється впродовж терміну корисного використання цих активів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Особливості бухгалтерської справи в організаціях малих форм
Особливості організації бухгалтерської справи в некомерційних організаціях
Статутний фонд державного і муніципального унітарного підприємства
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ
Особливості бухгалтерської справи на стадії реорганізації підприємства
Особливості бухгалтерської справи на стадії створення підприємства
Особливості бухгалтерської справи на стадії ліквідації підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук