Навігація
Головна
Організація бухгалтерської справи в господарських товариствахОрганізація бухгалтерської справи у виробничих, споживчих і...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИОсобливості бухгалтерської справи в організаціях малих формОсобливості організації бухгалтерської справи в некомерційних...Особливості організації бухгалтерської справи в державних унітарних...ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВАРОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЇ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація бухгалтерської справи в товариствах

Господарськими товариствами визнаються комерційні організації з розділеним частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом.

Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане товариством в процесі діяльності, належить йому на праві власності.

Господарські товариства створюються у формі:

1) повного товариства, учасниками яких (повними товаришами) виступають індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації та які займаються підприємницькою діяльністю, несучи повну відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном;

2) товариства на вірі (командитного товариства), де поряд з повними товаришами, є один або декілька учасників-вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

Внеском в майно товариства або товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права, а також інші права, мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за угодою між засновниками (учасниками) товариства та у випадках, передбачених законом, підлягає незалежній експертній перевірці.

Господарські товариства не мають права випускати акції.

Учасники господарського товариства має право:

• брати участь в управлінні справами, за винятком коммандітістов в товариствах на вірі;

• отримувати інформацію про діяльність товариства або товариства та ознайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому установчими документами порядку;

• брати участь у розподілі прибутку;

• отримувати у разі ліквідації частина майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники господарського товариства зобов'язані:

• вносити вклади в порядку, розмірах, способами і в строки, які передбачені установчими документами;

• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

• виконувати інші обов'язки, передбачені установчими документами.

Бухгалтерський облік і звітність господарських товариств і товариств (товариств з обмеженою відповідальністю) мають багато спільного, але в той же час у них є і свої особливості, іноді значні.

Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору. Установчий договір підписується всіма його учасниками. Він містить умови:

• про розмір та склад складеного капіталу товариства;

• про розмір і порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі;

• про розмір, склад, терміни і порядок внесення ними вкладів;

• про відповідальність учасників за порушення зобов'язань по внесенню внесків.

Учасник повного товариства зобов'язаний брати участь у його діяльності і внести не менше половини свого внеску до складеного капіталу до моменту реєстрації товариства. Основна частина повинна бути внесена в терміни, встановлені договором.

Прибуток повного товариства розподіляється між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі.

Товариство на вірі створюється і діє на підставі установчого договору, який підписується всіма повними товаришами. Він містить умови про розмір та склад складеного капіталу товариства; про розмір та порядок зміни часток кожного з повних товаришів у складеному капіталі; про розмір, склад, терміни і порядок внесення ними вкладів, їх відповідальності за порушення обов'язків по внесенню внесків; про сукупний розмір внесків, внесених вкладниками.

Управління діяльністю товариства на вірі здійснюється повними товаришами (генеральними учасниками). Порядок ведення справ визначається за правилами, встановленими для повних товариств. Правила такі, що вкладники не вправі брати участь в управлінні і веденні справ, виступати від імені товариства на вірі інакше як за дорученням, оскаржувати дії повних товаришів з управління і ведення справ.

Вкладники зобов'язані внести вклад до складеного капіталу, що засвідчується свідоцтвом про участь, видавати вкладникам.

Вкладник має право:

• отримувати прибуток від товариства, належну на його частку в спільному капіталі, у порядку, передбаченому установчим договором;

• знайомитися з річними звітами, балансами товариства;

• після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, передбаченому установчим договором;

• передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому вкладнику або третій особі. Вкладники користуються переважним перед третіми особами правом купівлі частки (її частини). Передача всієї частки іншій особі вкладником припиняє його участь у товаристві.

При ліквідації товариства на вірі, у тому числі й у разі банкрутства, вкладники мають переважне право на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів. Залишилося після цього майно розподіляється між повними товаришами і вкладниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства, якщо інший порядок не встановлено установчим договором або угодою повних товаришів і вкладників.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У товариствах внесений капітал враховується як пайовий. На кожного учасника (вкладника) необхідно вести відособлений рахунок, на якому відображається внесена ним сума в загальний складеного капіталу товариства. У рамках чинного Плану рахунків можна ввести додатковий субрахунок "Складеного капіталу". Учасники та вкладники товариства вносять грошові кошти, цінні папери, інше майно відповідно до установчим договором. Внесене майно оцінюється в ринкових цінах за угодою між учасниками.

Учасники А, В, С заснували повне товариство по виробництву якогось товару і внесли в якості статутного капіталу:

учасник А - 20 000 руб. та технологічне обладнання на суму 30 000 руб .;

учасник В - 10000 руб. та інструменти на суму 25000 руб .;

учасник С - 10000 руб. і приміщення в оренду на 10 років з вартістю оренди 25000 руб.

Складеного капіталу буде відображений в обліку і розподілений між учасниками наступним чином (табл. 7.7).

Таблиця 7.7

Учасники

Розмір частки (руб.)

Відсоток до складеному капіталі

А

50000

41,6

У

35000

29,2

З

35000

29,2

Разом:

120000

100,0

При цьому в бухгалтерському обліку товариства повинен бути забезпечений аналітичний облік розрахунків всіх товаришів щодо їх вкладів, заборгованості за вкладами на відповідну дату звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організація бухгалтерської справи в господарських товариствах
Організація бухгалтерської справи у виробничих, споживчих і житлово-будівельних кооперативах і товариства власників житла
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ
Особливості бухгалтерської справи в організаціях малих форм
Особливості організації бухгалтерської справи в некомерційних організаціях
Особливості організації бухгалтерської справи в державних унітарних організаціях
ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЇ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук