Навігація
Головна
Основні об'єкти інвестуванняСукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодахВаріанти рівноваги фірми в короткостроковому і довгостроковому...
Реальні опціони на стороні зобов'язань і власного капіталуФорми власності на природні ресурси та об'єктиПричини і форми міжнародного руху капіталу
Роль грошей у відтворювальному процесі і їх емісіяСвітовий відтворювальний процесВідтворювальна функція заробітної плати
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

За періодом інвестування розрізняють короткострокові, середньострокові і довгострокові інвестиції

Всі вкладення терміном до одного року відносять до короткострокових інвестиціях (короткострокові депозитні вклади, купівля короткострокових ощадних сертифікатів тощо), понад рік і до трьох років - до середньострокових, а інвестиції понад три роки відносять до довгострокових інвестицій. Довгострокові інвестиції, використовувані на капітальні вкладення і створення, збільшення розмірів, а також придбання необоротних активів тривалого користування (понад один рік), не призначених для продажу. При обліку на підприємстві застосовують поділ на короткострокові та довгострокові інвестиції.

За формами власності інвестованого капіталу розподіл відбувається щодо правовідносин власності на інвестиції

У відповідності з російським законодавством можна виділити:

• приватні інвестиції - кошти, вкладення яких здійснюється громадянами і приватними підприємствами;

• державні інвестиції - кошти, вкладення яких здійснюється федеральними, регіональними та місцевими органами влади та управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позикових коштів, а також державними і муніципальними унітарними підприємствами та установами за рахунок власних і позикових коштів;

• іноземні інвестиції - кошти, вкладені зарубіжними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. У складі іноземних інвестицій виділяють три форми: прямі, портфельні та інші інвестиції. Прямі іноземні інвестиції - це вкладення іноземного капіталу юридичними або фізичними особами, які повністю володіють підприємством або контролюючими частку в капіталі не менше 10%. У складі прямих інвестицій виділяються: внески до статутного капіталу; фінансовий лізинг; кредити, отримані від зарубіжних співвласників підприємства; інші прямі інвестиції. Портфельні іноземні інвестиції - це вкладення іноземного капіталу, зроблені іноземними інвесторами в обсязі менше 10% частки, що не дають право вкладникам на управління підприємством, а також облігації, векселі та інші цінні боргові папери. Інші іноземні інвестиції - це інвестиції, які не підпадають під визначення прямих чи портфельних інвестицій. У складі інших інвестицій виділяються торговельні та інші кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.

За характером відтворювального процесу

Реноваційні інвестиції - кошти, що направляються на відшкодування спожитих в результаті поточної економічної діяльності основних виробничих фондів за певний період у рамках простого відтворення. Іншими словами, це вкладення амортизації.

Чисті інвестиції характеризують капітал, що інвестується в розширене відтворення основних засобів і нематеріальних активів. Чисті інвестиції пов'язані зі збільшенням розміру основного капіталу. Вони розраховуються шляхом зменшення обсягу валових інвестицій на величину реноваційних інвестицій.

Валові інвестиції являють собою всю сукупність інвестицій, спрямованих на відтворення основних засобів і нематеріальних активів за певний період.

Зіставлення величин валових інвестицій і реноваційних (амортизації) дозволяє визначити, на якій фазі економічного циклу перебуває економіка. Якщо валові інвестиції менше, ніж амортизаційні відрахування, економіка знаходиться в кризовій стадії, так як не відбувається навіть простого відновлення вибулих виробничих фондів. При їх рівності економіка знаходиться в стані стагнації або має місце просте відтворення. А при перевищенні валових інвестицій над амортизацією в економіку не тільки вкладаються інвестиції у відшкодування колишньої вартості основних фондів, але йде їх розширення на величину чистих інвестицій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні об'єкти інвестування
Сукупна пропозиція в короткостроковому і довгостроковому періодах
Варіанти рівноваги фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах
Реальні опціони на стороні зобов'язань і власного капіталу
Форми власності на природні ресурси та об'єкти
Причини і форми міжнародного руху капіталу
Роль грошей у відтворювальному процесі і їх емісія
Світовий відтворювальний процес
Відтворювальна функція заробітної плати
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук