Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
Наступна >
Аудит - Казакова Н.А.

Матеріал підручника згруповано у три розділи, в яких розглядаються загальні питання аудиту, проблеми та напрямки практичного аудиту, а також спеціальні теми, що представляють актуальність в сучасних умовах: такі як аудит зовнішньоекономічної діяльності, економічний аналіз в аудиті, аудит суспільно значущих господарюючих суб'єктів. Кожний розділ містить контрольні запитання, завдання і тести для перевірки знань, окремі теми включають ділові ігри та практичні завдання, призначені для самостійного рішення.

Підручник розроблено у відповідності з програмою курсу дисципліни "Аудит". Таким чином, представлений матеріал спрямований не тільки на теоретичну підготовку, але й на формування у майбутніх економістів і менеджерів практичних навичок проведення аудиту, включаючи спеціальні питання аудиторської перевірки.

Для студентів, навчаються за напрямами "Економіка" і "Менеджмент".


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваРозділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АУДИТУ Поняття аудиту, його предмет та об'єкти Принципи проведення аудиту Види аудиту Користувачі аудиторської інформації Методи проведення аудиторських перевірок НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації Види аудиторських і супутніх послуг Права, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів і аудіруемих осіб Оформлення взаємин аудитора і клієнта Контроль якості аудиторських послуг Врахування вимог нормативно-правових актів в ході аудиту Професійна етика аудитора ЕТАПИ АУДИТУ ТА СТАНДАРТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Планування аудиту Значення аудиторських доказів і вимоги до них Джерела аудиторських доказів Процедури отримання аудиторських доказів Аудиторський ризик, аудиторська вибірка, істотність в аудиті Документування аудитуРозділ II. ПРАКТИЧНИЙ АУДИТ АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ Аудит установчих документів Аудит формування статутного капіталу АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ Аудит касових операцій Аудит операцій по розрахункових рахунках Аудит операцій по валютних рахунках Перевірка дотримання законодавства по готівково-грошовим операціям Аудит операцій із застосуванням контрольно-касової техніки АУДИТ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ Мета аудиту фінансових вкладень, нормативно-правова та теоретична база Методика перевірки фінансових вкладень Особливості перевірки знецінення фінансових вкладень Перевірка розкриття інформації про фінансові вкладення в бухгалтерській звітності Перевірка розрахунків з податку на прибуток Аналітичні процедури АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ Поняття та класифікація основних засобів Мета і завдання аудиту операцій з основними засобами Основні нормативні та первинні документи, які застосовуються для обліку операцій з основними засобами Послідовність і методика перевірки операцій з основними засобами Особливості аудиту операцій з нематеріальними активами АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ Основні законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів Мета, завдання та джерела інформації аудиту матеріально-виробничих запасів План і програма аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів Аудит надходження, оцінки та витрачання матеріально-виробничих запасів Типові помилки і порушення в обліку матеріально-виробничих запасів АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Мета, завдання та нормативно-правова база аудиту розрахунків з оплати праці Джерела перевірки розрахунків з оплати праці Послідовність перевірки розрахунків з оплати праці Методика перевірки основних комплексів робіт Типові помилки на ділянці обліку розрахунків з оплати праці АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ І КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами Аудит розрахунків із підзвітними особами Аудит розрахунків за отриманими кредитами і позиками Аудит розрахунків з бюджетом АУДИТ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) Мета, завдання та принципи аудиту витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг) Класифікація витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, і їх аудит Аудит правильності віднесення витрат на основне і допоміжне виробництво Аудит обліку та розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат Аудит обліку та оцінки незавершеного виробництва Податковий облік витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг) АУДИТ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРОДАЖУ Аудит обліку випуску й схоронності готової продукції Аудит оцінки готової продукції Аудит правильності обліку відвантаження та реалізації готової продукції АУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Аудит формування прибутку від продажів Аудит результатів від іншої реалізації Аудит використання прибутку АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ Завдання аудиту бухгалтерської звітності Аудит достовірності бухгалтерського балансу Аудит достовірності звіту про фінансові результати Аудит пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Сутність аудиторського висновку Зміст аудиторського висновку Немодифіковані і модифіковане аудиторський висновок Обставини формування думки, що відрізняється від немодифицированного аудиторського висновкуРозділ III. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Комплексне забезпечення проведення аудиту організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність Регулювання зовнішньоекономічної діяльності Національне та міжнародне право Валютне законодавство та митне право Бухгалтерський облік і бухгалтерська (фінансова) звітність Аудит оподаткування зовнішньоекономічної діяльності План аудиту організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність Програма аудиту зовнішньоекономічних договорів БАНКІВСЬКИЙ АУДИТ Нормативне регулювання аудиту кредитних організацій Підвищення кваліфікації з банківського аудиту Внутрішній аудит Банку Росії Аудит системи внутрішнього контролю кредитної організації АУДИТ СУСПІЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ Суспільно значущі господарюючі суб'єкти Особливості аудиту суспільно значущих господарюючих суб'єктів Зовнішній контроль якості роботи аудиторських організацій, що здійснюють аудит суспільно значущих господарюючих суб'єктів Зарубіжний досвід ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В АУДИТІ Методи економічного аналізу, використовувані в аудиті ефективності бізнесу Оцінка економічного потенціалу бізнесу Порівняльний аналітичний баланс і звіт про фінансові результати Інтерпретація найбільш значущих статей бухгалтерської звітності Оцінка динаміки показників, що впливають на диспропорції у розвитку бізнесу Узагальнюючі показники оцінки діяльності компанії Уточнення результатів аналізу на основі додаткових процедур Аналіз ефективності функціонування групи компаній Аналіз диверсифікованого бізнесу за сегментами Аналіз діяльності філій та представництв, виділених на самостійний баланс
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук