Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Техногенна діяльність людства в даний час є домінуючим фактором впливу на навколишнє середовище, що викликає необхідність організації широкомасштабної та ефективної системи контролю за її станом, особливо у великих містах і навколо екологічно небезпечних об'єктів. "Нагляд та контроль у сфері безпеки" - це навчальна дисципліна, вивчає правові, організаційно-економічні, технічні та технологічні аспекти дослідження змін стану компонентів довкілля людини у результаті дії природних, техногенних та антропогенних факторів. Ця дисципліна є обов'язковою у професійному циклі Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) першого рівня (бакалаврат) напрямки 280700 "техносферной безпека".

Метою даної дисципліни є вивчення структури сучасного моніторингу безпеки техносфери; організації державної служби спостереження за станом навколишнього природного середовища; принципів організації державного, виробничого та громадського контролю безпеки середовища проживання людини; розрахункових та інструментальних методів контролю змін компонентів техносфери; засобів і приладів контролю забруднення повітря, води, ґрунту; принципів роботи та організації автоматизованих систем виробничого та екологічного моніторингу.

Основними узагальненими завданнями дисципліни (компетенціями) є:

• формування інженерно-екологічних знань, необхідних бакалаврові в практиці проектування і впровадження технічних систем і комплексів моніторингу та контролю стану компонентів техносфери;

• набуття навичок організації робіт з моніторингу та контролю впливу об'єктів економіки на стан навколишнього середовища;

• набуття навичок взаємодії з іншими організаціями, що здійснюють діяльність у сфері моніторингу та контролю за станом середовища проживання;

• оволодіння прийомами проектування та забезпечення функціонування систем виробничого моніторингу;

• ефективне використання отриманої інформації;

• вміння шукати і знаходити оптимальні рішення з побудови екологічно і економічно ефективних систем моніторингу;

• виконання практичних робіт з моніторингу та контролю якості середовища проживання людини.

Вивченню дисципліни передує формування загальпрофесійних компетенцій в попередніх фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплінах, а придбані в пропонованому курсі компетенції можуть служити основою для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

У підручнику використані роботи таких відомих фахівців в області техносферной безпеки, як Е. В. Гирусов, С. В. Бєлов, Π. П. Кукін, Л. Я. Шубова та ін.

Підручник складається з восьми глав. Перша глава "Технічне та нормативно-правове забезпечення безпеки" знайомить студента із загальними питаннями технічного та нормативно-правового забезпечення техносферной безпеки.

Друга глава "Екологічний моніторинг" являє собою виклад питань екологічного моніторингу техносфери.

Третя глава "Основи вимірювальної техніки" знайомить студента з загальнотеоретичними основами вимірювальної техніки.

Четверта глава "Відбір і підготовка проб повітря, води і грунту" висвітлює питання технології і засобів контролю за забрудненням техносфери.

Глави п'ята "Методи контролю впливу об'єктів техносфери на стан навколишнього середовища", шоста "Методи та прилади моніторингу хімічного забруднення навколишнього середовища", сьома "Методи та прилади контролю фізичного забруднення навколишнього середовища" являють собою виклад і аналіз основних методик розрахунку викидів забруднюючих речовин у навколишнє середу, сучасного приладового оснащення техносферной безпеки.

У восьмому розділі "Проведення екологічного моніторингу на виробництві" розглянуті питання інвентаризації забруднюючих речовин та фізичних впливів підприємств.

Вивчивши матеріал підручника, студент повинен:

знати

• діючу систему нормативних правових актів у галузі техносферной безпеки;

• систему управління безпекою в техносфери;

вміти

• ідентифікувати основні небезпеки середовища проживання людини;

• оцінювати ризик їх реалізації, вибирати методи захисту від небезпек і способи забезпечення комфортних умов життєдіяльності;

• користуватися основними засобами контролю якості середовища проживання;

• застосовувати методи аналізу взаємодії людини і його діяльності із середовищем проживання;

володіти

• законодавчими та правовими актами у галузі безпеки та охорони навколишнього середовища, вимогами до безпеки технічних регламентів;

• понятійно-термінологічним апаратом в області безпеки;

• методами забезпечення безпеки середовища проживання;

• методами визначення точності вимірювань;

• навичками вимірювання рівнів небезпеки на виробництві і в навколишньому середовищі з використанням сучасної вимірювальної техніки;

• методами оцінки екологічної ситуації;

• навичками професійного аналізу та вирішення практичних завдань у сфері нагляду та контролю за техногенною безпекою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук