Навігація
Головна
Організаційно-правові форми екологічного контролюВиробничий екологічний контрольВідомчий екологічний контрольЕкологічний контроль та екологічний аудитРозуміння екологічного контролю (нагляду)Експертиза і контроль екологічності та безпекиМитний постМуніципальний і громадський екологічний контрольВзаємодія форм і видів екологічного контролюЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ТА МОНІТОРИНГ
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пости екологічного контролю

Стаціонарний пост спостережень - це спеціально обладнаний павільйон, в якому розміщена апаратура, необхідна для реєстрації концентрацій забруднюючих речовин і метеорологічних параметрів за встановленою програмою. З числа стаціонарних постів виділяються опорні стаціонарні пости, які призначені для виявлення довготривалих змін вмісту основних або найбільш поширених забруднюючих речовин. Місце для установки стаціонарного поста вибирається, як правило, з урахуванням метеорологічних умов формування рівнів забруднення атмосферного повітря. При цьому заздалегідь визначається коло завдань: оцінка середньомісячної, сезонної, річний і максимальної разової концентрацій, ймовірності виникнення концентрацій, що перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) та ін.

Перед установкою посту слід проаналізувати розрахункові поля концентрацій за всіма інгредієнтами від сукупності викидів усіх стаціонарних і пересувних джерел; особливості забудови і рельєфу місцевості; перспективи розвитку житлової забудови та розширення підприємств промисловості, енергетики, комунального господарства, транспорту та інших галузей міського господарства; функціональні особливості обраної зони; щільність населення; метеорологічні умови даної місцевості та ін. Пост повинен перебувати поза аеродинамічній тіні будівель і зони зелених насаджень. Його територія повинна добре провітрюватися, не наражатися впливу близько розташованих низьких джерел (стоянок автомашин, дрібних підприємств з низькими викидами тощо). Кількість стаціонарних постів в якомусь місті (населеному пункті) визначається чисельністю населення, рельєфом місцевості, особливостями промисловості, функціональною структурою (житлова, промислова, зелена зона і т.д.), просторової і тимчасової мінливістю полів концентрацій шкідливих речовин. Так, наприклад, виходячи з чисельності населення, кількість постів визначається наступним чином (табл. 1.1).

Для населених пунктів зі складним рельєфом і великим числом джерел рекомендується встановлювати один пост на кожні (5-10) км2. Щоб інформація про забруднення повітря враховувала особливості міста, рекомендується ставити пости спостережень в різних функціональних зонах - житлової, промислової та зонах відпочинку. У містах з великою інтенсивністю руху автотранспорту пости встановлюються і поблизу автомагістралей.

Таблиця 1.1

Залежність кількості стаціонарних постів від чисельності населення

Чисельність населення, тис. Чол.

Кількість постів

<50

1

50-100

2

100-200

3

200-500

3-5

500-1000

5-10

1000-2000

10-15

> 2000

15-20

Для забезпечення оптимальних умов проведення стаціонарних спостережень вітчизняною промисловістю випускаються стандартні павільйони-пости спостережень або комплектні лабораторії типу ПОСТ. Лабораторія ПОСТ - це утеплений, оббитий дюралевими осередками павільйон, в якому встановлені комплекти приладів та обладнання для відбору проб повітря, проведення метеорологічних вимірювань (швидкості і напрямку вітру, температури, вологості). Практично всі стаціонарні пункти контролю забруднення обладнані комплектними лабораторіями ПОСТ-1. Випускаються і встановлюються нові модифікації лабораторії - ПОСТ-2 і ПОСТ-2а, які відрізняються більш високою продуктивністю відбору проб і ступенем автоматизації.

На стаціонарних постах спостереження за забрудненням атмосферного повітря і метеорологічними параметрами повинні проводитися цілий рік, в усі сезони, незалежно від погодних умов. Для постів спостережень, як правило, встановлюються три програми спостереження: повна, неповна та скорочену. За повною програмою спостереження проводяться щодня (вихідні - неділі, суботи - чергуються) в 1, 7, 13 і 19 ч за місцевим декретного часу, або за змінним графіком: вівторок, четвер, субота - в 7, 10 і 13 год; понеділок, середа, п'ятниця - в 15, 18 і 21 ч. Спостереження по першій програмі передбачають вимірювання вмісту в повітрі як основних, так і специфічних забруднюючих речовин. За неповною програмі спостереження проводяться щоденно (неділі та суботи чергуються), по тільки в 7, 13 і 19 ч за місцевим декретного часу.

У районах, де температура повітря нижче -45 ° С, спостереження проводяться за скороченою програмою щодня, крім неділі, в 7 і 13 год за місцевим декретного часу. Спостереження за скороченою програмою допускається проводити також у місцях, де середні місячні концентрації менше 1/20 максимальної разової гранично допустимої концентрації (ПДКмр) або менше нижньої межі діапазону вимірювань домішки (залежно від використовуваного методу).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

При несприятливих метеорологічних умовах (туман, тривала інверсія температур та ін.) Відбір проб повітря на всіх постах спостережень повинен проводитися через кожні 3 ч. Одночасно слід відбирати проби під факелами основних джерел забруднення на території найбільшої щільності населення. Підфакельного спостереження здійснюються за характерними для даного підприємства домішками.

Стаціонарний пункт контролю радіоактивного забруднення атмосферного повітря являє собою або стаціонарний павільйон типу ПОСТ, або будиночок розміром 3 × 3 × 3 м. Він встановлюється, як правило, на спеціально обладнаних гідрометеорологічних станціях (ГМС), обгороджених металевою сіткою з розміром осередків 10 × 10 см . Площа обгородженого майданчика становить 5 × 10 м, а висота сітки - 1,2-1,5 м. Площадка повинна розташовуватися на відстані не менше десяти висот до найближчого будівлі і не менше 30 м від доріг. Площадка повинна мати трав'яне покриття. Не допускається висаджування інших рослин, тим більше чагарників і дерев.

На території ГМС не ближче 4 м від будиночка та огорожі встановлюється марлевий планшет для збору радіоактивних випадінь і термолюмінесцентний дозиметр. Установку для відбору проб повітря краще розміщувати в спеціальній будці з жалюзі, піднятої над поверхнею землі на 80-100 см. Викид повітря, що пройшло через фільтри установки типу "Тайфун", повинен проводитися обов'язково в протилежну від планшета сторону. Якщо стаціонарний пункт не забезпечено електроживленням (трифазне, 5-10 кВт), то замість фільтруючої установки допускається використання марлевого конуса.

Спостереження за радіоактивністю атмосферного повітря здійснюється систематично цілий рік. Зміна марлі на планшетах і вертикальних екранах, а також фільтрів в установках проводиться щодня в 7 год 30 хв ранку за місцевим декретного часу. З фільтруючих установок фільтри можуть зніматися як через 24 год (в 7 год 30 хв), так і через 12 год, тобто два рази на добу. При дворазовому відборі затверджено час роботи установок з 7 год 30 хв до 13 год 30 хв і з 19 год 30 хв до 1 год 30 хв. Швидкість повітря в установці визначається за допомогою витратомірів УС-125 або УС-175-12 три рази на добу (в 7 год 30 хв, 13 год 30 хв і 1 год 30 хв).

Середня швидкість повітря, що проходить через фільтри, поміщені в касетний фільтродержатель, визначається за формулою

(1.1)

де V1, V2 і V3 - значення швидкості відповідно в 7 год 30 хв, 13 год 30 хв і 1 год 30 хв наступної доби (км / ч).

Обсяг пройшов через фільтри повітря (Q, м3 / ч) знаходиться зі співвідношення

(1.2)

де S - площа перерізу сопла вимірювальної насадки (5 = 70 см2); t - час роботи установки, ч.

Для визначення кількості повітря, що пройшло через екран, ручний анемометр поміщають над центром екрану, і швидкість вітру вимірюють чотири рази на добу (в 7 год 30 хв, 13 год 30 хв, 19 год 30 хв і 1 год 30 хв). Середню швидкість вітру визначають як середнє арифметичне, а обсяг повітря, що пройшло через екран, знаходять по рівнянню

(1.3)

де S1 - площа екрану, м2; f - продувність екрану, рівна приблизно 45%; t - час експозиції екрану, с.

Маршрутний пост спостережень - місце на певному маршруті в місті. Він призначений для регулярного відбору проб повітря у фіксованій точці місцевості при спостереженнях, які проводяться за допомогою пересувної апаратури. Маршрутні спостереження здійснюються на маршрутних постах за допомогою автолабораторій. Така пересувна лабораторія має продуктивність близько 5000 відборів проб на рік, у день на такій машині можна зробити відбір 8-10 проб повітря. Порядок об'їзду маршрутних постів щомісяця змінюється таким чином, щоб відбір проб повітря на кожному пункті проводився в різний час доби. Наприклад, у перший місяць машина об'їжджає пости в порядку зростання номерів, у другій - в порядку їх убування, а в третій - з середини маршруту до кінця і від початку до середини і т.д.

Пересувний (підфакельного) пост призначений для відбору проб під димовим (газовим) факелом з метою виявлення зони впливу даного джерела. Підфакельного спостереження здійснюються за спеціально розробляє програми та маршрутами за специфічними забруднюючими речовинами, характерними для викидів даного підприємства. Місця відбору проб при подфакельних спостереженнях вибирають на різних відстанях від джерела забруднення з урахуванням закономірностей поширення забруднюючих речовин в атмосфері. Відбір проб повітря проводиться послідовно за напрямком вітру на відстанях 0,2-0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 і 20 км від стаціонарного джерела викиду, а також з навітряного боку джерела. Спостереження під факелом проводяться за типовими для даного підприємства інгредієнтами з урахуванням обсягу викидів і їх токсичності. У зоні максимального забруднення (за даними розрахунків та експериментальних замірів) відбирається не менше 60 проб повітря, а в інших зонах мінімум повинен бути не менше 25. Відбір проб повітря при проведенні подфакельних спостережень виробляється на висоті 1,5 м від поверхні землі протягом 20 -30 хв не менше ніж у трьох точках одночасно. Протягом робочого дня під факелом можна відібрати проби послідовно в 5-8 точках.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організаційно-правові форми екологічного контролю
Виробничий екологічний контроль
Відомчий екологічний контроль
Екологічний контроль та екологічний аудит
Розуміння екологічного контролю (нагляду)
Експертиза і контроль екологічності та безпеки
Митний пост
Муніципальний і громадський екологічний контроль
Взаємодія форм і видів екологічного контролю
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ТА МОНІТОРИНГ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук