Навігація
Головна
Порядок проведення державного екологічного моніторингуВедення державного екологічного моніторингуДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГФормування єдиної державної екологічної політикиПорядок організації та здійснення державного екологічного моніторингуСистеми екологічного моніторингу та їх структурні схемиЦИВІЛЬНА ОБОРОНА І ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ...Організаційна структура Єдиної державної системи попередження і дій у...ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГЕкологічний моніторинг
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Єдина державна система екологічного моніторингу

Єдина державна система екологічного моніторингу (ЕГСЕМ) функціонує і розвивається з метою інформаційного забезпечення управління в галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічно безпечного сталого розвитку країни та її регіонів, ведення державного фонду даних про стан навколишнього середовища та екосистем, природних ресурсах , джерелах антропогенного впливу.

Основними завданнями ЕГСЕМ є:

• проведення з певним просторовим і тимчасовим дозволом спостережень за зміною стану навколишнього природного середовища та екосистемами, джерелами антропогенних впливів;

• проведення оцінок стану навколишнього середовища, екосистем території країни, джерел антропогенного впливу;

• прогнозування стану довкілля, екологічної обстановки на території Росії та її регіонів, рівнів антропогенного впливу при різних умовах розміщення продуктивних сил, соціальних та економічних сценаріях розвитку країни та її регіонів.

У відповідності з основними завданнями в ЕГСЕМ здійснюється моніторинг стану природних середовищ, екосистем, природних ресурсів та джерел антропогенного впливу, а також інформаційне забезпечення вирішення екологічних проблем. Ці роботи виконуються в рамках ЕГСЕМ на базі єдиних науково-методичних і метрологічних підходів.

Єдина державна система екологічного моніторингу створиться на основі територіально-відомчого принципу побудови, що передбачає максимальне використання можливостей існуючих державних та відомчих систем моніторингу стану навколишнього природного середовища, джерел антропогенного впливу, природних ресурсів, екосистем. У ЕГСЕМ виділяються базові та спеціалізовані підсистеми моніторингу та підсистеми забезпечення функціонування системи в цілому.

Базові підсистеми створюються на основі служб спостереження стану природних середовищ і природних ресурсів федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють моніторинг:

• стану атмосфери;

• водних об'єктів (поверхневих вод, суші, морського середовища, водного середовища, водогосподарських систем і споруд у місцях водозабору і скидання стічних вод, підземних вод);

• надр (геологічного середовища), небезпечних екзогенних і ендогенних геологічних процесів;

• земель, грунтового покриву;

• наземної флори і фауни (крім лісів);

• лісів;

• фонового стану навколишнього природного середовища;

• джерел антропогенного впливу.

Спеціалізовані підсистеми функціонують на базі служб спостережень федеральних органів виконавчої влади та здійснюють моніторинг:

• промислової безпеки;

• риб, інших водних тварин і рослин;

• впливу чинників довкілля на стан здоров'я населення (в рамках системи соціально-гігієнічного моніторингу);

• навколоземного космічного простору;

• військових об'єктів.

До спеціалізованим подсистемам відноситься галузева система моніторингу навколишнього середовища Міністерства сільського господарства РФ.

Керівництво підсистемами здійснюють спеціально уповноважені федеральні органи виконавчої влади відповідно до розподілу функцій, затверджених постановою Уряду РФ від 24.11.93 №1229 "Про створення Єдиної державної системи екологічного моніторингу".

Функціонування підсистем здійснюється на підставі положень про підсистемах ЕГСЕМ, затверджуваних федеральними органами виконавчої влади, що забезпечують діяльність цих підсистем, за погодженням з Мінприроди Росії (Росприроднагляд).

У ЕГСЕМ утворюються спеціалізовані відомчі підсистеми, пов'язані з моніторингом джерел антропогенного впливу підприємств різних галузей промисловості і сільського господарства країни.

У ЕГСЕМ функціонують підсистеми забезпечення, до яких відносяться:

• топографо-геодезичне і картографічне забезпечення, включаючи створення цифрових, електронних карт і геоінформаційних систем;

• електронні системи передачі даних.

У ЕГСЕМ можуть бути утворені й інші підсистеми, вирішальні тематичні цільові завдання. Єдина державна система екологічного моніторингу функціонує і розвивається у взаємодії з Російською системою з надзвичайних ситуацій (РСЧС) і забезпечує РСЧС всією необхідною інформацією в узгодженій формі і в узгоджені терміни. У разі виникнення надзвичайних ситуацій федерального і регіонального масштабів ЕГСЕМ функціонує як підсистема РСЧС. Єдина державна система екологічного моніторингу функціонує на чотирьох основних рівнях: федеральному, регіональному (басейновому), суб'єктів Федерації (далі іменується територіальний рівень), локальному.

Територіальні системи екологічного моніторингу організовуються в суб'єктах Федерації і є основними системоутворюючими елементами ЕГСЕМ (територіальними підсистемами ЕГСЕМ). Як і ЕГСЕМ в цілому, територіальні підсистеми формуються на основі базових і спеціалізованих підсистем за участю систем забезпечення відповідного рівня.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На територіальному рівні функціонують локальні системи екологічного моніторингу, які організовуються підприємствами та організаціями, що здійснюють господарську діяльність на території суб'єктів Федерації.

Територіальні підсистеми ЕГСЕМ формуються в суб'єктах Федерації за уніфікованими методологічним принципам з метою забезпечення порівнянності інформації між окремими територіальними підсистемами ЕГСЕМ і включають в себе як базову мережу моніторингу федерального рівня, так і відповідну мережу моніторингу об'єктів в інтересах даного суб'єкта Федерації. Дані, одержувані усіма ланками територіального рівня ЕГСЕМ, збираються в спеціалізованих центрах базових і спеціалізованих підсистем на даній території, що функціонують на єдиної організаційної, методичної та інформаційної основі.

Дані для забезпечення інформаційних систем федерального (регіонального) рівня передаються у відповідні федеральні (регіональні) центри зазначених підсистем.

Узагальнення інформації, одержуваної територіальними центрами базових і спеціальних підсистем, здійснюється по даній території в інформаційно-аналітичних центрах територіальних органів Мінприроди Росії no погодженням з територіальними (регіональними) підрозділами федеральних органів виконавчої влади, що забезпечують функціонування ЕГСЕМ.

Для оцінки антропогенного впливу об'єктів господарської діяльності організовуються системи моніторингу джерел впливу на навколишнє природне середовище та зон їх безпосереднього впливу (імпактних моніторинг), здійснюють своє функціонування в рамках відповідних базових і спеціалізованих підсистем ЕГСЕМ.

Рішення про необхідність зазначених систем моніторингу на підприємстві приймається органами, видають ліцензії на природокористування і проведення моніторингу стану навколишнього середовища.

Системи моніторингу джерела впливів створюються за рахунок коштів суб'єкта господарської діяльності, який забезпечує їх регламентне функціонування.

Регіональний рівень ЕГСЕМ може бути утворений для вирішення завдань екологічного моніторингу, що носять регіональний характер, з визначенням територіальних підсистем ЕГСЕМ, що беруть участь у формуванні регіональної системи. Доцільність створення регіонального рівня ЕГСЕМ визначається:

• необхідністю оцінки стану природних об'єктів, аналізу природних процесів і екологічно несприятливих явищ, коли їх межі не співпадають з межами суб'єктів Федерації;

• сформованою структурою територіальних (регіональних) органів низки відомств;

• доцільністю створення потужних регіональних функціональних центрів, здатних обслуговувати ряд суб'єктів Федерації.

На федеральному рівні ЕГСЕМ виконує наступні основні функції:

• узагальнення інформації, одержуваної на територіальному або регіональному рівнях;

• забезпечення необхідної якості даних, одержуваних на всіх рівнях ЕГСЕМ;

• інформаційне забезпечення управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, здійснюваного федеральними органами виконавчої та представницької влади;

• інформування населення та громадськості Росії про основні показники, що характеризують екологічну обстановку на території країни, і великомасштабних тенденціях її зміни;

• забезпечення функціонування підсистем екологічного моніторингу, мають федеральне значення, а також спеціальних систем моніторингу, які не мають територіального та регіонального рівнів;

• забезпечення участі Російської Федерації у міжнародних, у тому числі глобальних, системах екологічного моніторингу.

Збір, зберігання та аналіз інформації, що надходить від інформаційних ланок базових і спеціалізованих підсистем моніторингу територіального рівня, а також федеральних центрів спеціалізованих підсистем, що не мають територіального рівня, здійснюється в інформаційно-керуючих федеральних центрах відповідних підсистем ЕГСЕМ, що функціонують на єдиної організаційної, методичної та інформаційної основі. Федеральний інформаційно-аналітичний центр Мінприроди Росії здійснює зведений аналіз інформації, що передається з інформаційно-керуючих центрів відповідних підсистем ЕГСЕМ федерального та територіального рівнів в порядку, погодженому з федеральними органами виконавчої влади, що забезпечують функціонування ЕГСЕМ, та органами виконавчої влади суб'єктів Федерації.

Обмін даними між інформаційними центрами підсистем ЕГСЕМ здійснюється на принципі безкоштовного доступу до даних моніторингу, отриманим за рахунок бюджетних коштів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Порядок проведення державного екологічного моніторингу
Ведення державного екологічного моніторингу
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Формування єдиної державної екологічної політики
Порядок організації та здійснення державного екологічного моніторингу
Системи екологічного моніторингу та їх структурні схеми
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА І ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Організаційна структура Єдиної державної системи попередження і дій у надзвичайних ситуаціях
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Екологічний моніторинг
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук