Навігація
Головна
Відповідальність за ведення екологічного моніторингу
Поняття, цілі і завдання державного екологічного моніторингуВиди екологічного моніторингуМоніторинг та екологічний нагляд (контроль)Екологічний моніторингПоняття про моніторинг. Цілі і завдання. Об'єкт дослідження
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

• основи екологічного моніторингу техносфери;

вміти

• аналізувати рівні якості техносфери;

• отримувати достовірну інформацію про екологічну ситуацію;

• застосовувати різнопрофільні методи аналізу та контролю техносфери;

• ідентифікувати джерела небезпеки;

володіти

• навичками організації на підприємстві робіт з моніторингу та контролю техносфери;

• навичками взаємодії з іншими організаціями, що здійснюють діяльність у даній області.

Екологічний моніторинг, його цілі і завдання

Якість навколишнього середовища визначається сукупністю її параметрів, які, з одного боку, повинні відповідати екологічній ніші людини, а з іншого - науково-технічному прогресу суспільства. Своєчасна реакція на зміни в екологічній системі можлива за наявності початку відліку, тобто тих чи інших показників даного екологічного фактора. Параметри фонового стану, на думку академіка Ю. Л. Ізраеля, мають два рівня якості (мінімальний і максимальний), за межі яких сторонні впливи не повинні виводити дану систему.

Гранично допустима екологічне навантаження (ПДЕП) встановлена тому, що для нормального функціонування та стійкості екосистем і біосфери не слід припиняти певні екстремальні навантаження на них. У зв'язку з цим необхідно вести пошук критичних або найбільш чутливих ланок в екосистемах, які швидше і точніше інших характеризують їх стан. Екологічний моніторинг покликаний забезпечувати оптимальні умови життєдіяльності різних біооб'єктів.

Під моніторингом розуміють систему спостереження за змінами стану середовища, викликаними антропогенними причинами. Термін "моніторинг" (від лат. Monitor - спостерігає або застережливий). Програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) визначає екологічний моніторинг як систему повторних спостережень за елементами навколишнього середовища в просторі і в часі з певними цілями і відповідно до заздалегідь підготовленими програмами.

Екологічний моніторинг включає ланки різного рівня:

1) глобальний моніторинг - на основі міжнародного співробітництва;

2) національний моніторинг - загальнодержавна система спостереження і контролю;

3) регіональний моніторинг;

4) локальний моніторинг, або імпактних, - окремий населений пункт або підприємство.

Основні цілі екологічного моніторингу полягають у забезпеченні системи управління природоохоронною діяльністю і екологічною безпекою своєчасної та достовірної інформацією, що дозволяє:

• оцінити показники стану та функціональної цілісності екосистем і середовища проживання людини;

• виявити причини зміни цих показників і оцінити наслідки таких змін, а також визначити коригувальні заходи в тих випадках, коли цільові показники екологічних умов не досягаються;

• створити передумови для визначення заходів щодо виправлення виникаючих негативних ситуацій до того, як буде завдано шкоди.

Завдання екологічного моніторингу:

• спостереження за джерелами антропогенного впливу;

• спостереження за факторами антропогенного впливу;

• спостереження за станом природного середовища та відбуваються в ній процесами під впливом факторів антропогенного впливу;

• оцінка фактичного стану природного середовища;

• прогноз зміни стану природного середовища під впливом факторів антропогенного впливу і оцінка прогнозованого стану природного середовища.

Система оцінки навколишнього середовища

Рис. 2.1. Система оцінки навколишнього середовища

Джерелом інформації при проведенні оцінки служать дані, отримані в процесі спостережень за навколишнім середовищем. Потреба у спостереженнях (нової, додаткової або контрольної інформації) виникає на всіх етапах оцінки (рис. 2.1).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Відповідальність за ведення екологічного моніторингу
Поняття, цілі і завдання державного екологічного моніторингу
Види екологічного моніторингу
Моніторинг та екологічний нагляд (контроль)
Екологічний моніторинг
Поняття про моніторинг. Цілі і завдання. Об'єкт дослідження
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук