Навігація
Головна
Розрахунок нормативу гранично допустимого скидання окремого випуску...Гранично допустимі норми опроміненняСтруктура проекту гранично допустимих викидівГранично допустимі концентрації шкідливих речовинВстановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин і...
Розрахунок нормативу гранично допустимого скидання окремого випуску...Моніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у...Гранично допустимі концентрації шкідливих речовинВстановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин і...Розрахунок викидів за питомими виділенням забруднюючих речовин на...
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методологія розрахунку гранично допустимого скидання стічних вод

В основу розрахунків нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) стічних вод покладені процеси їхнього розведення і самоочищення у водному об'єкті.

Кратність розведення виходячи з рівняння балансу речовини визначається за виразом

(5.27)

де Сст - концентрація речовини в стічних водах; Сmах - концентрація речовини в забрудненій струмені при розведенні стічних вод; Ср - концентрація у водному об'єкті до місця скидання стічних вод.

Процес розведення стічних вод відбувається в два етапи: початкове і основне розбавлення. Загальна кратність розведення представляється у вигляді добутку п = п н • п про. Початкову зниження концентрації забруднюючих речовин пов'язано з ежекція стічної рідини в припливну струмінь водотоку. Початкову розбавлення розраховується зазвичай за методикою Η. Н. Лаптєва або за методикою Ф. Г. Майрановський. Остання дозволяє врахувати вплив різної щільності стічної води та вод водних об'єктів, а також відмінності швидкості обох потоків.

Вихідна інформація визначається вимогами прийнятої методики для розрахунку нормативів ГДС і лімітів скидання забруднюючих речовин. У обов'язковий склад вихідної інформації входять:

• матеріали схеми комплексного використання і охорони водних ресурсів даного водного об'єкта:

- Існуючий стан використання водних ресурсів (схема розташування водозаборів і випусків стічних вод у водний об'єкт, сучасний водогосподарський баланс, інші види використання водного об'єкта);

- Перспективи використання водних ресурсів (сценарії розвитку економіки в басейні водного об'єкта, прогноз водоспоживання та водовідведення по басейну в прив'язці до водогосподарським ділянкам, прогноз розвитку водоохоронних заходів);

• гідрохімічні, гідрологічні, гідробіологічні матеріали (звіти, бюлетені) за останні п'ять років в фонових і контрольних створах водного об'єкта;

• відомості про водокористувачів (вид і обсяг виробленої продукції (послуг), застосовувані реагенти, препарати, речовини, дані про витрати та обсягах водоспоживання та водовідведення, відомості про очисні споруди, методі і ступеня очищення, технічний стан, плани реконструкції);

• інформація про допустимість використання речовин і препаратів, що застосовуються водокористувачем;

• дані про склад і властивості стічних вод, що скидаються у водний об'єкт;

• нормативи гранично допустимих викидів (НДВ) на водний об'єкт.

Розрахунок гранично допустимого скидання забруднюючих речовин на басейновому рівні

На басейновому рівні визначаються основні параметри для розрахунку нормативу ПДС, встановлення ліміту скидання забруднюючих речовин окремого випуску у водний об'єкт і розрахунок нормативу ГДС забруднюючих речовин для водогосподарського району (ділянки) водного об'єкта.

Порядок визначення розрахункових характеристик наступний:

• басейн річки розбивається на водогосподарські райони (ділянки) з урахуванням природних і господарських факторів. Контрольні створи призначаються в кінці кожного водогосподарської дільниці, розрахункові створи призначаються в гирлах великих приток, у місцях великих водозаборів і скидання стічних вод, в створах гідрометричних станцій з постійним режимом спостережень. Фоновий створ призначається в створі водного об'єкта, вище якого водний об'єкт не відчуває антропогенного шкідливого впливу;

• визначаються природні фонові концентрації (Сф) хімічних речовин у фоновому створі. За фонову концентрацію речовини приймається статистично обгрунтована верхня довірча межа середніх значень концентрацій цієї речовини, розрахована за результатами хімічних спостережень за останні п'ять років з вірогідністю Р = 0,95 для найбільш несприятливих гідрологічних умов або найбільш несприятливого щодо якості води періоду (сезону) року;

• визначається необхідність розробки регіональних нормативів якості вод водного об'єкта, складається перелік хімічних речовин, за якими необхідна розробка регіональних нормативів. Розробка регіональних нормативів необхідна, коли Сф> СПДК у фоновому створі;

• по всьому басейну в прив'язці до водогосподарським районам (ділянкам) складається схема розташування джерел забруднення водного об'єкта, включаючи дифузні й інші джерела шкідливого впливу на якість вод водного об'єкта, місця водозаборів і скидання стічних вод у водний об'єкт. Складається список водокористувачів, визначаються розрахункові витрати стічних вод, їх властивості та склад, швидкість витікання стічної води через водовипуск перед скиданням у водний об'єкт;

• залежно від властивостей і складу стічних і річкових вод визначається перелік нормованих і контрольованих показників;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• в кожному розрахунковому створу водного об'єкта визначаються розрахункові витрати води у водному об'єкті.

В якості розрахункових витрат води можуть виступати для незарегульованих водотоків - мінімальний середньомісячний витрата води літньої і зимової межені року (95% забезпеченості); для зарегульованих видатків - гарантований екологічний попуск, встановлений в Типових правилах використання водосховищ. Крім цього розрахункові витрати видатків повинні відповідати найбільш несприятливого поєднанню гідрологічних та гідрохімічних умов, тому в кожному конкретному випадку визначення розрахункових витрат води індивідуально:

• в кожному розрахунковому створу визначаються гідравлічні параметри (середня площа живого перерізу, швидкість течії, відстань між створами, швидкість вітру над водоймою, коефіцієнт шорсткості водойми в зоні течії), відповідні розрахунковими витратами води по кожному водогосподарського району (дільниці);

• визначається коефіцієнт неконсервативний для кожного розрахункового ділянки водного об'єкта.

В основу розрахунку нормативу ПДС для водогосподарського району (ділянки) покладено математичну залежність:

(5.28)

де З 0, С е, С j - концентрації забруднюючих речовин у воді відповідно в початковому створі, притоці з водозбірної площі і стічних водах; Q 0 - витрата води в річці в початковому створі; q e, q j, q ісп - витрати, припадають на одиницю довжини річки відповідно припливу з водозбірної площі, що скидаються в річку стічних вод, на випаровування; До - коефіцієнт деструкції; ω - площа поперечного перерізу потоку; х - відстань між створами.

Ця залежність отримана в результаті рішення рівнянь, що враховують дифузійні процеси і процеси розпаду неконсервативних речовин:

(5.29)

при

де Q0 і Q - початковий і поточний витрата в річці; С0, С - початкова і поточна концентрація; Сст - концентрація забруднюючої речовини; q ст, q ф, q і - питомі витрати води стічних вод, фільтрації з русла і випаровування.

Порядок розрахунку нормативу ГДС забруднюючих речовин для водогосподарських районів наступний:

• розрахунок нормативу ПДС починається з першого створу. Для цього в залежності (5.29) величина З прирівнюється до СПДК, а шуканої величиною є CjQj;

• розраховуються зміни концентрації С кожної речовини від створу К - 1 до створу До по залежності (5.20), починаючи з другого створу і до останнього, при цьому для кожного створу в залежності (5.29) З 0 прирівнюється до СПДК;

• нормативи ГДС забруднюючих речовин у всіх створах, крім першого, розраховуються по залежності

(5.30)

де Q до і Q к-1 - розрахункові витрати води у водному об'єкті в створах До і К - 1.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розрахунок нормативу гранично допустимого скидання окремого випуску стічних вод у водойму
Гранично допустимі норми опромінення
Структура проекту гранично допустимих викидів
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
Встановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин і попередження шкідливих впливів на атмосферу
Розрахунок нормативу гранично допустимого скидання окремого випуску стічних вод у водойму
Моніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у поверхневі води
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
Встановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин і попередження шкідливих впливів на атмосферу
Розрахунок викидів за питомими виділенням забруднюючих речовин на одиницю маси витрачається матеріалу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук