Навігація
Головна
Методологія розрахунку гранично допустимого скидання стічних водУмови випуску стічних вод у водоймиНормативи гранично допустимого вилучення компонентів природного...Склад і розрахунок випусків стічних водРозведення стічних вод при спуску у водоймиНормативи допустимого впливу на навколишнє середовищеНормативи допустимого впливу на навколишнє середовищеГранично допустимі норми опроміненняСтруктура проекту гранично допустимих викидівГранично допустимі концентрації шкідливих речовин
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунок нормативу гранично допустимого скидання окремого випуску стічних вод у водойму

Нормативи ПДС для випусків стічних вод у водоймища й озера визначаються для кожного випуску стічних вод за формулою

Норматив ПДС = qC Nдс. (5.31)

Розрахункова формула для визначення СПДС наступна:

а) для консервативних речовин

(5.32)

б) для неконсервативних речовин

(5.33)

де СПДК - гранично допустима концентрація забруднюючої речовини у воді водойми, г / м3; Сф - фонова концентрація забруднюючої речовини в водотоке вище випуску стічних вод; п - кратність загального розбавлення стічних вод у водотоке; до - коефіцієнт неконсервативний, 1 / добу; t - час добігання від місця випуску стічних вод до розрахункового створу, діб. (добовий пробіг).

Кратність загального розбавлення дорівнює добутку кратності початкового розведення (п н) на кратність основного (п 0):

(5.34)

Кратність початкового і основного розбавлення розраховується за методом Μ. Л. Руффеля для двох випадків розташування випуску:

• випуск в мілководну частину або у верхню третину глибини водойми, коли забруднена струмінь поширюється вздовж берега під впливом поверхневого течії, що має однакове з вітром напрямок;

• випуск в нижню третину глибини водойми, коли забруднена струмінь поширюється до берегової смуги проти випуску під впливом донного компенсаційного течії, що має напрямок, зворотне напрямку вітру.

Вихідні дані:

• витрата стічних вод випуску (q, м3 / с);

• швидкість вітру над водою в місці випуску стічних вод (V, м / с);

• середня глибина водойми поблизу випуску (Нср, м).

Залежно від середньої глибини водойми (Н0) середня глибина (Нср) визначається на ділянці Δ L:

Н0, м

ΔL, м

3-4

100

5-6

150

7-8

200

9-10

250,

де Н0 - відстань до контрольного створу L, м.

Алгоритм розрахунку наступний.

1. Визначається кратність початкового розведення:

• при випуску в мілководді або в верхню третину глибини водойми

(5.35)

• при випуску в нижню третину глибини:

(5.36)

2. Визначається кратність основного розбавлення:

• при випуску в мілководді або в верхню третину глибини водойми:

(5.37)

де або по табл. 5.9;

• при випуску в нижню третину глибини водойми:

(5.38)

де або по табл. 5.10.

Таблиця 5.9

Значення n 0 (випадок - випуск в мілководді)

Hср, м

L, м

500

1000

2000

+4000

+6000

8000

10000

1

7,68

12,18

22,18

51,57

105,09

204,17

387,79

2

4,86

7,16

11,27

19,84

30,26

43,62

61,01

3

3,84

5,46

8,20

13,28

18,64

24,67

31,63

4

3,29

4,58

6,69

10,39

14,02

17,85

22,00

5

2,94

4,02

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

5,76

8,73

11,51

14,33

17,27

e

2,69

3,63

5,13

7.63

9,92

12,16

14,45

7

2,51

3,35

4,67

6.85

8,80

10,68

12,56

8

2,37

3,12

4,32

6.25

7,97

9,60

11,20

10

2,16

2,80

3,80

5,41

6,80

8,10

9,36

12

2,02

2,57

3,44

4,83

6,02

7,11

8,16

14

1,91

2,40

3,18

4,40

5,45

6,40

7,30

16

1,82

2,27

2,97

4,08

5,01

5,86

6,65

Таблиця 5.10

Значення п 0 (випадок - випуск в нижню третину глибини водойми)

Нср, м

L, м

50

100

150

200

300

400

500

1

9,34

14,97

23,08

35,39

84,03

203,46

501,50

2

6,60

8,08

11,05

13,58

20,05

29,35

42,99

3

5,65

7,16

8,52

9,88

12,88

16,49

20,95

4

5,12

6,34

7,36

8,33

10,29

12,43

14,86

5

4,77

5,82

6,67

7,44

8,93

10,46

12,10

6

4,52

5,46

6,19

6,85

8,08

9,28

10,53

7

4,33

5,18

5,84

6,43

7,48

8,49

9,50

8

4,17

4,96

5,57

6,10

7,03

7,91

8,77

10

3,93

4,63

5,16

5,62

6,40

7,11

7,14

12

3,76

4,39

4,87

5,28

5,96

6,57

7,14

14

3,62

4,21

4,65

5,02

5,64

6,18

6,67

16

3,51

4,06

4,47

4,81

5,38

5,87

6,32

Приклад

Розрахунок нормативів ГДС забруднюючих речовин у водойму. Випуск господарсько-побутових стічних вод після очищення здійснюється в озеро, яке в період весняної повені і багатоводні роки може з'єднуватися з річкою. Озеро - рибо-господарський водойму першої категорії. Випуск проводиться у верхню третину озера. Зона, в яку здійснюється випуск, застійна, середня глибина в цій зоні 0,35-0,45 м. Відстань до контрольного створу від місця випуску - 300 м. Тип течії в озері - вітрове. Швидкість сталого вітру V = 1,3 м / с. Витрата стічних вод q = 0,0015 м3 / с = 5,4 м3 / ч = 129,6 м3 / добу.

I. Розрахунок кратності розбавлення стічних вод у водоймі проводиться за методом Руффеля, оскільки у водоймі переважають стійкі вітрові течії. Випуск здійснюється у верхню мілководну третину водойми, глибина зони змішання 0,45 м (що ні більше 10 м, досягнутого для методу Руффеля), відстань від випуску до протилежного берега 300 м, що не більш встановлених 500 м.

За даним методом кратність повного розведення стічних вод підраховується за результатами початкового розведення, що відбувається безпосередньо у випуску, і основного, яке триває в міру віддалення від місця випуску.

Розрахунок здійснюється за формулою

де q - витрата стічних вод 0,0015, м3 / с; V - швидкість вітру над водною поверхнею в місці випуску стічних вод, 1,3 м / с; Hср - середня глибина водойми поблизу випуску, 0,45 м.

Кратність основного розбавлення обчислюється за формулою де - відстань від випуску до контрольного створу, м.

Кратність загального розбавлення:

II. Визначення концентрацій допустимих до скиду (СПДБ). Загальні вимоги наступні (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

Гідрохімічні дані водойми вище скиду (фон, озеро, берег) і стічних вод (г / м3)

п / п

Показники властивості вод

Фон

Стічні

води

гдк

Загальні вимоги

1

Зважені речовини

29,2

146,6

29,95

2

Біохімічна потреба в кисні (БПКполн)

6,23

6,77

3

3

Сухий залишок

192,0

493,5

1000

Токсикологічний показник

4

Амоній сольовий (NH4)

7,8

29,3

0,5

5

Нітрит-іон (NО2)

0,057

1,5

0,08

6

Залізо загальне (Feобщ)

5,5

6,75

0,1

Санітарно-токсикологічний показник

7

Нітрат-іон (NО3)

10,8

74,99

40

8

Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР)

(алкилсульфонатов)

0,12

0,26

0,5

9

Хлориди (Cl)

11,4

198

300

10

Сульфати (SO4)

25

408,0

100

Рибогосподарський показник

11

Нафтопродукти

0,02

0,21

0,05

1. Зважені речовини:

• Сф = 29,2 мг / л;

З ст = 146,6 мг / л;

• СПДК = Сф + 0,75 = 29,95 мг / л.

• СПДС = 29,2 + 13,23 • 0,75 = 39,12 мг / л.

2. БПКполн:

• Сф = 6,23 мг / л;

• Сст = 6,77 мг / л;

• СПДК = 3 мг / л.

Підвищене значення БПКп обумовлено природними процесами. Тому, поки не встановлені регіональні ГДК, приймаємо СПДС = Сф = 6,23 мг / л.

3. Сухий залишок:

• Сф = 192 мг / л;

• Сст = 493,5 мг / л;

• СПДК = 1000 мг / л.

Має місце співвідношення

Приймаємо СПДС = С ст = 493,5 мг / л.

Визначимо завантаженість фону озера по NH4, NО2 і Fe (група речовин з ЛПВ-токс.):

Фон озера по речовинам, що входять в групу ЛПВ-токс., - Завантажений. Тому для цих речовин ПДС, прийнятий з умови збереження фону, наступний.

1. Амоній сольовий:

• СПДС = Сф = 7,8 мг / л.

2. Залізо:

• СПДС = Сф = 5,5 мг / л.

3. Нітрит іон:

• СПДС = Сф = 0,057 мг / л.

Визначаємо завантаженість фону по NО3, СПАР, хлоридам і сульфатам (група речовин з ЛПВ-сан. Токс.):

З урахуванням сумації для визначення ПДС для кожної речовини приймаємо наведену ГДК:

де т - кількість речовин, що входять в цю групу; αi - коефіцієнт розподілу частки i -го забруднюючої речовини в групі.

Приймається, що для нітратів α1 = 1,2; для СПАР α2 = 1; для хлоридів α3 = 0,6; для сульфатів α4 = 1,2.

Перевірка:

Розрахунок ПДС для групи речовин з ЛПВ-сан. струмі, наступний.

1. Нітрати:

• Сф = 10,38 мг / л;

З ст = 74,90 мг / л;

• СПДК = 10,38 + 13,23 (12,0 - 10,38) = 31,81 мг / л.

2. СПАР:

• Сф = 0,12 мг / л;

З ст = 0,26 мг / л;

• СПДС = 0,12 + 13,23 (0,125 - 0,12) = 0,186 мг / л.

Приймаємо СПДС = 0,186 мг / л.

3. Хлориди:

• Сф = 11,4 мг / л;

З ст = 198 мг / л;

• СПДС = 11,4 + 13,23 (45 - 11,4) = 454,92 мг / л> Сст. Приймаємо СПДС = Сст = 198 мг / л.

4. Сульфати:

• Сф = 25мг / л;

• Сст = 408 мг / л;

• СПДС = 25 + 13,23 (30 - 25) = 91,15 мг / л.

Розрахунок ПДС для групи речовин з ЛПВ-рибгосп.

1. Нафтопродукти:

• Сф = 0,02 мг / л;

• Сст = 0,21 мг / л;

• СПДК = 0,05 мг / л;

• СПДС = 0,02 + 13,23 (+0,05 - 0,02) = 0,416 мг / л.

Так як СПДС (розрахункове)> Сст, приймаємо, що СПДС = Сст = 0,21 мг / л.

III. Розрахунок нормативів ГДС. Розрахунковий витрата стічних вод q = 5,4 м3 / год, ПДС = СПДС • q.

Результати розрахунків зведені в табл. 5.12.

Таблиця 5.12

Результат розрахунку

Речовина

СПДС

ПДС

Зважена речовина

39,12

211,248

БПК20

6,23

333,642

Сухий залишок

493,5

26664,9

Амоній сольовий

7,8

42,12

Нітрити

0,057

0,307

Залізо

5,5

29,7

Нітрати

31,81

171,774

СПАР

0,186

1,004

Хлориди

198

1069,2

Сульфати

91,15

492,21

Нафтопродукти

0,21

1,13

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Методологія розрахунку гранично допустимого скидання стічних вод
Умови випуску стічних вод у водойми
Нормативи гранично допустимого вилучення компонентів природного середовища
Склад і розрахунок випусків стічних вод
Розведення стічних вод при спуску у водойми
Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище
Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище
Гранично допустимі норми опромінення
Структура проекту гранично допустимих викидів
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук