Навігація
Головна
Склад і розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферуОсобливості моніторингу атмосферного повітряМоніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у...Правова охорона атмосферного повітряІнвентаризація забруднюючих речовин і фізичних впливів підприємстваРозрахунок викидів за питомими виділенням забруднюючих речовин на...ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ - ЖИТТЄВО ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА...ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯКонтроль та управління якістю атмосферного повітрядругий. ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ ВІД ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
 
Головна arrow БЖД arrow Нагляд та контроль у сфері безпеки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моніторинг джерел викидів забруднюючих речовин підприємства в атмосферне повітря

Проект нормативів гранично допустимих викидів розробляється підприємством на виконання Федерального закону "Про охорону атмосферного повітря" відповідно до "Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств" ОНД-86, Санітарними нормами проектування промислових підприємств СН-244, ГОСТ 17.2 .3.02-78 та іншими нормативними правовими та методичними документами.

Одним з обов'язкових розділів проекту нормативів ГДВ є "Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів на підприємстві".

Виробничий контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів (ПДВ і ВСВ) підрозділяється на два види:

• контроль безпосередньо на джерелах;

• контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі (на кордоні найближчої житлової забудови).

Перший вид контролю є основним для всіх джерел з організованим і неорганізованим викидом, другий - може доповнювати перший вид контролю і застосовується, головним чином, для окремих підприємств, на яких неорганізований разовий викид превалює в сумарному разовому викиді підприємства, г / с.

Визначати категорію джерела в цілому для всіх викидаються з цього джерела речовин недоцільно, оскільки рівні впливу кожного з цих речовин на атмосферне повітря можуть істотно різнитися. Тому обсяг робіт з контролю за дотриманням встановлених для них нормативів повинен бути різним.

При організації контролю за дотриманням нормативів викидів визначаються категорії джерел викидів в розрізі кожного шкідливої речовини, тобто категорія встановлюється для поєднання "джерело - шкідлива речовина" для кожного k-го джерела і кожного викидається їм j-го забруднюючої речовини.

При визначенні категорії викидів розраховуються параметри і, що характеризують вплив викиду j-го речовини з k-го джерела викидів на забруднення повітря прилеглих до підприємства територій за формулами:

(8.1)

(8.2)

де М - величина викиду j-го ЗВ з k -го ІЗА, г / с; ПДКj (мг / м3) - максимальна разова гранично допустима концентрація (а при її відсутності - інші дійові критерії якості повітря); q rk, j (в частках ГДК) - максимальна за метеоумовами (швидкість і напрямок вітру) розрахункова приземна концентрація даного (j - го) речовини, створювана викидом з розглянутого (k-го) джерела на межі СЗЗ або найближчої житлової забудови; КПДk, j - середній експлуатаційний коефіцієнт корисної дії пилогазоочисного обладнання, встановленого на k -м ІЗА при уловлюванні j-го ЗВ,%; Н к - висота джерела, м; для окремих джерел при Hк <10 м можна приймати Н до = 10 м.

У разі якщо всі джерела, що викидають дана речовина, на підприємстві є наземними і низькими, тобто висота викиду не перевищує 10 м (викиди можуть бути як організованими, так і неорганізованими), значення Н до приймається рівним фактичної висоті викиду к = 2 м при висоті викиду менше 2 м).

Визначення категорії "джерело - шкідлива речовина" виконується виходячи з таких умов.

• I категорія - одночасно виконуються нерівності:

(8.3)

для випадку, коли при визначенні категорії джерела облік сомножителя 100/100 - ККД в критеріях Фк і Q може збільшувати періодичність контролю:

(8.3 а)

• II категорія - одночасно виконуються нерівності:

(8.4)

для випадку, зазначеного вище:

(8.4а)

і для розглянутого джерела розроблені заходи по скороченню викидів даної речовини в атмосферу.

• III категорія - одночасно виконуються нерівності:

(8.5)

для випадку, зазначеного вище:

(8.5а)

і за норматив ГДВ приймається значення викиду на існуючий стан.

• IV категорія - якщо одночасно виконуються нерівності:

(8.6)

для випадку, зазначеного вище:

(8.6а)

і за норматив ГДВ приймається значення викиду на існуючий стан.

Виходячи з певної категорії поєднання "джерело - шкідлива речовина" встановлюється наступна періодичність контролю за дотриманням нормативів ПДВ (ВСВ):

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• I категорія - 1 раз на квартал;

• II категорія - 2 рази на рік;

• III категорія - 1 раз на рік;

• IV категорія - 1 раз на 5 років.

В окремих випадках періодичність виробничого контролю може коригуватися але розсуд органів з охорони навколишнього середовища з урахуванням екологічної обстановки в місті (регіоні). В першу чергу для випадків, коли параметр Ф більше 1, можна запропонувати наступну періодичність контролю для цих ситуацій:

• I категорія - при 1 <Фк ≤ 5 - 1 раз на місяць;

- При Фк> 5 - 2 рази на місяць;

• II категорія - при 1 <Фк ≤5 - 1 раз на 2 місяці;

- При Фк> 5 - 1 раз на місяць;

• III категорія - при 1 <Фк ≤5 - 2 рази на рік;

- При Фк> 5 - 1 раз на квартал.

Необхідність у збільшенні періодичності контролю пов'язана з тим, що в основному ГОУ оснащуються джерелами з великими викидами і при виході з ладу ГОУ викиди з цих джерел призведуть до значного зростанню забруднення атмосферного повітря. Для шкідливих речовин, концентрації яких, створювані викидами підприємства, в житловій зоні не перевищують 0,1, ГДК, періодичність контролю приймається рівною 1 раз на 5 років.

План-графік контролю за дотриманням нормативів викидів складається відповідно з формою, представленої в табл. 8.1.

У графах 1-3 табл. 8.1 вказуються номера джерел і їх виробнича приналежність; у графах 4-6 дається номер контрольної точки (1, 2, 3 і т.д.) і її координати. У графах 7-9 наводяться код і найменування шкідливої речовини, що підлягає контролю, і розрахункова концентрація цієї речовини; у графах 10 і 11 - метеорологічні характеристики (напрям і швидкість вітру, при яких формується значення концентрації, наведене в графі 9); у графі 12 вказується періодичність контролю, обумовлена категорією джерела в розрізі контрольованого шкідливої речовини.

Таблиця 8.1

План-графік контролю на підприємстві за дотриманням нормативів ПДВ (ВСВ) за вимірюваннями концентрацій в атмосферному повітрі

№ джерела на карті-схемі

Виробництво, цех, ділянка

Контрольна точка

Контрольоване речовина

Концентрація в атмосферному повітрі, мг / м3

Метеоумови

Періодичність контролю

Ким здійснюється контроль

Методика проведення контролю

Номер

Координати, м

Найменування

Код

Напрямок вітру

Швидкість, м / с

X

У

1

2

3

4

5

в

7

8

9

10

11

12

13

Найбільш широко такий вид контролю застосовується для відкритих поверхонь випаровування, відкритого зберігання сировини, палива, відходів, сукупності нещільностей технологічного обладнання, розташованого поза виробничих приміщень.

Для даного виду контролю використовуються методики Росгідромету, призначені для визначення концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Контроль за станом атмосферного повітря на промисловому майданчику та всередині СЗЗ не розглядається в рамках робіт з нормування викидів і встановленню нормативів ПДВ (ВСВ) для підприємства.

Підприємство, що здійснює контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів (ГДВ, ВСВ), план-графік якого погоджено в установленому порядку, має право використовувати результати контролю при заповненні Форми федерального державного статистичного спостереження № 2-тп (повітря).

У розділі "Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів на підприємстві", "Проекту нормативів ГДВ" наводяться результати розрахункового визначення категорії кожного джерела в розрізі викидаються речовин.

Контроль викидів слід проводити за тією методикою, згідно з якою ці викиди були визначені, а при використанні розрахункових методів контролюються основні параметри, що входять в розрахункові формули.

У тих випадках, коли за результатами розрахунку забруднення атмосферного повітря яким-небудь шкідливою речовиною з'ясовується, що переважаючий внесок у значення приземних концентрацій цієї речовини у житловій забудові або поза територій санітарно-захисних (СЗЗ) або екозахисних зон вносять неорганізовані джерела або сукупності дрібних джерел, для яких контроль їх викидів утруднений, доцільно контролювати дотримання нормативів ПДВ (ВСВ) по цим речовинам, встановлених для підприємств I і II категорії, за допомогою вимірів приземних концентрацій цих речовин в атмосферному повітрі на спеціально обраних контрольних точках або за допомогою так званих "подфакельних" спостережень.

При цьому можна використовувати наступне правило вибору шкідливих речовин, нормативи ПДВ (ВСВ) яких контролюються за допомогою вимірювань їх приземних концентрацій в атмосфері. Такий контроль доцільний для речовин, результати розрахункових оцінок приземних концентрацій яких задовольняють (одночасно) наступним умовам.

1. Максимальні розрахункові безрозмірні концентрації таких шкідливих речовин (з урахуванням фону), створювані викидами підприємства в зонах житлової забудови, перевищують 0,8 • ГДК:

(8.7)

2. Площа S0,5 зони перевищення зазначеними концентраціями рівня 0,5 • ГДК у житловій забудові перевищує 5 км2:

(8.8)

3. Внесок неорганізованих викидів розглянутого підприємства в концентрації в точках зони перевищення зазначеними концентраціями рівня 0,5 • ГДК у житловій забудові становить не менше 50%:

(8.9)

При одночасному виконанні вищевказаних умов виходячи з результатів розрахунків забруднення атмосфери вибираються кілька контрольних точок. Точки слід вибирати таким чином, щоб спостережувані в них рівні концентрацій в максимально можливій мірі характеризували вплив конкретного джерела (або групи джерел) на атмосферне повітря при певних метеоумовах.

Для цього виду контролю періодичність вимірювань також визначається категорією джерела в розрізі контрольованого шкідливої речовини.

Вимірювання на кордоні найближчої житлової забудови слід виконувати при тих метеоумовах, яким відповідають значення розрахункових концентрацій в контрольних точках.

Рекомендована форма плану-графіка контролю за дотриманням нормативів викидів на джерелах викиду наведена в табл. 8.2.

У графу 8 табл. 8.2 заносяться значення концентрацій шкідливих речовин (мг / м3 при нормальних умовах), тобто тс значення концентрацій, які наведені в графі 26 табл. 8.3 "Проекту нормативів ГДВ".

Таблиця 8.2

План-графік контролю за дотриманням нормативів викидів на джерелах викиду

Цех

Номер джерела

Викидається

речовина

Періодичність контролю

Норматив викиду

Ким здійснюється контроль

Методика проведення контролю

Номер

Найменування

Код

Найменування

г / с

мг / куб. м

1

2

3

4

5

e

7

8

9

10

Таблиця 8.3

Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферу для розрахунку забруднення атмосфери

Цех, ділянка

Джерело виділення забруднюючих речовин

Найменування джерела викиду шкідливих речовин

Кількість джерел під одним номером, шт.

Помер джерела

викиду

Номер режиму (стадії) викиду

Висота джерела викиду, м

Діаметр труби, м

Параметр газовозд. суміші на виході з джерела викиду

Номер

Найменування

Найменування

К-сть, шт.

К-ть годин роботи на рік

Швидкість, м / с

Обсяг на одну трубу, куб. м / с

Температура, "З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(Номер та найменування майданчика підприємства)

Закінчення табл. 8.3

Координати по карті-схемі, м

Ширина майданного джерела, м

Найме

нование

газо

очисних

устано

вок

Коефіцієнт забезпечення газо-очищенням,%

Середня

експлуа

ційної

ная

ступінь

очищення

Забруднююча речовина

Викиди забруднюючих речовин

Валовий викид по джерелу, т / г

При

меча

ня

X

Y

X

Y

г / с

мг / м3 при н. у.

т / рік

1

1

2

2

Максі

мальная

ступінь

очищення,

%

Код

Наи

мено

вання

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

При аналізі результатів виробничого (або інспекторського) контролю слід враховувати, що наведені в графах 6 і 7 табл. 8.2 параметри викидів включають трансформацію шкідливих речовин в атмосфері. У графі 10 дається посилання на методику діючих переліків на момент заповнення табл. 8.2.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Склад і розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу
Особливості моніторингу атмосферного повітря
Моніторинг джерел скидання забруднюючих речовин підприємства у поверхневі води
Правова охорона атмосферного повітря
Інвентаризація забруднюючих речовин і фізичних впливів підприємства
Розрахунок викидів за питомими виділенням забруднюючих речовин на одиницю маси витрачається матеріалу
ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ - ЖИТТЄВО ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Контроль та управління якістю атмосферного повітря
другий. ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ ВІД ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук