Навігація
Головна
Стандарти саморегулівних організацій аудиторів, аудиторських...Державний контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій...Кваліфікаційні вимоги до внутрішньому аудиторуВедення реєстру аудиторів та аудиторських організаційІНФОРМУВАННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АПК ПРО УМОВИ ЧЛЕНСТВА РОСІЇ В СОТФункції та завдання саморегулівної організації арбітражних керуючихОрганізація з універсальним членством і громадський секторСвітова організація торгівлі (загальна характеристика)ЧленствоПравові аспекти механізмів державної підтримки у сфері розвитку...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вимоги до членства в саморегулівної організації аудиторів

Саморегульована організація аудиторів встановлює вимоги до членства в ній аудиторських організацій, аудиторів, які повинні бути єдиними відповідно для всіх аудиторських організацій - членів саморегулівної організації.

До членства аудиторських організацій в саморегулівної організації аудиторів пред'являються наступні вимоги:

1) комерційна організація може бути створена в будь-якої організаційно-правовій формі, за винятком відкритого акціонерного товариства, державного або муніципального унітарного підприємства:

2) чисельність аудиторів, які є працівниками комерційної організації на підставі трудових договорів, повинна бути не менше трьох;

3) частка статутного (складеного) капіталу комерційної організації, що належить аудиторам і (або) аудиторським організаціям, повинна бути не менше 51%;

4) чисельність аудиторів в колегіальному виконавчому органі комерційної організації повинна бути не менше 50% складу такого виконавчого органу. Особа, яка є одноосібним виконавчим органом комерційної організації, а також індивідуальний підприємець (управитель), якому за договором передані повноваження виконавчого органу комерційної організації, повинні бути аудиторами. У разі якщо повноваження виконавчого органу комерційної організації передані за договором іншої комерційної організації, остання повинна бути аудиторською організацією;

5) бездоганна ділова репутація;

6) наявність і дотримання правил здійснення внутрішнього контролю якості роботи;

7) сплата внесків до саморегульовану організацію аудиторів в розмірах і порядку, що встановлюються нею;

8) сплата внесків до компенсаційний фонд (компенсаційні фонди) саморегулівної організації аудиторів.

Вимогами до членства аудиторів в саморегулівної організації аудиторів є:

• наявність кваліфікаційного атестата аудитора;

• бездоганна ділова (професійна) репутація;

• сплата внесків до саморегульовану організацію аудиторів в розмірах і порядку, що встановлюються нею;

• сплата внесків до компенсаційний фонд (компенсаційні фонди) саморегулівної організації аудиторів.

Аудиторська організація, аудитор можуть бути членами тільки однієї саморегулівної організації аудиторів.

Для вступу в члени саморегулівної організації аудиторів в якості аудиторської організації комерційна організація подає в саморегульовану організацію аудиторів заяву про вступ, а також представляє:

а) установчі документи;

б) документ, що підтверджує внесення запису про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

в) список аудиторів, які є працівниками комерційної організації на підставі трудових договорів, з доданими до неї виписками з реєстру аудиторів та аудиторських організацій, підтверджуючими, що включені в список особи є аудиторами;

г) список членів колегіального виконавчого органу комерційної організації з зазначенням тих з них, хто є аудитором, або виписку з реєстру аудиторів та аудиторських організацій, яка підтверджує, що індивідуальний підприємець (управитель), якому за договором передані повноваження виконавчого органу комерційної організації, є аудитором, або виписку з реєстру аудиторів та аудиторських організацій, яка підтверджує, що інша комерційна організація, якій передані за договором повноваження виконавчого органу комерційної організації, є аудиторською організацією;

д) список засновників (учасників) комерційної організації, є аудиторами та аудиторськими організаціями, з доданими до нього виписками з реєстру аудиторів та аудиторських організацій, підтверджуючими, що включені в список особи є аудиторами та аудиторськими організаціями, а також документами, що підтверджують розміри часток зазначених осіб у статутному (складеному) капіталі комерційної організації. До 1 січня 2013 р організації та фізичні особи при вступі в члени саморегулівної організації аудиторів вправі представляти в саморегульовані організації аудиторів рекомендації не менше трьох аудиторів, що мають дійсний кваліфікаційний атестат аудитора, виданий до дня набрання чинності Законом № 315-ФЗ, але не пізніше ніж за три роки до дачі рекомендацій, що підтверджують бездоганну ділову (професійну) репутацію претендента;

е) письмові рекомендації, що підтверджують бездоганну ділову репутацію комерційної організації, не менше трьох аудиторів, відомості про яких включено до реєстру аудиторів та аудиторських організацій не менш ніж за три роки до дня дачі рекомендацій і які не є засновниками (учасниками) даної комерційної організації, котра входять до складу її органів управління і не перебувають у трудових відносинах з нею;

ж) один примірник затверджених правил здійснення внутрішнього контролю якості роботи;

з) інші документи, передбачені правилами прийому комерційних організацій в члени саморегулівної організації аудиторів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для вступу в члени саморегулівної організації аудиторів як аудитора фізична особа подає до саморегульовану організацію аудиторів заяву із зазначенням прізвища, імені, по батькові, реквізитів документа, що посвідчує особу, адреси місця проживання (реєстрації), а також представляє наступні документи:

1) кваліфікаційний атестат аудитора;

2) письмові рекомендації, що підтверджують бездоганну ділову (професійну) репутацію фізичної особи, не менше трьох аудиторів, відомості про яких включено до реєстру аудиторів та аудиторських організацій не менш ніж за три роки до дня дачі рекомендацій;

3) довідку про відсутність незнятої або непогашеної судимості за злочини у сфері економіки, а також за злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини;

4) документ, що підтверджує внесення запису про індивідуальний підприємця до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, - для фізичної особи, яка є індивідуальним підприємцем;

5) інші документи, передбачені правилами прийому фізичних осіб у члени саморегулівної організації аудиторів.

У саморегульовану організацію аудиторів представляються оригінали документів або їх належним чином засвідчені копії. Оригінали установчих документів, кваліфікаційних атестатів аудитора, документів, що підтверджують внесення записів про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та про індивідуальний підприємця до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, приймаються саморегулівної організацією аудиторів для ознайомлення і повертаються представившему їх особі. У саморегулівної організації аудиторів в цьому випадку зберігаються копії документів, завірені уповноваженою особою цієї саморегулівної організації аудиторів. Правилами прийому в члени саморегулівної організації аудиторів може бути встановлено вимогу про подання належним чином завірених перекладів російською мовою документів, виконаних повністю або в якій-небудь їх частини на іноземній мові.

Саморегульована організація аудиторів протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем подання документів, приймає рішення про прийом або про відмову в прийомі у члени даної саморегулівної організації аудиторів.

Рішення саморегулівної організації аудиторів про прийом в члени саморегулівної організації аудиторів набирає чинності з дня сплати внеску (внесків) до компенсаційний фонд (компенсаційні фонди) саморегулівної організації аудиторів, а також внесків, встановлених саморегулівною організацією аудиторів при прийомі в її члени.

Про відмову в прийомі у члени саморегулівної організації аудиторів має бути повідомлено в письмовій формі не пізніше семи робочих днів з дня, наступного за днем прийняття даного рішення. Рішення про відмову в прийомі у члени саморегулівної організації аудиторів може бути оскаржене в судовому порядку.

Підставою для припинення членства в саморегулівної організації аудиторів є:

1) заяву аудиторської організації або аудитора в письмовій формі про вихід з членів саморегулівної організації аудиторів;

2) рішення саморегулівної організації аудиторів про виключення з її членів аудиторської організації або аудитора як дисциплінарного впливу;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для прийому в члени саморегулівної організації аудиторів;

4) реорганізація аудиторської організації, за винятком випадку реорганізації у формі приєднання;

5) ліквідація аудиторської організації;

6) анулювання кваліфікаційного атестата аудитора;

7) визнання аудиторського висновку свідомо помилковим;

8) виключення відомостей про саморегулюючою організацію аудиторів з державного реєстру саморегулюючих організацій аудиторів;

9) інші підстави, передбачені федеральними законами.

Членство аудитора в саморегулівної організації аудиторів вважається припиненим з дати прийняття саморегулівної організацією аудиторів рішення про припинення такого членства.

Членство аудиторської організації в саморегулівної організації аудиторів вважається припиненим з дати ліквідації або реорганізації аудиторської організації або з дати прийняття саморегулівної організацією аудиторів рішення про припинення такого членства.

У разі якщо відомості про саморегульовану організацію аудиторів виключені з державного реєстру саморегулюючих організацій аудиторів, членство аудиторської організації, аудитора в такої саморегулівної організації аудиторів вважається припиненим з дати виключення цих аудиторських організацій, аудитора уповноваженим федеральним органом з контрольного примірника реєстру аудиторів та аудиторських організацій.

Саморегульована організація аудиторів не пізніше семи робочих днів з дня, наступного за днем припинення членства аудиторської організації, аудитора в цій саморегулівної організації аудиторів, повідомляє у письмовій формі:

• особа, членство якого в саморегулівної організації аудиторів припинено;

• аудиторську організацію, працівником якої на підставі трудового договору є аудитор, членство якого в саморегулівної організації аудиторів припинено;

• інші саморегульовані організації аудиторів, за винятком випадку припинення членства за заявою аудиторської організації, аудитора.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Стандарти саморегулівних організацій аудиторів, аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів
Державний контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій аудиторів
Кваліфікаційні вимоги до внутрішньому аудитору
Ведення реєстру аудиторів та аудиторських організацій
ІНФОРМУВАННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АПК ПРО УМОВИ ЧЛЕНСТВА РОСІЇ В СОТ
Функції та завдання саморегулівної організації арбітражних керуючих
Організація з універсальним членством і громадський сектор
Світова організація торгівлі (загальна характеристика)
Членство
Правові аспекти механізмів державної підтримки у сфері розвитку сільського господарства в умовах членства Російської Федерації у Світовій організації торгівлі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук