Навігація
Головна
Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в...Функції установи соціального обслуговування в галузі цивільної оборониДержавна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та...Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони,...Організація і компетенція Міністерства РФ у справах цивільної...ЦИВІЛЬНА ОБОРОНАЗавдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи...ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА І ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ...Поведінка людини в критичних і екстремальних ситуаціяхТемпоральність екстремальній ситуації
 
Головна arrow БЖД arrow Надійність будівельних об'єктів і безпека життєдіяльності людини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Притулку в екстремальних ситуаціях, у тому числі для цивільної оборони

Сховища й укриття для екстремальних ситуацій в містах і на виробничих підприємствах узгоджуються з заходами інженерної зашиті з цивільної оборони. Вони регламентуються нормативними документами, серед яких основним є СНиП 2.01.51-90 "Інженерно-технічні заходи цивільної оборони". Незважаючи на те, що норми цих заходів значною мірою визначені з урахуванням потреб воєнного часу, виконання деякої частини з них сприяє захисту населення і територій від стихійних лих, аварій, природних техногенних катастроф. Цим нормативним документом визначено вимоги до планування, розміщення і будівництва захисних споруд цивільної оборони, об'єктів економіки, будівель, споруд, інженерних систем з урахуванням необхідності забезпечення їх безпеки в умовах як військових небезпек, так і надзвичайних ситуацій мирного часу.

Крім цього основоположного документа для проектування інженерного захисту розроблені додаткові нормативи:

- Порядок розробки та складу розділу "Інженерно-технічні заходи цивільної оборони. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій" проектів будівництва СП 11-107-98;

- Порядок розробки та складу розділу "Інженерно-технічні заходи цивільної оборони. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій" містобудівної документації для територій міських і сільських поселень, інших муніципальних утворень СП 11-112-2001.

Дотримання вимог цих нормативних документів дозволяє знизити людські втрати і матеріальний збиток, створити умови для успішного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

За деякими оцінками, раціонально сплановані, підготовлені та реалізовані заходи інженерного захисту забезпечують зниження можливих людських втрат і матеріального збитку до 30%, а в сейсмо, селе- і лавинонебезпечних районах - до 70%.

Інженерний захист планується і здійснюється на основі:

- Оцінки характеристик можливу небезпеку;

- Обліку категорій захищається населення;

- Результатів інженерно-геодезичних, геологічних, гідрометеорологічних вишукувань;

- Схем інженерного захисту території (генеральних, детальних, спеціальних);

- Врахування особливостей використання території.

У сучасних умовах спостерігається тенденція будувати інженерний захист населення і територій шляхом утворення єдиної територіальної системи (комплексу) споруд та заходів. При цьому до основних заходів інженерного захисту населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру відносяться:

- Укриття людей і матеріальних цінностей в існуючих захисних спорудах цивільної оборони і в пристосованому під захисні споруди підземному просторі міст (підвальних приміщеннях, цокольних поверхах, підземних просторах об'єктів торгово-соціального призначення, метрополітенах та ін.);

- Використання в якості житла, місць роботи та відпочинку - житлових, громадських і виробничих будівель, зведених з урахуванням сейсмічності та інших небезпек на відповідних територіях;

- Використання при відповідних надзвичайних ситуаціях окремих герметизованих приміщень у житлових будинках і громадських будівлях на територіях, прилеглих до радіаційним і хімічно небезпечних об'єктів;

- Укриття сімей та трудових колективів у квартирах і виробничих приміщеннях, в яких ними в оперативному порядку самостійно проведена герметизація;

- Запобігання розливів аварійно хімічно небезпечних речовин шляхом обвалування або заглиблення ємностей з цими речовинами;

- Зведення та експлуатація інженерних захисних споруд від несприятливих і небезпечних природних явищ і процесів.

Певну роль у проведенні інженерного захисту населення можуть зіграти захисні споруди цивільної оборони (сховища і протирадіаційні укриття), фонд яких створений для захисту населення від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій. Ці споруди можуть бути успішно використані для зашиті населення в умовах деяких надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Універсальність захисної споруди в мирний і воєнний час закладена в самому його визначенні. Захисна споруда в даний час визначається як інженерна споруда, призначена для укриття людей, техніки та майна від небезпек, що виникають в результаті аварій і катастроф на потенційно небезпечних об'єктах, або стихійних лих у районах розташування цих об'єктів, а також впливу сучасних засобів ураження.

У мирний і воєнний час використовують такі види захисних споруд (ЗС):

- Спеціальні фортифікаційні споруди;

- Військові фортифікаційні споруди;

- Захисні споруди цивільної оборони.

Ці види захисних споруд можуть використовуватися як для захисту військ, населення, техніки, матеріальних цінностей, так і для обладнання пунктів управління. Загальні відомості про склад ЗС наведено на рис. 7.3.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для захисту населення розроблені різні інженерні рішення за типами конструкцій, захисних властивостях і термінів будівництва захисних споруд цивільної оборони.

Захисні споруди цивільної оборони класифікують за такими ознаками: часу зведення; місцем розташування; місткості; захисними властивостями; матеріалу конструкцій; забезпеченню електроенергією; забезпеченню фільтровентиляційного обладнання; характером використання у мирний час.

Притулку зводяться завчасно, а також в оперативному порядку при військовій загрозі або у воєнний час. Споруди, що зводяться в оперативному порядку, називають бистровозводімимі.

Сховища можуть бути вбудованими в інші будівлі і споруди, а також окремо стоять (рис. 7.4) Вони можуть бути заглибленими і полузаглубленного. Притулку можуть розміщуватися в районах міської забудови, на промислових і цивільних об'єктах, у метрополітені, в підземних спорудах, в гірських виробках та природних підземних порожнинах.

Рис. 7.3. Види захисних споруд і притулків

Рис. 7.4. Окремо розташована притулок з урахуванням використання у мирний час під гараж:

1 - приміщення фільтровентиляційного обладнання; 2 - тамбур-шлюз з захисно-герметичними дверима (ворогами); 3 - приміщення для переховуваних; 4 - приміщення для електрогенераторів з дизельними установками; 5 вентиляційний оголовок із захисними пристроями для відсікання ударної хвилі; 6 - приміщення санвузла з резервуаром для води

Високу ефективність у справі захисту населення і територій має проведення інженерно-технічних заходів щодо захисту від несприятливих і небезпечних природних явищ і процесів, що передбачають зведення та експлуатацію відповідних захисних інженерних споруд. До них відносяться заходи щодо захисту від землетрусів, протизсувні та протиобвальні інженерні заходи, заходи по захисту від селів, протилавинні інженерні заходи, протикарстові заходи, заходи інженерного зашиті берегів морів, водойм і водотоків, інженерно-технічні заходи щодо захисту від затоплень та ін.

Інженерні заходи щодо захисту від землетрусів полягають в сейсмічному мікрорайонуванні і дотриманні норм проектування і будівництва будівель і споруд в сейсмонебезпечних районах. При цьому вживаються заходи по виключенню розміщення в цих районах небезпечних виробництв, нового будівництва або реконструкції потенційно небезпечних об'єктів з урахуванням сейсмічності територій, щодо підвищення сейсмостійкості раніше зведених будівель і споруд, а також зниженню небезпеки виникнення під час землетрусу вторинних факторів ураження.

Протизсувні та протиобвальні інженерні заходи включають:

- Зміна рельєфу схилів з метою планування укосів, зменшення крутизни схилів, підвищення їх стійкості, а також регулювання стоку поверхневих вод, штучне зниження рівня підземних вод, їх перехоплення за допомогою дренажних систем;

- Будівництво утримуючих споруд (банкет, терас, підпірних і підтримуючих стін, опоясок, анкерних кріплень, тунелів, критих огороджень, пальових рядів) особливо в тих місцях, де схили підрізаються дорогами;

- Пристрій направляючих стінок для зміни руху обвальних порід;

- Періодичне здійснення вибухів для забезпечення керованого сходу обвалів і обвалів.

Захист від селів передбачає:

- Моніторинг і прогнозування утворення селевих потоків, своєчасне оповіщення населення про їх загрозу;

- Попереджувальні скидання селевих озер і зведення селепредотвращаюшіх споруд (гребель, регулюючих паводок, водоскидів і т.п.);

- Спорудження селесдержівающіх гребель, селепропускних каналів, селеспуски, селенаправляюшіх та огороджуючих дамб і шпор, стабілізуючих споруд (каскадів, загат, дренажів, терас, підпірних стінок).

До протилавинні інженерним заходам ставляться:

- Спостереження за сніговим покривом і прогнозування сходження снігових лавин, оповіщення населення про загрозу їхнього сходу;

- Попереджувальний спуск лавин;

- Будівництво лавінопредотвращающіх споруд (снігозатримуючої і снігозатримувальних парканів, стін та ін.);

- Будівництво Лавинозахисні споруд (напрямних стінок і русел, лавинорізів, що гальмують надовб, траншей, дамб, що пропускають галерей, навісів, естакад і т.п.).

Протикарстові інженерні заходи проводяться шляхом:

- Заповнення карстових порожнин;

- Водозниження і регулювання режиму підземних вод;

- Організації поверхневого стоку.

Інженерний захист берегів морів, водосховищ, озер і річок передбачає:

- Будівництво набережних та шпунтових стінок;

- Захисне покриття берегів (монолітне і збірне з плит і блоків);

- Пристрій укісних споруд (накидних або укладених);

- Зведення струмененапрямних дамб.

До основних інженерно-технічним заходам щодо захисту від затоплень і підтоплень відносяться:

- Штучне підвищення поверхні території;

- Спрямлення та поглиблення русел річок та їх розчищення;

- Влаштування дамб;

- Відведення поверхневих і підземних вод;

- Будівництво дренажних систем.

Для вирішення всього комплексу завдань з інженерного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в кожному федеральному окрузі РФ розробляється програма інженерного захисту населених пунктів від впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів. Реалізація таких програм дозволить суттєво вплинути на умови безпеки в районах, схильних природним і техногенним впливам, і значно знизити економічний збиток.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в галузі цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
Функції установи соціального обслуговування в галузі цивільної оборони
Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та цивільної оборони
Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих
Організація і компетенція Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
Завдання в області цивільної оборони, покладені на керівника установи соціального обслуговування
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА І ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Поведінка людини в критичних і екстремальних ситуаціях
Темпоральність екстремальній ситуації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук