Навігація
Головна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУПоява аудиту (XIII-XV ст.)АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙАудит утримань із заробітної платиАудит розрахунків за страховими внескамиАудит розрахунків з покупцями і замовникамиАудит розрахунків з іншими дебіторами і кредиторамиАудит грошових документівПідтверджуючий аудит як комплексна аудиторська перевірка
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види аудиту

У практиці аудиторської діяльності розрізняють види аудиту, наведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Види аудиту

Ознака

Вид аудиту

1. По стадії розвитку

1.1. Підтверджуючий аудит

1.2. Аудит, що базується на ризику

1.3. Системно-орієнтований аудит

2. По обов'язковості здійснення

2.1. Обов'язковий

2.2. Ініціативний

3. За сферою діяльності суб'єкта

3.1. Загальний

3.2. Банківський

3.3. Страховий

3.4. Іншої діяльності

4. По об'єкту перевірки

4.1. Зовнішній

4.2. Внутрішній

5. За періодичністю перевірки

5.1. Початковий

5.2. Повторюваний (узгоджений)

6. За призначенням

6.1. Аудит фінансової звітності

6.2. Аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)

6.3. На відповідність законодавчим та нормативним вимогам

6.4. Фінансовий

6.5. Управлінський (виробничий)

6.6. Операційний

6.7. Податковий

6.8. Ціновий

6.9. Спеціальний

6.10. Екологічний

По стадії розвитку виділяють аудит:

підтверджує - припускає перевірку і підтвердження практично кожної господарської операції;

базується на ризику - такий вид аудита, коли перевірка може вироблятися вибірково, виходячи з умов роботи підприємства, в основному вузьких місць (критичних точок) у його роботі. Зосередивши аудиторську роботу в областях, де ризики вище, можна скоротити час, що витрачається на перевірку областей з низьким ризиком;

системно-орієнтований - передбачає спостереження систем, що контролюють операції. Дана стадія привела до того, що аудитори стали проводити експертизу на основі внутрішнього контролю. При гарній роботі системи внутрішнього контролю (СВК) полегшується проведення зовнішнього аудиту.

За обов'язковості здійснення аудит може бути:

обов'язковим - проводиться відповідно до вимог чинного законодавства;

ініціативним - проводиться за рішенням керівництва підприємства (організацій) або її засновників.

За сферою діяльності суб'єкта аудит поділяють на такі види:

загальний - аудит організацій усіх форм власності та сфер діяльності;

банківський - аудит банківських і кредитних організацій;

страховий - аудит страхових організацій;

іншої діяльності - включає в себе аудит інвестиційних інститутів, позабюджетних фондів і т.д.

По об'єкту перевірки розрізняють зовнішній і внутрішній аудит.

Зовнішній аудит проводиться аудиторською фірмою на договірній основі з економічним суб'єктом з метою об'єктивної оцінки вірогідності стану бухгалтерського обліку та звітності, а також підготовки рекомендацій щодо поліпшення фінансового становища підприємства, підвищенню ефективності його діяльності, вишукування невикористаних резервів виробництва.

Внутрішній аудит проводиться штатними аудиторами - працівниками підприємства, які підпорядковуються керівнику підприємства.

Внутрішній аудит має іншу природу, сенс, призначення та організацію в порівнянні з зовнішнім аудитом. Служба внутрішнього аудиту, будучи незалежним підрозділом, створеним в рамках організації, виконує систематичну, щоденну роботу з перевірки та оцінки її діяльності.

Подібність і відмінність зовнішнього та внутрішнього аудиту представлено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Порівняльна характеристика зовнішнього та внутрішнього аудиту

Фактор

Зовнішній

Внутрішній

Регулювання

Держава

Орган управління, керівництво

Статус

Незалежність від тих, кого перевіряють

Складається в структурі управління

Мета

Формування думки про достовірність звітності

Ефективність функціонування СВК

Обсяг робіт

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Договір

Положення комісії, відділу, посадова інструкція

Постановка завдань

Визначається договором між аудіруемим особою і аудиторською фірмою

Визначається керівництвом виходячи з потреб управління

Засоби

Визначаються аудиторськими стандартам і

Вибираються самостійно

Вид діяльності

Підприємницька

Виконавська

Організація роботи

Визначається аудитором самостійно, виходячи з аудиторських стандартів

Виконання конкретних завдань керівництва

Взаємовідносини

Рівноправне партнерство, незалежність

Підпорядкованість керівництву організації, залежність від нього

Кваліфікація

Регламентується державою

Визначається на розсуд керівництва підприємства

Оплата

Оплата наданих послуг але договору

Нарахування заробітної плати за штатним розкладом

Відповідальність

Перед клієнтами, третіми особами відповідно до законодавства

Перед керівництвом за виконання своїх обов'язків

Методи

Методи можуть бути однаковими при вирішенні однакових завдань

Звітність

Аудиторський висновок додається до фінансової звітності

Перед керівництвом

За періодичністю перевірки виділяють аудит:

первісний - означає проведення аудитором або аудиторською фірмою перевірки в даній організації вперше;

періодичний (повторюваний) - здійснюється в даній організації однієї аудиторською фірмою (аудитором) при повторних договірних відносинах. Це, природно, залежить від зацікавленості економічного суб'єкта перевірки у тривалій співпраці з кваліфікованими партнерами (аудиторами, аудиторською фірмою).

Розглянемо класифікацію аудиту за призначенням.

Аудит фінансової звітності являє собою перевірку звітності суб'єкта з метою винесення висновку про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам бухгалтерського обліку. Цей аудит проводиться сторонніми аудиторами, запрошеними компанією, звіти якої перевіряються.

Аудит фінансової звітності за МСФЗ проводиться відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (MCA) у відношенні обсягу аудиторських процедур, видів тестів і формату аудиторського висновку.

Аудит на відповідність законодавчим та нормативним вимогам - це аналіз певної фінансової або господарської діяльності суб'єкта з метою визначення її відповідності запропонованим умовам, правилам і законам.

Фінансовий аудит передбачає перевірку використання фінансових коштів, дотримання принципів і вимог ведення бухгалтерського обліку з метою виявлення фінансових ризиків (податкових, правових, адміністративних, господарських) та видачі рекомендацій щодо їх зниження.

Управлінський (виробничий) аудит - це перевірка і вдосконалення організації та управління організацією якісних сторін виробничої діяльності, оцінка ефективності виробництва і фінансових вкладень, продуктивності праці, раціональності використання коштів, їх економії.

Операційний аудит - оцінка ефективності процедур і методів функціонування підприємства в процесі фінансово-господарської діяльності.

Податковий аудит - перевірка правильності, повноти та своєчасності нарахування і сплати податків, дотримання податкової політики.

Ціновий аудит - перевірка обґрунтованості встановлення ціни на замовлення.

Спеціальний аудит - перевірка конкретних аспектів діяльності аудируемого особи, дотримання певних процедур, норм і правил з метою видачі експертного висновку користувачам з конкретного питання, темі. Наприклад, підтвердження достовірності залишків дебіторської та кредиторської заборгованості, що значаться на певну дату в бухгалтерському обліку.

Екологічний аудит - незалежна комплексна, документована оцінка дотримання суб'єктом господарської й іншої діяльності вимог, у тому числі нормативів і нормативних документів, в області охорони навколишнього середовища, вимог міжнародних стандартів і підготовки рекомендацій але поліпшення такої діяльності.

Окремі автори обособляют в якості самостійних видів аудиту також:

аудит ефективності - певний комплекс прийомів, що дозволяють оцінити стан досліджуваних об'єктів з точки зорі ефективності здійснюваного управління. Специфіка аудиту передбачає в ході перевірки використовувати поєднання різних методів. Наприклад, метод експертизи передбачає використання графічного методу, методу аналогії тощо У свою чергу, метод аналогії являє собою самостійний метод аудиту ефективності і т.д .;

аудит ефективності функціонування системи "мале підприємництво регіону" і його окремих елементів - малого підприємства та індивідуальних підприємців, які отримують бюджетні кошти на розвиток і т.п .;

аудит персоналу (трудових ресурсів) - оцінка діяльності економічного суб'єкта у сфері праці та трудових відносин, встановлення відповідності застосовуваних економічним суб'єктом форм і методів організації трудової діяльності та трудових відносин законодавчим і нормативним актам, чинним в Російській Федерації, а також вироблення на підставі результатів перевірок пропозицій щодо оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин, здійснюваних економічним суб'єктом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ
Поява аудиту (XIII-XV ст.)
АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Аудит утримань із заробітної плати
Аудит розрахунків за страховими внесками
Аудит розрахунків з покупцями і замовниками
Аудит розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
Аудит грошових документів
Підтверджуючий аудит як комплексна аудиторська перевірка
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук