Навігація
Головна
Засоби захисту від електричних нулів підвищеної напруженостіОхорона інтересів осіб, які потребують підвищеної правовому і...В яких випадках застосовується підвищена правовий захист виборних...ПопередженняЗаходи попередження шкідливих наслідків розкрадання векселівПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІПопередження падіньЗаходи попередження заволодіння векселем в обмін на неіснуючі товари,...ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ...Заходи попередження шахрайства у формі видачі незабезпечених векселів
 
Головна arrow БЖД arrow Надійність будівельних об'єктів і безпека життєдіяльності людини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Заходи з попередження НС і підвищенню рівня захисту

Заходи з попередження НС полягають у вживаних завчасно організаційних, інженерно-технічних та інших заходів щодо зниження можливості виникнення НС і масштабів їх наслідків. Попередження НС засноване на:

- Моніторинг навколишнього природного середовища, потенційно небезпечних об'єктів, діагностиці стану будівель і споруд з точки зору їх стійкості до впливу вражаючими чинниками небезпечних природних і техногенних явищ;

- Прогнозуванні небезпек і загроз виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та наслідків впливу їх вражаючих факторів на населення, об'єкти економіки і навколишнє природне середовище.

Заходи щодо захисту - це вживаються завчасно заходи щодо зменшення ризику НС та пом'якшенню їх негативних наслідків, за прогнозом часу і місця виникнення небезпечних природних і техногенних явищ, виконуваних, зазвичай, на основі прогнозу їх частоти (або ймовірності події за заданий інтервал часу) на певній території.

Створювані завчасно заходи щодо захисту можна класифікувати за мети, рівнем прийнятих рішень на їх здійснення, за факторами ризику та іншими ознаками.

Зміст заходів з попередження НС різноманітне і різномасштабних. Попередження має на увазі, по-перше, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (зниження ризику їх виникнення), по-друге, зменшення можливих масштабів надзвичайних ситуацій (зниження можливих обсягів втрат і збитків).

Превентивні заходи щодо запобігання (зниження можливості виникнення) НС передбачаються за наступними напрямками:

- Виключення (зниження частоти) подій, що ініціюють НС;

- Зниження ймовірності переростання небезпечного явища в НС (ініціюючого події на стихійне лихо або аварію).

Зниження частоти подій, що ініціюють НС (небезпечних природних, техногенних і соціальних явищ), досягається шляхом проведення наступних заходів:

- Районування території (сейсмологічне, гідрологічне, геологічне, кліматичне, економічне та ін.), Відповідно до результатів якого визначається раціональне розміщення об'єктів територіального господарського комплексу, зокрема раціонального вибору майданчиків для потенційно небезпечних об'єктів;

- Попередження (зниження інтенсивності) деяких небезпечних природних явищ;

- Профілактики виникнення аварій (діагностика обладнання, планово-попереджувальні ремонти, технічне обслуговування);

- Боротьба з тероризмом і злочинністю.

До заходів щодо зниження ймовірності переростання небезпечного явища в НС відносяться:

- Інженерна зашита від небезпечних природних і техногенних явищ;

- Фізична зашита потенційно небезпечних об'єктів від екстремальних соціальних явищ, проведення заходів щодо підвищення надійності персоналу;

- Забезпечення захищеності об'єктів (зниження рівня навантажень, що виникають від небезпечних явищ);

- Зниження вразливості об'єктів до впливу негативних (вражаючих) чинників небезпечних природних і техногенних явищ;

- Забезпечення фізичної стійкості будівель і споруд;

- Забезпечення ефективності (надійності) систем безпеки, що перешкоджають переростанню екстремальних ситуацій в аварію.

Інженерно-геологічне районування території проводять за сукупністю геологічних факторів (рельєф, будова і властивості гірських порід, гідрогеологічні умови, розвиток сучасних геодинамічних процесів і т.д.). На картах інженерно-геологічного районування виділяють ділянки за ступенем їх придатності для господарського освоєння, по стійкості до впливу небезпечних природних явищ. Таке ранжирування територій дозволяє забезпечити високу якість і надійність створюваних об'єктів, а також їх оптимальне інвестування.

Крім карт інженерно-геологічного районування і сейсмічної небезпеки складаються карти детального районування та мікрорайонування. Їхні території поділяють за ступенем небезпеки з урахуванням конкретних геологічних, структурно-тектонічних, гідрогеологічних, геоморфологічних умов і сейсмодінаміческіх властивостей ґрунтового середовища, слагающей ці території.

За результатами інженерно-геологічного районування раціонально размешают територіальні комплекси, населені пункти та господарські споруди. Безпечні ділянки рекомендують для розміщення важливих об'єктів, наприклад житлових зон з високою щільністю населення або великих об'єктів життєзабезпечення (електростанції, транспортні комунікації та ін.), Небезпечні ділянки залишають вільними від забудов, створюючи там зони відпочинку, лісопарки тощо

На основі спеціальних досліджень здійснюють вибір майданчиків для розміщення потенційно небезпечних об'єктів, наприклад АЕС. Головними факторами вибору є умови забезпечення безпеки населення, здійснюваних на основі геологічних і сейсмічних характеристик передбачуваної майданчики, а також параметрів навколишнього середовища.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Серед заходів щодо попередження НС важливе місце займають заходи, спрямовані на зниження інтенсивності (сили) можливих небезпечних природних явищ або на їх запобігання. Зокрема, для зниження сили землетрусів може проводитися провокування землетрусів меншої сили за допомогою штучного вибуху, потужних генераторів коливань і т.д., передчасно скидальних напруги в земній корі. Можливо також запобігання (зниження сили) таких явищ, як град, лавини, селі, сніг, дощ і т.п.

Профілактика виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру заснована на проведенні діагностики обладнання, планово-попереджувальних ремонтів, підвищенні якості технічного обслуговування і т.д. За даними Ростехнагляду, основною причиною високої аварійності в промисловості є знос основних фондів у всіх галузях економіки і низькі темпи їх оновлення через незадовільний фінансово-економічного становища більшості підприємств. Профілактиці аварій сприяють також процедури державного регулювання промислової безпеки.

У комплексі заходів щодо попередження НС важливе місце займають зусилля по зниженню ймовірності переростання небезпечних явищ в надзвичайні ситуації. Серед них особливе місце відводиться інженерного захисту населення і територій.

У ході інженерно-геологічного і сейсмологічного районування часто з'ясовується, що навіть найбільш сприятливі для освоєння ділянки недостатньо стійкі і мало захищені від небезпечних природних явищ. Іноді виникає необхідність в освоєнні свідомо несприятливих територій, наприклад знижених ділянок морських узбереж і долин річок, схилів гір, територій з закарстованими і просадними грунтами. У цьому випадку одним з найважливіших елементів превентивних заходів стає інженерна зашита населення і територій.

Інженерна зашита населення і територій здійснюється в зонах можливих руйнівних землетрусів, затоплень і підтоплень, зсувів, обвалів, карсту, селевих потоків, снігових лавин. Вона проводиться з метою зниження ризику переростання небезпечних явищ у НС і полягає в зведенні інженерно-технічних споруд для захисту від вражаючих факторів, викликаних характерними для даної території небезпечними природними та техногенними явищами, тобто у створенні фізичних бар'єрів, що знижують рівні негативних (вражаючих) чинників небезпечних явищ.

Основними об'єктами інженерного захисту є населення, об'єкти господарської інфраструктури і території.

Для захисту керівництва країни, органів управління, об'єктів оборонного характеру, персоналу підприємств (організацій) і населення від НС мирного і воєнного часу використовують такі захисні споруди - спеціальні об'єкти, військові фортифікаційні споруди і захисні споруди цивільної оборони. Ці споруди призначені для укриття людей від вражаючих факторів зброї і деяких небезпечних впливів, що виникають при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру.

Небезпека повеней, сходу селів, снігових лавин, зсувів усувають або знижують будівництвом захисних дамб та інших спеціальних споруд, водоотводяшіх каналів, підпірних стінок та ін. Знижують небезпека стихійних лих спеціальними роботами з інженерної підготовки територій наприклад, відсипання грунту та підвищення рівня поверхні, будівництво дренажних споруд, заходи щодо посилення несучої здатності грунтів (ущільнення, закріплення, зневоднення і багато іншого).

Раціонально сплановані і послідовно реалізовані заходи інженерної зашиті забезпечують зниження можливих людських і матеріальних втрат на 30-40%, а в сейсмо, селе- і лавинонебезпечних районах - на 70-80%. Проте проведення інженерно-технічних заходів вимагає значних капітальних вкладень.

Однією з головних причин масової загибелі людей при стихійних лихах є Безплановість (часто стихійна) забудова міст, яка випереджає розвиток міської інфраструктури та заходи з інженерної підготовки територій. Статистика показує, що при стихійних лихах загибель більшості людей пов'язана з обваленням житлових і промислових будівель.

В інженерній науці є значний обсяг спеціальних знань, узагальнюючих накопичений досвід і дозволяють розробляти принципово нові конструкції будівель і споруд підвищеної фізичної сталості. Таке будівництво визнано соціально прийнятним і економічно виправданим. Воно обходиться, як правило, на 5-20% дорожче вартості будівництва звичайних будинків, а отримуваний ефект незрівнянно вище, якщо врахувати не тільки економічні, але й соціальні, екологічні, психологічні та інші фактори, що є невід'ємними компонентами сталого розвитку суспільства.

У ряді випадків соціально виправдано будівництво, що вимагає великих додаткових витрат. Так, в долинах річок Ганг і Інд при впадінні в Індійський океан, де за останні 30 років від циклонів і штормів загинули близько 750 тис. Осіб, здійснюється вкрай дороге будівництво спеціальних притулків. Це двох- і чотириповерхові будинки, зведені на укріплених бетонних колонах висотою 6-8 м (вище максимального рівня хвиль) або на намитих земляних пагорбах. Мабуть, таке рішення і фінансові витрати можуть бути виправдані, оскільки в екстремальних ситуаціях збережуться людські життя.

Слід зазначити, що в кожній конкретній місцевості потрібно знайти прості, не потребують великих витрат, методи реконструкції існуючих будівель, які б підвищували їх стійкість до небезпечним природним явищам. Наприклад, необхідність здійснення заходів протидії землетрусам в нашій країні викликана високою сейсмічною активністю на Північному Кавказі, Далекому Сході, Алтаї, в Саянах, Прибайкалля, Якутії. Це вимагає вжиття заходів щодо підвищення сейсмостійкості потенційно небезпечних об'єктів, житлових будівель та гідротехнічних споруд.

З появою нових карт загального сейсмічного районування території Російської Федерації вимоги до сейсмостійкості об'єктів, розташованих у районах, схильних до землетрусів, істотно зросли. Відповідно до сучасних оцінками сейсмічності територій країни балльность можливих землетрусів була підвищена на 2-3 одиниці. Це означає, що багато міст і промислові підприємства, розмішені в цих районах, фактично опинилися (за новими нормами) нездатними протистояти руйнівним землетрусам. Згідно цій обставині більше 70% населення сейсмонебезпечних регіонів проживає в будинках, що не відповідають вимогам з сейсмостійкості, тобто піддаються загрозі пошкодження або руйнування. Тому в районах, схильних землетрусами, сейсмостійке будівництво має вестися за новим нормам і вимогам, а раніше побудовані об'єкти повинні бути укріплені до необхідних стандартів.

Важливу роль в управлінні техногенними ризиками грають спеціально розроблені системи безпеки. Забезпечення ефективного функціонування організаційних і технологічних систем безпеки, якими повинні оснащуватися потенційно небезпечні об'єкти, є необхідною напрямком діяльності з попередження надзвичайних ситуацій. Завдання подібних систем безпеки можуть бути зведені до двох груп:

- В об'єктах одноразового застосування, який не функціонують в процесі експлуатації - запобігання передчасному спрацюванню від зовнішніх факторів (аварійних та вражаючих впливів, несанкціонованих дій) або переклад об'єктів в безпечний стан з точки зору можливого впливу на навколишнє середовище у випадку значної ймовірності такої події;

- У функціонуючих об'єктах - запобігання розвитку аварійних передумов в аварію або обмеження наслідків аварії.

Основними видами систем безпеки за принципом дії є системи, в яких застосовуються пасивні або активні методи захисту.

Пасивна, або жорстка, захист заснована на створенні фізичних бар'єрів на шляху поширення аварійних факторів до критично важливих з точки зору безпеки вузлам потенційно небезпечного об'єкта, а також на шляху виходу з об'єкту і поширення вражаючих факторів на інші об'єкти. Подолання цих бар'єрів вимагає витрати великої кількості енергії.

Активна, або функціональна, захист включає чутливі елементи (датчики), що стежать за станом потенційно небезпечного об'єкта і фіксуючі виникнення аварійних ситуацій, а також системи, що перешкоджають розвитку ситуації, що наближають аварію або знижують її наслідки. Наприклад, в місцях можливого підвищення концентрації вибухопожежонебезпечних парів і газів встановлюють аналізатори-сигналізатори, що повідомляють про передаварійних ситуаціях і включають систему сповіщення і захисту.

Системи безпеки потенційно небезпечних об'єктів чаші всього засновані на принципі переривання (придушення) аварійного процесу або несформованого небезпечного фактора, а також отключающие з функціональної схеми об'єкта аварійні блоки. Системи запобігання виникнення аварій включають блокувальні і запобіжні пристрої (клапани, фільтри, плавкі вставки тощо), системи пожежогасіння, системи безаварійної зупинки технологічних процесів (наприклад, ядерних реакторів), локалізації джерел аварії та аварійного енергопостачання і т.д.

Розвиток теорії та практики управління безпекою складних технічних систем йде головним чином по шляху пред'явлення підвищених вимог до якості обладнання, систем управління та персоналу, що обмежують можливі негативні техногенні впливи на навколишнє середовище і людину. Перспектива управління безпекою цих систем пов'язана з їх проектуванням з урахуванням критеріїв безпеки, можливості виникнення в таких системах в процесі експлуатації ланцюжків подій, які в звичайній ситуації не приводять до небезпечних станів, але при певному збігу обставин можуть стати причиною аварій.

Послідовне освоєння системних методів проектування складних технічних систем дозволить у майбутньому вирішити завдання попередження виникнення великих аварій і катастроф. Ці методи проектування засновані на наступних принципах:

- Принцип багаторівневого зашиті (створення послідовних рівнів зашиті, зменшують імовірність аварій і обмежують їх наслідки). Цей принцип застосовується для компенсації потенційних помилок людини або відмов технічних пристроїв. Принцип реалізується в першу чергу шляхом створення серії бар'єрів для утримання енергії або небезпечних речовин, які повинні бути порушені, перш ніж може бути завдано шкоду людині і навколишньому середовищу;

- Принцип комбінованої зашиті (об'єднання систем жорсткою і функціональної захисту об'єкту від аварій);

- Принцип одиничної відмови (об'єкт повинен залишатися безпечним при відмові будь-якого елемента);

- Принцип безпечного відмови (відмови системи аварійної зашиті повинні сприяти її помилкового спрацьовування, але не допускати переростання аварійної ситуації в аварію);

- Принцип незалежності і різноманітності, коли системи забезпечення безпеки проектуються так, щоб вплив дефектів, помилок, відмов на працездатність системи було мінімальним. При цьому незалежність досягається фізичним, функціональним і просторовим рознесенням небезпеки, а різноманітність - різнотипністю фізичних, методичних і апаратних принципів реалізації;

- Принцип надійності та живучості, коли забезпечується високий рівень надійності функціонування найважливіших елементів в нормальних умовах експлуатації і при проектних зовнішніх впливах;

- Принцип природної технічної безпеки, який реалізується шляхом застосування автономних спеціальних засобів зашиті, максимально упрошенной і надійної конструкції технічної системи, мінімізації рівня запасеної енергії і шкідливих речовин, а також винятком впливу помилок оператора на розвиток аварійних процесів. В якості перспективної стратегії забезпечення безпеки розглядається застосування біонічних принципів, тобто проектування складних технічних систем із внутрішньо властивою їм безпекою;

- Принцип самозахищеності систем (створення систем з пасивними і внутрішньо притаманними характеристиками безпеки). Пасивні засоби захисту діють автономно, засновані на знанні законів природи і тому свідомо володіють високою надійністю.

При реалізації останнього принципу необхідне дотримання наступних правил:

- Максимальне спрощення робочих процесів, конструкції і систем управління потенційно небезпечним об'єктом з метою підвищення надійності;

- Мінімізація запасеної енергії і шкідливих речовин, небезпечних при реалізації аварійної ситуації;

- Мінімізація ролі помилок людини в ініціюванні та розвитку аварійних процесів та підвищення тривалості періоду, коли втручання людини не обов'язково.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Засоби захисту від електричних нулів підвищеної напруженості
Охорона інтересів осіб, які потребують підвищеної правовому і соціальному захисту, під час розподілу спадщини
В яких випадках застосовується підвищена правовий захист виборних профспілкових працівників?
Попередження
Заходи попередження шкідливих наслідків розкрадання векселів
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
Попередження падінь
Заходи попередження заволодіння векселем в обмін на неіснуючі товари, невиконані роботи і ненадані послуги
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Заходи попередження шахрайства у формі видачі незабезпечених векселів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук