Навігація
Головна
Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за...Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудійованої особиПрава та обов'язки аудиторів і керівників, інших посадових осіб...Взаємодія керівництва аудійованої особи з аудиторами. Спілкування...Вище керівництво, лінійний керівник - служба управління персоналомВзаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими службами та іншими...Виконання робіт при керівництві зовнішніх аудиторівОЦІНКА РИЗИКІВ І ВІДПОВІДНІ ЇМ ДІЇ АУДИТОРАУправління внутрішнім аудитамВибір економічними суб'єктами аудиторської організації
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Взаємодія керівництва та персоналу економічного суб'єкта з аудитором в ході аудиту

Федеральне правило (стандарт) аудиторської діяльності № 23 "Заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи" (введено постановою Уряду РФ від 16 квітня 2005 № 228), розроблене з урахуванням MCA, встановлює єдині вимоги щодо використання заяв та роз'яснень керівництва аудируемого особи в якості аудиторських доказів, процедур документального оформлення заяв та роз'яснень керівництва, а також дій аудитора при відмові керівництва аудируемого особи надати належні заяви та роз'яснення.

До завершення аудиту аудитор повинен отримати належні заяви та роз'яснення від керівництва аудируемого особи (рис. 10.1).

Мети отримання роз'яснень від керівництва економічного суб'єкта в ході аудиторської перевірки

Рис. 10.1. Цілі отримання роз'яснень від керівництва економічного суб'єкта в ході аудиторської перевірки

Заяви та роз'яснення від керівництва аудируемого особи отримують за наступними напрямками:

а) визнання керівництвом аудируемого особи відповідальності за достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи. Аудитор може отримати дані докази, проаналізувавши рішення відповідного органу, або завірену відповідними підписами фінансову (бухгалтерську) звітність;

б) письмові заяви та роз'яснення (лист-подання) від керівництва аудируемого особи з питань, що є істотними для фінансової (бухгалтерської) звітності. Примірний перелік положень, які можуть бути включені в лист-подання, яке направляється керівництвом аудируемого особи аудитору, або в лист, підготовлене аудитором і яка потребує письмового підтвердження керівництвом аудируемого особи, наведено в додатку до ФПС АД № 23.

Доповнення до Правила (стандарту) № 23

ЗРАЗОК ЛИСТА-ПРЕДСТАВЛЕННЯ

(Бланк аудируемого особи)

_____________________________________

(вказується адресат-аудитор)

Справжнє лист направляється у зв'язку з проведеним Вами аудитом фінансової (бухгалтерської) звітності організації "YYY" з метою висловлення думки про те, чи відображає фінансова (бухгалтерська) звітність достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище організації "YYY" на 31 грудня 20 (ХХ) р і результати її фінансово-господарської діяльності за період з 1 січня по 31 грудня 20 (ХХ) м

Відповідно до ____________________________________________ (вказати документ, що визначає повноваження керівників) ми визнаємо свою відповідальність за достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності, підготовленої відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

На підставі інформації, яку ми маємо, і розуміння даних питань ми робимо наступні офіційні заяви.

(Слід виклад заяв та роз'яснень, що стосуються аудируемого особи. Нижче наведено приблизний варіант, який може бути змінений відповідно з конкретними обставинами.)

1. З боку керівництва організації "YYY" та її працівників, відповідальних за функціонування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, не було допущено порушень, які могли б суттєво вплинути на фінансову (бухгалтерську) звітність.

2. Ми надали Вам всі бухгалтерські регістри і первинні документи, а також всі протоколи зборів акціонерів і засідань ради директорів (інші матеріали відповідних органів управління інших організацій), проведення 15 березня 20 (ХХ) м і 30 вересня 20 (ХХ) м відповідно.

3. Ми підтверджуємо повноту інформації, наданої в щодо афілійованих з організацією "YYY" осіб.

4. Фінансова (бухгалтерська) звітність не містить суттєвих викривлень.

5. Організація "YYY" виконала всі договірні зобов'язання, які могли б суттєво вплинути на фінансову (бухгалтерську) звітність у разі їх порушення. Крім того, нами не були встановлені які-небудь порушення вимог контролюючих органів, які могли б суттєво вплинути на фінансову (бухгалтерську) звітність у разі їх невиконання.

6. Наступна інформація була належним чином відображена в бухгалтерському обліку і там, де це слід, адекватно розкрита у фінансовій (бухгалтерської) звітності (перерахувати).

7. Ми не маємо жодних планів чи намірів, які можуть значно змінити балансову вартість або класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансовій (бухгалтерської) звітності.

8. Ми не маємо жодних планів припинення виробництва будь-якої продукції, а також не маємо інших планів чи намірів, які можуть призвести до виникнення надлишкової кількості або застарівання матеріально-виробничих запасів, відображення в обліку вартості матеріально-виробничих запасів відповідає існуючим вимогам.

9. Організація "YYY" має право власності на всі свої активи. Не існує права вилучення активів організації "YYY" за борги, крім зазначених у примітці А до фінансової (бухгалтерської) звітності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

10. Ми відбили в обліку або розкрили в примітках всі зобов'язання, як фактичні, так і умовні. У примітці Б до фінансової (бухгалтерської) звітності відображені всі гарантії, надані нами третім особам.

11. За винятком даних, зазначених у примітці У до фінансової (бухгалтерської) звітності, не існує ніяких подій, що відбулися після звітної дати, які вимагають коректування або розкриття у примітках до фінансової (бухгалтерської) звітності.

12. Позов організації "ZZZ" був задоволений шляхом виплати загальної суми в розмірі XXX, що відповідним чином відображено у фінансовій (бухгалтерської) звітності. Не існує і не передбачається пред'явлення до організації "YYY" яких-небудь інших претензій, пов'язаних з судовими розглядами.

_________________________________

(дата)

Генеральний директор _____________________

(ПІБ, підпис)

Головний бухгалтер _____________________

(ПІБ, підпис)

Якщо керівництво аудируемого особи відмовляється представити заяви та роз'яснення, які аудитор вважає необхідними, це вважається обмеженням обсягу аудиту. У зв'язку з такою відмовою аудитор повинен висловити думку з застереженням або відмовитися від висловлення думки.

В ході аудиту керівництво аудируемого особи за своєю ініціативою або у відповідь на конкретні запити представляє аудитору велику кількість заяв та роз'яснень. Якщо подібні заяви та роз'яснення стосуються питань, істотних для фінансової (бухгалтерської) звітності, аудитор повинен:

• отримати аудиторські докази, що підтверджують дані заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи, використовуючи внутрішні чи зовнішні стосовно аудируемом особі джерела інформації;

• оцінити, чи є заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи розумними і чи відповідають вони іншим аудиторським доказам, у тому числі заявам та роз'ясненням керівництва аудируемого особи за аналогічними або інших питань;

• визначити компетентність і ступінь інформованості осіб, які надали заяви та роз'яснення з конкретних питань.

Заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи, як правило, не можуть замінити інші аудиторські докази, доступні аудитору.

У певних випадках заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи можуть виявитися єдиними існуючими аудиторськими доказами (наприклад, які стосуються не оформлених документально планів і намірів керівництва аудируемого особи, зокрема, наміри зберегти деякі фінансові вкладення в довгостроковій перспективі або планів реорганізації аудируемого особи).

Якщо заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи суперечать іншим аудиторським доказам, аудитор повинен дослідити причини розбіжностей.

Аудитор, як правило, включає в свої робочі документи докази, що підтверджують факт отримання ним заяв та роз'яснень від керівництва аудируемого особи, у формі короткого викладу бесід з керівництвом або матеріалів, наданих керівництвом аудируемого особи в письмовій формі.

Заяви та роз'яснення керівництва аудируемого особи в письмовій формі є більш надійним аудиторським доказом, ніж заяви та роз'яснення в усній формі. Вони можуть бути оформлені у вигляді:

а) листи-вистави керівництва аудируемого особи;

б) підготовленого аудитором листа, в якому викладається розуміння аудитором позиції керівництва аудируемого особи з певного кола питань, яке потім офіційно підтверджується цією керівництвом;

в) документів, які затверджують підсумки фінансово-господарської діяльності аудируемого особи, примірника фінансової (бухгалтерської) звітності, підписаної керівництвом аудируемого особи.

Незважаючи на те що запит аудитора про подання заяв та роз'яснень керівництва з різних питань може спонукати керівництво аудируемого особи звернути на них увагу і висвітлити ці питання більш детально, аудитор повинен знати про обмеження, властивих заявам та роз'ясненням керівництва з точки зору їх використання в якості аудиторських доказів відповідно до ФПСАД № 23.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудійованої особи
Права та обов'язки аудиторів і керівників, інших посадових осіб перевіряється економічного суб'єкта
Взаємодія керівництва аудійованої особи з аудиторами. Спілкування аудиторів з керівництвом аудійованої особи
Вище керівництво, лінійний керівник - служба управління персоналом
Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими службами та іншими підрозділами
Виконання робіт при керівництві зовнішніх аудиторів
ОЦІНКА РИЗИКІВ І ВІДПОВІДНІ ЇМ ДІЇ АУДИТОРА
Управління внутрішнім аудитам
Вибір економічними суб'єктами аудиторської організації
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук