Навігація
Головна
Вплив аудиторського висновку за попередній період на вид...АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ (ВИСНОВКІВ)Особливості аудиторського висновку при проведенні аудиту за...Аудиторська документаціяАУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА УКЛАДАННЯОсобливості аудиторського висновку за звітності, складеної але...Дата підписання аудиторського висновку і відображення у ньому подій,...Приклади аудиторського висновку з модифікаціями думкиОсобливості аудиторського висновку при проведенні першої перевірки...ПІДГОТОВКА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види аудиторських висновків

Аудиторський висновок представляє думку аудиторської організації про достовірності звітності.

Думка має виражати оцінку аудиторської організації відповідності у всіх суттєвих аспектах бухгалтерської звітності нормативним актам, що регулюють бухгалтерський облік і звітність в Російській Федерації.

В аудиторському висновку може бути виражене немодифіковані або модифіковане думку про достовірність бухгалтерської звітності.

Аудитор повинен висловити немодифіковані думка у випадку, коли він приходить до висновку, що бухгалтерська звітність відображає достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище аудируемого особи і результати його фінансової діяльності відповідно до правил звітності.

Немодифіковані думка формулюється в аудиторському висновку наступним чином:

"Бухгалтерська звітність відображає достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище [аудируемого особи] станом на [звітна дата], результати [його] фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів за [звітний рік] рік відповідно до встановлених правил складання бухгалтерської звітності" .

Аудитор повинен висловити модифіковане думку в аудиторському висновку, якщо:

а) на підставі отриманих аудиторських доказів встановлено, що бухгалтерська звітність, розглянута в цілому, містить суттєві викривлення;

б) він не може отримати достатні належні аудиторські докази, щоб встановити, що бухгалтерська звітність, розглянута в цілому, не містить суттєві викривлення.

Якщо аудитор встановив, що бухгалтерська звітність недостовірна, то він повинен обговорити цю обставину з керівництвом аудируемого особи і залежно від вимог правил звітності та від прийнятих керівництвом аудируемого особи рішень повинен визначити, чи є необхідність модифікувати думку в аудиторському висновку.

Вибір аудитором форми модифікованого думки залежить:

а) від характеру обставин, які стали причиною вираження модифікованого думки: в результаті суттєвого викривлення бухгалтерської звітності або можливого істотного її спотворення в разі відсутності можливості отримати достатні належні аудиторські докази;

б) судження аудитора щодо ступеня поширення мав місце або можливого впливу спотворюють факторів на бухгалтерську звітність.

Залежність форми модифікованого думки від судження аудитора про характер обставин, що стали причиною вираження модифікованого думки, і ступеня поширення їх впливу (можливого впливу) на бухгалтерську звітність наведена в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Залежність форми модифікованого думки від судження аудитора

Характер обставин

Судження аудитора

Вплив істотне, але не всеосяжне

Вплив істотне і всеосяжне

Бухгалтерська (фінансова) звітність істотно викривлена

Думка з застереженням

Негативне

думка

Відсутність можливості отримання достатніх належних аудиторських доказів

Думка з застереженням

Відмова від висловлення думки

Види аудиторських висновків за висловом думки аудитора про достовірності бухгалтерської звітності представлені на рис. 11.2.

Види аудиторських висновків

Рис. 11.2. Види аудиторських висновків

Аудитор повинен висловити думку з застереженням в тому випадку, якщо:

а) аудитор, отримавши достатні належні аудиторські докази, приходить до висновку, що вплив спотворень, розглянутих по окремості або в сукупності, є істотним, але не зачепить більшість значущих елементів бухгалтерської (фінансової) звітності;

б) у аудитора відсутня можливість отримання достатніх належних аудиторських доказів, на яких він міг би засновувати свою думку, проте він приходить до висновку, що можливий вплив невиявлених спотворень може бути суттєвим для бухгалтерської звітності, але не всеосяжним.

Вплив спотворення визнається всеосяжним з погляду ступеня поширення його на бухгалтерську звітність або ступеня можливого поширення його на бухгалтерську звітність для тих випадків, коли аудитор не має можливості отримати достатні належні аудиторські докази.

Всеосяжний вплив викривлення бухгалтерської звітності має місце у випадках, коли відповідно до судженням аудитора це спотворення:

а) не обмежена конкретними елементами, рахунками бухгалтерського обліку або статтями бухгалтерської звітності;

б) обмежене конкретними елементами, рахунками бухгалтерського обліку або статтями бухгалтерської звітності, але його вплив поширюється або могло б поширюватися на більшу частину бухгалтерської звітності;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

в) пов'язане з розкриттям інформації, що є основоположною для розуміння користувачами бухгалтерської звітності в цілому.

Аудитор повинен висловити негативну думку в тому випадку, коли, отримавши достатні належні аудиторські докази, він приходить до висновку, що вплив спотворень, розглянутих по окремості або в сукупності, є одночасно істотним і всеосяжним для бухгалтерської звітності.

Аудитор повинен відмовитися від висловлення думки в тому випадку, коли у нього відсутня можливість отримання достатніх належних аудиторських доказів, на яких він міг би засновувати свою думку, але він приходить до висновку, що можливий вплив невиявлених спотворень може бути одночасно істотним і всеосяжним для бухгалтерської звітності .

Відмова від висловлення думки має місце у випадках, пов'язаних з множинними фактами невизначеності, коли аудитор приходить до висновку, що, незважаючи на отримані їм достатні належні аудиторські докази стосовно кожного але окремо факту невизначеності, він не може висловити думку про достовірність бухгалтерської звітності в цілому у зв'язку з можливою наявністю взаємозв'язку між різними фактами невизначеності і їх можливим сумарним впливом на бухгалтерську звітність.

Якщо після прийняття аудиторського завдання аудитору стає відомо про те, що керівництво аудируемого особи встановлює обмеження обсягу аудиту, яке може призвести до необхідності висловлення думки з застереженням або до відмови від висловлення думки, то аудитор повинен звернутися до керівництва аудируемого особи щодо зняття такого обмеження.

Якщо керівництво аудируемого особи відмовляється зняти встановлене їм обмеження обсягу аудиту, то аудитор повинен обговорити ситуацію, що склалася з представниками власника аудируемого особи, якщо ці представники власника не є одночасно керівництвом аудируемого особи, і визначити, чи можливо виконання альтернативних аудиторських процедур для отримання достатніх належних аудиторських доказів .

Якщо у аудитора відсутня можливість отримання достатніх належних аудиторських доказів, то він повинен визначити, які при цьому настануть наслідки, керуючись наступним:

а) якщо аудитор приходить до висновку, що можливий вплив на бухгалтерську звітність невиявлених спотворень може бути суттєвим, але не всеосяжним, то він повинен висловити думку з застереженням;

б) якщо аудитор приходить до висновку, що можливий вплив на бухгалтерську звітність невиявлених спотворень може бути одночасно настільки істотним і всеосяжним, що застереження не могла б донести до користувачів бухгалтерської звітності повного розуміння ситуації, що склалася, то він повинен відмовитися від проведення аудиту, якщо це практично здійсненно і допустимо в рамках законодавства РФ про аудиторську діяльність. У разі коли відмова від проведення аудиту практично нездійсненний або неприпустимий у рамках законодавства РФ про аудиторську діяльність, то аудитор повинен відмовитися від висловлення думки.

Можливість відмови від проведення аудиту може залежати від стадії завершеності аудиторського завдання на момент, коли керівництво аудируемого особи встановлює обмеження обсягу аудиту. Якщо аудит по суті виявляється близьким до завершення, то аудитор може прийняти рішення завершити його, наскільки дозволяють обставини, висловити відмову від висловлення думки й описати обмеження обсягу аудиту в частині, що містить підставу для відмови від висловлення думки, яка передує частині, що містить відмову від виразу думки.

У випадку, коли відмова від проведення аудиту неможливий в силу вимог законодавства РФ про аудиторську діяльність продовжувати виконання аудиторського завдання до завершення його, аудитор може включити в аудиторський висновок залучає увагу частина.

У випадку, коли аудитор приходить до висновку про необхідність висловити негативну думку або відмовитися від висловлення думки про достовірність бухгалтерської звітності в цілому, в цей же аудиторський висновок не може бути одночасно включено немодифіковані думку про достовірність окремих складових бухгалтерської звітності, рахунків бухгалтерського обліку або статей бухгалтерської звітності.

У випадку, коли аудитор модифікує свою думку, він повинен на додаток до обов'язкових елементів включити в аудиторський висновок окрему частину з описом обставин, які стали підставою для висловлення модифікованого думки.

Спеціальна частина розміщується безпосередньо перед частиною, що містить думку аудитора. Залежно від форми модифікованого думки спеціальна частина іменується "Підстава для висловлення думки з застереженням", "Підстава для висловлення негативної думки", "Підстава для відмови від висловлення думки".

Аудитор повинен прагнути, по-можливості, використовувати однакові формулювання в спеціальній частині і в частині, що містить модифіковане думку аудитора.

Якщо в результаті аудиту економічний суб'єкт справив необхідні поправки в бухгалтерській звітності до надання її зацікавленому користувачеві, то аудиторський висновок не повинен містити посилання на ці поправки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Вплив аудиторського висновку за попередній період на вид аудиторського висновку поточного періоду
АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ (ВИСНОВКІВ)
Особливості аудиторського висновку при проведенні аудиту за міжнародними аудиторським стандартам
Аудиторська документація
АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА УКЛАДАННЯ
Особливості аудиторського висновку за звітності, складеної але спеціальним правилам
Дата підписання аудиторського висновку і відображення у ньому подій, що відбулися після дати складання та подання бухгалтерської звітності
Приклади аудиторського висновку з модифікаціями думки
Особливості аудиторського висновку при проведенні першої перевірки аудійованої особи
ПІДГОТОВКА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук