Навігація
Головна
Економічна поведінка фірми в умовах олігополії і монополістичної...Економічна поведінка фірми в умовах чистої монополіїТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВЕДІНКИТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА ВИРОБНИКАСутність, типи і структура економічної поведінки споживачаПоведінка економічних агентівДержава і економіка: неминучий дуалізмЛІДЕРСТВО В УМОВАХ ПОЯВИ ДЕВІАЦІЙ І КОНФЛІКТІВЕкономічна поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції....Економічна організація держави і його економічні функції
 
Головна arrow Економіка arrow Інституціональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічна поведінка в умовах неминучого вибору

Реалізація інтересів потребує матеріальної базі для обгрунтованості досягнення бажаних перспектив соціально-економічного благополуччя. Самі інтереси набувають економічний зміст індивідуальних і колективних потреб у матеріальних і суспільних благах, визначаючи:

• спрямованість господарської діяльності та темпи, динаміку її розвитку;

• мотиви поведінки і функціонування господарюючого суб'єкта;

• форми відносин між учасниками господарського процесу.

На цій основі формуються економічні інтереси, зміст і правовий статус яких визначається безліччю факторів життєдіяльності [3]:

• індивідуально-егоїстичними мотивами поведінки - виживанням, стабілізацією, розвитком;

• відносинами взаємного впливу господарюючих суб'єктів на результати діяльності (перевага, перевага, раціональність);

• реакцією на зовнішні впливи - підпорядкуванням, диктатурою, домовленістю, опором, обраний.

• Економічний інтерес - реальний, обумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем ідеальних потреб у ланцюжку "потреба - інтерес - мотив (стимул)" [3].

Висловлюючи погляди на перспективи життєдіяльності, економічні інтереси є головним мотивом поведінки господарюючого суб'єкта. Об'єктами економічних інтересів є:

• матеріальне благополуччя і впевненість у майбутньому;

• імідж;

• економіка праці та забезпечення зайнятості;

• недоторканність власності;

• економічна самостійність і можливість вільно розпоряджатися власним капіталом;

• максимальне задоволення потреб у якісних товарах, послугах, середовищі існування;

• причина і умова взаємодії економічних суб'єктів;

• спонукальні мотиви господарської діяльності людей, зумовлені їх місцем у системі відносин власності і суспільного поділу праці;

• динамічна основа системи економічних відносин;

• обумовленість поведінки людей за принципом економічної вигоди.

Серед економічних категорій в будь-якому суспільстві економічні інтереси є потужною рушійною силою розвитку продуктивних сил, економічних та інших відносин у всіх ланках і на всіх рівнях господарювання. Економічний інтерес як форма прояву економічних потреб висловлює економічну користь, вигоду, реалізуючи які суб'єкт господарювання забезпечує самостійність, саморозвиток. Без урахування економічних інтересів можна вирішити ні одну з актуальних соціально-економічних проблем. Затвердження інституту приватної власності стає основою економічної незалежності особистості, захищеності і стабільної реалізації економічних інтересів всіх господарюючих суб'єктів.

Економічні інтереси об'єктивні, оскільки об'єктивні самі економічні відносини. Вони являють собою характеристику економічного становища суб'єктів, яка показує рівень усвідомлення того, які можливості вони мають і в якій мірі ці можливості вони можуть використовувати для поліпшення (або погіршення) свого економічного становища.

Економічні інтереси відображаються у свідомості людей як поставлені цілі і спонукання волі до досягнення економічного успіху. Інтерес виникає, коли задоволення потреби усвідомлюється як конкретна мета (максимізація прибутку, привласнення, користування або володіння певним благом).

Положення про визначальну їх ролі серед мотивів людської діяльності було висунуто вперше французькими матеріалістами XVIII ст. і представниками англійської класичної політичної економії.

З позицій діалектико-матеріалістичної парадигми саме економічні інтереси обумовлюють мотивацію виробничої діяльності людей, слугують рушійною силою розвитку будь суспільно-економічної формації, тому аналіз їх в системі виробничих відносин є найважливішим методологічним принципом дослідження будь сфери матеріального виробництва.

Категорія "економічний інтерес" розглядалася як форма матеріальних потреб суб'єктів товарної діяльності, бо виникнення, рух і задоволення їх відбувається у сфері суспільного виробництва. Розгляд загальних закономірностей еволюційного розвитку економіки показує, що центральне місце дійсно займають інтереси суб'єктів діяльності. Однак люди не поодинці здійснюють господарську діяльність, а об'єднуються в колективи, тому індивідуальні економічні інтереси трансформуються в суспільні, набуваючи новий характер їх дії і взаємодії.

Прихильники об'єктивної природи виходять з матеріальної основи життя і зв'язку інтересів з об'єктивними виробничими відносинами, і насамперед з відносинами власності, тоді як представники позиції, що відбиває суб'єктивність економічного інтересу, визначають його як категорію людської свідомості, спрямування уваги, думки на реалізацію ідеї, обумовлену сформованими економічними відносинами.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Суб'єктивне погляд на економічний інтерес обумовлено тим, що до кінця 50-х років XX сторіччя проблема економічного інтересу розроблялася переважно психологами. Перш ніж людина починає діяти, в його мозку виникає уявлення - інтерес до тієї чи іншої діяльності, необхідний для задоволення його потреб. Тут виявляється економічна основа економічного і соціального інтересів.

В економічних інтересах постійно присутній елемент зіставлення матеріального становища господарюючих суб'єктів, будучи стимулюючим фактором змагальності та боротьби за досягнення успіху. Економічний інтерес як форма прояву економічних потреб висловлює економічну користь, вигоду, реалізуючи які суб'єкт господарювання забезпечує самостійність, саморозвиток.

Зміст економічних інтересів відповідає економічним цілям і завданням господарських суб'єктів різного рівня.

На рівні індивіда, окремої особистості розглядається поєдналися не моральних і матеріальних стимулів до праці як умови економічної самостійності, виховання відповідальності за власну поведінку і вчинки, розвиток практичних навичок діяльності і придбання професійного досвіду.

На рівні домашнього господарства вирішення економічних проблем визначається завданнями сімейного бюджету економічної незалежності, регулювання витрат і задоволення соціальних потреб.

На рівні колективу з урахуванням виробничих завдань економічні інтереси визначаються забезпеченням стійкості виробничо-економічних показників і економічного успіху.

На місцевому, муніципальному і регіональному рівнях економічні проблеми визначаються завданнями із забезпечення сприятливих умов проживання населення, раціонального використання місцевих ресурсів і можливостей у виробничо-господарських та соціально-економічних цілях, регулювання заходів щодо розвитку об'єктів охорони здоров'я, освіти і культури, всебічного сприяння підвищенню рівня життя населення.

На державному рівні економічні інтереси включають завдання створення ефективної сильної економіки, здатної забезпечити високий рівень життя, гідне місце і роль у міжнародному поділі праці, раціональне використання "національних переваг" в торговому обміні на світовому ринку.

На рівні світової спільноти інтереси приймають форму глобальних проблем людства - подолання голоду і убогості в проблемі бідності, запобігання активного руйнування життєвого середовища, посилення боротьби з тероризмом і розвиток сприятливих відносин між націями і релігійними напрямками.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Економічна поведінка фірми в умовах олігополії і монополістичної конкуренції
Економічна поведінка фірми в умовах чистої монополії
ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОВЕДІНКИ
ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ТА ВИРОБНИКА
Сутність, типи і структура економічної поведінки споживача
Поведінка економічних агентів
Держава і економіка: неминучий дуалізм
ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ ПОЯВИ ДЕВІАЦІЙ І КОНФЛІКТІВ
Економічна поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції. Визначення ціни і обсягу виробництва. Максимізація прибутку і мінімізація збитку
Економічна організація держави і його економічні функції
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук