Навігація
Головна
Теорема Коуза та економічна теорія прав власностіЗовнішні ефекти. Теорема КоузаСтруктура трансакційних витратНеоінституціоналізм Р. Коуза - О. Вільямсона: теорія економіки з...Трансакційні витратиТеорема КоузаДва підходи до трансакційних витратТеорема КоузаТрансакційні і трансформаційні витратиРозподіл прав власності на асиміляційні потенціал. Теорема Коуза
 
Головна arrow Економіка arrow Інституціональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Механізм зниження трансакційних витрат. Теорема Коуза

Можна стверджувати, що, чим простіше стороннім особам впливати на корисність належить кому-небудь блага, не несучи при цьому повних витрат, пов'язаних з цим впливом, тим нижче цінність блага. Цьому служать інформаційні технології як інструмент зниження трансакційних витрат, що дає серйозні конкурентні переваги.

Можливості вимірювання та вивчення передумов виникнення витрат сприяли пошуку шляхів їх зниження. Досліджуючи впливу судових витрат (важливою складовою ринкових трансакційних витрат) на характер і форми організації комерційних угод, Р. Коуз виявив зв'язку між правовим устроєм суспільства і ефективністю економічного механізму. Наявність трансакційних витрат у вигляді високої вартості отримання необхідної інформації, ведення переговорів і судових справ може перевищити можливі вигоди від укладання угоди. Навпаки, різке зниження витрат до нуля створить у кожної сторони економічні стимули збільшення цінності виробництва, так як кожен з них отримає свою частку в прирості доходу. Тоді бажаний результат, який максимізує цінність виробництва, не залежить від правових норм, оскільки цінова система працює без витрат. Такого висновку Дж. Стіглер надав форму теореми, що отримала в літературі найменування теореми Коуза, яка в його формулюванні має рефрен: "В умовах досконалої конкуренції приватні та соціальні витрати дорівнюють" [4].

Сам Коуз не називав свій висновок теоремою. Коуз писав: "Перерозподіл прав власності відбувається на основі ринкового механізму і веде до збільшення вартості виробленої продукції <...> остаточний результат перерозподілу прав власності не залежить від легального рішення (щодо первісної специфікації прав власності)". Це формулюється з додаванням оцінок трансакційних витрат: "Якщо права власності чітко специфіковані і трансакційні витрати дорівнюють нулю, то структура виробництва залишатиметься незмінним незалежно від змін у розподілі прав власності, якщо відволіктися від ефекту доходу" [2].

На основі виявленої закономірності формулюється узагальнене правило: якщо трансакційні витрати малі або дорівнюють нулю, то економічний розвиток завжди йтиме по оптимальній траєкторії незалежно від наявного набору інститутів, структура виробництва залишатиметься незмінним незалежно від змін у розподілі прав власності.

Обговорення теореми Коуза пов'язано з ситуацією, коли трансакційні витрати - експліцитно чи імпліцитно - передбачаються нульовими. Світ нульових трансакційних витрат, до якого застосовна "теорема Коуза", - це світ сучасного економічного аналізу при розборі інтелектуальних проблем, незважаючи на всю їхню відірваність від реального світу.

Виходячи з ринкових умов формування цін на товарну продукцію (власність), Р. Коуз стверджував, що можна уникнути або звести до нуля витрати, якщо беруть участь в обміні сторони погоджуються нести відповідальність за шкоду від негативних зовнішніх впливів.

Господарюючі суб'єкти прагнуть в сфери найменших трансакційних витрат або намагаються компенсувати супроводжуючі діяльність трансакційні витрати високою прибутковістю.

Приклад

Поведінка господарюючого суб'єкта при підготовці управлінських рішень щодо забезпечення своєї діяльності необхідними ресурсами. В якості основних варіантів розглядаються: покупка наявного у стороннього господарюючого суб'єкта ресурсу, пошук або виробництво ресурсу власними силами, очікування поява необхідного ресурсу на ринку, спеціальний замовлення на його створення. Критерієм вибору варіанта є співвідношення можливих витрат за варіантами.

Основними шляхами економії трансакційних витрат є: грамотна економічна політика, що враховує глобальні економічні перетворення, інформаційне забезпечення просування товару на ринку (реклама), запобігання розвитку "тіньового" бізнесу, формування внутрішньої і зовнішньої культури організації виводять відносини з приводу передачі прав власності на новий, загальносвітовий рівень.

Зниженню трансакційних витрат сприяє інтеграція господарюючих суб'єктів, ринкова координація, використання рекомендацій спеціалізованих організацій трансакційних послуг.

Ринки трансакційних послуг формуються за напрямками: реклама, аудит, аутсорсинг, посередницька діяльність, маркетинг розробка програмного забезпечення, реєстрація підприємств, підготовка ліцензій, сертифікація, ведення бухгалтерського обліку, податкове консультування.

Практичне використання розглянутих питань дозволить зробити поведінку господарюючого суб'єкта більш гнучким в активно мінливих умовах зовнішнього середовища.

Управління трансакційними витратами забезпечує певні конкурентні переваги і дозволяє відповісти (або позначити шлях до пошуку відповіді) на наступні питання:

• як вибрати оптимальну організаційну структуру на підставі процесної моделі;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• якою має бути оптимальна пропорція між трансакційними і трансформаційними витратами в цілому по організації;

• як визначити оптимальний розмір бізнесу за обсягом товарної продукції або визначити необхідність переходу на іншу систему управління;

Розмір транзакційних витрат визначається процесом вироблення узгоджених умов діяльності. При моделюванні бізнес-процесів виникає необхідність формулювання альтернатив і вибору критерію оптимізації. Це може бути мінімізація внутрішніх трансакційних витрат. При цьому фокусують увагу не на способах підрахунку трансакційних витрат, а на причинах їх виникнення

Прирівнявши сумарні внутрішні трансакційні витрати до сумарних зовнішнім трансакційних витрат, приходимо до формулювання оптимального розміру бізнесу за обсягом товарної продукції.

Економія трансакційних витрат служить свого роду "двигуном" еволюції здаються іноді несумісними форм економічного і соціального життя. Можливості вимірювання витрат як пошук шляхів підвищення ефективності зумовили включення їх в аналіз господарської діяльності.

Резюме

Щоб врахувати безліч зовнішніх факторів, що впливають на успіх і на саму можливість прийняття рішення, виробляються схеми або алгоритми економічного і соціального поведінки (робляться дії-акції), визнаних за даних умов найбільш переважними, ефективними. У них приділяється увага оцінці зусиль (у формі організаційно-управлінських дій або витрат), необхідних для вирішення у досягненні поставленої господарської мети. Дії-акції забезпечують передачу однієї людини іншій думок і намірів через засоби зв'язку і комунікацій.

Трансакційні відносини господарюючих суб'єктів супроводжуються угодами, дотримання умов яких може випливати і з побоювання відповідних дій другої сторони або бути наслідком переконань і кодексів поведінки учасників угоди. Вартість продукції є функцією не тільки ціни, а й атрибути, переданих при продажі. Деякі з них, такі як юридичні права, оцінити нескладно, а інші, наприклад загальні споживчі характеристики, можна встановити при користуванні або додаткової інформації. Збір необхідних даних про правомочиях обумовлює завдання пошуку інформаційних джерел (надійних, зручних) і веління переговорів, що вимагає певних витрат.

Господарська діяльність об'єднує ряд практичних дій, націлених на досягнення успіху: отримання і переділ сировини у виробництві товарної продукції, встановлення відносин вигоди в ділових зв'язках, успішної реалізації пропозицій по обміну цінностями. У процедурі прийняття рішень акцент роблять на особливості прояву витрат, супроводжуючих і обумовлюють їх результативність. Серед витрат, якими займається економісти, розрізняють два їх твань:

• трансформаційні (витрати технології);

• трансакційні (витрати узгодження).

Трансакційні витрати - це всі витрати, пов'язані з трансакцією, включаючи будь-які втрати, що виникають внаслідок неефективності спільних рішень і реакцій на змінилися умови угод.

У роботах прихильників інституційних поглядів трансакційні витрати розуміються як витрати функціонування системи економічних відносин. Вони характеризують ситуації, коли господарюючі суб'єкти обмінюють свої права власності в умовах неповної інформації або підтверджують їх у тих же умовах.

Можливості вимірювання та вивчення передумов виникнення витрат сприяли пошуку шляхів їх зниження. Виходячи з ринкових умов формування цін на товарну продукцію (власність), Р. Коуз стверджував, що можна уникнути або звести до нуля витрати, якщо беруть участь в обміні сторони погоджуються нести відповідальність за шкоду від негативних зовнішніх впливів. Світ нульових трансакційних витрат, до якого застосовна теорема Коуза, - це світ сучасного економічного аналізу при розборі інтелектуальних проблем, незважаючи на всю їхню відірваність від реального світу.

Практичне використання розглянутих питань дозволить зробити поведінку господарюючого суб'єкта більш гнучким в активно мінливих умовах зовнішнього середовища.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Теорема Коуза та економічна теорія прав власності
Зовнішні ефекти. Теорема Коуза
Структура трансакційних витрат
Неоінституціоналізм Р. Коуза - О. Вільямсона: теорія економіки з трансакційними витратами
Трансакційні витрати
Теорема Коуза
Два підходи до трансакційних витрат
Теорема Коуза
Трансакційні і трансформаційні витрати
Розподіл прав власності на асиміляційні потенціал. Теорема Коуза
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук