Навігація
Головна
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬМетодологія інституціонального та неокласичного аналізуРОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: ВІД ДИРИЖИЗМУ І СОЦІАЛІЗМУ ДО...Державний інституціональний механізм управління природокористуваннямСоціальні та інституціональні передумови політичної опозиціїДержавний інституціональний механізм управління природокористуваннямОсновні підходи в рамках неоинституционализма. Нова інституціональна...Поліс як інституціональна категоріяОрганізаційні імперативи інноваційної діяльності через призму...
 
Головна arrow Економіка arrow Інституціональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Гра в інституціональному аналізі

Великі потоки інформації супроводжують господарську діяльність, яку кожна з беруть участь в обміні сторін використовує в оцінках своїх дій і поведінки партнерів. Інформованість створить певну форму структури поведінки в процедурах прийняття рішень на основі домовленостей. Досягнення домовленості є базовим елементом ринкових відносин. Взаємодія, взаємний вплив людей або вплив груп один па одного називається интеракцией (від лат. Inter - між і actio - діяльність).

Ця форма інституціоналізації між суб'єктами економічних відносин уможливлює встановлення взаємовигідних зв'язків між сторонами, їх пристосування до зовнішніх факторів договірних процесів, ідентифікацію та узгодження символічних цінностей. Будучи продуктом волевиявлення кожної дії господарюючих суб'єктів, вона дозволяє використовувати ці можливості в інституціональному аналізі шляхом ігрових процедур.

Кожен учасник економічних відносин розпорядженні деяким безліччю "своїх" змінних, значення яких у сукупності повністю описують його дії, тобто точно виражають прояви його волі. У будь-якій взаємодії і в грі кожна сторона хотіла б приймати рішення, знаючи про дію (рішенні) суперника. У ситуаціях, коли ці рішення (що впливають на положення економічного суб'єкта) невідомі, природно вважати, що одна сторона робить припущення (формує очікування) щодо того, якими ці рішення можуть бути. Тоді ситуація невизначеності наповнюється безліччю можливих рішень.

Так як основу формування правил становить ретроспективна інформація, то теоретична побудова заходів набуває статичний або динамічний характер. Статичний підхід розглядає стан рівноваги - ситуацію, в якій ні в кого немає безпосередньої причини до внесення змін у свої дії, в результаті чого може зберігатися, принаймні тимчасово, статус-кво. Динамічний підхід, іноді званий станом динамічної рівноваги, розглядає, по суті, стан очікування можливих змін. Ситуації з можливими конкурентами характеризують дії сторін в необхідності детального аналізу мотивованих дій власних і конкурентів, реакцію суперника.

Інституційна економіка не відкидає такого аналізу, але вносить в аналіз облік мотивів поведінки й аспекти інформованості. Мотиви виділять головне в побудові моделей поведінки людини. Рішення приймаються з урахуванням інформації, яку можна отримати таємно або відкрито, відразу або через деякий час, повну або часткову, правильну або спотворену. Ці обставини доцільно брати до уваги при наповненні ігровий матриці цифровим матеріалом.

В аналізі господарської діяльності поведінка учасників виявляє їх інтереси через реалізовані стратегії, за наслідками яких можна судити про цінності прийнятих рішень.

У процесі аналізу можна фіксувати характер контактів в поведінці партнерів. Розрізняють кооперативні (солідарні) і некооперативного (несолідарние) стратегії поведінки. У перших передбачається спільність цілей та шляхів їх досягнення, у других - егоїстичність і індивідуальність методів вирішення завдань.

Кооперативному поведінки властиво надавати:

• вигідність для обох гравців, так що в ігровій моделі взаємодії ситуація ілюструється матрицею, в одній клітці якої виграші обох гравців максимальні;

• етичність, що часто служить "внутрішнім" механізмом, що забезпечує дотримання угоди. Моральні витрати у формі громадського осуду, які понесе гравець у разі порушення ним угоди, можуть мати для нього більше значення, ніж досягнутий при цьому приріст виграшу;

• сприйняття примусу до солідарного поведінки як "зовнішній" механізм дотримання угоди.

Некооперативного стратегії характеризуються тим, що індивід вибирає варіант своєї поведінки незалежно, при цьому він або зовсім не враховує поведінку іншого індивіда, або на основі наявного досвіду передбачає можливий варіант його поведінки. До основних видів некооперативного поведінки відносять такі: нераціональне, обережне, оптимизирующее, отклоняющееся та інноваційне - нераціональне поведінку, що характеризує вибір об'єктивно гіршої стратегії для цього достатньо проаналізувати матрицю його виграшів, але може бути визнано розумним по якимось зовнішнім (соціальним) мотивами.

Неокласичний напрямок економічних поглядів розглядало економіку як рівноважну і відносно гармонійну систему. При економічному рівновазі, тобто збалансованості, економічні змінні в відсутність зовнішніх впливі не будуть змінюватися. Суттєвою характеристикою стану рівноваги є відсутність тенденцій до змін, інакше кажучи, рівновага не призводить до динамічного розвитку. Отже, в рівновазі очікування економічних суб'єктів виявляються виправданими, тобто очікувані ними дії інших економічних суб'єктів збігаються з фактично вибраними. Такий підхід дозволяє істотно звузити область можливих рішень.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У науковій і практичній літературі описано досить моделей рівноваги, якими можна користуватися в інституційному аналізі.

• Рівновага домінуючих стратегій - такий план дій, який забезпечує учаснику максимальну корисність незалежно від дій іншого учасника.

Бувають ситуації безумовного домінування однієї стратегії над усіма іншими незалежно від того, які дії зробить конкурент. Наприклад, на ринку лікарських препаратів для фірми часто буває важливо перший заявити новий товар: прибуток "першопрохідника" виявляється настільки значною, що всім іншим гравцям залишається тільки швидше активізувати інноваційну діяльність або купувати ліцензії.

У даній ситуації рішення щодо проникнення на новий ринок приймається з позиції домінуючої стратегії.

Господарюючі суб'єкти повинні вирішити, спробувати чи за допомогою великих капіталовкладень домогтися домінуючого становища на світовому ринку у відповідній технологічній області. Якщо обидва конкурента вкладуть у справу великі кошти, то перспективи на успіх у одного можуть бути краще, але необхідно при цьому оцінювати фінансові витрати і час на випуск на ринок нової товарної продукції.

При домінуванні стратегії випуску конкретної продукції оцінка очікуваного виграшу здійснюється в процедурі торгу.

Мотиви випередження інших учасників на ринку обумовлюють пошук гідної реакції на їхні дії. Аналіз різних типів поведінки використовує принцип рівноваги як алгоритм вивчення дій суперників по реалізації конкретної товарної продукції.

Моделі рівноваги в умовах некооперовані олігополії розглядають ситуації, в яких стратегія кожного з гравців повинна бути найкращою відповіддю на дії іншого гравця.

Рівновага Неша - ситуація, в якій стратегія забезпечує гравця максимумом корисності залежно від дій іншого гравця при незмінності виробничих режимів.

Ситуація, в якій кожне підприємство вибирає оптимальний обсяг виробництва, являє рівновагу моделі Курно. У літературі більше увага приділяється розвиваючої ідею моделі наявності на ринку лідера і послідовника, які орієнтуються на обсяг виробництва гравця-лідера - рівновага по Штакельбергу.

Лідер домінує на ринку і, знаючи реакції послідовника, ухвалює свої рішення про обсяг випуску, по суті як монополіст. Позиція гравця-лідера більш краща, ніж в симетричній ситуації моделі Курно. Однак прагнення обох сторін стати лідерами ведуть до агресивної конкуренції і цінової війни, що буде тривати до тих пір, поки одна з фірм не відмовиться від своїх домагань.

Рівновага по Штакельбергу відповідає максимуму корисності гравців в умовах неодночасність прийняття ними рішень, коли існує часовий лаг у прийнятті рішень учасниками гри: один з них приймає рішення, вже знаючи, як надійшов інший.

Рівновага по Парето створюється за умови, що не можна збільшити корисність обох гравців одночасно.

Отримувані результати служать основою для прийняття рішень і характеризують економічну поведінку господарюючого суб'єкта в реалізації його економічних інтересів.

Резюме

Вивчення мотивів поведінки в ситуаціях спілкування безлічі господарюючих суб'єктів зі своїми інтересами зумовило пошук прийомів інформованості про передумови розвитку. Як спосіб детального вивчення якого-небудь предмету або явища по виділених в них окремих елементах (показниками) використовується аналіз.

Господарська діяльність в економічних характеристиках аналізується з метою виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності роботи, зміцнення фінансового стану і шляхи використання цих резервів.

Економічний аналіз - це комплекс процедур, за допомогою яких оцінюється поточний стан організації і прогнозується майбутній розвиток в самих суттєвих аспектах діяльності: фінансовому, виробничому, ринковому.

До початку XXI ст. намітилося зближення соціологічного та економічного (форматізірованного) напрямку в інституційних поглядах на економічні явища. Висловлюючи обидва напрямки, інституціональний підхід в ролі аналітичного інструменту з'єднує їх у процедурах інституціонального аналізу. Метою інституційного аналізу є оцінка можливості здійснення конкретного проекту в існуючому політичному, економічному та правовому полі, впливу зовнішнього середовища па процес його реалізації, а також здатності господарюючого суб'єкта реалізувати проект.

У завдання практичного використання сучасного інституціонального аналізу входить передусім виявлення основних напрямків інституційних перетворень в усталеній або трансформованою економіці.

При безлічі учасників економічних відносин необхідний суспільно визнається регулятор з функцією полдержания єдиного підходу до оцінки дій господарюючих суб'єктів. Таким регулятором в умовах здійснюваного вибори в процедурах прийняття рішень прийнято вважати норму як базовий елемент інституційних обмежень.

Вивчення особливостей формування економічної поведінки в реальному його оточенні постає в якості взаимоувязанного набору функціонуючих інститутів - норм і правил, що розкривають формальні і неформальні взаємини між людьми, а також виникаючі на цій основі економічні організації. Відмінності в сприйнятті норм "людиною соціальним" (поведінка цілком визначено структурою суспільства) і "людиною економічним" (поведінка вимагає нестандартних рішень в умовах невизначеності) обумовлює ставлення до них з різних позицій та історичних ситуацій.

Ситуацію освіти неефективної структури, на небажаність функціонування якої звернуто увагу, в літературі визначають як "інституційну пастку".

Великі потоки інформації супроводжують господарську діяльність, яку кожна з беруть участь в обміні сторін використовує в оцінках своїх дій і поведінки партнерів. Будучи продуктом волевиявлення кожної дії господарюючих суб'єктів, вона робить доцільним використання цих можливостей в інституціональному аналізі шляхом ігрових процедур-

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
Методологія інституціонального та неокласичного аналізу
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: ВІД ДИРИЖИЗМУ І СОЦІАЛІЗМУ ДО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Державний інституціональний механізм управління природокористуванням
Соціальні та інституціональні передумови політичної опозиції
Державний інституціональний механізм управління природокористуванням
Основні підходи в рамках неоинституционализма. Нова інституціональна економічна теорія
Поліс як інституціональна категорія
Організаційні імперативи інноваційної діяльності через призму інституціональної теорії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук