Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Кінець XX в. і перше десятиліття XXI ст. ознаменувалися докорінними змінами в галузі міжнародної торгівлі: безпрецедентно зросла її роль у розвитку економіки, змінилися її масштаби, товарна структура, географічний напрямок експорту та імпорту. Виникли нові механізми регулювання, що створили умови для вдосконалення норм і правил у сформованій торговельній системі, з'явилися більш ефективні інститути, здатні координувати і регулювати процеси, що відбуваються всередині цієї системи.

В даний час міжнародна торгівля не тільки грає роль сполучної ланки країн світу в єдине ціле, а й виконує політичну, соціальну та культурну функції. Одна п'ята доходів розвинених країн і третину доходів країн, що розвиваються формуються за рахунок експорту. За оцінками експертів, до 45% зайнятих в обробній промисловості світу і до 12% у сфері послуг прямо або побічно пов'язані з зовнішньою торгівлею, яка стимулює підвищення конкурентоспроможності національної продукції; сприяє зниженню внутрішніх цін на товари та послуги, зростанню ефективності виробництва за рахунок пропозиції нових продуктів і технологій, розробці передових методів організації виробництва; надає потужний стабілізуючий і модернізується вплив на стан і зростання світової економіки.

У пропонованому підручнику автори розглядають найважливіші тенденції, характерні для сучасної міжнародної торгівлі, що розвивається в умовах глобалізації. На базі великого статистичного матеріалу з міжнародних та вітчизняних офіційних джерел (ООН, ОЕСР, ЄС, СОТ, ЮНКТАД, МВФ, Світового банку, Федеральної державної служби статистики, авторитетних регіональних і галузевих організацій), а також досліджень російських і зарубіжних вчених в галузі міжнародної та зовнішньої торгівлі показаний ряд нових закономірностей і процесів, до теперішнього часу недостатньо висвітлених у навчальній літературі.

Це - зростання ролі глобальних ланцюжків доданої вартості і зростання торгівлі проміжною продукцією і підрядних відносин; посилення потоків товарів, послуг та інвестицій в напрямку "Південь - Південь"; зростання значущості регіональних торговельних угод (РТС); зміни на світовому енергетичному ринку, в тому числі пов'язані зі "сланцевим бумом" і активізацією використання біопалива та альтернативних джерел; збільшення виробництва генномодифікованих продуктів і вплив цих тенденцій на світовий ринок продовольства. Під новим кутом зору розглянуті традиційні для підручників з міжнародної торгівлі розділи: нові тенденції в економічному житті США, Китаю, ЄС; зрушення на світових ринках палива, металів, сільськогосподарських продуктів. Велику увагу приділено міжнародним механізмам регулювання торгівлі товарами, послугами, результатами інтелектуальної діяльності, що особливо важливо у зв'язку з недавнім приєднанням до СОТ Росії і прийняттям нею відповідних зобов'язань. Із залученням актуальних досліджень міжнародних експертів позначені нові моменти в русі прямих іноземних інвестицій (ПІІ) і ролі транснаціональних корпорацій (ТНК). Актуалізований матеріал, пов'язаний з розвитком світової торгівлі послугами та інтелектуальною власністю, розглянуті нові в цих областях явища. По-новому оцінено роль науково-технічного прогресу (НТП) - відкриттів в області телекомунікаційних зв'язків, поширення Інтернету та інформаційних технологій, прогресу на транспорті та ін., Які призвели до істотного зниження транзакційних витрат, витрат, пов'язаних з оформленням комерційних угод, термінів переговорного процесу, а також вивели на світову арену раніше невідомі види діяльності - телеконференції, дистанційна освіта, телемедицину, аутсорсинг, транснаціональний консалтинг.

Значне місце приділено аналізу зовнішньоекономічної політики Росії, основних механізмів державного регулювання її зовнішньоекономічній діяльності (у тому числі у зв'язку з членством у Митному союзі) і тенденцій розвитку товарної і географічної структури її торгівлі, обумовлених курсом на модернізацію та інноваційний ріст.

Видання розраховане на слухачів магістратури, які вже розташовують базовими знаннями з таких дисциплін, як "Світова економіка і міжнародні економічні відносини", "Міжнародна торгівля", "Зовнішньоекономічна діяльність", "Міжнародні економічні організації", "Економічні теорії та школи". Воно передбачає поглиблене вивчення аспектів, які мають відношення до питань сучасної динаміки структурних змін у світовому господарстві та на ринках основних товарних груп [1].[1]

Підручник "Міжнародна торгівля товарами та послугами" відповідає вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Набуті знання та аналітичні навички слухачі магістратури зможуть впевнено застосовувати в ділових ситуаціях для прийняття оптимальних рішень з актуальних питань міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності. В рамках загальнокультурних і професійних компетенцій в результаті вивчення дисципліни студенти та слухачі повинні:

знати

• нові тенденції у розвитку міжнародної торгівлі та міжнародної торговельної політики;

• показники, що характеризують динаміку міжнародної торгівлі товарами і послугами;

• типові зарубіжні та вітчизняні методики розрахунку економічних і соціально-економічних показників стану міжнародної торгівлі в цілому і кон'юнктури світових товарних ринків зокрема;

• методи, використовувані при розробці оцінок і проведенні науково обгрунтованого аналізу поточного і перспективного стану кон'юнктури світових ринків товарів;

• нормативно-правову базу, яка регламентує міжнародну торгівлю товарами і послугами в цілому і діяльність сучасних товарних ринків зокрема;

вміти

використовувати джерела торгово-економічної та політичної інформації для аналізу ситуації в міжнародній торгівлі;

• виявляти чинники, що роблять вплив на галузеві зрушення і зміни в географічній структурі міжнародної торгівлі;

• застосовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології для вирішення економічних і комунікативних завдань у сфері міжнародних торговельних відносин;

• виявляти причини розбіжностей у статистичних показниках міжнародної торгівлі, що приводяться різними міжнародними організаціями.

володіти

• навичками аналізу найважливіших проблем, що характеризують сучасний стан міжнародної торгівлі;

• сучасними типовими вітчизняними та зарубіжними методиками розрахунку та аналізу економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів - учасників міжнародної торгівлі;

• сучасними інформаційними, статистичними та іншими методами збору, обробки та аналізу соціально-економічних показників і даних по страновой і міжнародній торгівлі.

  • [1] Статистичні дані та інтернет-посилання представлені на кінець 2013
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук