Навігація
Головна
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівліСучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугамиСучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугамиСучасні тенденції розвитку світового ринку вуглеводнівМІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Основні риси світової торгівлі товарами і послугамиГалузева і регіональна структура МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИВільна торгівля. Принципи ціноутворення на світовому ринку товарів і...Регулювання міжнародної торгівлі товарами і послугамиМіжнародна торгівля послугами
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ 1. Основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапі

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• основні категорії і тенденції розвитку сучасної світової економіки в цілому і міжнародної торгівлі зокрема;

• основні поняття, пов'язані з розвитком міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації;

вміти

• здійснювати пошук і аналіз інформаційних даних щодо основних процесів, що відбуваються у світовій економіці і міжнародних економічних відносинах;

• аналізувати показники, що характеризують положення країни на світовому ринку товарів і послуг;

• виявляти чинники, що роблять вплив на галузеві зрушення і зміни в географічній структурі міжнародної торгівлі;

володіти навичками

• аналізу основних тенденцій розвитку світової економіки та міжнародної торгівлі;

• інтерпретації отриманих в процесі аналізу результатів у вигляді сформульованих висновків і рекомендацій.

Мета, предмет, методологічна база і завдання вивчення міжнародної торгівлі товарами і послугами на сучасному етапі

В умовах глобалізації економіки та фінансів роль міжнародної торгівлі товарами і послугами як сполучної ланки суб'єктів міжнародних економічних відносин помітним чином посилюється. Повноправну участь у зовнішньоекономічному взаємодії стає основним фактором забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни. Розвиток ринкових відносин в Росії, все більш масштабне входження її у світовий економічний простір через участь у СОТ, інтеграційних процесах в рамках Митного союзу і СНД, активізація її роботи у форматі "вісімки", "двадцятки", БРІКС, АТЕС та інших об'єднань і форумів змушують уважніше придивлятися до процесів, що відбуваються у сфері міжнародної торгівлі.

Мета дисципліни "Міжнародна торгівля товарами та послугами" - ознайомити студентів та слухачів із сучасним станом, закономірностями і тенденціями розвитку цього сектора в рамках глобалізованої економічної системи; дати розуміння основних економічних категорій; особливостей їх прояву на різних світових ринках і в діяльності різних суб'єктів міжнародних економічних відносин (МЕВ).

Завдання дисципліни - навчити майбутніх фахівців самостійно розбиратися в основних процесах, характерних для початку XXI сторіччя, аналізувати й оцінювати зміни, що відбуваються, в тому числі з позицій російської держави та бізнесу; застосовувати на практиці інструменти зовнішньоторговельної політики і нових тенденцій розвитку світового господарства.

Міжнародна торгівля розвивається на базі міжнародного поділу праці (МРТ), яке виступає як засіб економії витрат суспільної праці, ефективного використання світових і національних продуктивних сил, оптимізації відтворювальних пропорцій на галузевому та територіальному рівнях. Ринки і країни - найважливіші учасники МРТ, складові елементи міжнародної торгівлі. Розгляд та аналіз цих взаємозалежних складових у їх взаємодії являє собою предмет цієї дисципліни.

Міжнародний поділ праці - це система багатосторонніх міжнародних науково-виробничих, валютно-фінансових і зовнішньоекономічних зв'язків між окремими країнами та групами країн, обумовлених їх спеціалізацією у виробництві тих чи інших товарів, послуг, продукції інтелектуальної діяльності для реалізації у сфері міжнародного обміну в певних кількісних і якісних пропорціях.

Міжнародна торгівля виступає як обмін товарами та послугами між державно-оформленими господарствами.

Це основна форма міжнародних економічних відносин. Під даним терміном розуміються різні форми взаємовідносин, що виникають в процесі і з приводу функціонування світової економіки, як в цілому, так і окремих її ланок, зокрема розвиток міжнародної спеціалізації, кооперування виробництва та науково-технічного співробітництва. У якості складової частини дисципліни можна розглядати зовнішньоекономічні зв'язки.

Зовнішньоекономічні зв'язки (ВЕС) - сукупність різноманітних форм участі країни в міжнародному поділі праці через торговельно-економічне, валютнофінансовое, виробниче та науково-технічне співробітництво країни з зарубіжними державами.

Зовнішньоекономічні зв'язки можуть бути реалізовані в наступних основних формах: зовнішня торгівля, міжнародні виробничі коопераційні зв'язки, міжнародна співпраця, міжнародне науково-технічне співробітництво, співпрацю у валютно-фінансовій сфері та ін.

Вивчення процесів, що відбуваються в міжнародній торгівлі товарами і послугами, базується на різноманітному аналітичному і статистичному матеріалі, подготавливаемом авторитетними міжнародними і національними організаціями, науковцями та експертами. Він містить вартісні та кількісні показники експорту та імпорту в галузевому і географічному розрізах; співвідношення часток окремих товарів і послуг у загальних даних по зовнішній торгівлі; різного роду коефіцієнти та індекси, включаючи експортну та імпортну квоту, індекс міжнародної спеціалізації, умови торгівлі і т.д. Використання цих показників дозволяє виявити зв'язок рівня економічного розвитку країни, добробуту її населення з результатами її зовнішньоторговельної діяльності, визначити ступінь участі країни у світовому обміні товарами і послугами, а також залученості в процеси глобалізації.

Методологічну базу досліджень процесів розвитку міжнародної торгівлі товарами і послугами в умовах глобалізації становлять положення праць таких вітчизняних вчених, як О. В. Буторіна, В. Б. Буглай, А. С. Булатов, В. Н. Бурмістров, І. І. Дюмулен , В. Н. Зуєв, В. Л. Іноземцев, В. М. Кудрі, В. К. Ломакін, Н. Н. Ливенцев, І. Н. Платонова, Л. В. Сабельников, А. Н. Спартак, І. П. Фаминский, Р. І. Хасбулатов, Н. П. Шмельов, В. Д. Щетинін і ін.

Провідними зарубіжними дослідниками, що визначили основи вивчення глобалізації міжнародної торгівлі є Р. Аллен, Д. Белл, Г. Дженкінс, І. Джованіні, К. Кларк, М. Кастельс, Дж. Кейнс, П. Кругман, Ф. Лекійе, В. Леонтьєв, М. Лінднер, Р. МакКензі, Н. Рубіні, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, Р. Н. Таунсенд, С. Хоффман, Ф. Хайек, М. Фрідман, Дж. Хікс, Й. Шумпетер, П. Шреєр та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами
Сучасні тенденції розвитку світового ринку вуглеводнів
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Основні риси світової торгівлі товарами і послугами
Галузева і регіональна структура МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
Вільна торгівля. Принципи ціноутворення на світовому ринку товарів і послуг. Вигоди вільної торгівлі
Регулювання міжнародної торгівлі товарами і послугами
Міжнародна торгівля послугами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук