Навігація
Головна
Загальна характеристика тенденцій сучасного розвиткуСВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКОПРАВОВОЇ...Тенденції в розвитку сучасної державиСучасні тенденції розвитку контролюТенденції розвитку сім'ї в сучасному суспільстві
Понятійний апарат НТП і концепції його впливу на економічний розвитокОсновний понятійний апарат і термінологія управління ланцюгами...Угруповання товарів і управління товарними категоріямиТоварна структура міжнародної торгівлі. Основні тенденції і причини...Основні відомості про риторику і її понятійно-категоріальний апарат
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ 2. Сучасні тенденції розвитку товарних ринків

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• основні поняття, пов'язані з категоріями "товар", "світовий ринок", "торгівля товарами", прийняті в міжнародній практиці;

• основні методи прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків;

• вітчизняні та зарубіжні джерела інформації;

вміти

• розбиратися в основних тенденціях розвитку міжнародної торгівлі товарами; виявляти фактори, що впливають на кон'юнктуру світових товарних ринків;

• проводити науково обгрунтований аналіз поточного та перспективного стану кон'юнктури світових товарних ринків і давати йому оцінку;

володіти навичками

• статистичного аналізу процесів, що відбуваються на світових товарних ринках;

• використання сучасних технічних засобів та інформаційних технологій при вирішенні дослідницьких і аналітичних завдань;

• підготовки та оформлення інформаційно-аналітичних оглядів і звітів по заданій темі.

Понятійний апарат і основні категорії світових товарних ринків. Міжнародні класифікатори товарів

Як правило, об'єктом зовнішньоторговельної діяльності виступають товари і послуги, гроші, цінні папери, інформація, результати інтелектуальної діяльності, за винятком товарів, вільний продаж яких заборонена законом.

Говорячи про торгівлю товарами, слід зупинитися на визначенні поняття "товар".

• Відповідно до термінології СОТ товар - це будь-яке рухоме майно, у тому числі валюта, валютні цінності, електрична, теплова, інші види енергії і транспортні засоби (за винятком транспортних засобів, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів, товарів, контейнерів та іншого транспортного обладнання).

У РПБ6 товари трактуються як матеріальні виробничі об'єкти, щодо яких можуть встановлюватися права власності та економічне право власності на які може передаватися від однієї інституційної одиниці іншої в результаті проведення операції [1][1].

Експорт та імпорт товарів за методологією платіжного балансу включає товари, економічне право власності на які передається між резидентом і нерезидентом і які не входять в наступні конкретні категорії: товари в рамках перепродажу товарів за кордоном [2], немонетарні золото (все золото, крім монетарного [ [3]3], може бути у формі зливків, золотого порошку і золота в інших необроблених формах або у вигляді напівфабрикатів), компоненти поїздок (пов'язані зі здоров'ям, освітою, всі інші особисті поїздки), будівництво (модернізація, ремонт або розширення основних фондів у формі будівель ; благоустрій землі інженерного характеру; суміжні роботи з монтажу і збірці; управління будівельними проектами і т.д.) і державні товари і послуги, не віднесені до інших категорій (поставляються і одержувані посольствами, військовими базами та міжнародними організаціями; придбані в країні перебування дипломатами , консульськими співробітниками і військовослужбовцями, розміщеними за кордоном і їх утриманцями) [4].[4]

Тлумачення терміну "товар" важливо для цілей порівняльного аналізу розвитку товарної структури експорту та імпорту як окремих країн світу, так і угруповань і регіонів. Цим цілям служать створені в рамках міжнародних організацій класифікатори продукції (чи біржових товарів). Базовими зовнішньоторговельними класифікаторами є Міжнародна стандартна торгова класифікація ООН (МСТК, SITC) і Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС, HS).

Таблиця 2.1. Міжнародна стандартна класифікація товарів МСКТ4

Розділ

Опис

Число

груп

Число

підгруп

Число

основних

позицій

Розділ 0

Харчові продукти та живі тварини

1

6

10

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розділ 1

Напої і тютюн

4

і

21

Розділ 2

Сировина непродовольче крім палива

36

115

239

Розділ 3

Мінеральне паливо, змащувальні масла, аналогічні матеріали

11

22

32

Розділ 4

Тваринні і рослинні масла, жири і воски

4

21

32

Розділ 5

Хімічні речовини й аналогічна продукція, не включені в інші категорії

34

132

467

Розділ

Опис

Число

груп

Число

підгруп

Число

основних

позицій

Розділ 6

Промислові товари, класифіковані головним чином по виду матеріалів

52

229

767

Розділ 7

Машини і транспортні засоби

50

217

642

Розділ 8

Різні готові вироби

3

7

17

Розділ 9

Товари та операції, не включені в МСТК

4

4

6

Загальне число заголовків

262

1 023

+2970

Джерело: Департамент з економічних і соціальних питань. Статистичний відділ. Міжнародна стандартна торгова класифікація. Четвертий переглянутий варіант. Нью-Йорк: ООН, 2008. ST / ESA / STAT / SER.M / 34 / REV.4. С. vii, ix.

МСТК є основою міжнародних зіставлень, здійснюваних спеціалізованими організаціями, у багатьох країнах є основою для розрахунків основних індикаторів зовнішньої торгівлі і володіє більш ніж піввіковий історією [5][5]. У міжнародних порівняннях використовується четверта редакція МСТК (табл. 2.1), розроблена в 2004- 2007 рр. і містить 2 970 товарних позицій, які класифікуються на 9 розділів і 262 групи (дод. 2) [6]. В даний час багато країн (83,9% станом на 2010 р) і міжнародні організації використовують МСТК для дослідження довгострокових тенденцій в міжнародній торгівлі товарами, оскільки в ній продавані товари об'єднані в категорії з урахуванням характеру товарів і матеріалів, використовуваних при їх виробництві , стадії обробки, ринкової практики і видів використання продукту, значимості товару з погляду світової торгівлі, технологічних змін [7].[6][7]

ГС є пізнішою розробкою, що базується на принципах МСТК та інших міжнародних і національних класифікаторів (Брюссельська митна номенклатура СТС, Номенклатура ради з митної співпраці і т.п.). Її використання почалося в 1988 р [8] Застосування принципів ГС дозволяє знизити ймовірність виникнення помилок у зовнішньоторговельних контрактах, укладених між резидентами країн, спростити і автоматизувати ведення митної статистики, проводити міжнародні зіставлення.

Товарна номенклатура ГС складається з 21 розділу і 99 груп, при цьому групи 77, 98, 99 є резервними і можуть бути використані в країнах для виділення специфічних товарів. Номенклатура ГС включає в себе 33 товарні групи, 1 241 позицію, +3552 підпозиції, 5019 підпозицій [9].[9]

Невід'ємною частиною ГС є примітки до розділів, груп і підпозицій, основні правила класифікації товарів і пояснень, роз'яснення до них. Кожному товару присвоєно код з 6 цифр, подальша деталізація (до 8 або 10 цифр) делегується країнам - учасницям Конвенції про ГС. Код товару дозволяє отримати всю необхідну інформацію про нього в зручній до передачі і обробці формі. Розділи і підгрупи маркуються римськими цифрами, групи, позиції і субпозиції - арабськими. В рамках ГС усі товари класифіковані як за призначенням, так і по галузях економіки (табл. 2.2). Розділи IV, XI, XII, XVII-XXI формуються згідно функціональному призначенню, розділи I, II і V - за походженням, розділи III, VI, VII - за хімічним складом, VIII-X, XIII-XV - по вигляду використовуваних для виробництва матеріалів . Групи складаються за ознаками, що стосуються ступеня обробки матеріалів і призначенням товару у світовій торгівлі.

Для характеристики світової торгівлі використовуються поняття "експорт", "імпорт", "торговельний оборот", "сальдо торгового балансу". Можна зустріти різні визначення зазначених термінів. Ми будемо дотримуватися наступних визначень.

Таблиця 2.2. Товарна структура світового експорту в 2010 р по розділах ГС

Розділ

Опис

Кількість груп

Число позицій

Частка,%

I

Живі тварини; продукти тваринного походження

5

42

1,8

II

Продукти рослинного походження

9

77

2,4

III

Жири та олії тваринного або рослинного походження

1

21

0,5

IV

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

9

56

2,5

V

Мінеральні продукти

3

66

16,9

VI

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

11

178

9,2

VII

Пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них

2

43

4,3

VIII

Необроблені шкури, шкіра вичинена, натуральне хутро та вироби з них

3

20

0,6

IX

Деревина та вироби з неї

3

27

0,7

X

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів

3

40

1,7

XI

Текстильні матеріали та текстильні вироби

14

152

4,3

XII

Взуття, головні убори, парасольки, тростини

4

19

0,8

XIII

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

3

48

0,9

XIV

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали

1

18

2,8

XV

Недорогоцінні метали та вироби з них

11

148

10,2

XVI

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини

2

132

25,1

XVII

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

4

38

10,1

Розділ

Опис

Число

груп

Число

позицій

Частка,

%

XVIII

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні

3

53

3,5

XIX

Зброя і боєприпаси; їх частини та приладдя

1

7

ОД

XX

Різні промислові товари

3

30

1,9

XXI

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

1

6

0,1

Джерело: Хохлов А. В. Світові товарні ринки. М .: ВАВТ, 2012. С. 23.

Експорт (від лат. Exporto - виводжу) означає вивіз за кордон вітчизняних товарів [10], проданих іноземним покупцям, призначених для продажу на іноземних ринках або для переробки в іншій країні. До експорту відносять також перевезення товарів транзитом через іншу країну і вивіз привезених з іншої країни товарів для продажу їх у треті країни (реекспорт) [11].[11]

Ціна реекспортуються може відрізнятися від його ціни на момент первісного імпорту внаслідок таких факторів, як транспортні витрати, маржа дилерів і холдингові прибутки і збитки. Для відображення товарів у складі реекспорту в статистиці платіжного балансу необхідно, щоб ці товари були придбані і потім знову продані резидентом і при цьому пройшли через територію країни [12].[12]

При проведенні експортних операцій країна отримує вигоду завдяки різниці між високою світовою ціною і внутрішніми цінами [13]. Обсяги експорту розраховуються як в натуральних, так і у вартісному вираженні (як правило, на базі цін FOB (Free on Board) (... name port of shipment) / Вільно на борту (Франко-борт) (... названий порт відвантаження )). Розрахунок експорту здійснюється двома способами. Більшість країн розрахунок ведуть у національній валюті, а потім вартісні показники переводять у долари США. Це робиться з метою міжнародного зіставлення показників. Проте окремі країни розраховують експорт відразу в доларах США (особливо якщо у них високий рівень інфляції).[13]

• Під імпортом (англ. Import від лат. Importare - ввозити) розуміється ввезення в країну з-за кордону іноземних товарів для використання на її внутрішньому ринку [14]. Реімпорт - ввезення раніше експортованих товарів, що не піддавалися переробці за кордоном і повертаються в країну походження з певної причини.[14]

Це може бути пов'язано з неможливістю продажу товару на зарубіжному ринку, перевезення та повернення товарів для заміни або ремонту з метою відновлення їх споживчих властивостей, банкрутством або ліквідацією закордонної філії або торгового партнера. Для включення товарів в реімпорт необхідно, щоб нерезидент придбав ці товари, а потім продав їх резиденту (в відсутність переходу права власності на товар останній не включається до складу імпорту, наприклад у випадку товарів, що визначаються на ремонт чи переробку) [15].[15]

Обсяги імпорту розраховуються так само, як і обсяги експорту - в натуральних або в вартісних виразах (як правило, на базі цін CIF (Cost, Insurance and Freight) (... named port of destination) / Вартість, страхування і фрахт (.. . узгоджений порт призначення)).

Тут доречно зупинитися на загальноприйнятій практиці тлумачення торгових термінів. Вже кілька десятиліть у світовій торговій практиці застосовуються Правила тлумачення торгових термінів - Інкотермс (Incoterms, International Commerce Terms). Вони розробляються Міжнародною торговельною палатою, яка в 2010 р випустила останню редакцію - Інкотермс-2010.

Міжнародна торгова палата (МТП) - неурядова міжнародна організація, заснована в 1919 р і об'єднуюча зацікавлених у розвитку економічних і фінансових зв'язків підприємців, ділові кола та фірми понад 100 країн. Мети МТП: сприяти поліпшенню економічних відносин між країнами, встановленню ділових контактів і взаєморозуміння. Одним з важливих документів МТП є збірник міжнародних правил Інкотермс, що забезпечує однакове тлумачення основних правил міжнародної торгівлі. При МТП функціонують Міжнародний арбітражний суд і Бюро зв'язку з ООН та її спеціалізованими установами. Рішення МТП носять рекомендаційний характер. Штаб-квартира МТП знаходиться в Парижі (Франція) [16].[16]

Інкотермс-2010 [17] - міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу по тлумаченню найбільш широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі. Міжнародні торгові терміни являють собою стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу, що відображають підприємницьку практику і визначальні в основному обов'язки, вартість і ризики, що виникають при доставці товару від продавців до покупців [18]. Причому покупця слід іменувати імпортером, продавця - експортером; країну походження товару - країною імпорту, країну призначення товару - країною експорту.[18]

Інкотермс-2010 відображають сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі, що склалися з моменту випуску попередньої редакції Правил у 2000 р [19] У новій редакції загальна кількість термінів скорочено з 13 до 11, а також з'явилося два нових терміна: DAT (поставка на терміналі) і DAP (поставка в пункті). Крім того, нова версія містить невелике керівництво до кожного терміна, щоб допомогти користувачам вибрати потрібний термін.

Кожен комерційний термін складений за схемою, що складається з двох основних частин: А - обов'язки продавця, Б - обов'язки покупця. При цьому кожній обов'язки одного боку протистоїть обов'язок іншої. Зобов'язання сторін, які з того чи іншого базису поставки, згруповані по наступних однаковим напрямами (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Зобов'язання продавця і покупця

п / п

А - обов'язки продавця

п / п

Б - обов'язки покупця

i

Надання товару відповідно до умов договору

1

Сплата ціни за товар

2

Оформлення ліцензій, дозволів та вчинення інших формальностей

2

Оформлення ліцензій, дозволів та вчинення інших формальностей

3

Укладення договору перевезення і страхування

3

Укладення договору перевезення

4

Здійснення поставки

4

Прийняття поставки

5

Перехід ризиків

5

Перехід ризиків

6

Розподіл видатків

6

Розподіл видатків

7

Оповіщення покупця

7

Повідомлення продавця

8

Надання доказів поставки

8

Надання доказів поставки

9

Перевірка, упаковка, маркування

9

Інспектування товару

10

Інші обов'язки

10

Інші обов'язки

Вибираючи те або інше умова поставки і роблячи посилання на Інкотермс-2010 в контракті, сторони беруть на себе зобов'язання повністю по 10 зазначених позиціях, якщо інше не обумовлено в контракті. Інкотермс-2010 представляють скорочені за першими трьома літерами торгові терміни, які відображають підприємницьку практику в договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

Для полегшення розуміння і зручності застосування все терміни Інкотермс-2010 розділені на чотири групи (табл. 2.4): Група Е - відправлення, тобто продавець надає покупцю готові до відправки товари безпосередньо у своїх приміщеннях (на складі, заводі і т.п.). Це термін групи Е - EXW, "з заводу".

Група F - основний фрахт не сплачено, тобто продавець надає товар в піклування першого перевізника, зазначеного покупцем і зафрахтованого їм;

Група С - основний фрахт сплачений, тобто продавець укладає договір перевезення і надає товар в піклування перевізника;

Група D - прибуття, тобто продавець укладає договір перевезення і надає товар у розпорядження покупця в узгодженому місці призначення з оплатою або без оплати мита.

Таблиця 2.4. Список термінів Інкотермс-2010 (Incoterms-2010) і необхідні коментарі до них

Група термінів

Код

Транспорт

Найменування

умов

поставки

Категорія Е - відвантаження.

При використанні даного терміну продавець не несе ніяких обов'язків, у тому числі з транспортування, за винятком необхідності передати товар у розпорядження покупця

EXW

Будь-які види транспорту

EX Works (... named place)

Із заводу ... (найменування пункту)

Категорія F - основна перевезення не оплачене продавцем. Терміни даної групи передбачають, що товар передається продавцем перевізникові, якого вибирає покупець. Договір міжнародного перевезення укладає покупець. Одночасно відбувається перехід ризику випадкової загибелі або пошкодження товару. Ризик лежить покупця

FCA

Будь-які види транспорту

Free Carrier (... named place) вільно у перевізника (... назва місця)

FAS

Морський і внутрішній водний транспорт

Free Alongside Ship (... named port of shipment) вільно вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

FOB

Морський і внутрішній водний транспорт

Free On Board (... named port of shipment)

(вільно на борту судна (назва порту)

Категорія С - основна перевезення оплачено продавцем. Договір міжнародного перевезення укладає продавець (несе відповідальність за укладення контракту і оплату основної транспортування товару). Вартість транспортування входить в контрактну ціну товару. Продавець не приймає на себе ризик зміни якості та кількості товару або виникнення додаткових витрат після його навантаження на транспортний засіб у пункті відправлення (ризик лежить на покупці)

CFR

Морський і внутрішній водний транспорт

Cost and Freight named port of destination Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

CIF

Морський і внутрішній водний транспорт

Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

CIP

Будь-які види транспорту

Carriage and Insurance Paid To (... named place of destination) перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

ОРТ

Будь-які види транспорту

Carriage Paid Те (... named place of destination) перевезення оплачено до (... назва місця призначення)

Категорія D - доставка Договір міжнародного перевезення укладає продавець. Вартість транспортування входить в контрактну ціну товару.

Продавець несе всі витрати і ризики до моменту доставки товару в країну призначення

DAT

Будь-які види транспорту

Delivered At Terminal

(... Named terminal ofdestination) поставка на терміналі (... назва терміналу)

DAP

Будь-які види транспорту

Delivered At Piont (... named point ofdestination) поставка в пункті (... назва пункту)

DDP

Будь-які види транспорту

Delivered Duty Paid

(... Named place

of destination)

поставка з оплатою

мита

(... Назва місця

призначення)

Важливою особливістю термінів є їх класифікація залежно від способу транспортування товару і виду транспорту, а також конкретні рекомендації Міжнародної торгової палати щодо їх використання. Наприклад, такі умови, як FAS, FOB, CIF і деякі інші, повинні застосовуватися при перевезенні тільки водними видами транспорту. Терміни FCA, СРТ, CIP можуть бути використані при різних способах перевезення, включаючи змішані, і при будь-якому виді транспорту.

Таким чином, в Інкотермс-2010 представлені різні варіанти поєднання обов'язків продавця і покупця, що дозволяє учасникам зовнішньоторговельної угоди вибрати і застосувати оптимальний варіант з урахуванням можливостей, якими володіє кожна зі сторін, а також кон'юнктурообразующіх факторів.

З метою виявлення якості зовнішньої торгівлі вивчають її товарну структуру. Тут зазвичай виділяють кілька великих товарно-галузевих груп: паливо, метали, металовироби, хімічні товари, лесобумажном товари, продовольство, сільськогосподарські товари, продукція легкої промисловості (одяг, взуття, тканини), машини та устаткування, транспортні засоби, дорогоцінні метали та камені і ін. В аналітичних цілях усі товари можна також розділити на сировинні, ресурсомісткі, товари з низькою, середньою і високим ступенем доданої вартості, а також наукомісткі, або інноваційні, товари.

За останні три десятиліття під впливом глобалізаційних процесів у товарній структурі світової торгівлі відбувся значний якісний стрибок (рис. 2.1).

З кінця XX ст. експорт готових виробів почав стрімко випереджати за своїми темпами рух інших товарів, у тому числі мінеральної сировини і палива. Ці процеси були обумовлені якісними зрушеннями в МРТ, структурними змінами в економічному розвитку основних країн світу, випереджаючим зростанням країн, що розвиваються, поглибленням транснаціоналізації виробництва та обігу, науково-технічними досягненнями.

У сучасній торгівлі основна питома вага припадає на готові вироби, включаючи машини і обладнання та транспортні засоби. В останні роки у зв'язку зі зростанням світових цін на вуглеводні частка палива штучно завищити до 22,4% (в період низьких цін на нього припадало 14%). У 2011 р світовий експорт товарів склав 18210000000000 дол., У тому числі експорт готових виробів -11500000000000 дол. (64,6%), машин та обладнання, транспортних засобів - 5,8 трлн дол. (32 , 6%), хімічних товарів - 2 трлн дол. (11,2%), продукції сільського господарства - 1600 млрд дол. (8,7%), продовольства - 1400000000000 дол. (7,9%) [20]. Частка товарів середньої і високої наукоємності становить близько 60%, і ще близько 20% припадає на товари інформаційних і телекомунікаційних технологій. У довгостроковому плані ресурсомісткі товари мають поступитися місцем нересурсоємних товарам.[20]

Структура світового експорту товарів у 1980 і 2011 рр.

Рис. 2.1. Структура світового експорту товарів у 1980 і 2011 рр.

Джерело: UNCTAD. Handbook of Statistics 2009. UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2009. P. 2; UNCTAD. Handbook of Statistics 2012. UNITED NATIONS. NY; Geneva, 2012.

 • [1] Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Вашингтон, округ Колумбія: Міжнародний валютний фонд, 2009. С. 191.
 • [2] Перепродаж товарів за кордоном визначається як купівля товарів резидентом країни, складовою статистику, у нерезидента, що супроводжується подальшим перепродажем тих же товарів іншому нерезиденту без ввезення товарів у країну, складову статистику.
 • [3] Монетарне золото належить органам грошово-кредитного регулювання і зберігається як резервний актив.
 • [4] Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. С. 201-202, 213, 215, 231.
 • [5] Перша редакція - 1950 р
 • [6] Департамент з економічних і соціальних питань. Статистичний відділ. Міжнародна стандартна торгова класифікація. Четвертий переглянутий варіант. Нью-Йорк: ООН, 2008. ST / ESA / STAT / SER.M / 34 / REV.4. С. ix.
 • [7] Департамент з економічних і соціальних питань. С. vii.
 • [8] Четверте видання ГС набула чинності з 1 січня 2007 г., а з 1 січня 2012 року в усіх країнах - учасницях Всесвітньої митної організації набула чинності нова, п'ята редакція Міжнародної гармонізованої системи опису та кодування товарів.
 • [9] Формально в ГС налічується 21 розділ і 96 груп, але практично у всіх країн є додатковий розділ з однієї товарної групою, що включає некласифіковані товари.
 • [10] До товарів вітчизняного виробництва також належать товари іноземного походження, які ввозяться в країну і піддаються істотній переробці, що змінює їхня основні якісні і технічні характеристики.
 • [11] Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. С. 468.
 • [12] Керівництво по платіжному балансу та міжнародної інвестиційної позиції. С. 200.
 • [13] Внутрішні ціни повинні бути нижчими в порівнянні зі світовими.
 • [14] Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. С. 141.
 • [15] Керівництво по платіжному балансу та міжнародної інвестиційної позиції. С. 2001.
 • [16] Енциклопедичний словник економіки та права. 2005. URL: dic.academic.ru
 • [17] Набули чинності з 1 січня 2011 р
 • [18] URL: kama-express.ru/incoterms
 • [19] Попередні видання: 1936 1 953, 1976, 1980, 1990 рр.
 • [20] URL: wto.org/statistics.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Загальна характеристика тенденцій сучасного розвитку
СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКОПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ
Тенденції в розвитку сучасної держави
Сучасні тенденції розвитку контролю
Тенденції розвитку сім'ї в сучасному суспільстві
Понятійний апарат НТП і концепції його впливу на економічний розвиток
Основний понятійний апарат і термінологія управління ланцюгами поставок
Угруповання товарів і управління товарними категоріями
Товарна структура міжнародної торгівлі. Основні тенденції і причини зрушень у товарній структурі міжнародної торгівлі товарами
Основні відомості про риторику і її понятійно-категоріальний апарат
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук