Навігація
Головна
Понятійний апарат і основні категорії світових товарних ринків....Ціна як найважливіший фактор конкуренціїПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИДемографічні та соціально-трудові фактори індустріального суспільства...Рух цін на світових товарних ринках у 2000-2010 рокахРух цін на світових товарних ринках в 2000-2012 рр.Фактор протистояння світових цивілізаційЦіна і ціноутворення на світових товарних ринкахЗміни в товарній структурі світової торгівлі на рубежі XX-XXI столітьСвітова промисловість: фактори розміщення і структура
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Світовий товарний ринок. Найважливіші кон'юнктурообразующіх фактори

Розвиток торговельно-економічних зв'язків між країнами веде до утворення особливої сфери ринкових відносин - світового ринку, становлення якого пов'язане з формуванням товарного виробництва та розвитком товарно-грошових відносин.

Слід розрізняти національні ринки окремих країн і світовий ринок. Так, в кожній країні формується певний рівень продуктивних сил, заробітної плати, середньої норми прибутку і т.д. Просування товарів відбувається по всій території цієї країни, а ціни на однакову продукцію мають тенденцію до вирівнювання. На національному ринку на рух цін на товари впливають, як правило, внутрішні економічні фактори, хоча, безумовно, можуть діяти і політичні рішення: наприклад, введення урядом обмежень на зростання тарифів або цін на соціально значущі товари (хліб, молоко).

Інша ситуація складається на світовому ринку. Тут вже пересування товарів між національними кордонами залежить від зовнішньоторговельної політики держав, міжнародних організацій, регіональних угруповань і безлічі інших зовнішніх факторів. Під їх впливом формуються світовий ринок і світові ціни.

Світовий товарний ринок - це історично сформована постійно розвивається система обміну товарами і послугами, заснована на міжнародному поділі праці і міжнародних торгово-економічних, валютно-фінансових і кредитних відносинах [1].[1]

На процеси, що відбуваються на світовому товарному ринку, впливають ті ж фактори, що і на міжнародну торгівлю, серед яких можна виділити наступні:

- Глобалізація світогосподарських зв'язків;

- Формування нової структури потреб з використанням досягнень науково-технічного прогресу;

- Зовнішньоторговельна політика держав;

- Політичні процеси в світі;

- Триваюча концентрація виробництва і капіталу;

- Вплив інтеграційних утворень і міжнародних торгових організацій на питання регулювання торгово-економічних відносин.

Наприклад, інтернаціоналізація і глобалізація світогосподарських зв'язків в сукупності з загострюється конкуренцією на світових ринках і під впливом змін світових цін, попиту і пропозиції безпосередньо впливають на процеси, що відбуваються в світовому господарстві: сприяють зближенню національних і світових цін, усуненню зовнішньоторговельних бар'єрів при реалізації товарів і послуг, уніфікації правил ведення зовнішньоторговельної діяльності.

На сучасному світовому товарному ринку все більшу значимість набувають різноманітність, якість і надійність продукції. Широке впровадження у виробництво новітніх інформаційних технологій сприяло появі нових форм торгівлі, таких як електронні біржі (у тому числі товарні), теле- та інтернет-доставка і т.д.

Структура світового товарного ринку постійно змінюється за рахунок появи нових видів товарів і за допомогою виділення з вже існуючих ринків сегментів, на яких динамічно зростають обсяги продажів якої-небудь продукції. Наприклад, з номенклатури ринку машин і устаткування виділилися світовий ринок оренди будівельних машин і устаткування, світовий ринок пакувального обладнання і т.д. Сформувався світовий ринок наукомісткої продукції, однією із складових якого є ринок науково-технічної продукції [2].[2]

Структуру світового товарного ринку можна представити таким чином:

• ринки традиційних товарів (палива, машин і устаткування, сільськогосподарської продукції, одягу, взуття, харчової продукції, фармацевтичних товарів, чорних і кольорових металів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та ін.);

• ринки наукомісткої продукції та результатів інтелектуальної діяльності (електронно-обчислювальної техніки, носіїв інформації та ін.);

• ринки послуг (транспортних, туристичних, фінансових, ділових та ін.).

Кілька десятиліть тому досить дієвим механізмом регулювання світових ринків товарів виступали міжнародні товарні угоди, які представляли собою багатосторонні міжурядові угоди між країнами - постачальниками та країнами - покупцями сировини, які укладаються з метою збалансованості попиту і пропозиції, стабілізації цін, обмеження монопольної діяльності ТНК та запобігання перенасиченості ринку або товарного дефіциту.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Міжнародні товарні угоди укладалися, як правило, на кілька років. Їх класифікують наступним чином:

• стабілізаційні угоди, покликані врівноважити попит та пропозиція товару на світовому ринку. Вони обмежують коливання світових цін на товар межами, при виході за які учасники угоди або закуповують залишки товарів для підвищення цін, або продають його з так званих буферних запасів для їх зниження. З тією ж метою можуть скорочувати експорт товару, встановлювати експортні квоти країнам-учасницям. До них ставилися міжнародні угоди з торгівлі натуральним каучуком, кава, какао, боксити, ураном, нікелем;

• адміністративні угоди, призначені для вирішення проблем, що виникають під час торгівлі даним товаром; збору та публікації відповідних інформаційних матеріалів (наприклад, угода про цукор, пшениці тощо);

• угоди щодо заходів розвитку, які укладаються для розвитку експортного потенціалу країн-учасниць і стимулювання попиту на товар (наприклад, угоди щодо тропічної деревини, джуту і джутових виробів, рослинної олії та ін.) [3].[3]

Зрозуміло, такого роду класифікація досить умовна. В даний час всі товарні угоди втратили своє регулююче значення і пов'язані тільки зі збором інформації, обробкою даних і підготовкою оглядів. Винятком залишається діяльність Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК).

Особливе місце у світовій торгівлі займає Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), куди входять 12 найбільших держав-експортерів. Метою організації є стабілізація світових цін на нафту шляхом регулювання обсягів видобутку нафти для кожного учасника.

На момент створення ОПЕК (1960) арабські країни-експортери мали не більше 10% виручки за експорт нафти. Поступово ОПЕК ставала домінуючою силою на нафтовому ринку. Якщо в 1970 р картель контролював тільки 2% національної нафтовидобутку, то в 1973 г.- 20%, а в першій половині 1980-х рр. - До 86-88%.

В даний час ОПЕК раніше домінує на ринку пропозиції цього енергоресурсу, володіючи майже 80% світових доведених нафтових резервів і виробляючи 40% всієї світової нафти.

Існують особливі види ринків: товарні біржі, міжнародні торги, аукціони, міжнародні виставки і ярмарки.

Товарні біржі є першим видом бірж, з'явилися у світі (почали діяти з XVII ст. У Західній Європі). Вони являють собою організований ринок, призначений для продажу різних товарів, що користуються попитом і розташовуються поблизу великого торговельного та економічного центру.

Від звичайного ринку товарна біржа відрізняється певною (наперед встановленою) формою організації торгівлі. В даний час торги на товарній біржі мають як би "віртуальний" характер: переважна кількість угод (98- 99%) закінчуються не поставкою купленого товару, а лише виплатою різниці в цінах. Торги на товарних біржах носять переважно спекулятивний характер. У зв'язку з цим угоди на товарних біржах здійснюються на основі стандартних біржових контрактів, які жорстко регламентують термін поставки товару і його якість. Сам торгується товар на біржі не присутній і не підлягає пред'явленню і попередньою огляду. Покупець купує не сам товар, а лише документ, що підтверджує право власності на нього - переважно у вигляді опціонних і ф'ючерсних контрактів. Завдяки такому виду організації торгівлі обсяги торгів на товарних біржах збільшилися в кілька сотень разів з тих пір, коли на біржах ще купували і продавали реальні товари.

В даний час на товарних біржах продається приблизно 70 видів різних товарів, до яких відносяться метали (кольорові, рідкісні та дорогоцінні), так звані м'які товари (цукор, чай, кава, какао), енергоносії (нафта, нафтопродукти), а також зерно, олійні і навіть домашню худобу. Найбільшими міжнародними товарними біржами вважаються Нью-Йоркська товарно-сировинна біржа, Чиказька товарна біржа, Лондонська біржа металів, а в Росії - ЗАТ "Санкт-Петербурзька міжнародна товарно-сировинна біржа" і Московська біржа кольорових металів [4].[4]

Міжнародні торги є змагальним методом торгівлі, при якому організатор торгів заздалегідь визначає умови проведення конкурсу між діловими партнерами, включаючи основні умови майбутнього договору, процедуру подання та склад тендерних пропозицій. Слід зазначити, що об'єктами міжнародних торгів можуть бути виконання наукових, проектних та вишукувальних робіт, спорудження промислових і соціальних об'єктів. Як правило, виграють тендери компанії і фірми, що мають високий імідж на світовому ринку і що володіють можливостями пропонувати свої товари та послуги за цінами нижче цін конкурентів.

Головною перевагою розміщення замовлень через міжнародні торги є можливість отримання найбільш вигідних умов для замовника по даній угоді завдяки гострій конкуренції між учасниками та забезпечення неупередженого вибору постачальника і підрядника.

Аукціонна торгівля являє собою публічні торги з продажу аукціонний продукції гласним або негласним способом з змагальним характером їх проведення, в результаті чого товари переходять у власність покупця, який запропонував найвищу ціну. Міжнародні товарні аукціони як особливі спеціально організовані ринки в заздалегідь обумовлених місцях діють з певною періодичністю у встановлені час і терміни. Їх переваги виявляються в тому, що вони дозволяють створити відкриту конкуренцію, виявити ціну товару, швидко його реалізувати у великому обсязі тими експортерами, які володіють сильнішими фінансовими позиціями і високоякісними товарами.

Організація проведення товарних аукціонів має свою специфіку, залежну від характеру і особливостей аукціонного товару і практики його реалізації на міжнародному ринку. Кожному аукціону притаманні свої терміни і періодичність проведення, а також індивідуальні умови продажу. Процедура міжнародного аукціону складається з чотирьох стадій: підготовки аукціону, огляду товару, проведення аукціонних торгів та оформлення аукціонних угод-розрахунків з покупцями і відвантаження товару.

В даний час широкого поширення набули міжнародні виставки і ярмарки, які являють собою місце укладення міжнародних торговельних угод. Одним з основних переваг цього виду ринків є те, що на них зосереджені зразки товарів, вироблених в різних країнах, і у торгових партнерів (продавців-експонентів і потенційних покупців) є можливість встановлювати особисті контакти.

Не можна забувати, що на світових ринках конкурують не стільки країни, скільки конкретні фірми і корпорації [5][5]. Більше того, жодна фірма, що займається купівлею-продажем товарів (незалежно від її розмірів), не може успішно функціонувати без кон'юнктурних оцінок становища на ринку. Питання стану та розвитку кон'юнктури, тенденції руху світових цін на окремих товарних ринках та методики їх вивчення завжди лежать в основі прийняття комерційних рішень.

Кон'юнктура - конкретний стан (ситуація) на даному ринку в певних часових, географічних і інших рамках, що складаються під впливом кон'юнктурообразующіх факторів.

Залежно від рівня ринку прийнято виділяти: а) общехозяйственную кон'юнктуру - тенденції, що відбуваються в народному господарстві окремо взятої країни чи світового господарства в цілому; б) країнові кон'юнктуру; в) кон'юнктуру окремих сегментів ринку та галузеву кон'юнктуру; г) кон'юнктуру ринків окремих товарів і послуг - поточні зміни і коливання в сфері виробництва і збуту конкретних товарів і послуг [6].[6]

Кон'юнктура формується під впливом певних факторів, які називають кон'юнктурообразующіх. До них відносяться природно-кліматичні, макроекономічні, мікроекономічні, політичні, соціальні, науково-технічні фактори. Найбільш важливими якісними і кількісними показниками є попит і пропозиція.

Попит - це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявними у нього коштами, які призначені для цієї покупки.

Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість оплатити покупку за ціною, що знаходиться в межах "доступного" діапазону. Разом з цими узагальненими визначеннями попит характеризується рядом властивостей і кількісних параметрів, з яких, насамперед, слід виділити об'єм, або величину, попиту.

Сукупний попит на товар відображає реальні поточні потреби суспільства плюс необхідність формування нормативних запасів. Тут можна виділити: обсяг особистого і виробничого споживання, валютні інвестиції, норму прибутку в споживаючих галузях, рівень доходів населення, фізичний обсяг і структуру експорту, розмір і структуру запасів, наявність замінників і стан попиту на них у відповідних галузях [7].[7]

Пропозиція - можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінами.

Таке визначення описує пропозицію і відображає його суть з якісного боку. У кількісному плані пропозиція характеризується за своєю величиною і обсягом.

Об'єм, величина пропозиції - це кількість продукту (товару, послуг), яке продавець (виробник) бажає, може і здатний у відповідності з наявністю або продуктивними можливостями запропонувати для продажу на ринку протягом деякого періоду часу при певній ціні. Як і обсяг попиту, величина пропозиції залежить не тільки від ціни, а й від низки нецінових факторів, включаючи виробничі можливості, стан технології, ресурсне забезпечення, рівень цін на інші товари, інфляційні очікування.

У сучасному світі, коли ринкова конкуренція стає все більш жорсткою, найважливішою умовою комерційного успіху стає постійне визначення співвідношення попиту і пропозиції товару на основі аналізу взаємодії кон'юнктурообразующіх факторів, під впливом яких і складається ринкова кон'юнктура. Як правило, до числа основних факторів відносять такі групи:

- Постійні та змінні;

- Циклічні і нециклічні;

- Фактори, що стимулюють розвиток ринку і стримуючі його;

- Фактори, що розрізняються за термінами дії.

Наприклад, до постійно діючих факторів нециклічного характеру можна віднести державно-монополістичне регулювання, що включає в себе державне регулювання економіки і вплив ТНК і МНК.

Якщо розглядати вплив на кон'юнктуру товарного ринку такого чинника, як сезонність виробництва і споживання в ряді галузей (особливо у сфері сільського господарства), то його слід віднести до циклічним. Цикли бувають, як відомо, різного характеру і тривалості: великі, більш короткі - виробничі, сезонні, біологічні і т.д.

За тривалістю кон'юнктурообразующіх фактори можна класифікувати як короткострокові - від декількох тижнів до року, середньострокові - як правило, до п'яти років і довгострокові.

Для деяких кон'юнктурообразующіх факторів характерна подвійність їх прояви: з одного боку, вони можуть виступати як постійно діючі, а з іншого - виявляють циклічний характер. Характерний приклад - безперервне вплив НТП на економічний розвиток як окремих країн, так і світової економіки в цілому. Однак крім постійного впливу цього фактора проявляється ще й циклічність його впливу, оскільки знання, технології, випускається продукція постійно удосконалюються і на певному етапі відбувається якісний стрибок або НТР.

До факторів, стимулюючим або стримуючим розвиток ринку, в першу чергу слід віднести кошти торговельної політики, наприклад заходи з підтримки експорту будь-якого товару або так звані торговельні війни.

Для визначення кон'юнктури ринків проводяться складні аналітичні та прогнозні дослідження. Об'єктами дослідження в цьому випадку виступають господарство країни і товарний ринок, вони знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.

Як було згадано вище, на світовому ринку існує особлива система цін - світові ціни, від яких залежить, які витрати виробників будуть відшкодовані після продажу товарів, а які - ні; який рівень прибутку, чи виникнуть стимули для подальшого розширення зовнішньоекономічної діяльності і т.д. В умовах ринкової економіки важливо виявити причини, під впливом яких будуть складатися ціни на товарних ринках. Перш ніж визначити умови або ціноутворюючі фактори, слід дати визначення поняттю "ціна".

Ціна - це грошова сума, яку має намір одержати продавець, пропонуючи товар чи послугу, і яку готовий заплатити за даний товар чи послугу покупець.

Однією з характерних рис ціни на товари є її множинність, наявність ряду цін на один і той же товар або товари однакової якості в одній і тій же сфері обігу (імпортні, оптові, роздрібні), на однаковій транспортній базі. Тут можна виділити:

• ціни по звичайних комерційних операціях з платежем:

- У вільно конвертованій валюті,

- В неконвертованій валюті або обмежено конвертованою;

• ціни по клірингових угодах;

• ціни товарообмінних, бартерних угод;

• ціни у внутрішній торгівлі;

• ціни на монополізованому ринку;

• ціни невеликих і разових угод;

• ціни за програмами в рамках державної допомоги.

Найбільшою мірою характеризують стан міжнародної торгівлі товарами світові ціни.

Світова ціна - це зовнішньоторговельна ціна, за якою на вільному товарному ринку на регулярній основі здійснюються експортні та імпортні операції з платежами у вільно конвертованій валюті.

Операції на базі світових цін повинні відповідати таким умовам:

• здійснюватися на регулярній основі;

• не враховувати цін бартерних операцій, операцій поставки в рамках державної допомоги, операцій пов'язаного характеру і т.п .;

• здійснюватися на вільному ринку;

• здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті.

Основні характеристики цін можна згрупувати наступним чином (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Основні характеристики цін

Контрактні

ціни

Відображають дійсний рівень цін на товар певної якості при відповідних умовах поставки і платежу

Біржові

котирування

Ціни товарів, торгівля якими ведеться на товарних біржах. Вони є реальними цінами поставок, здійснюваних на уніфікованих умовах щодо якості, обсягу і термінів поставки, валюти ціни і валюти платежу і т.д.

Ціни аукціонів

За своїм економічним змістом і механізму формування близькі до біржових котирувань

Довідкові

ціни

Ціни, що публікуються великими продавцями чи асоціаціями продавців товарів. Відображають реальний рівень контрактних цін, відрізняючись від них на величину знижок

Прейскуранти і цінники

Показники цін на готові вироби споживчого і виробничого призначення

Ціни пропозиції

Ціни продавця на базі передбачуваних умов поставки і платежу. Ціни пропозицій відрізняються від контрактних цін, так як коригуються в ході переговорів. Але в цілому вони відображають рівень реальних цін у порівнянні з прейскурантними та довідковими цінами, оскільки продавець враховує стан попиту, особливості покупця, специфіку умов угоди і т.д.

Індекси цін

Являють собою відносні показники, що відображають динаміку цін, але не дають уявлення про їх рівень

На формування цін впливають різні фактори, які умовно можна розділити на наступні групи:

- Загальноекономічні (діють незалежно від виду продукції, її виробництва і реалізації);

- Конкретно економічні (визначаються особливостями конкретної продукції, умовами її виробництва і реалізації);

- Специфічні (діють стосовно окремих видів товарів і послуг);

- Спеціальні (інструменти державного регулювання, зміна валютного курсу);

- Позаекономічні, політичні, військові.

В аналітичних цілях використовуються індекси цін.

Індекс цін - статистичний показник, що застосовується для вимірювання динаміки цін у часі і в просторі, являє собою відносну величину.

Методика принципів розрахунку індексів цін полягає у визначенні набору товарів, виборі базових об'єктів шляхом репрезентативної вибірки (підприємств різних галузей, торгівлі, сфери послуг), виборі системи зважування показників і формули розрахунку індексів. Індекси цін використовуються для моніторингу руху цін і тарифів, вивчення кон'юнктури ринку, вивчення впливу динаміки цін на рівень життя населення, розрахунку показників рівня життя, показників макрорівня - валового національного продукту (ВНП), валового внутрішнього продукту (ВВП), національного доходу, визначення їх динаміки в порівнянних цінах; для забезпечення міжнародних зіставлень по найважливіших макроекономічних показників та ін. [8] Розробкою та аналізом індексів цін займаються міжнародні організації системи ООН, ОЕСР, різні приватні аналітичні служби.

На цінах може позначитися інфляція, грошова політика уряду, кредитна політика банків. У цілому можна відзначити, що в світі спостерігається цілком помірне зростання внутрішніх цін при волатильності і практичної непередбачуваності світових цін. Найвищий стрибок світових цін був відзначений останнім часом на паливо, метали, продовольство. На рис. 2.2 як приклад представлена динаміка світових цін на нафту марки "Брент".

Світові ціни на нафту марки

Рис. 2.2. Світові ціни на нафту марки "Брент" за 1991-2013 рр., Дол / бар.

Джерело: URL: stock-list.ru/oil.html

При підготовці зовнішньоторговельних операцій для визначення рівня цін проводиться відповідний аналіз, який здійснюється порівняльним або розрахунковим методом. Порівняльний аналіз передбачає наявність достатньої цінової інформації, яка систематизується і приводиться в стан, що дозволяє зробити обгрунтований висновок про рівень цін на момент укладання угоди. Що стосується розрахункового методу, то він зазвичай застосовується при нестачі або відсутності інформації про ціни і полягає в розрахунку за спеціальними формулами можливого рівня цін з урахуванням цін на аналогічні вироби, витрат на виробництво та інших показників. Основним методом розрахунку контрактних цін у світовій торгівлі є приведення конкурентних цін та цін світового ринку до єдиного рівня. Для цього необхідно вивчення цін конкурентів і світових цін на аналогічні товари з внесенням необхідних поправок на зіставлення технічних характеристик, відмінностей у комерційних умовах угод, тенденцій динаміки цін за період, що минув з дати конкурентного матеріалу.

Резюме

• Для дослідження довгострокових тенденцій в міжнародній торгівлі товарами багато країн і міжнародні організації використовують Міжнародну стандартну торгову класифікацію ООН, оскільки в ній продавані товари об'єднані в категорії з урахуванням характеру товарів і матеріалів, використовуваних при їх виробництві, стадії обробки, ринкової практики і видів використання продукту , значимості товару з погляду світової торгівлі, технологічних змін.

• При проведенні експортних операцій країна отримує вигоду через різницю між високою світовою ціною і внутрішніми цінами.

• У світовій торговій практиці застосовуються Правила тлумачення торгових термінів - Інкотермс (Incoterms - International Commerce Terms). У 2010 р Міжнародною торговою палатою була розроблена і випущена остання редакція - Інкотермс-2010. Важливою особливістю термінів є їх класифікація залежно від способу транспортування товару і виду транспорту, а також конкретні рекомендації Міжнародної торгової палати щодо їх використання.

• Всі товари можна розділити на сировинні, ресурсомісткі, товари з низькою, середньою і високим ступенем доданої вартості, а також наукомісткі або інноваційні товари. В останні роки у зв'язку зі зростанням світових цін на вуглеводні частка палива в структурі світової торгівлі штучно завищити до 22,4%, тоді як в період низьких цін на нього припадало 14%.

• Розвиток торгово-економічних зв'язків між країнами веде до утворення специфічної сфери ринкових відносин - світового ринку, на якому існує особлива система цін - світові ціни. Від них залежить, які витрати виробників будуть відшкодовані після продажу товарів, а які - ні; який рівень прибутку, чи виникнуть стимули для подальшого розширення зовнішньоекономічної діяльності.

• Структура світового товарного ринку постійно змінюється за рахунок появи нових видів товарів і за допомогою виділення з вже існуючих ринків сегментів, на яких динамічно зростають обсяги продажів якої-небудь продукції. Існують особливі види ринків: товарні біржі, аукціони, торги, міжнародні виставки і ярмарки.

• Кон'юнктура ринку складається під впливом певних факторів, які називають кон'юнктурообразующіх. До них відносяться природно-кліматичні, макроекономічні, мікроекономічні, політичні, соціальні, науково-технічні фактори. Найбільш важливими якісними і кількісними показниками є пропозиція і попит.

• Методика принципів розрахунку індексів цін полягає у визначенні набору товарів; виборі базових об'єктів шляхом репрезентативної вибірки (підприємств різних галузей, торгівлі, сфери послуг); виборі системи зважування показників і формули розрахунку індексів.

  • [1] Поляков В. В. Світовий ринок: питання прогнозування: навчань, посібник. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: КноРус, 2011. С. 5.
  • [2] Особливість ринку науково-технічної продукції - значна інформаційна непрозорість процесів його функціонування. Вона обумовлена нематеріальним характером обертаються на ньому продуктів, ідентифікованих як виняткові чи інші права на використання конкретного науково-технічного знання або інформації, на відміну від матеріальних об'єктів, що втілюють у собі або є носіями цих знань та інформації. Як наслідок, оцінки масштабів ринку носять зазвичай орієнтовний, експертний характер.
  • [3] URL: tovarnaja-birzha.ru/241-mezhdunarodnye-tovarnye-soglasheniya. html
  • [4] URL: uptrading.ru/main/internet_trejdmg_na.../tovarnye_birzhi
  • [5] У 1990 р в книзі "Конкурентні переваги країн" М. Портер висунув концепцію "міжнародної конкурентоспроможності націй", в якій звернув увагу на те, що в міжнародній торгівлі беруть участь не стільки країни, скільки цілком конкретні фірми. Для успіху на світовому ринку фірма повинна вміти з'єднати переваги своєї конкурентної стратегії з конкурентними перевагами країни.
  • [6] Зовнішня торгівля: словник-довідник. С. 61.
  • [7] Платонова І. Н., Ливенцев Н. Н., Костюніна Г. М., Буглай В. Б. Міжнародні економічні відносини в епоху глобалізації. М .: Изд-во МДІМВ. 2012. С. 69.
  • [8] Економічний словник. URL: abc.inforrnbureau.com/html/eiaaen oai.html
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Понятійний апарат і основні категорії світових товарних ринків. Міжнародні класифікатори товарів
Ціна як найважливіший фактор конкуренції
ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Демографічні та соціально-трудові фактори індустріального суспільства - найважливіші умови формування соціального страхування
Рух цін на світових товарних ринках у 2000-2010 роках
Рух цін на світових товарних ринках в 2000-2012 рр.
Фактор протистояння світових цивілізацій
Ціна і ціноутворення на світових товарних ринках
Зміни в товарній структурі світової торгівлі на рубежі XX-XXI століть
Світова промисловість: фактори розміщення і структура
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук