Навігація
Головна
Роль поновлюваних джерел енергії у розвитку міжнародної торгівлі...ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА, КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИРОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІГалузева і регіональна структура МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Сучасний стан світового страхового господарства та тенденції його...ВуглеводиСучасні тенденції світового розвиткуЗагальносвітові тенденції розвитку секторів і галузей економікиОсновні тенденції розвитку сучасного світового ринку...
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЗДІЛ 3. Міжнародна торгівля паливом

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• основні тенденції розвитку світового ринку палива - нафти, природного газу, нафтопродуктів;

• специфіку формування світових цін на вуглеводні;

• основних учасників ринку пального;

вміти

• здійснювати пошук і аналіз даних, що характеризують положення на світових ринках вуглеводнів, використовувати їх в практичній роботі;

• аналізувати основні цінові тренди, робити відповідні висновки;

• виявляти чинники, що впливають на галузеві та географічні зрушення в торгівлі паливом;

володіти навичками

• аналізу основних тенденцій розвитку світового ринку палива;

• інтерпретації отриманих в процесі аналізу результатів у вигляді сформульованих висновків і рекомендацій.

Сучасні тенденції розвитку світового ринку вуглеводнів

Паливно-енергетичні ресурси продовжують залишатися одним з найважливіших джерел і для виробничої, і для соціальної сфери економіки різних держав, сприяють формуванню досить розвиненого торгового обміну усіма видами вуглеводневої сировини і його похідними.

В даний час в міжнародній торгівлі паливом відбулися істотні зміни. У Доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) за 2012 р зазначається: "Енергетична карта світу змінюється і це може мати далекосяжні наслідки для енергетичних ринків і торгівлі" [1]. Результатом таких змін, на думку МЕА, стали відновлення вільних потужностей ОПЕК; відновлення видобутку нафти США і їх лідерство з видобутку газу; відмова багатьох країн від використання атомної енергії. Відзначається зростання ролі нових видів палива - зрідженого природного газу (СПГ), біоетанолу та енергії з відновлюваних альтернативних джерел. Досягнення НТП дозволяють все більш широко використовувати малодоступні раніше ресурси: вести глибинне буріння (морські родовища забезпечують близько 35% світового видобутку нафти і 32% газу) і освоєння великих запасів вуглеводневих ресурсів на арктичних шельфах. "Сланцевий бум" в США може привести до переділу світового ринку газу. Наслідки зазначених змін поки важко оцінити, однак розбалансування існуючої розстановки сил на світовому ринку цілком можливо.[1]

Міжнародні зусилля з підвищення енергоефективності та зниження енерговитрат також впливають на становище на ринку енергоносіїв: динаміка енергоспоживання поступається швидкості наростання глобального ВВП (у 2011 р на 3,7% і в 2012 р - приблизно 3,3%). "Частка сировинних товарів вже більше 50 років має тенденцію до зменшення в світовому товарообігу", - пишуть автори підручника "Світові товарні ринки і ціни". Але причиною такого зменшення є не реальне зниження обсягів зовнішньої торгівлі даним видом товарів, а те, що прискорення науково-технічного прогресу в даний період призвело до більш інтенсивному росту виробництва інших товарних груп [2].[2]

Ринок палива в останні роки перебував під сильним впливом політичних подій, що носили найчастіше силовий характер (політичні хвилювання в ряді арабських країн, військове втручання західних держав у події в Лівії, що призвело до трикратного падіння національної видобутку нафти, загроза закриття Ормузської протоки, через який проходить 35 -40% міжнародних товаропотоків нафти).

У 2012 р ЄС приєднався до режиму жорстких санкцій США по відношенню до Ірану з метою вплинути на ядерну програму цієї країни. Нові заходи були спрямовані проти великих нафтових і газових компаній Ірану. Багато традиційні покупці різко скоротили або повністю відмовилися від покупок енергоносіїв у Ірану. Посилення політики санкцій США і ЄС, які поширюються і на сектор природного газу Ірану, призвели до різкого скорочення експорту нафти і зрідженого природного газу, що ще більше знизило доходи країни.

Важливим чинником впливу є зростання попиту на енергію з боку швидко розвиваються Китаю та Індії. За минуле десятиліття КНР в 2,5 рази збільшила споживання і вироблення енергетичних ресурсів: видобуток вугілля зріс в 3,5 рази - до 2 млрд т нафтового еквівалента (49,5% світового обсягу), випуск гідроелектроенергії - в 3 рази (19,8 % світового показника) [3], а в сфері поновлюваних джерел енергії Китай увійшов до трійки лідерів (1/10 світового виробництва), поступаючись тільки США і Німеччини. У цілому, за оцінкою МЕА, загальне споживання палива до 2035 Р. повинна зрости на третину.

Згідно з прогнозом Інституту енергетичних досліджень РАН - Аналітичного центру при Уряді РФ до 2040 р імпорт нафти, вугілля і газу в Північну Америку зміниться їх експортом. Імпорт енергоресурсів до Європи збільшиться на 28%, проте при зниженні попиту на нафту основною його приріст прийдеться на природний газ. Країни, що розвиваються Азії будуть високими темпами нарощувати імпорт всіх енергоресурсів [4].[4]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

За прогнозами експертів ВР, нетто-експорт енергоносіїв з Росії виросте в об'ємному вираженні на 25%. Саудівська

Аравія до 2030 р буде найбільшим світовим експортером нафти, хоча на збільшення обсягів її експорту може вплинути політика ОПЕК. Як окремий регіон Африка також буде ставати все більш важливим джерелом експорту викопних видів палива [5].[5]

Енергетичний ринок чинить сильний вплив на економіку в цілому і на інші товарні ринки. Він забезпечує потреби в електроенергії і теплі, постачає транспорт паливом, надає вихідна сировина для виробництва добрив, хімічних товарів, синтетичних продуктів (каучук, масла, смоли). Енергоносії приймають помітну участь у формуванні ціни будь-якого товару.

Світовий ринок енергоносіїв неоднорідний. У нього входять як великі глобальні ринки (нафти, нафтопродуктів, природного газу, вугілля), так і локальні, де торгуються торф, бітум, кокс, смоли (табл. 3.1). Відокремлено експерти розглядають торгівлю товарами для атомної енергетики (ураном і ядерним паливом).

Таблиця 3.1. Структура світового ринку енергоносіїв

Нафта та продукти її переробки

Сира нафта

Нафтопродукти

Нафтовий кокс

Бітум

Віск, смоли

Газ

Природний газ (трубопровідний, скраплений - СПГ, сланцевий)

Зріджений нафтовий газ, метан, етан, пропан, бутан

Вугілля і продукти його переробки

Вугілля (бурий (лігніти), кам'яне, антрацити і графіти; енергетичний, коксівне) Кокс

Масла, бітум, смоли Горючий газ

Електроенергія

Традиційна, альтернативна

Атомна енергія

Уран, ядерне паливо

Торф

Горюча корисна копалина, торгується тільки на місцевих ринках

Природні бітуми

Бітумінозні піски

Енергія з відновлювальних джерел

Гідро-, сонячна, вітрова, геотермальна, морських припливів і відливів, біопаливо і ін.

На світовому ринку палива домінуюча роль належить нафти - 37% енергобалансу, на природний газ припадає майже 30%, на кам'яне вугілля - майже 20%. Частка атомної енергетики - 8% (рис. 3.1).

Структура світового енергетичного балансу в 2012 р

Рис. 3.1. Структура світового енергетичного балансу в 2012 р

Джерело: Statistical Review of World Energy. 2013. URL: bp.com/ content / dam / bp / pdf / statistical-review / statistical_review_of_world_energy_2013. pdf

Паливо - одна з найважливіших статей світової торгівлі. У зв'язку з різким зростанням світових цін на нафту з середини 2000-х рр. частка палива в світовій торгівлі зросла і становить близько 16%. В обсязі світового вантажообігу на паливо припадає близько 50%.

Ціни, технології та політичні чинники сприяють змінам у світовому паливному балансі. Згідно з оцінками експертів компанії ВР середньорічні реальні ціни на нафту за п'ять років (2007-2011) збільшилися на 220% до середньорічним цінами за 1997-2001 рр .; зростання цін на вугілля за аналогічний період досяг 141%, а на газ - 95%. Ці довгострокові цінові зміни неминуче ведуть до зрушень у попиті та пропозиції [6].[6]

Основою активної торгівлі паливом є диспропорції у розподілі ресурсів та їх споживанні. Так, більша частина запасів вуглеводнів зосереджена на Близькому Сході і в Російській Федерації, а основні центри споживання - Європа, США, Японія, Китай.

Таким чином, на світовий паливний ринок негативним чином впливають політична й економічна нестабільність в різних регіонах (територіальні суперечки, невизначеність у питаннях транзиту експортованої нафти, військові конфлікти, екологічні аспекти видобутку енергоресурсів та ін.). Істотний вплив на стан світового ринку надає і розробка запасів сланцевого газу. Проблеми забезпечення вуглеводневим сировиною (висока волатильність сировинних цін, невизначеність динаміки розвитку міжнародних фінансових ринків, поглиблення боргових проблем цілого ряду держав і ін.) Продовжують залишатися в центрі уваги міжнародних організацій та політичних лідерів провідних країн світу.

  • [1] URL: iea.org/publications/freepublications/publication/Russian.pdf
  • [2] Клинов В. Г., Ревенко Л. С., Ружинська Т. І. Світові товарні ринки і ціни. М .: МДІМВ - Університет, 2012. С. 173.
  • [3] BP Statistical Review of World Energy. 2012. June. P. 32-36.
  • [4] Прогноз розвитку енергетики світу та Росії до 2040 року Інституту енергетичних досліджень РАН (ІНЕД РАН) - Аналітичного центру при Уряді РФ. 2013. С. 13. URL: eriras.ru /.../ prezentatsia-prognoz-razvitiya-energetiki-mira-i-rossii -...; eriras.ru; ac.gov.ru
  • [5] Статистичний огляд світової енергетики компанії "ВР". Прогноз розвитку світової енергетики до 2030 року. Лондон, Велика Британія. 2012. червень. С. 47,77.
  • [6] Статистичний огляд світової енергетики компанії "ВР". Прогноз розвитку світової енергетики до 2030 року. С. 17.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Роль поновлюваних джерел енергії у розвитку міжнародної торгівлі паливом
ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА, КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Галузева і регіональна структура МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Сучасний стан світового страхового господарства та тенденції його розвитку
Вуглеводи
Сучасні тенденції світового розвитку
Загальносвітові тенденції розвитку секторів і галузей економіки
Основні тенденції розвитку сучасного світового ринку автомобілебудування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук