Навігація
Головна
Металургійний комплекс і ринок чорних і кольорових металівСучасні тенденції на основних ринках кольорових металівРозміщення і економічна оцінка родовищ руд кольорових металів"Кольорові революції" як технології переділу влади в сучасній...ФІЛОСОФІЯ "КОЛЬОРОВИХ" І "ТВІТТЕРНИХ" РЕВОЛЮЦІЙ: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ...
Сучасні тенденції на основних ринках кольорових металівМеталургійний комплекс і ринок чорних і кольорових металівРозміщення і економічна оцінка родовищ руд кольорових металів"Кольорові революції" як технології переділу влади в сучасній...Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх...
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Світовий ринок кольорових металів

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

• основні тенденції розвитку світового ринку кольорових металів; фактори, що впливають на його організацію і динаміку;

• специфіку формування світових цін на базові товари; основних учасників ринку;

вміти

• здійснювати пошук і аналіз даних, що характеризують положення на світових ринках кольорових металах, використовувати їх в практичній роботі;

• аналізувати основні цінові тренди, робити відповідні висновки;

• виявляти чинники, що роблять вплив на галузеві та географічні зрушення в торгівлі кольоровими металами;

володіти навичками

• аналізу основних тенденцій розвитку світового ринку кольорових металів, інтерпретації отриманих в процесі аналізу результатів у вигляді сформульованих висновків і рекомендацій.

Загальні характеристики сучасного світового ринку кольорових металів

Кольорові метали є важливим сегментом світової торгівлі, і їх споживання з розвитком науково-технічного прогресу постійно зростає. Область застосування кольорових металів дуже широка: будівництво, інфраструктура, машинобудування, радіоелектроніка, сфера високих технологій, побутові комунікації.

До кольоровим відносять всі метали за винятком заліза, тому їх часто називають незалізній. За фізичними і хімічними властивостями їх ділять на наступні групи: легкі (алюміній, магній, титан, берилій, літій та ін.), Важкі (мідь, нікель, кобальт, свинець, олово, цинк та ін.), Тугоплавкі (вольфрам, молібден , ніобій, тантал, хром, цирконій та ін.), благородні, або дорогоцінні (золото, срібло, платина і платинові метали), розсіяні, рідкісноземельні, радіоактивні, в числі яких уран. Метали, які відносно недавно увійшли в сферу промислового виробництва і використовуються в обмежених масштабах, називаються рідкісними. До них відносять всі розсіяні, рідкоземельні і радіоактивні метали, більшу частину тугоплавких і деякі легкі метали [1].[1]

Запаси кольорових металів розміщені у світі вкрай нерівномірно, і центри споживання здебільшого не збігаються з центрами виробництва, що і створює об'єктивну базу для розвитку масштабної міжнародної торгівлі ними. На ринок кольорові метали надходять у вигляді руди, концентратів, необробленого металу, прокату, які є проміжним продуктом для подальшого використання. При аналізі світового ринку металів особливо виділяють так звані базові кольорові метали - мідь, алюміній, цинк, нікель, свинець і олово, які є предметом міжнародної біржової торгівлі.

Кольорові метали є малотоннажними вантажами. У міжнародних зовнішньоторговельних вантажопотоках частка кольорових металів (включаючи руди і відходи) складає 2,5%, причому половина цього обсягу припадає на алюміній і алюмінієву сировину. За наявними даними за 2010 р, обсяг світового експорту руд алюмінію, міді, нікелю, свинцю, олова і цинку склав 122 400 000 т, експорт вказаних металів - 26,0 млн т [2].[2]

У вартісному вираженні найвищі обороти в 2007- 2012 рр. припали на золото, ціни на яке зросли за цей період в 3,4 рази, а обсяг торгівлі в 4,1 рази. У результаті питома вага золота в торгівлі металами збільшився до 15%. Так само динамічно розвивався ринок іншого дорогоцінного металу - срібла, ціни на яке виросли в три рази. Високі показники демонстрував ринок міді, на частку якої припало майже 10% торгівлі металами. Ціна на мідь і обсяг ринку з 2007 р виросли в два рази (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Положення на ринку деяких кольорових металів в 2012 р в порівнянні з 2007 р

2012

Відносний зростання порівняно з 2007 р,%

виробництво, МЛН т

ціна, дол / т

обсяг ринку, млрд дол.

частка на ринку металів,%

виробництво

ціна

об "єм ринку

Золото, тис. Т

4,4

53,8

239,3

14,8

130

241

312

Мідь

19,6

7,94

155,6

9,6

109

112

122

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Алюміній

60,1

2,04

122,9

7,6

114

77

88

Срібло, тис. Т

33,7

999,5

33,7

2,1

121

232

282

Нікель

1 800

17,6

31,7

2,0

127

49

62

Цинк

12,5

1,95

24,4

1,5

110

60

66

Свинець

10,6

2,0

21,8

1,4

126

80

101

Олово, тис. Т

357

20,9

+7470

0,5

102

144

147

Молібден

260

28

+7290

0,5

123

42

51

Уран-308, тис. Т

59,2

129

6730

0,42

126

56

71

Джерело: URL: metaltorg.ru/analytics/color/?id=548

В останні роки ринок кольорових металів формується під впливом так званого китайського фактора. КНР, що розташовує величезними запасами практично всіх корисних копалин, до недавнього часу на світовому ринку виступала як учасник регіонального масштабу, власне виробництво в основному йшло на внутрішнє споживання. Проте з кінця 1990-х рр. Китай став швидко нарощувати експорт, чому сприяли крім запасів доступної сировини наявність дешевої робочої сили, стимулюючі заходи з боку держави і низькі екологічні вимоги національного законодавства, що дозволяли серйозно зменшувати витрати. Тривалий період низької кон'юнктури світових ринків сировини знизив привабливість інвестицій у видобувну галузь у більшості країн і змусив багатьох традиційних виробників згорнути своє виробництво як нерентабельне. Однак китайські компанії, завдяки своїм низьким витратам, не тільки встояли, але й наростили потужності, що в кінцевому рахунку призвело до домінування країни у світовому виробництві багатьох кольорових металів. У той час (середина 2000-х рр.), Коли почався підйом світових цін на сировинні товари, китайська промисловість опинилася на ринках металів практично поза конкуренцією і зайняла всі ніші, що звільнилися.

В даний час Китай є найбільшим виробником дуже багатьох кольорових металів (займає перші місця по виробництву свинцю, цинку, глинозему, алюмінію, міді, нікелю та інших металів) і одночасно одним з основних споживачів, що пред'являють все зростаючий імпортний попит. Так, в період світової кризи ринок металів, хоча і "просів", але не так глибоко, як це було б без попиту з боку Китаю. Імпорт Китаю з'явився серйозним стимулятором росту виробництва та експорту металів в країнах АТР - Чилі, Перу, Австралії, Філіппінах, Індонезії та ін.

Великий вплив на ринок металів надають запаси на складах, їх величина і динаміка. Створення запасів розглядається учасниками ринку як механізм певного регулювання цін, попиту і пропозиції. В окремі періоди їх розмір може досягати 10-15% світового річного виробництва металу. На середині 2013 запаси виросли за деякими металам на 30-40%. Запаси формуються біржами, виробниками і споживачами. Також завжди є так звані стратегічні запаси країн, але їх, як правило, врахувати важко. Як приклад можна навести дані про запаси міді в Китаї: на листопад 2012 року на митних складах Китаю лежало 800 тис. Т міді, більше в 3,5 рази, ніж на початок року. Крім того, 200 тис. Т було на складах

Шанхайської біржі і невідома кількість в державному резерві КНР [3]. Такого роду фактори знижують сукупну пропозицію металу.[3]

Однак цінова кон'юнктура ринку металів в першу чергу визначається на світових товарних біржах очікуваннями щодо динаміки попиту і пропозиції даного товару. Ціни вже мало обумовлені поточним балансом попиту та пропозиції, а залежать і від спекуляцій на біржах, головна з яких - Лондонська біржа металів. Як уже зазначалося, нині переважна частина операцій на біржах пов'язана не з реальними поставками, а з угодами, де контракт купівлі-продажу розглядається як фінансовий документ. Після довгого періоду низької кон'юнктури з середини "нульових" почалося зростання цін на метали, які в передкризовий період досягли багаторічного максимуму, який змінився різким спадом в середині 2009 р і потім був відновлений. Зараз прогноз їх подальшого руху з упевненістю не дає жоден аналітик.

В цілому, слід зазначити, що з початку XXI ст. простежується принципово новий підхід до розгляду ситуації на сировинних ринках. Експерти відзначають, що зараз домінує ідея взаємозалежності та системності факторів впливу в цій області. Висловлюється думка про необхідність посилення контролю з боку міжнародних організацій та інститутів, у тому числі і за спекулятивними операціями, організації всебічного комплексного аналізу ситуації і створення системи заходів раннього попередження про ризики, що виникають при комерційному впровадженні нових технологій [4].[4]

Динаміка торгівлі кольоровими металами за останні п'ять років в цілому виглядає поступально: світовий експорт базових кольорових металів в 2012 р був на 5% вище за рівень 2008 г. Після спаду на 54% в результаті кризи в 2009 р в 2010- 2011 рр. почався підйом, що дозволив досягти багаторічного максимуму в 421 800 000 000 дол. 2012 для ринку кольорових металів виявився важким через невизначеність перспектив економічного зростання в розвинених країнах і зниження динаміки в Китаї. Це позначилося на обсягах торгівлі. Світовий експорт шести базових металів знизився на 10% до 383 300 000 000 дол., В порівнянні з показником 2011 г. (+421800000000 дол.).

Особливо сильно скоротилася торгівля нікелем -19,9%, свинцем і оловом - 17,6%. Найменше "просів" ринок міді - 7,8% (табл. 6.2). Найбільші обсяги торгівлі в 2012 р припадали на мідь - 44,5%, частка алюмінію була 40%. Цікаво, що до кризи ситуація була зворотна: частка міді в світовому експорті шести металів була 40%, а алюмінію - 44,5%.

Таблиця 6.2. Світовий експорт базових кольорових металів, млрд дол.

Метал

2008 р

2009

2010

2011

2012

Зміна,

%

Мідь

146,6

105,9

158,4

185,0

171,6

-7,8

Нікель

30,0

18,3

27,4

31,9

26,6

-19,9

Алюміній

162,8

111,0

145,3

172,7

157,0

-10,0

Свинець

6,6

5,1

6,5

8,0

6,8

-17,6

Цинк

12,6

9,5

13,6

15,5

13,9

-11,5

Олово

6,7

4,2

6,2

8,7

7,4

-17,6

Всього 6 металів

365,3

237,0

351,4

421,8

383,3

-10,0

Джерело: URL: traciemap.org/tradestat

У першому півріччі 2013 ситуація на ринку кольорових металів була, за оцінками експертів, не надто обнадійлива. Світове виробництво алюмінію, завдяки попиту з боку Китаю, зросла на 4,2%, проте загальне споживання цього металу знизилася, що призвело до зростання запасів до 661 тис. Т (майже вдвічі більше, ніж на початку року). Випуск міді виріс більш ніж на 6% на тлі плавного скорочення попиту (-2%), в результаті чого надлишок металу на ринку також зріс з 235 тис. Т в кінці 2012 р до 338 тис. Т. Та ж картина у олова, випуск якого виріс на 2%, а попит скоротився на ту ж величину. Трохи краща ситуація з нікелем, видобуток і виплавка якого виросли на 10 і 7% відповідно, а споживання тільки на 5,4%. Спостережуваний надлишок оцінюється в 74,6 тис. Т, але це краще положення на початку року, коли запаси становили 130,8 тис. Т. Зростала споживання і цинку (+ 5,8%), проте укупі з накопичилися раніше надлишками і збільшенням обсягів випуску цього металу на 3,8% "International Lead and Zinc Study Group" (ILZSG) оцінює надмірна кількість металу на ринку в 44 тис. т. Єдиним металом, який зараз демонструє дефіцитність, є свинець: його виробництво за підсумками першого півріччя 2013 р . склало 5200000 т (зростання на 4,4%), а попит - 5300000 т (зростання на 6,8%). Таким чином, загальною рисою поточного стану ринків кольорових металів є надлишок виробництва (і ще більший - виробничих потужностей) [5].[5]

Основним центром торгівлі кольоровими металами є Лондонська біржа металів (ЛБМ) - LME. У середині XIX ст. Великобританія була найбільшим у світі виробником міді та олова. Потреби в сировині розвивається промисловості покривалися в основному за рахунок поставок з знову відкритих родовищ в Південній Америці, Африці та в Азії. Транспортування сировини через океани була пов'язана з ризиком, кораблі з різних причин прибували нерівномірно, що істотно впливало на ціни.

У міру розвитку транспорту і засобів зв'язку (був винайдений телеграф, а пізніше телефон) у торговців з'явилася можливість отримувати інформацію про відвантаження сировини завчасно, що дозволило укладати угоди на майбутнє - так звані форвардні угоди. Обсяги торгівлі зростали, і торговці стали зустрічатися регулярно в певних місцях для укладання контрактів.

У 1876 р була заснована Лондонська біржа металів, угоди стали відбуватися на тримісячний термін, що приблизно відповідало часу доставки міді з Чилі та Сінгапуру в Сполучене Королівство.

Поступово ЛБМ стала провідним світовим центром торгівлі шістьма кольоровими металами: міддю, алюмінієм, оловом, нікелем, свинцем і цинком. З 10 квітня 2000 був введений контракт LME на індекси цих шести металів. У 2002 р біржа ввела контракти на торгівлю алюмінієвими сплавами, в 2005 р - пластиком. Офіційні ціни Біржі металів використовуються при укладанні довгострокових контрактів виробниками і споживачами усього світу.

У грудні 2012 р Гонконгська біржа HongKongExchanges & Clearing Ltd. (НКЕх), другий за величиною капіталізації біржовий оператор світу, завершила поглинання LME за 1390000000 фунтів (2,2 млрд дол. США).

На ринку кольорових металів Китай міцно утримує лідируючі позиції, що підтверджується нарощуванням виробництва основних видів кольорових металів. Згідно з даними китайської статистики сумарний обсяг випуску 10 видів кольорових металів в країні зріс у січні - березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 на 10,6% - до 9500000 т [6].[6]

  • [1] Великий енциклопедичний політехнічний словник / колектив авторів. Мультитрейд, +2004
  • [2] URL: metalresearch.ru/page78.html
  • [3] URL: metaltorg.ru/analytics/color/?id=548
  • [4] Клинов В. Г., Ревенко Л. С., Ружинська Т. І. Світові товарні ринки і ціни. М .: МДІМВ - Університет., 2012. С. 23.
  • [5] URL: metaltorg.ru/analytics/color/?id=572
  • [6] URL: riarating.ru
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Металургійний комплекс і ринок чорних і кольорових металів
Сучасні тенденції на основних ринках кольорових металів
Розміщення і економічна оцінка родовищ руд кольорових металів
"Кольорові революції" як технології переділу влади в сучасній геополітиці
ФІЛОСОФІЯ "КОЛЬОРОВИХ" І "ТВІТТЕРНИХ" РЕВОЛЮЦІЙ: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАВОЮВАННЯ ВЛАДИ
Сучасні тенденції на основних ринках кольорових металів
Металургійний комплекс і ринок чорних і кольорових металів
Розміщення і економічна оцінка родовищ руд кольорових металів
"Кольорові революції" як технології переділу влади в сучасній геополітиці
Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх види
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук