Навігація
Головна
Основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапіСучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугамиТенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами і послугами в другій...Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівліСучасні тенденції розвитку світового ринку вуглеводнівСУЧАСНА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОБЛЕМИ І...Найбільші біржі світу та сучасні тенденції розвитку біржової торгівліОсобливості та основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі...Основні тенденції розвитку логістичної інфраструктури системи...МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами

Як було зазначено вище, роль послуг у розвитку світового господарства зростає. У 2012 р на їх частку припадало 70% світового ВВП. Тим часом в 1980 р цей показник становив 53%, а в 1995 р - 63%. Таким чином, за останні 15 років участь сфери послуг у формуванні світового валового продукту збільшилася на 7 п.п. Ця тенденція зростання впливу сфери послуг спостерігалася у всіх країнах, хоча і з різною динамікою. Частка послуг у ВВП у країнах з високими доходами склала 73%, країнах із середніми доходами - 54% і навіть у країнах з низькими доходами вона наблизилася до половини - 47%. Проте всередині кожної з цих груп ступеня участі послуг у формуванні ВВП по країнах сильно розрізняються. Найбільшу питому вагу послуг у ВВП спостерігався (%): в Гібралтарі - 100, Гонконгу - 92,3, Люксембурзі - 86. Високо участь послуг у ВВП (%): Франції - 79, Греції - 78,5, Кіпру - 79.3, Канади - 78, Італії - 73,3, Німеччини - 71,3. У країнах БРІКС цей показник склав (%): у Бразилії - 67,5, Росії - 62,0, Індії - 55,3, Китаї - 43,6, ПАР - 65,8. У країнах з низькими доходами частка послуг у ВВП коливається в широких межах (%): в Ямайці - 64,6, Гаїті - 57, Гані - 37.4, Малі - 38, Нігерії - 35,2, Алжирі - 30,2, Анголі - 24,6, Сьєрра-Леоне - 21, Екваторіальній Гвінеї - 3,8 [1].[1]

Зростання впливу сфери послуг супроводжується збільшенням числа зайнятих у цій галузі. Найбільш високе значення цього показника характерно для: США - 81% загального числа зайнятих, Люксембургу - 81, Великобританії - 79, Данії і Норвегії - по 78, Нідерландів - 72, Японії - 70%. У країнах БРІКС (останні дані за 2009 р): у Бразилії - 61%, Росії - 62, Індії - 27, Китаї (2008) - 33, ПАР - 70%. У країнах з низькими доходами в цьому секторі, як правило, зайнято менше третини населення. Наприклад, у Камбоджі - 19%, Уганді - 28, Вануату - 31% [2].[2]

Що стосується динаміки розвитку світової торгівлі послугами, то вона порівнянна з темпами зростання торгівлі товарами. З 1980 по 2012 р обсяг торгівлі товарами зріс у 9,6 рази, послугами - в 10,5 рази, при порівнянні з 1990 р цей показник буде виглядати як 5,3 рази для обох випадків, при порівнянні з 2000 р отримаємо результат 2,8-2,9 рази.

Зіставлення обсягів світового експорту послуг по відношенню до експорту товарів виявляє, що цей показник протягом останніх 20 років практично не змінюється і коливається в діапазоні 23-25%. Тільки один раз, як результат світової кризи і падіння світової торгівлі товарами, відношення експорту послуг до експорту товарів склало 28% (рис. 14.3).

Динаміка розвитку світового експорту товарів і послуг

Рис. 14.2. Динаміка розвитку світового експорту товарів і послуг, трлн дол.

Джерело: URL: unctadstad.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx

До відносно недавнього часу велика частина міжнародної торгівлі послугами була зосереджена в групі розвинених країн. В останнє десятиліття спостерігається активне включення в цей сектор країн. За даними за 2012 р, на їх частку припало 31,8% світового експорту послуг (у 2011 р - 28,8%), при тому, що в 2000 р цей показник становив 23%, а в 1990 р - 18,3%. Частка країн перехідної економіки в 2012 р склала 3,0% (у 2011 р - 2,8%).

У світовому імпорті участь країн ще вище: у 2012 р - 37,3% (у 2011 р - 42,2%), у той час як в 2000 р воно було на рівні 27,4%, в 1990 г . - 22,2%. Що стосується країн перехідного періоду, то їх участь як в експорті, так і імпорті послуг невелика. У 2012 р на них довелося 3,0% світового експорту і 3,9% світового імпорту (див. Табл. 14.3).

Випереджаючого зростання торгівлі послугами країн, що розвиваються сприяла низка взаємопов'язаних факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. До найважливіших з них можна віднести зростання інтернаціоналізації та транснаціоналізації сфери послуг і пов'язаний з цими процесами переклад багатьох виробництв і видів діяльності на території країн, що розвиваються; науково-технічний прогрес в галузі транспорту і зв'язку; активізацію фінансового сектора; тенденції лібералізації світової торгівлі; процеси інтеграції; впровадження і широке поширення таких нових видів послуг, як інформаційні, консалтингові послуги, аутсорсинг, лізинг та ін.

Експорт послуг служить великою статтею доходу для багатьох розвинених країн і країн. Наприклад, експорт послуг у Люксембурга досягає 180% ВВП, Нідерландів - 96, Сінгапуру - 90,4, Лівану - 84,5, Аруби - 83, Екваторіальної Гвінеї - 73,1, Барбадосу - 69,1, Ірландії - 63% [3 [3]].

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Участь послуг у формуванні ВВП, відношення обсягу експорту (імпорту) послуг до ВВП, коефіцієнт зайнятості в сфері послуг поряд з іншими показниками (наприклад, обсяг експорту на душу населення, коефіцієнт відносної експортної спеціалізації та ін.) Входять до числа найважливіших показників, що характеризують положення країни в системі світового господарства і міжнародних економічних відносин, ступінь її відкритості. Не менш важливий і індекс, що показує відношення частки у ВВП експорту товарів до частки у ВВП експорту послуг. Сальдо балансу послуг - позитивне чи негативне, також характеризує місце країни на світовому ринку.

Як було показано вище, структура світової торгівлі послугами досить диверсифікована. Однак міжнародна статистика виділяє тільки дві найбільш великі позиції - поїздки (туризм) і транспортні послуги, відносячи решта види діяльності до розряду "інші комерційні". При цьому частка останніх зростає. У 1980-і рр. на них припадало 34% світового експорту послуг, в 1990 р - 37,7%, у 2000 р - 44,7, а в 2012 р - 54,7%. Частка транспортних знизилася з 23,2 до 20,1%, туристичних - з 32,1 до 25,1% (рис. 14.3).

Таблиця 14.3. Світова торгівля послугами по групах країн, млрд дол.

Група країн

1990

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Експорт

Світ у цілому

830,2

1521,7

2563,4

3914,8

3486,6

3835,0

4333,6

4425,8

Розвиваються

150,4

351,0

629,4

1036,6

940,5

1137,8

1265,6

1345,9

Перехідні

16,7

24,3

57,5

113,3

94,6

103,1

121,0

129,4

Розвинені

663,2

1146,4

1876,6

2764,9

2451,5

2534,1

2856,7

2950,5

Імпорт

Світ у цілому

877,7

1516,0

2467,4

3759,3

3366,5

3685,1

4169,3

4274,0

Розвиваються

193,8

415,1

700,4

1186,9

1087,2

1298,7

1497,4

1594,4

Перехідні

30,6

28,4

68,5

131,3

107,3

123,7

144,4

166,9

Розвинені

653,4

1072,4

1698,5

2441,1

2172,1

2262,7

2527,5

2512,7

Джерело: URL: unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

Ця тенденція особливо рельєфно проявляється в розвинених країнах, де частка інших комерційних послуг склала в 2012 р 60,1% в експорті та 54,0% в імпорті. У країнах цей показник був на рівні 44,3% - в експорті та 40,1% - в імпорті (табл. 14.4).

Структура експорту послуг у 2000 і 2012 рр.,

Рис. 14.3. Структура експорту послуг в 2000 і 2012 рр.,%

Джерело: URL: unctadstad.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx

Таблиця 14.4. Структура міжнародної торгівлі послугами по групах країн в 2011 і 2012 рр., Млрд дол.

Показник

Експорт

Імпорт

2011

2012

2011р.

2012

Світ у цілому

Всі послуги

4333,6

4425,8

4169,3

4274,0

Транспортні послуги

879,3

891,9

1117,7

1143,1

Подорожі

1066,9

1110,7

945,3

994,6

Інші комерційні послуги

2379,1

2419,7

2058,7

2086,5

Країни, що розвиваються

Всі послуги

1251,1

1345,9

1497,4

1594,4

Транспортні послуги

285,7

300,8

537,0

564,1

Подорожі

410,2

444,4

331,5

373,9

Інші комерційні послуги

547,8

597,5

622,6

651,2

Країни перехідного періоду

Всі послуги

122,0

129,4

144,4

166,9

Транспортні послуги

40,7

42,5

30,0

32,0

Подорожі

35,9

37,7

47,7

59,3

Інші комерційні послуги

45,4

49,2

66,6

75,5

Розвинуті країни

Всі послуги

2960,5

2950,5

2527,6

2512,8

Транспортні послуги

552,9

547,7

550,7

547,1

Подорожі

620,8

628,6

566,1

561,3

Інші комерційні послуги

1785,8

1773,1

1369,4

1359,7

Джерело: URL: http: //unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

Як очевидно, торгівля іншими послугами розвивається випереджаючими темпами порівняно з експортом та імпортом традиційних видів послуг. У період 2005-2010 рр. середньорічні темпи зростання міжнародної торгівлі транспортними послугами становили 7%, туристичними - 6, іншими комерційними - 10%. Навіть наслідки кризи 2008-2009 рр. у сфері торгівлі іншими послугами виявилися менш руйнівними, ніж у торгівлі товарами і обороті транспортних і туристичних послуг. У 2009 р експорт транспортних послуг впав на 23,4% (у 2008 р - зростання на 16%), туристичних послуг - на 9% (у 2008 р - зростання на 10%), інших - на 8% (у 2008 - зростання на 13%) [4].[4]

Як говорилося вище, основний обсяг торгівлі послугами припадає на розвинені країни. Так, експорт послуг країн ЄС-27 в 2012 р склав 1845,0 млрд дол., США і Канади - 720900000000, Японії -175200000000 дол. З країн, що розвиваються найбільший обсяг припадає на країни Азії - 1084,2 млрд дол., експорт країн Америки - 160400000000, а країн Африки - 97400000000 дол. Експорт послуг країн СНД - 104600000000 дол. [5]

У світовому експорті транспортних послуг на країни Північної Америки і Європи припадає 53,9%, у світовому імпорті - 42,7%. Частка країн Азії в експорті транспортних послуг - 28,8%, в імпорті - 33,5%. Частка країн Південної та Центральної Америки на світовому ринку послуг невелика - 3.1 і 4,5% відповідно, ще менше частка Африки і країн Близького і Середнього Сходу. При цьому розвинені країни виступають нетто-експортерами транспортних послуг, в той час як розвиваються здебільшого ці послуги імпортують.

У галузі експорту туристичних послуг частка країн Північної Америки та ЄС становить 52,2%, в області імпорту - 52,4%. Питома вага країн Азії в експорті - 26,4% і імпорті - 24,7%, країн Південної та Центральної Америки - 4,5 і 4,0% відповідно. Участь країн Близького і Середнього Сходу в 2010 р становило 4,6% в експорті туристичних послуг та 7,5% в імпорті. Частка країн Африки - близько 3%.

В експорті інших комерційних послуг також переважає участь країн Північної Америки та ЄС - 63,7%, в імпорті - 59,8%. Питома вага країн Азії в експорті - 25,4% і імпорті - 25%, країн Південної та Центральної Америки - 2.2 і 3,4% відповідно. Участь країн Близького і Середнього Сходу та Африки в 2010 р у світовому експорті та імпорті послуг становило близько 3%. Значення країн, що розвиваються у світовій торгівлі іншими послугами зростає в міру зміцнення їх економічного розвитку. Це характерно для таких країн Азії, як Китай, Індія, Південна Корея, Гонконг (Китай), Тайвань, Малайзія Сінгапур, Південна Корея, а також для Бразилії та Мексики. Однак досягнуті ними результати лишаються не порівнянними з показниками розвинених країн. Крім того, для багатьох країн, що розвиваються характерна наявність негативного сальдо в торгівлі послугами, в той час як розвинені країни, як уже говорилося, здебільшого виступають як нетто-експортери послуг.

В цілому географічний розподіл світової торгівлі послугами по країнах і регіонах є ще більш асиметричним, ніж торгівлі товарами.

Міжнародна торгівля послугами в останні десятиліття розвивалася швидкими темпами, виконуючи функцію своєрідного механізму, що забезпечує розвиток міжнародного поділу праці, зростання спеціалізації і кооперації виробництва. З іншого боку, послуги давно вже стали самостійною сферою міжнародного обміну, значення якої швидко зростає, відкриваючи дорогу розвитку торгівлі товарами. Обидві ці обставини визначають двоїсту роль послуг в світовій економіці [6].[6]

  • [1] URL: nationmaster.com/graph/eco_gdp_com_by_sec_ser-economy-gdp-composition-sector-services.
  • [2] URL: data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS?order=wbapi.data_value_2009+wbapi_data_value&sort=asc
  • [3] URL: nationmaster.com/graph/eco_tra_in_ser_of_gdp-economy-trade-services-gdp
  • [4] URL: wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/itsll_trade_category_e.htm
  • [5] URL: unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
  • [6] Дюмулен І. І. Міжнародна торгівля послугами. М .: Економіка, 2003. С. 26.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапі
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами
Тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами і послугами в другій половині XX століття
Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі
Сучасні тенденції розвитку світового ринку вуглеводнів
СУЧАСНА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Найбільші біржі світу та сучасні тенденції розвитку біржової торгівлі
Особливості та основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі сировиною
Основні тенденції розвитку логістичної інфраструктури системи міжнародної торгівлі
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук