Навігація
Головна
Міжнародне регулювання міжнародної торгівлі послугами. Роль ГАТСРегулювання міжнародної торгівлі товарами і послугамиМіністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації...Нормативно-правове регулювання системи соціальних послуг в РосіїОсобливості міжнародної торгівлі послугамиВільна торгівля. Принципи ціноутворення на світовому ринку товарів і...МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІСтруктура міжнародної торгівлі послугамиСтруктура міжнародної торгівлі послугамиРІВНІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В РОСІЙСЬКІЙ...
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Регулювання торгівлі послугами в Росії

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Система державного регулювання торгівлі послугами в Росії поки не досягла належного рівня. Найважливіша економічна завдання держави - забезпечити умови для ефективного розвитку галузі, залучення відповідних інвестицій, науково-технічного переозброєння, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і продуктів - ще чекає свого рішення.

У федеральному законодавстві немає базового закону, що регулює сферу послуг. Разом з тим наявні нормативні документи в цілому адаптовані або адаптуються до вимог ГАТС / СОТ. Основним законом, що зачіпають сферу торгівлі послугами, є Федеральний закон від 8 грудня 2003 № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" (з послід, зм.) [1]. Їм запроваджуються базові визначення, застосування РНБ і національного режиму, встановлюється можливість державного контролю.[1]

У Преамбулі Закону дається визначення поняття "торгівля послугами".

Торгівля послугами - це надання послуг (виконання робіт), що включає в себе виробництво, розподіл, маркетинг, доставку послуг (робіт).

При цьому, як і в ГАТС, окремо встановлюється, що положення Закону не застосовуються до послуг, що надаються при виконанні функцій органів державної влади не на комерційній основі і не за умовами конкуренції з одним або декількома виконавцями послуг; при здійсненні діяльності Центрального банку РФ і фінансових послуг, що надаються при здійсненні не за умовами конкуренції з одним або декількома виконавцями послуг діяльності по соціальному забезпеченню, в тому числі по державному пенсійному забезпеченню, і діяльності під гарантії Уряду РФ або з використанням державних фінансових ресурсів. У ст. 33 визначені способи поставки послуг, які збігаються з підходами ГАТС і можуть бути зведені до позначених там: транскордонній торгівлі, споживанню за кордоном, комерційному присутності і продажу послуг зарубіжному споживачеві.

Також відповідно до положень ГАТС цей Закон дає можливість вводити обмеження на торгівлю послугами "шляхом введення заборон і обмежень, які охоплюють усі або окремі сектори послуг, щодо способів надання послуг на підставі федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації".

У ст. 34 встановлюється національний режим щодо зовнішньої торгівлі послугами. Окремо вказується, що режим вважається менш сприятливим, якщо він змінює умови конкуренції на користь російських виконавців послуг або надаваних ними на території РФ послуг порівняно з аналогічними іноземними виконавцями послуг. А в ст. 35 визначено умови, за яких можливе введення обмежувальних заходів.

Очевидно, що послуги не можуть підпадати під тарифне регулювання, тому до них найчастіше застосовуються нетарифні методи контролю. Це насамперед квотування і ліцензування.

Квотування застосовується у сфері банківських, страхових та фінансових послуг. Суть цього поняття полягає у встановленні максимальної участі іноземного капіталу в даній галузі економіки. Квота розраховується як відношення сумарного капіталу, що належить нерезидентам у статутних капіталах організацій з іноземними інвестиціями, до сукупного статутного капіталу організацій даної галузі, зареєстрованих на території РФ.

Найбільш жорсткі обмеження для іноземних інвесторів містить страхове законодавство. Відповідно до Закону РФ від 27 листопада 1992 № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" (з послід. Зм.) Частка участі іноземного капіталу в статутних капіталах страхових організацій не повинна перевищувати 25%.

У банківській сфері порядок квотування встановлено Федеральним законом від 2 грудня 1990 № 395-1 "Про банки і банківську діяльність" (з послід. Зм.), Яким передбачено механізм встановлення розміру (квоти) участі іноземного капіталу в банківській системі РФ. Крім того, Банк Росії має право накласти заборону на збільшення статутного капіталу кредитної організації за рахунок коштів нерезидентів і на відчуження акцій (часток) на користь нерезидентів, якщо результатом зазначеного дії є перевищення такої квоти.

Що стосується ліцензування, то дана сфера послуг підпадає під дію Федерального закону від 4 травня 2011 № 99-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" (з послід. Зм.). У Законі наведено таке визначення.

Ліцензія - це спеціальний дозвіл на право здійснення конкретного виду діяльності (виконання робіт, надання послуг, які складають ліцензований вид діяльності), яке підтверджується документом, виданим органом, що ліцензує на паперовому носії або у формі електронного документа.

Законом встановлено, що ліцензуванню підлягає 49 видів діяльності, більшість з яких пов'язана з послугами.

Крім квотування і ліцензування можуть застосовуватися і обмежувальні заходи. Так, діють обмеження щодо формування керівного органу авіаційного підприємства: згідно Повітряному кодексу РФ керівником авіаційного підприємства може бути тільки громадянин Російської Федерації і кількість іноземних громадян у керівному органі авіаційного підприємства не повинна перевищувати одну третину складу керівного органу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

До методів економічного регулювання сфери послуг можна віднести податковий і валютний контроль. Торгівля послугами підпадає під обкладення податком на додану вартість, порядок якого регулюється частиною другої Податкового кодексу РФ від 5 серпня 2000 № 117-ФЗ (з послід, зм.). У Кодексі перераховані послуги, оподатковувані ПДВ. У їх число входять послуги: з передачі, наданню патентів, ліцензій, торгових марок, авторських прав або інших аналогічних прав; надання послуг (виконання робіт) з розробки програм для ЕОМ і баз даних (програмних засобів та інформаційних продуктів обчислювальної техніки), їх адаптації та модифікації; надання консультаційних, юридичних, бухгалтерських, аудиторських, інжинірингових, рекламних, маркетингових послуг, послуг з обробки інформації, а також при проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. У Кодексі визначено, що експорт послуг, як і товарів, оподатковується за нульовою ставкою. Якщо ж послуги реалізуються на території Росії, незалежно від національної приналежності продавця і покупця, то ця операція обкладається за загальною ставкою 18%. У разі якщо послуга реалізується на території іноземної країни, оподаткування визначається відповідно до законодавства цієї країни [2]. Список послуг міститься в Загальноросійському класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД) і Загальноросійському класифікаторі послуг населенню (ОКУН) [3].[2][3]

Відносно торгівлі послугами в Росії діють заходи валютного контролю, встановлені вищенаведеним Законом "Про валютне регулювання та валютний контроль". Валютний контроль застосовується до операцій з надання транскордонних послуг або послуг на території зарубіжних країн.

Є велика кількість нормативних документів, що регулюють окремі галузі послуг. Наприклад, роздрібна торгівля регулюється Федеральним законом від 28 грудня 2009 року № 381-ФЗ "Про основи державного регулювання торговельної діяльності", перевезення - Федеральним законом від 30 червня 2003 № 87-ФЗ "Про транспортно-експедиційного обслуговування", туризм - Федеральним законом від 24 листопада 1996 № 132-ФЗ "Про основи туристської діяльності", сектор інформації - Федеральним законом від 27 липня 2006 № 149-ФЗ "Про інформаційні технології і захист інформації" і т.д.

Разом з тим роль державного регулювання сфери послуг всіма експертами визнається недостатньою. Про це пишуть багато російські дослідники. На думку авторів підручника "Міжнародні економічні відносини Росії", "потреба в подальшому формуванні режиму регулювання сфери послуг, який забезпечить оптимальне поєднання державних контролюючих заходів і конкурентних умов для діяльності вітчизняних та іноземних постачальників послуг, стає для Росії все більш явною" [4].[4]

  • [1] URL: base.garant.rU/12133486/l/#100
  • [2] URL: base.garant.rU/10900200/l/#lllll
  • [3] URL: okvad.ru/razdel_i.html
  • [4] Міжнародні економічні відносини Росії / під ред. проф. І. Н. Платонової. М .: Магістр; ИНФРА-М, 2012. С. 112.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Міжнародне регулювання міжнародної торгівлі послугами. Роль ГАТС
Регулювання міжнародної торгівлі товарами і послугами
Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації (Мінпромторг Росії)
Нормативно-правове регулювання системи соціальних послуг в Росії
Особливості міжнародної торгівлі послугами
Вільна торгівля. Принципи ціноутворення на світовому ринку товарів і послуг. Вигоди вільної торгівлі
МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Структура міжнародної торгівлі послугами
Структура міжнародної торгівлі послугами
РІВНІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук