Навігація
Головна
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЕЗКОШТОВНОГО НАДАННЯ ПОСЛУГБухгалтерський облік операцій за договором комерційної концесіїБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ МІНИБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СТОРІН ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯОсобливості договору доручення та бухгалтерського обліку операцій за...Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського облікуОсобливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валютіБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇБухгалтерський облік у виробничій сферіОсобливості договору агентування та бухгалтерського обліку за...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік операцій у сторін договору міни

За договором міни в бухгалтерському обліку організацій відбивається реалізація вибувають цінностей та оприбуткування цінностей, що надійшли в обмін.

На дату виконання покупцем зустрічного зобов'язання продавець визнає в бухгалтерському обліку виручку від продажу (інший дохід) відвантажених цінностей, а також придбані цінності. Такою датою вважається день передачі (відвантаження) покупцем своїх МПЗ продавцеві, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стосовно до мене передбачено особливий порядок визначення виручки від продажу. Відповідно до п. 6.3 ПБУ 9/99 виручка повинна визнаватися за вартістю товарів (цінностей), отримані або підлягають отриманню організацією, тобто виходячи з ціни придбання аналогічних товарів (цінностей) у постачальників. У разі відсутності можливості розрахувати виручку зазначеним способом (наприклад, аналогічні товари раніше не придбавалися) її величина визначається продажною ціною переданої продукції (товарів).

Визнання виручки (іншого доходу) відображається наступним бухгалтерським записом:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи").

Нарахування ПДВ з отриманого доходу відображається бухгалтерським проведенням:

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ІДС" - КРЕДИТ 68 "Розрахунок з податків і зборів" субрахунок "ПДВ".

Одночасно вартість проданих товарів (іншого майна) списується в собівартість продажів (інші витрати):

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати") - КРЕДИТ 41 "Товари" (43 "Готова продукція", 10 "Матеріали", рахунки обліку іншого майна).

При визначенні вартості отриманих за договором міни цінностей продавцеві слід керуватися:

• п. 10 Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н (далі - ПБУ 5/01);

• п. 11 Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/01, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 № 26н (далі - ПБУ 6/01);

• п. 6.3 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 33н (далі - Г1БУ 10/99).

Придбані цінності приймаються до бухгалтерського обліку але вартості переданих в обмін (підлягають передачі) товарів (цінностей), тобто виходячи з ціни продажу аналогічних товарів (цінностей) своїм покупцям. Якщо неможливо встановити вартість придбаних цінностей зазначеним способом, то її величина визначається ціною придбання аналогічних товарів (цінностей) у порівнянних обставин.

При цьому в бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" (41 "Товари", 08 "Вкладення у необоротні активи" та ін.) - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - оприбутковано отримані цінності;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено ПДВ по придбаних цінностей.

На дату проведення взаємозаліку двосторонніх вимог і зобов'язань у бухгалтерському обліку сторін договору міни відображається така запис:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Якщо обмінювані цінності не є рівноцінними, то сума різниці стягується з контрагента (сплачується контрагенту).

Приклад 3.1

ТОВ "Світ" придбало за договором міни у ЗЛО "Пересвіт" матеріали. Договір визнано нерівноцінним. Обмін проведений в один день, доплата отримана в безготівковій формі в тому ж місяці.

Згідно з угодою продукція реалізується за ціною 236 000 руб., У тому числі ПДВ - 36 000 руб., А матеріали купуються за ціною 212 400 руб., У тому числі ПДВ - 32 400 руб. За умовами договору ТОВ "Мир" в тому ж місяці протягом трьох робочих днів з дня обміну майном і переходу права власності на нього до кожної зі сторін угоди отримує від контрагента доплату в сумі 23600 руб.

Фактична собівартість реалізованої продукції дорівнює 150 000 руб.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Мир" оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 236000 руб. - Визнана виручка (первинні документи - договір міни, накладна на відпуск продукції);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунок з податків і зборів" субрахунок "ПДВ" - 36000 руб. - Нарахований ПДВ з виручки (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 43 "Готова продукція" - 150 000 руб. - Списана собівартість проданої продукції (первинний документ - бухгалтерська довідка);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 180 000 руб. - Відображено вартість матеріалів, що надійшли (первинні документи - відвантажувальні документи контрагента, прибутковий ордер);

ДЕБЕТ 19 "ПДВ gо придбаним цінностям" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 32400 руб. - Відображено суму ПДВ по придбаних цінностей (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 32400 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 212400 руб. - Відображено залік взаємних вимог (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 23600 руб. - Отримана доплата від покупця (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку).

При передачі контрагенту товарів (інших цінностей) до виконання зустрічного зобов'язання право власності на них залишається у організації до моменту виконання контрагентом свого зобов'язання за договором. Таким чином, організація, котра першою виконає зобов'язання за договором міни, не визнає виручку від їх реалізації, і балансова вартість переданих контрагенту товарів (іншого майна) відображається на рахунку 45 "Товари відвантажені". Відокремлений облік переданих покупцеві цінностей відображається наступним бухгалтерським записом.

На дату передачі товарів (іншого майна) організація:

ДЕБЕТ 45 "Товари відвантажені" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (41 "Товари", 43 "Готова продукція" та ін.).

На суму нарахованого бюджету ПДВ оформляється наступна бухгалтерська запис:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ".

На дату отримання цінностей від контрагента організація визнає в бухгалтерському обліку виручку (інші доходи) від реалізації цінностей і оформляє наступний запис:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи").

Далі в бухгалтерському обліку продавця відображаються такі операції:

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати") - КРЕДИТ 45 "Товари відвантажені" (10 "Матеріали" та ін.) - Відображено списання з балансу проданих цінностей;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати") - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахований ПДВ до бюджету;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - відображено відшкодування раніше нарахованого ПДВ;

Дебет 90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат") - Кредит 99 "Прибутки і збитки" - відображено прибуток;

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат") - відбито втрати.

Одночасно в бухгалтерському обліку організації відображається оприбуткування надійшли від контрагента цінностей.

У ситуації, коли право власності на отримані від контрагента цінності до організації не переходить до моменту виконання нею свого зобов'язання за договором міни, відображаються на позабалансовому рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" в оцінці, передбаченої в договорі.

При цьому в бухгалтерському обліку ця господарська операція буде відображена наступним чином:

ДЕБЕТ 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання".

На дату виконання свого зобов'язання (на датe реалізації цінностей) право власності на отримані цінності переходить до організації і в бухгалтерському обліку оформляється наступна запис:

КРЕДИТ 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання".

Приклад 3.2

ТОВ "Успіх" уклало договір міни з ЗАТ "Восток". За договором ТОВ "Успіх" передає готову продукцію в лютому 2014 і отримує натомість матеріали в березні 2014 Право власності на обмінюване майно переходить до сторін угоди одночасно після виконання зобов'язання з передачі майна обома сторонами. Сторони договору міни не є взаємозалежними особами. Обмінюване майно за згодою сторін визнано рівноцінним.

Продукція поставлена ТОВ "Успіх" в лютому 2014 р а матеріали отримані від ЗАТ "Восток" в березні 2014 За умовами договору контрагент не вправі розпоряджатися продукцією до моменту, коли відповідно до договору відбудеться перехід права власності на обмінюване майно.

Згідно з угодою готова продукція реалізується, а матеріали купуються за ціною 295 000 руб., У тому числі ПДВ - 45 000 руб. Фактична собівартість реалізованої ТОВ "Успіх" продукції дорівнює 170 000 руб., ЗАТ "Восток" матеріалів - 180000 руб.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Успіх" відображаються такі записи.

У лютому 2014 р .:

ДЕБЕТ 45 "Товари відвантажені" - КРЕДИТ 43 "Готова продукція" - 170 000 руб. - Відбита фактична собівартість відвантаженої продукції (первинний документ - накладну на відпуск продукції, бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 45000 руб. - Нарахований ПДВ при відвантаженні продукції (первинний документ - рахунок-фактура).

У березні 2014 г :.

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 295000 руб. - Відбитий виторг від реалізації товарів за договором міни (первинні документи - договір міни, накладна на відпуск продукції);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 45000 руб. - Нарахований ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 45000 руб. - Відновлений ПДВ, нарахований при відвантаженні продукції (первинні документи - рахунок-фактура, бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 45 "Товари відвантажені" - 170000 руб. - Списана фактична собівартість проданої продукції (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 250 000 руб. - Оприбутковано придбані при обміні матеріали (первинні документи - відвантажувальні документи контрагента, прибутковий ордер);

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 45000 руб. - Відображено ПДВ по придбаних матеріалів (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 45000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 60 "Розрахунок з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 295000 руб. - Проведений залік зобов'язань сторін за договором міни (первинні документи - договір міни, бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу" - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" - 90000 руб. - Відображено прибуток від реалізації продукції (первинний документ - бухгалтерська довідка).

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Восток" відображаються такі записи:

У лютому 2014 р .:

ДЕБЕТ 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" - 250000 руб. - Прийняті на позабалансовий облік товари за договором міни (первинні документи - договір міни, відвантажувальні документи постачальника, акт про приймання товарів);

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 45 000 руб. відбито ПДВ за отриманими товарами (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 45000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ за отриманими товарами (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 45000 руб. - Нарахований ПДВ із суми передоплати (первинний документ - рахунок-фактура);

У березні 2014 г :.

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - 295000 руб. - Відображено інший дохід (первинні документи - договір міни, товарна накладна);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 45000 руб. - Нарахований ПДВ до сплати в бюджет (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" - 180000 руб. - Списана фактична собівартість проданих матеріалів (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 45000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ, нарахований з передоплати (первинний документ - рахунок-фактура);

КРЕДИТ 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" - 45000 руб. - Списана з позабалансового обліку вартість товарів (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 41 "Товари" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 250 000 руб. - Оприбутковано отримані за договором міни товари (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 60 "Розрахунок з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 295000 руб. - Проведений залік зобов'язань сторін за договором міни (первинні документи - договір міни, бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу" - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" - 80000 руб. - Відображено прибуток від реалізації продукції (первинний документ - бухгалтерська довідка).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЕЗКОШТОВНОГО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Бухгалтерський облік операцій за договором комерційної концесії
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ МІНИ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СТОРІН ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ
Особливості договору доручення та бухгалтерського обліку операцій за договором
Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
Бухгалтерський облік у виробничій сфері
Особливості договору агентування та бухгалтерського обліку за договором
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук