Навігація
Головна
Облік випуску готової продукціїОблік фінансових результатів від звичайних видів діяльностіОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...Трансформація бухгалтерської звітностіОсновні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та...Відновлення бухгалтерського облікуТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ...Особливості бухгалтерського обліку в банкахНавчання бухгалтерського персоналу
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський умет у дарувальника

При безоплатній передачі вартість переданого об'єкта підлягає списанню з бухгалтерського обліку дарувальника.

При передачі майна за договором дарування його вартість, а також інші витрати, пов'язані з безоплатною передачею майна, у бухгалтерському обліку визнаються у складі інших витрат, для обліку яких призначений рахунок 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати". У бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (41 "Товари", 43 "Готова продукція", 01 "Основні засоби" та ін.) - Списана балансова вартість майна, переданого за договором дарування .

Якщо при передачі майна виникає обов'язок щодо нарахування ПДВ, оформляється бухгалтерська запис:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ".

Якщо при передачі майна не виникає обов'язку щодо нарахування ПДВ:

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - відновлений ПДВ по переданому майну;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - відновлений ПДВ визнано у складі інших витрат.

При безоплатній передачі (дарування) майна дарувальник може нести витрати з доставки цього майна до обдаровуваного як власними силами (силами допоміжного виробництва), так і силами стороннього перевізника.

Витрати з доставки майна обдаровуваному в бухгалтерському обліку визнаються у складі інших витрат, для обліку яких призначений рахунок 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати".

Якщо при безоплатній передачі майна у дарувальника виникає обов'язок щодо нарахування ПДВ з такої передачі, то суми "вхідного" ПДВ з паливно-мастильних матеріалів (ПММ), послугам залученого перевізника і т.д. дарувальник може прийняти до відрахування.

Якщо при передачі майна не виникає обов'язку щодо нарахування ПДВ, дарувальник не має права на відрахування сум "вхідного" ПДВ по ПММ, послуг залученого перевізника та ін. У даному випадку суми ПДВ включаються до витрат з доставки майна.

У бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 23 "Допоміжні виробництва" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (70 "Розрахунки з персоналом але оплату праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню") - відбиті витрати з доставки майна обдаровуваному власними силами;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 23 "Допоміжні виробництва" - витрати з доставки майна визнані у складі інших витрат.

При здійсненні доставки силами сторонньої організації (транспортною організацією) відображаються такі бухгалтерські проводки:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відбиті витрати з доставки майна обдаровуваному;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено ПДВ, пред'явлений транспортною організацією;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - прийнятий до відрахування ПДВ.

При відсутності у дарувальника права на відрахування суми ПДВ:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - включена сума ПДВ до складу інших витрат.

Приклад 4.1

ТОВ "Мир" передало за договором дарування некомерційної організації для здійснення нею підприємницької діяльності обладнання.

За даними бухгалтерського та податкового обліку первісна вартість об'єкта становить 96000 руб., Сума нарахованої амортизації на момент передачі - 40000 руб. Вартість переданого устаткування, зазначена в договорі і передавальних документах, дорівнює 60000 руб. (без НДС). Доставка переданого устаткування до складу обдаровуваного проведена власними силами (допоміжним виробництвом) ТОВ "Успіх". Фактична собівартість доставки складає 400 руб., При цьому звичайна ціна реалізації аналогічних послуг - 500 руб. (без урахування ПДВ).

У бухгалтерському обліку ТОВ "Мир" (дарувальника) відображаються такі записи:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" - 96000 руб. - Списана первісна вартість обладнання (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ);

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" - 40 000 руб. - Списана накопичена амортизація (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" - 56 000 руб. - Списана залишкова вартість обладнання (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ) [1];[1]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 10800 руб. (60000 руб. • 18%) - нарахований ПДВ при безоплатній передачі обладнання (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 23 "Допоміжні виробництва" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню") - 400 руб. - Відбиті витрати, пов'язані з доставкою обладнання обдаровуваному (первинні документи - розпорядження керівника організації, вимога-накладна, розрахунково-платіжна відомість, бухгалтерська довідка-розрахунок);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 23 "Допоміжні виробництва" - 400 руб. - Списані витрати, пов'язані з доставкою обладнання обдаровуваному (первинний документ - акт приймання-здачі наданих послуг);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 90 руб. (500 руб. • 18%) - нарахований ПДВ у зв'язку з наданням послуги на безоплатній основі (первинний документ - рахунок-фактура).

Приклад 4.2

ТОВ "Мир" в червні 2013 передало за договором дарування органу місцевого самоврядування обладнання.

Передане обладнання придбано та введено в експлуатацію в січні 2014 Первісна вартість устаткування становить 96000 руб. Для цілей бухгалтерського і податкового обліку строк корисного використання об'єкта основного засобу встановлений рівним чотирьом рокам на підставі Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1. Нарахування амортизації проводиться для цілей як бухгалтерського, так і податкового обліку лінійним способом. У податковому обліку передбачено застосування амортизаційної премії в розмірі 30% у відношенні об'єктів ОЗ, які стосуються третьої амортизаційної групі.

Доставка обладнання здійснюється за рахунок ТОВ "Мир", для чого організація скористалася послугами автотранспортної компанії. Договірна вартість наданих послуг склала 1200 руб., В тому числі ПДВ - 183 руб.

Щомісячна сума амортизації дорівнює 2000 руб. (96000 руб. / 4 роки / 12 міс.) (П. 17, 18, 19, 20, 21, 22 ПБУ 6/01). Відповідно, сума нарахованої амортизації на дату безоплатної передачі об'єкта основного засобу дорівнює 10000 руб. (2000 руб. • 5 міс., Де 5 міс. - Період, протягом якого організація нараховувала амортизацію).

Оскільки ТОВ "Мир" застосувало відносно безоплатно переданого устаткування амортизаційну премію, то:

1) у складі витрат одноразово врахована амортизаційна премія в сумі 28800 руб. (96000 • 30%);

2) після введення в експлуатацію обладнання включається в амортизаційну групу за своєю первісною вартістю за вирахуванням суми амортизаційної премії, віднесеної до складу витрат звітного (податкового) періоду (п. 9 ст. 258 НК РФ). Тому щомісячна сума амортизаційних відрахувань в період експлуатації обладнання ТОВ "Мир", обчислена виходячи з норми амортизації, певної при прийнятті до податкового обліку, рівної 2,083% (1 / (4 р • 12 міс.) • 100%), складе відповідно з подп. 1 п. 1, п. 4 ст. 259, п. 2 ст. 259.1, п. 3 ст. 272 НК РФ 1400 руб. ((96000 руб. - 28 800 руб.) • 2,083%);

3) оскільки в цілях гл. 25 НК РФ безоплатна передача майна не визнається реалізацією (п. 1 ст. 39, ст. 249 НК РФ, лист Мінфіну Росії від 20.03.2009 № 03-03-06 / 1/169), при безоплатній передачі обладнання ТОВ "Успіх" не застосовує норму п. 9 ст. 258 НК РФ про відновлення амортизаційної премії;

4) витрати у вигляді залишкової вартості переданого об'єкта, а також інші витрати, пов'язані з його передачею (витрати але доставці об'єкта основного засобу до обдаровуваного і сума "вхідного" ПДВ, відновлена у зв'язку з безоплатною передачею), не враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток (п. 16 ст. 270 НК РФ, лист Мінфіну Росії від 16.04.2009 № 03-07-08 / 90) [2];[2]

5) у місяці початку нарахування амортизації по об'єкту основного засобу у організації виникли тимчасова різниця і відповідне їй відстрочене податкове зобов'язання (ВПЗ) - 5640 руб. - ((28800 + 1400) - 2000) • 20%.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Мир" (дарувальника) відображаються такі записи:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" - 96000 руб. - Списана первісна вартість обладнання (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ);

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" - 10 000 руб. - Списана накопичена амортизація (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів" - 86 000 руб. - Списана залишкова вартість обладнання (первинний документ - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ);

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 15480 руб. (86000 руб. • 18%) - відображено суму ПДВ, відновленого з залишкової вартості переданого устаткування (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 15480 руб. - Включена до складу інших витрат сума відновленого ПДВ [3] (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" - 5160 руб. (+5640 Руб. - 120 руб. [4] • 4 міс. [5]) - списано ВОНО з непогашеною частини (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 1017 руб. - Відбиті витрати, пов'язані з доставкою обладнання обдаровуваному (первинний документ - акт приймання-здачі наданих послуг);

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 183 руб. - Відбита сума ПДВ але послуг транспортування (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 183 руб. - Не приймається до відрахування сума ПДВ включена до складу інших витрат (первинний документ - бухгалтерська довідка) [6]

  • [1] Оскільки в розглянутій ситуації організація безоплатно передає об'єкт основних засобів некомерційної організації для здійснення нею підприємницької діяльності, організація ТОВ "Успіх" у загальновстановленому порядку нараховує ПДВ відповідно до п. 1 ст. 146, п. 3 ст. 39 НК РФ. Крім того, згідно п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК РФ, організація нараховує ПДВ і на вартість безоплатно наданих послуг з доставки об'єкта основного засобу, яка визначається у порядку, встановленому ст. 105.3 НК РФ.
  • [2] У розглянутій ситуації виходимо з того, що суму відновленого ПДВ організація не враховує для цілей оподаткування прибутку (див. Також листи Мінфіну Росії від 08.12.2009 № 03-03-06 / 1/792, від 28.11.2008 № 03- 07-11 / 371, від 22.09.2006 № 03-04-11 / 178). У Мінфіну Росії немає однозначної точки зору про облік для цілей оподаткування прибутку відновленої суми ПДВ. Так, з листа Мінфіну Росії від 19.08.2008 № 03-03-06 / 1/469, консультації консультанта відділу непрямих податків Мінфіну Росії E. Н. Вихляева від 20 .06.2008 випливає, що відновлену суму ПДВ організація може включити до інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією (п. 1 ст. 264 НК РФ).
  • [3] Оскільки в розглянутій ситуації об'єкт основного засобу безоплатно передається органу місцевого самоврядування, в організації не виникає об'єкта оподаткування ПДВ на підставі п. 2, 5 ст. 146 НК РФ (лист ФНС Росії від 07.09.2009 № ММ-20-3 / 1313). Тому відповідно до п. 2, 3 ст. 170 НК РФ при передачі об'єкта основного засобу організація повинна відновити суму "вхідного" ПДВ з залишкової вартості цього об'єкта.
  • [4] У міру нарахування по об'єкту основних засобів амортизації щомісяця зменшується (погашається) ВПЗ у розмірі 120 руб. ((2000 руб. - 1400 руб.) • 20%).
  • [5] Період, протягом якого організація зменшувала ВОНО - 7 міс.
  • [6] У розглянутій ситуації організація не має права прийняти до відрахування суму "вхідного" ПДВ, пред'явлену автотранспортної компанією за надані послуги з доставки об'єкта основного засобу до обдаровуваного, оскільки ці послуги використовуються для здійснення операції, що не підлягає оподаткуванню з ПДВ (п. 1 , 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Тому, згідно п. 2, 4 ст. 170 НК РФ, невозмещаемая сума ПДВ включається у вартість наданих послуг.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Облік випуску готової продукції
Облік фінансових результатів від звичайних видів діяльності
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Трансформація бухгалтерської звітності
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
Відновлення бухгалтерського обліку
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
Навчання бухгалтерського персоналу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук