Навігація
Головна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Особливості бухгалтерського обліку в банкахІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУПравові основи бухгалтерського облікуВідновлення бухгалтерського облікуМЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУКласи програмних продуктів ІС бухгалтерського облікуРегулювання та організація бухгалтерського обліку в страховій...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В БУДІВНИЦТВІ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік у виконавця

Згідно з п. 5, 12 ПБУ 9/99 надходження, пов'язані з наданням послуг, є доходами від звичайних видів діяльності та визнаються в бухгалтерському обліку на дату підписання акта приймання-здачі наданих послуг:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка";

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - відображено нарахування ПДВ.

Відповідно до п. 5, 9, 19 ПБУ 10/99 витрати, пов'язані з наданням послуг, є витратами по звичайних видах діяльності і в міру їх здійснення враховуються таким чином:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (70 "Розрахунки з персоналом але оплату праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 02 "Амортизація основних засобів" та ін.).

На дату визнання виручки від надання послуг дані витрати списуються. При цьому в бухгалтерському обліку оформляється наступна запис:

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво".

Якщо виконавець (співвиконавець) застосовує в податковому обліку касовий метод і оплата проводиться замовником (виконавцем) у місяці, наступному за місяцем надання послуг, то у місяці визнання в бухгалтерському обліку доходу за договором возмездного надання послуг відповідно до п. 12, 15, 18 ПБО 18 / 02 виникають тимчасова різниця (НВР) і відповідне їй відстрочене податкове зобов'язання (ВПЗ), оскільки дохід у податковому обліку визнається після отримання оплати від замовника (виконавця).

У бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - відображено ВОНО;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" (50 "Каса") - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - отримана оплата за надані послуги;

ДЕБЕТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - відображено погашення ВОНО.

При виконанні зобов'язань із залученням співвиконавця витрати з оплати вартості наданих співвиконавцем послуг в бухгалтерському обліку виконавця враховуються у складі витрат по звичайних видах діяльності. При цьому оформляються бухгалтерські проводки:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відбита вартість наданих співвиконавцем послуг;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено ПДВ, пред'явлений співвиконавцем;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - відображено податковий відрахування по ПДВ за вартістю наданих співвиконавцем послуг.

Коли виконавець застосовує в податковому обліку касовий метод, витрати у вигляді вартості послуг (без урахування ПДВ), наданих співвиконавцем, при формуванні бухгалтерського прибутку (збитку) враховуються в одному звітному періоді, а при визначенні податкової бази по податку на прибуток - в наступному звітному періоді (на дату здійснення розрахунків з співвиконавцем). При цьому в місяці визнання в бухгалтерському обліку витрати виконавець відображає виникнення тимчасовою різниці та відповідного їй відкладеного податкового активу. Як зазначалося вище, зазначені ВВР і ВОНА погашаються на дату перерахування оплати співвиконавцю.

У бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 09 "Відкладені податкові активи" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - відображено ВОНА;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 09 "Відкладені податкові активи" - погашений ВОНА (на дату здійснення розрахунків з співвиконавцем).

Приклад 5.6

ТОВ "Віра" (виконавець) уклало договір на охорону виробничих приміщень строком на один рік. Оплата послуг за поточний місяць проводиться замовником не пізніше 5-го числа наступного місяця. Вартість надання послуг за один місяць становить 47200 руб., У тому числі ПДВ - 7200 руб., Собівартість наданих послуг склала 30000 руб.

У податковому обліку ТОВ "Віра" застосовує касовий метод.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Віра" відображені такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 47200 руб. - Відбитий виторг але договором возмездного надання послуг (первинні документи - договір надання послуг, рахунок);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 7200 руб. - Відображено нарахування ПДВ (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - 30000 руб. - Відображено списання собівартості наданих послуг;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - 8000 руб. ((47200 - 7200) • • 20%) - відображено ВОНО (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 47200 руб. - Отримано від покупця в рахунок погашення боргу (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку);

ДЕБЕТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - 8000 руб. - Погашено ВОНО (первинний документ - бухгалтерська довідка).

Оскільки відповідно до п. 1 ст. 781 ГК РФ замовник оплачує послуги в порядку, передбаченому договором, сторони право включити в договір умова попередню (повної або часткової) оплати послуг.

Згідно з п. 3, 12 ПБУ 9/99 отримана від замовника передоплата (аванс) не є доходом у бухгалтерському обліку і відображається у складі кредиторської заборгованості:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Аванси отримані";

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахований ПДВ з передоплати (авансу).

На дату підписання акта приймання-передачі наданих послуг в бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - визнана виручка від наданих послуг;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахований ПДВ;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - списана собівартість наданих послуг;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - відновлена сума ПДВ із авансу.

Оскільки відповідно до п. 12 ПБУ 9/99 виручка (дохід) від реалізації послуг визнається після їх надання, при застосуванні у податковому обліку методу нарахування доходи в бухгалтерському та податковому обліку враховуються однаково.

Якщо у податковому обліку доходи визнаються касовим методом і послуги надані не в місяці отримання передоплати, то при отриманні передоплати (авансу) в обліку виникають ВВР і відповідний їй ВОНА. Відповідно до п. 11, 14, 17 ПБУ 18/02, п. 12 ПБУ 9/99 дані ВВР і ВОНА погашаються при визнанні доходу від надання послуг у бухгалтерському обліку:

ДЕБЕТ 09 "Відстрочений податковий актив" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - відображено ВОНА;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 09 "Відстрочений податковий актив" - погашений ВОНА.

Сума передоплати (авансу), отримана від виконавця, співвиконавцем враховується в аналогічному порядку.

Якщо вартість надаваних послуг встановлена в іноземній валюті, а оплата проводиться в рублях за курсом на день оплати, сума отриманого авансу (передоплати) згідно з п. 7,10 ПБО 3/2006 [1] перерахуванню у зв'язку зі зміною курсу іноземної валюти не підлягає. Отже, курсових різниць за розрахунками з замовником (виконавцем) за сумою отриманого від нього авансу (передоплати) у бухгалтерському обліку виконавця (співвиконавця) не виникає.

Приклад 5.7

ТОВ "Віра" надає послуги на умовах 100% -ної передоплати. Вартість наданих в листопаді послуг становить 23600 руб., В тому числі ПДВ - 3600 руб. Передоплата від замовника отримана в жовтні. Собівартість наданих послуг склала 10000 руб.

У податковому обліку ТОВ "Віра" застосовує касовий метод.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Віра" відображені такі записи.

У жовтні:

ДЕБЕТ51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Аванси отримані" - 23 600 руб. - Відображено надходження від замовника передоплати (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 3600 руб. - Нарахований ПДВ із суми передоплати (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 09 "Відстрочений податковий актив" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - 4000 руб. ((23600 - 3600) • 20%) - відбитий ВОНА (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок).

У листопаді:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 23600 руб. - Визнана виручка від наданих послуг (первинні документи - договір надання послуг, акт приймання-здачі наданих послуг);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 3600 руб. - Нарахований ПДВ з виручки (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - 10000 руб. - Списана собівартість наданих послуг;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 3600 руб. - Відновлена сума ПДВ із авансу (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 09 "Відстрочений податковий актив" - 4000 руб. - Погашений ВОНА (первинний документ - бухгалтерська довідка).

Сторони договору про оплатне надання послуг має право самостійно встановити не тільки ціну послуг або порядок її визначення, а й вправі передбачити випадки зменшення ціни (знижку) залежно від тих чи інших обставин. Відповідно до п. 1, 2 ст. 424 ГК РФ договором можуть передбачатися умови зміни ціни після укладення договору.

Якщо сума наданої знижки тягне зміну ціни договору, то виручка в бухгалтерському обліку визнається відповідно до п. 6.5 ПБУ 9/99 з урахуванням наданих організацією знижок:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - визнана виручка від наданих послуг з урахуванням наданої знижки;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахований ПДВ з виручки;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - списана собівартість наданих послуг.

Якщо знижка надається після визнання виручки в бухгалтерському обліку, її потрібно скоригувати на суму знижки:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - визнана виручка від наданих послуг;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахований ПДВ з виручки;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - списана собівартість наданих послуг;

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - зменшена виручка від наданих послуг на суму знижки (сторно);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - зменшений ПДВ з виручки (сторно).

Приклад 5.8

ТОВ "Віра" (виконавець) у квітні 2014 уклало договір надання послуг, умовами якого передбачено надання знижки в розмірі 5% від договірної вартості послуг у разі перерахування контрагентом 100% -ної передоплати.

Договірна вартість робіт (послуг) становить 82600 руб., В тому числі ПДВ - 12 600 руб.

Контрагентом в листопаді перерахована передоплата з урахуванням знижки в сумі 78 470 руб., Послуга надана у травні. Витрати, пов'язані з виконанням договору, складають 45000 руб.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Віра" відображені такі записи.

У квітні 2014 г :.

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Аванси отримані" - 78 470 руб. - Відображено надходження від замовника передоплати (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 11970 руб. - Нарахований ПДВ із суми передоплати (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 09 "Відстрочений податковий актив" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - 13300 руб. ((78470 - 11970) • 20%) - відбитий ВОНА (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок).

У травні 2014 г :.

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 78470 руб. - Визнана виручка від наданих послуг (первинні документи - договір надання послуг, акт приймання-здачі наданих послуг);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 11970 руб. - Нарахований ПДВ з виручки (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - 45000 руб. - Списана собівартість наданих послуг;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 11970 руб. - Відновлена сума ПДВ із авансу (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 09 "Відстрочений податковий актив" - 13300 руб. - Погашений ВОНА (первинний документ - бухгалтерська довідка).

Договором возмездного надання послуг, як зазначалося вище, може бути передбачено відшкодування витрат виконавця, понесених у зв'язку з виконанням зобов'язань за договором.

Якщо дане відшкодування виконавець розглядає як компенсаційної виплати, то витрати, понесені виконавцем і повністю відшкодовуються замовником, відповідно до п. 2 ПБУ 10/99 не визнаються витратами і відносяться на розрахунки із замовником:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" (60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін.).

При отриманні виконавцем від замовника грошових коштів у відшкодування понесених витрат у бухгалтерському обліку відображається запис:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Доходу при цьому згідно з п. 2 ПБУ 9/99 не утворюється.

Якщо сума компенсації витрат, понесених виконавцем, у бухгалтерському обліку враховується в складі виручки від надання послуг, то належна до відшкодування сума відображається записом:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка".

Виручка в бухгалтерському обліку визнається при виконанні умов, перелічених у п. 12 ПБУ 9/99. Отже, сума, що підлягає відшкодуванню, включається до складу доходів від звичайних видів діяльності на дату затвердження замовником звіту виконавця про фактично понесені і оплачених витратах.

Застосування виконавцем у податковому обліку касового методу на дату визнання доходів призводить до виникнення оподатковуваного тимчасової різниці та відповідного їй відкладеного податкового зобов'язання. Виникнення ВОНО відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання".

Погашення ВОНО відображається бухгалтерським проведенням:

ДЕБЕТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Витрати виконавця за договором враховуються у складі витрат по звичайних видах діяльності:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" - КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" (60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін.).

На дату затвердження замовником звіту про вироблених та оплачених виконавцем витратах в бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - відображено збільшення виручки по наданим послугам на суму грошових коштів, що підлягають отриманню в відшкодування витрат.

До надходження від замовника грошових коштів у відшкодування витрат у виконавця не виникає обов'язку щодо сплати ПДВ. У той же час з метою формування достовірного фінансового результату від надання послуг сума ПДВ повинна знайти відображення в бухгалтерському обліку того звітного періоду, в якому вироблено визнання доходів від звичайних видів діяльності:

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахований ПДВ з виручки;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - списана собівартість наданих послуг.

На дату отримання від замовника грошових коштів у відшкодування витрат:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - отримані грошові кошти від замовника в відшкодування витрат виконавця;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - відображено заборгованість по сплаті ПДВ, нарахованого на суму грошових коштів, що підлягають отриманню в відшкодування витрат .

Обраний організацією-виконавцем спосіб бухгалтерського обліку відповідно до п. 7 Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1/2008), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 06.10.2008 № 106н (далі - ПБО 1/2008) повинен бути закріплений в її облікову політику.

Приклад 5.9

ЗЛО "Вік" (виконавець) уклало договір надання послуг з навчання персоналу замовника, розташованого в іншому місті. Умовами передбачена компенсація замовником витрат виконавця по проїзду і проживанню його працівників при виконанні договору. При цьому компенсація виплачується крім встановленої сторонами суми винагороди.

Вартість послуг з навчання персоналу склала 94400 руб., В тому числі ПДВ - 14 400 руб. ЗАТ "Вік" видало під звіт працівникам 15000 руб. для придбання залізничних квитків та оплати готелю. Вартість проїзду та проживання працівників при виконанні договору склала 14160 руб., Включаючи ПДВ. Надання послуг, отримання винагороди та суми відшкодування витрат вироблені в червні 2014

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Вік" відображені такі записи:

ДЕБЕТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - КРЕДИТ 50 "Каса" - 15 000 руб. - Видано кошти під звіт (первинний документ - видатковий касовий ордер);

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Відшкодування витрат" - КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - 14 160 руб. - Відображено заборгованість замовника по відшкодуванню витрат (первинний документ - звіт виконавця про вироблених витратах);

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 94400 руб. - Відбитий виторг від надання послуг (первинний документ - акт приймання-здачі наданих послуг);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 14400 руб. - Нарахований ПДВ з виручки (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Відшкодування витрат" - 108560 руб. - Отримані грошові кошти від замовника в оплату наданих послуг та відшкодування понесених витрат (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку).

  • [1] Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті", затверджене наказом Мінфіну Росії від 27.11.2006 № 154н.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Правові основи бухгалтерського обліку
Відновлення бухгалтерського обліку
МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку
Регулювання та організація бухгалтерського обліку в страховій організації
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В БУДІВНИЦТВІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук