Навігація
Головна
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В...Особливості бухгалтерського обліку в банкахІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУПравові основи бухгалтерського обліку
Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міниДоговір на придбання товаруМатеріальна вигода від придбання в рамках цивільно-правового договору...Оцінка ступеня приватної зв'язку спільно придбаних товарівТиповий договір міжнародної довгострокової [багаторазової,...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік у комісіонера

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій, скоєних в рамках виконання договору комісії, комісіонеру необхідно керуватися наступними трьома правилами, закріпленими в нормативних документах, що регулюють правила ведення бухгалтерського обліку.

Правило 1. У складі доходів від звичайних видів діяльності (виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), що відображається в установленому порядку на рахунку 90 "Продажі") організація-комісіонер враховує тільки суму винагороди, що належить їй відповідно до умов договору комісії. Кошти, що надходять комісіонеру від комітента на фінансування витрат за договором, як і кошти, що надходять комісіонеру від покупців на користь комітента, до складу доходів комісіонера не включаються, а відображаються їм на рахунках обліку розрахунків (п. 3 ПБУ 9/99 "Доходи організації" ).

Правило 2. У складі витрат по звичайних видах діяльності (на рахунках обліку витрат) організація-комісіонер враховує тільки власні витрати, тобто витрати, обумовлені здійсненням комісіонером своєї господарської діяльності (витрати на оплату праці, загальногосподарські витрати тощо) і не пов'язані безпосередньо з виконанням договору комісії. Усі витрати комісіонера, пов'язані безпосередньо з виконанням договору комісії (витрати, понесені на користь комітента), у складі витрат комісіонера не відбиваються, а враховуються ним на рахунках обліку розрахунків та підлягають відшкодуванню комітентом відповідно до умов договору (п. 3 ПБО 10/99 "Витрати організації").

Правило 3. Майно (товари), що надходить комісіонеру від комітента, а також майно, що купується комісіонером для комітента, власністю комісіонера не є і відповідно приймаються комісіонером до обліку на позабалансових рахунках (002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" або 004 "Товари, прийняті на комісію") в оцінці, передбаченої в договорі (п. 14 ПБУ 5/01).

У комісіонерів порядок обчислення ПДВ не залежить від того, бере участь комісіонер у розрахунках за реалізовані товари чи ні.

Приклад 6.6. Договір на продаж товару

ТОВ "Промінь" (комітент) та ТОВ "Світло" (комісіонер) уклали договір комісії, відповідно до якого ТОВ "Світло" реалізує товари, що належать ТОВ "Промінь", без участі в розрахунках за ці товари. Продажна вартість товарів - 236 000 руб. (у тому числі ПДВ - 36 000 руб.). Сума комісійної винагороди - 10% від вартості реалізованих товарів.

ТОВ "Промінь" передало товари ТОВ "Світло" в січні 2014 р лютому 2014 року ТОВ "Світло" відвантажило товари покупцю. У лютому ж сторонами (ТОВ "Промінь" і ТОВ "Світло") був підписаний акт про те, що ТОВ "Світло" виконало свої зобов'язання за договором комісії.

Грошові кошти за реалізовані товари у розмірі 236000 руб. надійшли на рахунок комітента (ТОВ "Промінь") у березні 2014 р березні ж ТОВ "Промінь" перерахувало ТОВ "Світло" суму комісійної винагороди в розмірі 23 600 руб. (у тому числі ПДВ - 3600 руб.).

У бухгалтерському обліку комісіонера (ТОВ "Світло") відображаються такі записи.

В січні:

ДЕБЕТ 004 "Товари, прийняті на комісію" - 236000 руб. - Надійшли товари від підприємства "Промінь" (первинний документ - акт приймання-передачі товару на комісію).

В лютому:

КРЕДИТ 004 "Товари, прийняті на комісію" - 236000 руб. - Відвантажено товар покупцеві (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом" - КРЕДИТ 90 "Продажі" - 23600 руб. - Нараховано комісійну винагороду (первинний документ - звіт комісіонера);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 3600 руб. - ПДВ із суми комісійної винагороди нарахований до сплати в бюджет (первинний документ - рахунок-фактура).

В березні:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом" - 23600 руб. - Надійшли кошти від комітента (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку).

Договір на придбання товару

Суми коштів, що надходять до комісіонера від комітента для закупівлі товарів за договором комісії, включаються в податкову базу у комісіонера тільки в частині, що припадає на комісійну винагороду.

Приклад 6.7

ТОВ "Промінь" (комітент) та ТОВ "Світло" (комісіонер) уклали договір комісії, за умовами якого ТОВ "Світло" закуповує для ТОВ "Промінь" товари з участю в розрахунках за ці товари. За умовами договору комісії винагорода комісіонера визначається як різниця між сумою, отриманою від комітента для виконання доручення, і сумою, сплаченою продавцю.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для виконання доручення від ТОВ "Промінь" в січня 2014 отримані грошові кошти в сумі 370 000 руб. У лютому комісіонер придбав товар за 334600 руб., В тому числі ПДВ - 51 041 руб .; в цьому ж місяці товари передано комітенту і їм затверджено звіт комісіонера про виконання доручення.

У бухгалтерському обліку комісіонера (ТОВ "Світло") відображаються такі проводки.

В січні:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом" - 370000 руб. - Надійшли кошти від ТОВ "Промінь" на закупівлю товарів (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку).

В лютому:

ДЕБЕТ 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" - 334600 руб. - Надійшов товар від постачальника (первинний документ - накладна);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 334 600 руб. - Вартість товару віднесена за рахунок ТОВ "Промінь" (первинний документ - бухгалтерська довідка);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 5400 руб. (370000 - 334600) • 18 / i 18) - відображено нарахування ПДВ із суми комісійної винагороди, отриманої авансом (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" - 236000 руб. - Перераховані кошти постачальнику (первинний документ - виписка банку по розрахунковому рахунку);

КРЕДИТ 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" - 236000 руб. - Закуплений товар передано ТОВ "Промінь" (первинний документ - накладну);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з комітентом" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 23600 руб. - Нараховано комісійну винагороду (первинний документ - звіт комісіонера);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 3600 руб. - Нарахований ПДВ із суми комісійної винагороди (первинний документ - рахунок-фактура);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "ПДВ" - 3600 руб. - ПДВ, сплачений до бюджету при вступі авансу, пред'явлений до відрахування (первинний документ - рахунок-фактура).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Правові основи бухгалтерського обліку
Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міни
Договір на придбання товару
Матеріальна вигода від придбання в рамках цивільно-правового договору товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб, організацій і індивідуальних підприємців, які є взаємозалежними
Оцінка ступеня приватної зв'язку спільно придбаних товарів
Типовий договір міжнародної довгострокової [багаторазової, систематичної] поставки промислових товарів МТЦ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук