Навігація
Головна
Аудит бухгалтерського обліку операцій при досудової санації боржникаВиконання судових рішень, якими боржник присуджений до вчинення...Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського облікуОблік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у...Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валютіМЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЙОГО ДЖЕРЕЛБухгалтерський облік у виробничій сферіВідчуження і використання майна, переданого для забезпечення...Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності та...Бухгалтерський облік операцій з державними цінними паперами
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік операцій з утримання майна боржника

Згідно з п. 1 ст. 359 ГК РФ суть утримання майна боржника полягає в тому, що кредитор, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, вправі в разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків утримувати її до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано.

Для того щоб кредитор мав право провести утримання майна боржника, не потрібно ні укладання додаткових угод, ні включення відповідних положень в основний договір, так як утримання - це єдиний з названих у гл. 23 ГК РФ способів забезпечення зобов'язань, що виникає безпосередньо із закону.

Підставою для утримання речі є:

1) неоплата боржником речі у встановлений термін;

2) невідшкодування боржником кредитору витрат та інших збитків, пов'язаних з цією річчю, у встановлений термін.

Виходячи з положень ст. 128 ГК РФ, предметом утримання не можуть бути:

1) майнові права;

2) РІД, в тому числі майнові права на них (інтелектуальна власність).

Удерживаемое кредитором майно визнається в бухгалтерському обліку у складі засобів забезпечення дебіторської заборгованості на позабалансовому рахунку 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані". Аналітичний облік ведеться по кожній утримуваної речі.

Операції, пов'язані з утриманням майна боржника в бухгалтерському обліку відображаються наступними записами:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - визнана виручка;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - списана фактична собівартість виконаних будівельних робіт;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахована заборгованість бюджету з ПДВ;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу" (99 "Прибутки і збитки") - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" (90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу") - відображено фінансовий результат від виконання будівельних робіт;

ДЕБЕТ 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" - відображено вартість утриманого підрядником об'єкта робіт у зв'язку з невиконанням замовником у встановлений термін обов'язки з погашення боргу.

Після погашення замовником заборгованості в бухгалтерському обліку оформляються такі записи:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" погашено заборгованість замовника;

КРЕДИТ 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" - списана з позабалансового обліку вартість утримуваного майна.

При утриманні майна боржника організації-кредитору необхідно забезпечити збереження утримуваного майна. При цьому операції з відшкодування пов'язаних з цим витрат відображаються в бухгалтерському обліку таким чином:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями" - КРЕДИТ 60

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" та ін.) - Відбиті витрати, пов'язані з утриманням утримуваного майна;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" субрахунок "ПДВ по виконаних робіт та наданих послуг" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін. - Відображено ПДВ;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" субрахунок "ПДВ по виконаних робіт та наданих послуг" - прийнята до відрахування сума ПДВ;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та ін. - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" - оплачені виникли витрати.

У випадку, коли боржник не погашає свою заборгованість перед кредитором, на удерживаемое майно звертається стягнення:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - звернено стягнення на утримуваний об'єкт робіт;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями" - зарахована на розрахунковий рахунок сума, виручена від продажу утриманого майна;

КРЕДИТ 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" - списана вартість утриманого майна.

У бухгалтерському обліку боржника майно, утриману кредитором, відображається на позабалансовому рахунку 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані". Аналітичний облік ведеться по кожній утримуваної речі.

Утримання, наприклад підрядником, результату виконаних робіт за договором будівельного підряду, оформляється в бухгалтерському обліку такими записами:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Утримувані об'єкти будівництва" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено вартість виконаних будівельних робіт;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено ПДВ;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - прийнята до відрахування сума ПДВ;

ДЕБЕТ 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" - видано підряднику забезпечення у формі утримуваного об'єкта.

У разі виконання зобов'язання перед підрядником в бухгалтерському обліку замовник відображає такі записи:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" - погашена заборгованість перед підрядником;

КРЕДИТ 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" - повернутий підрядником утриманий об'єкт виконаних робіт;

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Будівництво об'єктів основних засобів" - КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Утримувані об'єкти будівництва" - відображено переклад утримуваного майна до складу об'єктів будівництва.

Якщо ж замовник не погашає свою заборгованість перед підрядником, а останній, у свою чергу, реалізує удерживаемое майно. У бухгалтерському обліку замовника оформляються бухгалтерські записи:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - відображено дохід від продажу об'єкта;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Утримувані об'єкти будівництва" - списана балансова вартість проданого майна;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - нарахована заборгованість бюджету з ПДВ;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат" (99 "Прибутки і збитки") - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" (91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат") - відображено фінансовий результат від продажу утриманого об'єкта;

КРЕДИТ 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" - списана вартість утриманого майна.

Приклад 10.3

За договором підряду будівельна організація ТОВ "Успіх" (підрядник) виконала роботи з ремонту виробничого приміщення ЗАТ "Схід" (замовника). При проведенні робіт підрядник використовував обладнання замовника. Вартість виконаних робіт - 354 000 руб., У тому числі ПДВ - 54 000 руб. Витрати підрядника по ремонту приміщення склали 200000 крб.

Замовник не виконав свої зобов'язання по оплаті вартості ремонтних робіт. Підрядник утримує обладнання замовника. Вартість утримуваного обладнання, узгоджена боржником і кредитором, становить 708000 крб., В тому числі ПДВ - 108 000 руб. (первісна вартість - 700000 руб., сума накопиченої амортизації - 100000 руб.).

Підрядник передає удерживаемое обладнання для реалізації спеціалізованої організації, організуючою публічні торги.

Загальний обсяг вимог кредитора (підрядника) становить 374000 руб. З них: 354 000 руб. - Сума основного боргу, в тому числі ПДВ - 54 000 руб., 20000 руб. - Сума штрафів, що підлягають сплаті (визнаних) боржником (замовником) у зв'язку з простроченням платежу.

Витрати з реалізації утримуваного майна (комісійна винагорода організації торгівлі) складають 23600 руб., В тому числі ПДВ - 3600 руб., І відносяться за рахунок боржника (замовника).

Бухгалтерський облік у кредитора (підрядника) оформляється такими бухгалтерськими проводками:

ДЕБЕТ 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" - 708000 руб. - Відображено вартість обладнання замовника, переданого підрядчику;

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 70 "Розрахунки з оплати праці", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами") - 200 000 руб. - Відбиті витрати, пов'язані з ремонтом виробничого приміщення замовника;

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 354000 руб. - Відображено вартість ремонтних робіт;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 54000 руб. - Нарахований ПДВ з вартості ремонтних робіт;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 20 "Основне виробництво" - 200000 руб. - Списана собівартість ремонтних робіт;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 354000 руб. - Пред'явлено вимогу до замовника про сплату суми основного боргу;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - 20000 руб. - Відбиті визнані замовником штрафи за прострочення платежу;

КРЕДИТ 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані" - 708000 руб. - Удерживаемое обладнання замовника передано для реалізації торгової організації, організуючою публічні торт.

У міру отримання сповіщення від торгової організації про реалізацію переданого обладнання в обліку підрядника оформляються записи:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з торговою організацією" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з замовником" - 708000 руб. - Відображено заборгованість організації торгівлі, організуючою публічні торги, за реалізоване устаткування, що належить замовнику;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з замовником" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з торговою організацією" - 23600 руб. - Комісійна винагорода організації торгівлі віднесено за рахунок коштів замовника;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з замовником" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за претензіями" - 374000 руб. - Погашена заборгованість замовника на суму основного боргу та штрафу через прострочення платежу;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з торговою організацією" - 684400 руб. - Надійшли грошові кошти від торгової організації за реалізоване обладнання (за вирахуванням суми комісійної винагороди);

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з замовником" - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" - 310400 руб. - Перераховані замовнику кошти, що залишилися після погашення його заборгованості перед підрядником.

Бухгалтерський облік у боржника (замовника) оформляється такими бухгалтерськими проводками:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби субрахунок" Обладнання, передане підряднику "- КРЕДИТ 01" Основні засоби "- 700000 руб. - Обладнання передане підряднику;

ДЕБЕТ 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" 700000 руб. - Відбита передача обладнання в забезпечення зобов'язань;

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" (25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати") - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 300 000 руб. - Прийняті виконані підрядником ремонтні роботи;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 54000 руб. - Відбита сума ПДВ по виконаних роботах;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 20000 руб. - У складі інших витрат відображена визнана сума штрафу за прострочене виконання зобов'язань по оплаті будівельних робіт.

Після отримання повідомлення про реалізації обладнання:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття обладнання" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Обладнання, передане підряднику" - 700000 руб. - Списана первісна вартість реалізованого обладнання;

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття обладнання" - 100 000 руб. - Списана амортизація, нарахована за час експлуатації обладнання;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття обладнання" - 600 000 руб. - Списана залишкова вартість реалізованого обладнання;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з підрядником" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - 708000 руб. - Реалізовано обладнання за погодженою ціною;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 108 000 руб. - Нарахований ПДВ на вартість реалізованого обладнання (відповідно до облікової політики замовника обов'язок по сплаті ПДВ виникає в міру відвантаження);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з підрядником" - 20000 руб. - Відображено суму комісійної винагороди (без ПДВ), утримана при реалізації обладнання спеціалізованою організацією;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з підрядником" - 3600 руб. - Відображено ПДВ за сумою комісійної винагороди;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з підрядником" - 374000 руб. - Зараховано заборгованість перед підрядником на суму основного боргу та штрафу у зв'язку з простроченням платежу;

КРЕДИТ 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" 700000 руб. - Відображено списання переданого в забезпечення обладнання;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з підрядником" - 310400 руб. - Отримані від підрядника грошові кошти за реалізоване обладнання, що залишилися після погашення заборгованості перед підрядником.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аудит бухгалтерського обліку операцій при досудової санації боржника
Виконання судових рішень, якими боржник присуджений до вчинення певних дій, не пов'язаних з передачею грошей або майна, або до утримання від певних дій
Класи програмних продуктів ІС бухгалтерського обліку
Облік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у лізингодавця і лізингоодержувача
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ І ЙОГО ДЖЕРЕЛ
Бухгалтерський облік у виробничій сфері
Відчуження і використання майна, переданого для забезпечення довічного утримання
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності та оподаткування страхових операцій
Бухгалтерський облік операцій з державними цінними паперами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук