Навігація
Головна
Основні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила,...Основні правила ведення бухгалтерського облікуВимоги, що пред'являються до ведення бухгалтерського облікуОблік розрахунків шляхом зміни осіб у зобов'язанні (відступлення...Вимоги та допущення в бухгалтерському облікуОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ...Особливості бухгалтерського обліку в банкахПринципи, вимоги та допущення в бухгалтерському облікуЗавдання, вимоги та функції бухгалтерського облікуІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік. Окремі види зобов'язань
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік уступки права вимоги

Відповідно до ЦК РФ в період дії зобов'язання існує можливість заміни осіб, що беруть участь у зобов'язанні, при збереженні самого зобов'язання. Глава 24 ГК РФ передбачає можливість заміни як кредитора, так і боржника в зобов'язанні.

ГК РФ допускає, що в існуючому зобов'язанні за певних умов може відбутися зміна сторін. У зобов'язанні може помінятися як боржник, так і кредитор. Зміна осіб у зобов'язанні відбувається або в результаті переходу прав кредитора до іншої особи (змінюється кредитор), або за допомогою переказу боржником свого боргу на іншу особу (змінюється боржник).

Заміна кредитора означає, що особа, яка є кредитором, вибуває з зобов'язання, а належне йому право (вимога) передається іншій особі. У відповідності зі ст. 382 ГК РФ право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передано ним іншій особі за правочином (відступлення вимоги) або перейти до іншої особи на підставі закону.

При уступку вимоги відбувається зміна кредитора у зобов'язанні, припиняється зобов'язання боржника перед первісним кредитором.

Пунктом 1 ст. 382 ЦК України передбачено, що право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передано ним іншій особі за правочином (відступлення вимоги) або перейти до іншої особи на підставі закону.

Відповідно до п. 3 ПБО 19/02, придбана на підставі поступки права вимоги дебіторська заборгованість визнається у складі фінансових вкладень за первісною вартістю і відображається таким чином:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цедентом".

Перерахування коштів цеденту відображається бухгалтерським проведенням:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з цедентом" - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

При подальшій відступлення права вимоги відображається вибуття фінансового вкладення на дату припинення прав кредитора за вказаною вимогу відповідно до п. 25 ПБУ 19/02. При цьому вартість відступленого права вимоги згідно з п. 11 ПБО 10/99 визнається іншим витратою.

Дохід від вибуття права вимоги згідно з п. 7, 16 ПБУ 9/99 є іншим доходом і визнається на дату передачі документів цессионарию.

Приклад 11.7. Бухгалтерський облік у первісного кредитора

ТОВ "Успіх" в червні відвантажило ТОВ "Світло" продукцію власного виробництва на суму 236 000 руб., У тому числі ПДВ - 36 000 руб. Фактична собівартість відвантаженої продукції становить 170000 руб. Договором купівлі-продажу встановлений термін платежу - 25 серпня. Не чекаючи строку платежу, передбаченого договором купівлі-продажу 1 липня ТОВ "Світло" уклало угоду відступлення права вимоги на суму 180 000 руб. із ЗАТ "Восток".

У результаті угоди в бухгалтерському обліку отримано збиток на суму 56000 руб.

ТОВ "Успіх" визначає граничний розмір відсотків, які приймаються для цілей оподаткування, виходячи із ставки рефінансування Банку Росії, збільшеної в 1,1 рази.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Успіх" зазначені операції відображаються таким чином.

В червні:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок "Виручка" - 236000 руб. - Відображене відвантаження продукції ТОВ "Світло" (визнана виручка);

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "ПДВ" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 36000 руб. - Відбита сума ПДВ, нарахована з вартості відвантаженої продукції;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Собівартість продажів" - КРЕДИТ 43 "Готова продукція" - 170 000 руб. - Відображено списання фактичної собівартості відвантаженої продукції;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок "Прибуток / збиток від продажу" - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Прибуток" - 30000 руб. (236000 руб. - 36 000 руб. - 170 ТОВ руб.) - Відображено фінансовий результат від продажу продукції.

У липні:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за договором уступки прав" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - 180000 руб. - Відбита передача права вимоги боргу третьої організації;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - 236000 руб. - Відображено списання реалізованого права вимоги;

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Збиток" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат" - 3808 руб. - Відбито втрати за операцією з відступлення права вимоги в межах суми відсотків, нарахованої відповідно до ст. 269 НК РФ;

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Збитки" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Сальдо інших доходів і витрат" - 52 192 руб. - Відбито втрати але операції уступки права вимоги понад суму відсотків, нарахованої відповідно до ст. 269 НК РФ.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Приклад 11.8. Бухгалтерський облік у нового кредитора

ТОВ "Успіх" на підставі укладеного договору поставки відвантажило на адресу ТОВ "Світло" продукцію на суму 118 000 руб., У тому числі ПДВ - 18 000 руб. Згодом ТОВ "Успіх" і ЗАТ "Восток" уклали угоду про відступлення права вимоги за договором поставки, відповідно до якого ЗАТ "Восток" придбало у ТОВ "Успіх" право вимоги до ТОВ "Світло" за 100 000 руб. Через місяць ЗЛО "Восток" стягнуло з ТОВ "Світло" всю суму заборгованості за договором поставки у розмірі 118000 руб.

У даному випадку податкова база в ЗАТ "Восток" визначається як різниця між сумою, отриманою від ТОВ "Світло", і сумою, сплаченою ТОВ "Успіх", і становить 18000 руб. (118000 руб. - 100 000 руб.). Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету ЗАТ "Восток", становить 2746 руб. (18000 руб. - 18/118).

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Восток" зазначені операції відображаються таким чином:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Права вимоги" - КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - 100000 руб. - Відображено придбання права вимоги за договором поставки;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" - 100000 руб. - Відбита оплата придбаного права вимоги;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - 118000 руб. - Відображено надходження коштів від ТОВ "Світло" в погашення заборгованості за договором поставки;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Права вимоги" - 100000 руб. - Відображено списання витрат на придбання права вимоги;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - 2 746 руб. (18000 руб. • 18/118) - відбита сума ПДВ, нарахована з різниці між сумою, отриманою новим кредитором від боржника, та сумою витрат з придбання права вимоги.

Приклад 11.9. Бухгалтерський облік у боржника

ТОВ "Успіх" придбало у ТОВ "Світло" партію товару на суму 118 000 руб., У тому числі ПДВ - 18 000 руб. ТОВ "Успіх" товар в строк не оплатило.

ТОВ "Успіх" отримала повідомлення від ТОВ "Світло" про те, що ТОВ "Світло" поступилося право вимоги заборгованості за товар ЗАТ "Восток".

Оскільки ЗАТ "Восток" мало заборгованість перед ТОВ "Успіх" на суму 200 000 руб., ТОВ "Успіх" і ЗАТ "Восток" підписали угоду про заліку взаємних вимог на суму 118000 руб., В тому числі ПДВ - 18 000 руб.

У розглянутій ситуації ТОВ "Успіх" після підписання угоди про залік взаємних вимог отримує право на відрахування "вхідного" ПДВ у розмірі 18000 руб. за товарами, придбаними у ТОВ "Світло".

У бухгалтерському обліку ТОВ "Успіх" зазначені операції відображаються таким чином:

ДЕБЕТ 41 "Товари" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" субрахунок "Розрахунки з ТОВ" Світло "- 100000 руб. - Відображено надходження товарів від ТОВ" Світло ";

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" субрахунок "Розрахунки з ТОВ" Світло "- 18000 руб. - Відбита сума ПДВ, нарахована із вартості придбаних товарів;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" субрахунок "Розрахунки з ТОВ" Світло "за договором уступки прав" - КРЕДИТ 60 "Расчеги з постачальниками та підрядниками" субрахунок "Розрахунки з ЗАТ" Восток "за договором уступки прав" - 118000 руб. - Відбита зміна кредитора на підставі повідомлення ТОВ "Світло" про відступлення права вимоги ЗАТ "Восток";

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" субрахунок "Розрахунки з ЗАТ" Восток "за договором поступки вдача" - КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки з ЗАТ" Восток "за договором поставки" - 118000 руб. - Відображено взаємне погашення заборгованості за угодою про взаємозалік;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - 18000 руб. - Відбита сума ПДВ за товарами, придбаними у ТОВ "Світло", пред'явлена до відрахування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила, допущення і вимоги)
Основні правила ведення бухгалтерського обліку
Вимоги, що пред'являються до ведення бухгалтерського обліку
Облік розрахунків шляхом зміни осіб у зобов'язанні (відступлення права вимоги)
Вимоги та допущення в бухгалтерському обліку
ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ І АНАЛІЗ ЗМІСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Особливості бухгалтерського обліку в банках
Принципи, вимоги та допущення в бухгалтерському обліку
Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук