Навігація
Головна
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІПолітика організації в галузі охорони праціПринципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього...Міжнародне співробітництво в галузі природокористування та охорони...Принцип сталого розвитку та міжнародного співробітництва в галузі...Нагляд і контроль за додержанням законодавчих та нормативно-правових...Місія та бачення організації в галузі охорони праціМІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАПрава та обов'язки роботодавця в галузі охорони праціСпеціальні принципи міжнародного економічного права
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

Наша країна продовжує проводити гармонізацію діючих стандартів охорони праці до вимог МОП. Росія ратифікувала конвенції МОП № 155 Про безпеку та гігієну праці (1981), № 187 Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці (2006) та Керівництва по системах управління охороною праці МОП-СУ ВІД 2001. Відповідно до цього багато підприємств в російських регіонах вже активно впроваджують систему управління охороною праці МОП-СУОП +2001 (ГОСТ 12.0.230-2007). У Трудовий кодекс РФ 18.07.2011 були введені нові поняття: "професійний ризик" і "управління професійними ризиками".

Фахівці але охорони праці Бюро МОП в Москві протягом декількох років домагалися внесення цих та інших відповідних поправок в наше законодавство. Вони ознаменували початок практичного застосування в Росії підходу МОП до управління професійними ризиками (тобто до їх виявлення та усунення) замість застосовуваної системи оцінки ризиків, властивої для більшості країн пострадянського простору та спрямованою лише на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, на виплату надбавок, надання молока, додаткової відпустки, дострокової пенсії "за шкідливість".

В даний час МОП реалізує на Північно-Заході Росії і в Центральній Азії проект "Безпечна праця - безпечна життя".

Щорічно 28 квітня МОП відзначає Всесвітній день охорони праці, щоб привернути увагу урядів, роботодавців і широкі верстви громадськості до проблем здоров'я та охорони праці на виробництві.

Питання охорони праці та здоров'я працівників є невід'ємною частиною стратегій країн Євросоюзу, США та Канади. Особливий інтерес представляє досвід Великобританії, Фінляндії та США. Їх стратегії заснована на тому, що безпечний груд і здоров'я працівника є наріжним каменем цивілізованого суспільства.

Великобританія в 2004 р прийняла Стратегію безпеки здоров'я на робочих місцях на період до 2010 р і більше, поставивши завдання зниження рівня смертності і важких травм на виробництві на 10%, рівня професійної захворюваності - на 20%, втрат робочого часу внаслідок захворюваності - на 30%. У Стратегії розроблені нові шляхи досягнення безпечної праці в мінливій економіці, тобто в економіці, де відбувається зниження кваліфікації працівників з питань охорони праці у зв'язку зі збільшенням числа дрібних підприємств (до 10 чол.), зростанням кількості працівників, зайнятих неповний робочий час; збільшенням числа працюючих жінок; з розширенням сфери послуг і залученням недостатньо навченої іноземної робочої сили. Особливе місце приділено розвитку бюджетного сектора (який повинен стати зразком створення умов безпечного та здорового праці для приватного сектора), розвитку соціального партнерства з профспілками, діловими асоціаціями, з регіонами та місцевою владою. Стратегія ставить за мету створити суспільство, в якому ризики правильно оцінюються, усвідомлюються і управляються, в якому управління здоров'ям і безпекою є колективною завданням, у вирішенні якої значна роль відводиться і самому працівнику.

Виконання Стратегії покладено на комісію з охорони та безпеки праці, підвідомчу Міністерству праці і пенсій Великобританії. Вона випустила велика кількість спеціальних матеріалів, у яких у наочній і зручній формі доводить до роботодавців та їх працівників основні вимоги закону про охорону здоров'я працівників та безпеки праці. Просто і зрозуміло ("п'ять кроків оцінки ризиків") у них розписана процедура оцінки ризиків (повторюється не рідше одного разу на рік), результати якої заносять в спеціальну реєстраційну карту. Системою управління професійними ризиками охоплено кожне робоче місце у Великобританії. Для малого бізнесу розроблені спрощені форми і методики оцінки ризиків, а також інформаційні матеріали, що полегшують засвоєння правил техніки безпеки, обов'язків роботодавця і працівників з управління ризиками.

У США Стратегія охорони праці та безпеки робочих місць є частиною Стратегічного плану Міністерства праці США. Частина плану, яка називається "Безпечні захищені робочі місця" спрямована на забезпечення гарантій того, що робочі місця будуть безпечними і гігієнічними. Ще в 1970 р в США був прийнятий закон про безпеку праці на виробництві, що передбачав установа федерального агентства - Управління з безпеки праці на виробництві (УБТП). У кожному з штатів були прийняті аналогічні нормативні акти і створені свої відомства з безпеки праці в структурі виконавчої влади. Принциповою основою даних законодавчих актів є те, що роботодавець повинен забезпечити безпечні обладнання та технології; спеціальну робочу одяг, взуття та ін.

Роботодавцям наказується інформувати працівників про можливу небезпеку на кожному виробництві і навчати їх техніці безпеки, вести облік всіх (навіть дрібних) випадків виробничого травматизму та пов'язаних з цим втрат робочого часу. У свою чергу працівник у разі порушень існуючих норм охорони праці може звернутися до УБТП зі скаргою на роботодавця, на підставі чого проводиться перевірка. Перевірка проводитиметься автоматично, якщо на виробництві стався випадок з тяжкими наслідками - загибель працівника. При виявленні порушень на підприємства накладалися штрафи. Однак один час вони були настільки невеликі, що роботодавцю було вигідніше заплатити штраф, ніж фінансувати заходи щодо поліпшення умов праці (цей досвід відомий і Росії).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У 1990 р штрафи збільшили в сім разів. Крім того, щоб санкції були ще більш чутливими, Управління стало розбивати масові порушення на безліч окремих випадків, накладаючи штрафи за кожен з них. У результаті сума штрафів могла досягати 1 млн дол. США і більше на одного порушника. Це змусило багатьох роботодавців переглянути своє ставлення до охорони праці.

Управління публікує список робочих місць з найвищим рівнем нещасних випадків і включає підприємства, що їх вчинили, до плану проведення інспекційних перевірок. У той же час ці підприємства отримують рекомендації консультантів з безпеки праці, обговорюють проблему зі своїми страховиками або консультуються у відповідних службах штатів. Підприємствам малого бізнесу, що потрапили в цей список, надають безкоштовні консультації у всіх штатах.

Для допомоги постраждалим в США створена державна система страхування по виробничому травматизму (СПТ), яка передбачає встановлення грошових виплат (допомог) постраждалим та їх сім'ям, а також надання їм медичної допомоги, приблизно так само, як це робиться і у нас з 1998 р

США прогнозує підвищення попиту на кам'яне вугілля і тому розробляє довгострокові стратегії, спрямовані на охорону праці 300 тис. Працівників, зайнятих у цьому секторі виробництва. За п'ять років тут вдалося знизити травматизм на 35% (в цілому по промисловості - на 23%), взято курс на нульовій травматизм і ліквідацію профзахворювань. У цій галузі діє спеціальна адміністрація з охорони праці, в якій працює цілодобова гаряча лінія, приймаюча скарги на порушення в сфері охорони праці. Будь-які скарги, незалежно від джерела їх отримання, є підставою негайної перевірки. Достатньо, щоб інформація містила відомості про місце і факті наявності загрози здоров'ю людей. Все це дає щорічне зниження травматизму на 15% і втрат робочих днів - на 50%.

У Фінляндії впроваджена так звана програма "нульового травматизму". На кожному робочому місці ведеться профспілковий облік всіх можливих факторів (як фізичних, так і морально-психологічних), потенційно небезпечних для здоров'я працівника. Налагоджена і стандартизована система обліку професійних ризиків, ступінь їх ймовірності та характеру впливу на здоров'я. Працівники разом з профспілками беруть участь в оцінці професійних ризиків і в заходи щодо їх зниження шляхом дотримання вимог безпечної праці.

У Єврокомісії реалізацією політики в галузі охорони праці займається Європейське агентство з охорони та безпеки праці. Серед інших напрямків особливу увагу приділено молоді. У її середовищі в активній формі культивується відповідальне ставлення до своєї праці і здоров'ю, до управління професійними ризиками. У цю роботу залучені молодіжні організації, профспілки, школи, університети та інші навчальні заклади.

Великий масив інформації з охорони праці розташований на сайті цього агентства у відкритому доступі. У простій і зручній для сприйняття формі дана базова інформація про природу ризиків і методах їх оцінки. Шляхом однозначних ("так, ні") відповідей на ясно сформульовані питання кожен працівник може самостійно провести оцінку ризиків на своєму робочому місці і, слідуючи стандартним, не складним у застосуванні рекомендаціям, скласти персональний план дій щодо зниження ризиків і збереження свого здоров'я.

Згідно Концепції демографічної політики РФ у сфері охорони праці на період до 2025 р, на етапі 2016- +2025 рр. планується досягти показників Євросоюзу - скоротити кількість робочих місць зі шкідливими та небезпечними умовами праці до 3-5% і зменшити показник частоти травматизму зі смертельними наслідками до рівня не більше 0,05-0,08 чол. на 1000 працюючих.

Відповідно до Керівництва МОП "Реєстрація та повідомлення про професійних нещасних випадках і захворюваннях" нам також необхідно переходити на міжнародну термінологію. Відомо, що чинна в Україні система реєстрації та обліку нещасних випадків і профзахворювань дає занижену статистичну картину. Зокрема, в Росії щорічно виявляється лише близько 7000 профзахворювань проти більш 400 тис. Випадків в США (з офіційної оцінки Бюро трудової статистикою), у Франції - близько 22 тис., А в Німеччині - 19 тис. Випадків компенсованих профзахворювань.

Майже у всіх державах Європейського союзу (ЄС) в нашій країні діють законодавчі акти або урядові постанови, що стосуються навчання правилам безпеки праці в системах середнього, просунутого і вищої освіти. Залежно від мети навчання акцент робиться або на глибоке вивчення предмета, або на набуття практичних навичок; природно, насамперед, потрібні знання нормативних документів.

У Португалії, наприклад, здійснюється Національна програма навчання охороні праці, девіз якої: "Безпека праці на роботі: вивчай сьогодні - застосовуй знання все життя". Вивчення курсу є обов'язковим у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах.

Оскільки з університетських кафедр професійні ризики "видно" не дуже добре, переконати керівництво вузів включати в навчальні програми курс охорони праці вельми непросто. З такою ініціативою в ряді країн виступають міністерства праці. У Великобританії, наприклад, Комісія з здоров'ю і безпеці праці домоглася включення програм охорони праці в загальну програму навчання, починаючи зі шкільного курсу і закінчуючи університетським. Важливість вивчення цього курсу була підкреслена в урядовій програмі "Відроджуючи охорону праці". Вона зіграла роль своєрідної "увертюри" до Стратегічного плану щодо запобігання травматизму у Великобританії на 2001-2010 рр. Курс охорони праці увійшов і в аспірантські програми.

В Іспанії регулярно проходять захисту магістерських дисертацій але проблем охорони праці. У нашій країні захисту кандидатських і докторських дисертацій з цієї проблеми вже давно практикуються.

У ряді країн проводяться перевірки знань викладачів на відповідність сучасним вимогам.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Політика організації в галузі охорони праці
Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища
Міжнародне співробітництво в галузі природокористування та охорони озера Байкал
Принцип сталого розвитку та міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища
Нагляд і контроль за додержанням законодавчих та нормативно-правових актів в галузі охорони праці
Місія та бачення організації в галузі охорони праці
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Права та обов'язки роботодавця в галузі охорони праці
Спеціальні принципи міжнародного економічного права
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук