Навігація
Головна
Які види часу відпочинку повинні надаватися працівникам протягом...Робочий час. Режими праці та відпочинкуРежим праці та відпочинку при роботі на персональних комп'ютерахЩо таке режим робочого часу?Особливості робочого часу і часу відпочинку водіїв автомобілівРОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУРОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУРОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУСуперечки про робочий час і час відпочинкуРобочий час і час відпочинку
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Режим робочого часу та часу відпочинку

Робочий час - це час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку організації і умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки, а також інші періоди, які відповідно до законодавства належать до робочого часу (роботи понаднормові, у вихідні й неробочі святкові дні, перерви для обігріву, годування дитини, технологічні перерви та ін.).

Згідно ст. 91 ТК РФ нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Ця норма стосується будь-яких підприємств і організацій усіх форм власності та видів діяльності. Більше 40 годин працювати не можна, менше - закон не забороняє; тобто роботодавець згідно з колективним договором своєї організації може встановити меншу тривалість робочого тижня.

Розпорядок роботи організації, початок і закінчення робочого дня (зміни), тривалість змін, кількість вихідних днів на тиждень встановлюють в Правилах внутрішнього трудового розпорядку організації.

Для робіт в нормальних умовах праці тривалість робочої зміни (за винятком деяких категорій працівників) не регламентується. Вона може складати 7, 8, 9 год і більше, а за певних умов - аж до 24 год, за винятком окремих категорій працівників, наведених нижче. Важливо, щоб при цьому дотримувалася встановлена норма робочих годин на тиждень.

Для працівників у віці до 16 років робочий тиждень не повинна перевищувати 24 год, а робочий день (зміна) - 5 ч. При суміщенні навчання з роботою у вільний від навчання час робочий тиждень для цих осіб не повинна перевищувати 12 год, а робочий день ( зміна) - 2,5 ч.

Для працівників віком від 16 до 18 років робочий тиждень не повинна перевищувати 35 год, а робочий день (зміна) - 7 ч. Якщо ці особи суміщають навчання з роботою у вільний від навчання час, то робочий тиждень для них не повинна перевищувати 17, 5 год, а робоча зміна - 4 ч.

Згідно ст. 271 ТК РФ оплата праці осіб молодше 18 років, що мають скорочений робочий тиждень і скорочений робочий день, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Доплата за невідпрацьований час може проводитися тільки з ініціативи роботодавця.

Для працівників, які є інвалідами I або II групи, робочий тиждень не повинна перевищувати 35 год (ст. 92 ТК РФ), для медичних працівників - 39 ч (ст. 350 ТК РФ), для педагогічних працівників - 36 ч (ст. 333 ТК РФ).

Для зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці 3 або 4 ступеня або з небезпечними умовами праці, (певних але результатами спеціальної оцінки умов праці) робочий тиждень не повинна перевищувати 36 год, а робоча зміна - 8 год при 36-годинному робочому тижні і 6 - при 30-годинному.

Для цих працівників на підставі їх письмової згоди (оформленого шляхом укладення окремої угоди до трудового договору) відповідно до колективним договором організації тривалість робочого часу може бути збільшена, але не більше ніж до 40 годин на тиждень. При цьому робоча зміна при 36-годинному робочому тижні може бути збільшена до 12:00, при 30-годинному і менше - до 8 год. Даним працівникам виплачують грошову компенсацію, встановлену галузевими (міжгалузевими) угодами та колективними договорами організацій.

Тривалість робочого часу кожного конкретного працівника встановлюють трудовим договором на підставі галузевого (міжгалузевого) угоди та колективного договору з урахуванням результатів спеціальної оцінки умов праці.

Протягом робочого дня працівникам має надаватися перерва для відпочинку і харчування тривалістю не менше 30 хвилин і не більше 2 годин. Конкретний час надання перерви і її тривалість встановлюють в правилах внутрішнього трудового розпорядку організації. Цим же документом передбачають спеціальні включаються в робочий час перерви для обігріву і відпочинку окремих категорій працівників, зайнятих у холодну пору на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, для вантажників та ін. Роботодавець зобов'язаний забезпечити відповідне обладнання приміщень для обігрівання і відпочинку працівників.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку не може бути менше 42 ч.

Неповний робочий час, неповний робочий день або неповний робочий тиждень можуть бути встановлені за угодою між роботодавцем і працівником з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виконаного обсягу робіт. При цьому працівник не несе будь-яких обмежень в тривалості щорічної основної оплачуваної відпустки, обчисленні трудового стажу, оплати лікарняного листка і т.п.

Роботодавець зобов'язаний установлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень на прохання вагітної жінки; одного з батьків, що має дитину до 14 років (дитини-інваліда - до 18 років).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Підсумований облік робочого часу може бути введений правилами внутрішнього трудового розпорядку в організації, в індивідуального підприємця для окремих видів робіт (включаючи працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці), де за умовами виробництва неможливо дотримання щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (ст . 104 ТК РФ).

При підсумованому обліку робочого часу допускається на підставі складеного графіка в окремі дні або тижні працювати більше встановленої норми годин, а в інші - менше з тим, щоб за обліковий період (місяць, квартал, але не більше року) працівник відпрацював і не перевищив встановлену норму годин. Таку форму обліку робочого часу (замість поденного або тижневого) вводять, наприклад, під час напружених сільськогосподарських робіт (посівний, збиральної); при організації роботи водіїв транспортних засобів, зайнятих на міжміських або інших тривалих рейсах; при організації праці сторожів, вахтерів (наприклад, що працюють по графіку: доба - робота, три доби - відпочинок) і т.п.

Для останніх категорій працівників важливі уважніший облік відпрацьованого часу та надання додаткових днів відпочинку, оскільки нерідко з різних причин, в тому числі і за рахунок потрапляють в графік роботи неробочих святкових днів, відбувається переробка середньотижневим часу за обліковий період. Таке часто виявляється при проведенні перевірок на підприємствах.

Додамо, що обліковий період не може перевищувати один рік, а для обліку робочого часу працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, - три місяці.

Тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на 1 год, крім тих працівників, кому воно вже скорочено з інших підстав, і тих, хто прийнятий спеціально для роботи в нічний час. Нічним вважається час з 22 год до 6 год (ст. 96 ТК РФ). Щогодини роботи в нічний час оплачується у підвищеному розмірі. Конкретний розмір доплат (ст. 154 ТК РФ) встановлює роботодавець з урахуванням думки представницького органу робітників і цей розмір фіксують в колективному договорі або положенні про оплату праці. Але він не повинен бути менше 20% (постанова Уряду РФ від 22.07.2008 № 554 "Про мінімальний розмір підвищення оплати праці за роботу в нічний час").

До роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки та особи, які не досягли віку 18 років. Жінки, що мають дітей віком до трьох років, допускаються до роботи в нічний час тільки з їхньої письмової згоди.

Понаднормова робота - це робота, вироблена працівником з ініціативи роботодавця за межами встановленої (наприклад, правилами внутрішнього трудового розпорядку організації) тривалості щоденної роботи (зміни) або за межами нормального числа робочих годин за обліковий період (місяць, квартал, рік).

Понаднормові роботи не повинні перевищувати чотирьох годин за два дні поспіль і 120 годин на рік (ст. 99 ТК РФ). При цьому роботодавець зобов'язаний забезпечити точний облік понаднормових робіт.

Надурочну роботу оплачують за перші двоє години щонайменше ніж у полуторному, а за наступні години не менш ніж у подвійному розмірі (ст. 152 ТК РФ). Конкретні (більш високі) розміри оплати за понаднормову роботу визначають колективним або трудовим договором за згодою сторін. За бажанням працівника замість підвищеної оплати йому може бути надано додатковий час відпочинку, але не менше часу, відпрацьованого понаднормово.

Залучення працівника до понаднормової роботи допускається за його письмовою згодою у таких випадках:

1) при необхідності виконати (закінчити) почату роботу, невиконання якої може спричинити псування або загибель майна роботодавця або створити загрозу життю та здоров'ю людей;

2) при виробництві тимчасових робіт з ремонту і відновлення механізмів або споруджень у тих випадках, коли їх несправність може стати причиною припинення роботи для значного числа працівників;

3) для продовження роботи при нез'явленні працівника, якщо робота не допускає перерви. У цих випадках роботодавець зобов'язаний негайно вжити заходів щодо заміни змінника іншим працівником.

Залучення роботодавцем працівника до понаднормової роботи без його згоди допускається при виробництві:

1) робіт, необхідних для запобігання або усунення наслідків катастрофи, виробничої аварії, стихійного лиха;

2) суспільно необхідних непередбачених робіт з відновлення функціонування систем водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв'язку;

3) робіт, обумовлених введенням надзвичайного або воєнного стану, а також у разі лиха або загрози лиха (пожежі, повені, голод, землетруси, епідемії і т.п.).

В інших випадках притягнення до понаднормової роботи допускається з письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.

Нс допускається залучення до понаднормової роботи вагітних жінок і працівників у віці до 18 років. Залучення до понаднормової роботи інвалідів, жінок, які мають дітей віком до трьох років, допускається тільки з їхньої письмової згоди і за умови, якщо це не заборонено їм за станом здоров'я відповідно до медичного висновку. Ці особи повинні бути під розпис ознайомлені зі своїм правом відмовитися від понаднормової роботи.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Які види часу відпочинку повинні надаватися працівникам протягом робочого дня (зміни)?
Робочий час. Режими праці та відпочинку
Режим праці та відпочинку при роботі на персональних комп'ютерах
Що таке режим робочого часу?
Особливості робочого часу і часу відпочинку водіїв автомобілів
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Суперечки про робочий час і час відпочинку
Робочий час і час відпочинку
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук