Навігація
Головна
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІЯкі обов'язки працівника в області охорони праці?Порядок і періодичність навчання з охорони праці і перевірки знань...Права та обов'язки роботодавця в галузі охорони праціЯкі обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони...Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праціОбов'язки працівника в області охорони праціПоняття і види структурних підрозділів кредитної організаціїДослідження розподілу функцій щодо забезпечення охорони праці між...РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ...
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обов'язки з охорони праці керівників структурних підрозділів

Керівники структурних підрозділів, у тому числі заступники керівника підприємства, начальники цехів, дільниць, майстри та виконуючі обов'язки майстрів, а також інші керівники та фахівці, що мають у своєму підпорядкуванні яких-небудь працівників, несуть персональну відповідальність за стан охорони праці в своїх підрозділах (дисциплінарну , матеріальну, а у відповідних випадках - адміністративну та кримінальну). Підкреслимо, саме вони, а не фахівці з охорони праці.

Фахівці з охорони праці організовують та координують роботу з охорони праці на підприємстві та в підрозділах, забезпечують виконання інших покладених на них функцій, але відповідальність в першу чергу несуть все ж їх керівники. Вони зобов'язані знати і дотримуватися законодавства з охорони праці та вимагати цього від своїх підлеглих.

Їх обов'язки з охорони праці не визначені в якомусь одному конкретному нормативно-правовому акті, але, спираючись на цілий ряд актів, можна сказати, що в межах своїх повноважень в умовах свого підрозділу керівники структурних підрозділів зобов'язані забезпечити:

• безпеку працівників при експлуатації будівель, споруд, верстатного та іншого обладнання, машин, механізмів, інструментів, при здійсненні ними технологічних процесів, при використанні у виробництві сировини і матеріалів, як у робочий час, так і під час технологічних перерв;

• наявність і справність огороджень небезпечних зон, блокувань, занулення, заземлень корпусів електроустановок, опалення, освітлення, вентиляційних систем та інших З КЗ;

• прийняття невідкладних заходів щодо запобігання травмонебезпечних або аварійних ситуацій (у тому числі з призупиненням роботи відповідного обладнання), щодо збереження життя і здоров'я працівників при виникненні таких ситуацій, з надання постраждалим першої допомоги;

• відповідні вимогам охорони праці умови праці на кожному робочому місці виробничих і допоміжних приміщень; контроль за концентрацією шкідливих речовин у повітрі робочої зони, за рівнями шуму, вібрацій, освітленості, випромінювань та інших шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

• наявність в підрозділі комплекту нормативних правових актів, що містять вимоги з охорони праці відповідно до специфіки діяльності, локальних актів організації (накази, розпорядження, колективний договір, угоди з охорони праці та ін.), Ознайомлення працівників з їхніми вимогами; постійний контроль за їх виконанням;

• підготовку пропозицій щодо поліпшення стану охорони праці для включення їх до колективного договору, в плани заходів з охорони праці та контроль за правильним витрачанням виділених на це коштів;

• навчання працівників безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги потерпілим на виробництві;

• проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці, стажування на робочому місці і перевірки знання вимог охорони праці, ведення відповідної документації;

• розробку, погодження в установленому порядку та затвердження у керівника підприємства інструкцій з охорони праці для працівників (за професіями та видами робіт), їх своєчасний перегляд, доведення до відома працівників під розпис у спеціальному журналі, наявність комплекту інструкцій для всіх працівників підрозділу;

• інформування працівників про умови та охорону праці на робочих місцях, про ризик ушкодження здоров'я, про належних їм компенсації і ЗІЗ;

• надання необхідних компенсацій працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними, особливими умовами праці (скорочений робочий день і робочий тиждень, додаткову відпустку, підвищена оплата праці, видача молока за встановленими нормами або лікувально-профілактичного харчування); ведення відповідної документації;

• придбання та видачу за рахунок коштів підприємства відповідно до типових галузевих норм сертифікованих спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, змиваючих та знешкоджуючих засобів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, а також контроль за застосуванням і правильним використанням працівниками засобів індивідуального та колективного захисту; ведення відповідної документації;

• участь у проведенні спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях у підрозділі;

• підготовку необхідних документів та проведення медичних оглядів та обов'язкових психіатричних оглядів працівників;

• розслідування і облік в установленому порядку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що сталися у підрозділі;

• виконання у встановлені терміни приписів посадових осіб органів державного нагляду і контролю, приписів спеціаліста з охорони праці підприємства;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• виконання розпоряджень вищих посадових осіб підприємства з питань охорони праці;

• призначення в своїх підрозділах відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальних машин та інших підйомних споруд; за стан сходів і драбин по цеху, дільниці; за навчання та набуття практичних навичок безпечних способів роботи в період проходження стажування з новоприйнятими працівниками та інших у відповідності з нормативними документами;

наявність в підрозділі внутрішніх (локальних) нормативних документів з охорони праці:

а) правил внутрішнього трудового розпорядку;

б) колективного договору (при його укладенні);

в) угоди з охорони праці між керівником і уповноваженими трудового колективу (заходи з охорони праці на поточний рік);

г) посадових обов'язків фахівців підрозділу з відображенням у них питань охорони праці;

д) інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт;

е) програм первинного інструктажу на робочих місцях;

ж) програм навчання керівників і спеціалістів підприємств з питань охорони праці; екзаменаційних білетів;

з) графіка проведення періодичних медичних обстежень працівників підрозділу;

і) програм навчання працівників безпеки праці за професіями та видами робіт, до яких пред'являють додаткові вимоги безпеки праці;

к) інших документів відповідно до нормативних вимог охорони праці;

ведення облікових журналів:

а) інструктажів з охорони праці на робочому місці;

б) виданих під розпис інструкцій з охорони праці;

в) щорічних інструктажів на I групу з електробезпеки;

г) чергових перевірок знань електротехнічного персоналу;

д) видачі нарядів-допусків і розпоряджень при роботі з електроустановками;

е) обліку видачі нарядів-допусків на неелектротехнічні роботи;

ж) проведення перевірок паяльних ламп;

з) випробувань запобіжних поясів;

і) обліку та огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари;

к) перевірок технічного стану будівель, споруд, приміщень;

л) інших журналів відповідно до нормативних вимог охорони праці;

підготовку спільно зі службою охорони праці переліків робіт, професій, посад, прізвищ працівників, які користуються якимись компенсаціями, обмеженнями, або до яких пред'являють додаткові вимоги, у тому числі списків (переліків):

а) осіб, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким передбачається безкоштовна видача молока або інших рівноцінних продуктів;

б) осіб, яким надається додаткова відпустка і встановлюється скорочений робочий день, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці;

в) осіб, яким передбачається безкоштовна видача спецодягу та інших ЗІЗ;

г) робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск;

д) робіт, до яких пред'являють додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці та але яким необхідно пройти попереднє навчання та перевірку знань;

е) робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації електроустановок напругою до 1000 В;

ж) розроблених і діючих в підрозділах інструкцій з охорони праці;

з) професій і посад, представники яких повинні проходити обов'язкові медичні огляди (попередні при вступі на роботу і періодичні під час роботи);

і) посад інженерно-технічних працівників і електротехнологічного персоналу, що займає які необхідно мати кваліфікаційну групу з електробезпеки;

к) неелектротехнічного персоналу, що виконує роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, і якому треба мати I групу електробезпеки;

л) посад, професій, звільнених від первинного та повторного інструктажів з охорони праці (якщо в цьому є необхідність);

м) інших списків відповідно до вимог законодавства про охорону праці;

відсторонення від роботи працівника {тимчасове недопущення до роботи) з оформленням відповідних документів (актів):

а) з'явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) не пройшов у встановленому порядку навчання, інструктаж з охорони праці, стажування, перевірку знань і навичок у сфері охорони праці, а також попередній або періодичний медичний огляд;

в) при виявленні відповідно до медичного висновку протипоказань для виконання працівником робіт, обумовлених трудовим договором;

г) за вимогами органів і посадових осіб, уповноважених федеральними законами або іншими нормативними правовими актами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Які обов'язки працівника в області охорони праці?
Порядок і періодичність навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці керівників і фахівців організацій
Права та обов'язки роботодавця в галузі охорони праці
Які обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці?
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці
Обов'язки працівника в області охорони праці
Поняття і види структурних підрозділів кредитної організації
Дослідження розподілу функцій щодо забезпечення охорони праці між керівниками та спеціалістами на підприємстві
РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ ПРАЦІ) в управлінні ризиками НА ВИРОБНИЦТВІ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук