Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

До другого тому двотомника "Безпека життєдіяльності. Охорона праці" увійшли розділи "Електробезпека", "Пожежна безпека", "Безпека в надзвичайних ситуаціях", "Долікарська допомога постраждалим". Нумерація розділів в обох томах наскрізна.

Третє видання цього підручника було значно перероблено і доповнено, в порівнянні з другим. У самостійний розширений розділ винесені питання електробезпеки. У новій редакції він може представляти інтерес для студентів електротехнічних спеціальностей.

У зв'язку з виходом великої кількості нових нормативних правових актів був заново написаний і значно розширено розділ "Пожежна безпека". Багато змін і додавань було внесено і в інші розділи підручника.

У розділі "Електробезпека" йдеться про вплив електричного струму на організм людини, описуються способи і засоби захисту від нього. Наведено порядок пристрою і принцип дії захисного заземлення і занулення електроустановок, пристроїв захисного відключення, вирівнювання і зрівнювання потенціалів. Детально викладені вимоги до електрозахисних засобів, умовами та порядком їх застосування, зберігання, електричного і механічного випробувань.

Розглянуто вимоги до персоналу, що експлуатує і обслуговує електроустановки (порядок його навчання, перевірки знань, проходження стажувань, дублювання, присвоєння груп електробезпеки), умови призначення та обов'язки відповідальних за електрогосподарство.

Детально описані питання організації робіт в електроустановках, в тому числі за нарядом-допуском, розпорядженням, але списку постійно дозволених робіт в порядку поточної експлуатації електроустановок, питання оперативного управління електрообладнанням, ведення технічної документації.

Вказані технічні заходи, які слід виконувати перед початком і під час виробництва робіт в електроустановках, розглянуто порядок експлуатації електрообладнання у вибухонебезпечних зонах, вимоги до освітлення, до електрозварювальних установкам і роботам, переносним електроінструментів і світильників, до відрядженого персоналу та багато інших.

У розділі "Пожежна безпека" викладені питання історії розвитку пожежної охорони, статистики та причини пожеж на підприємствах, наведені пожежно-технічні класифікації. Детально висвітлені питання організації робіт з пожежної безпеки, включаючи питання навчання заходам пожежної безпеки, розробки інструкцій, проведення інструктажів, обов'язки роботодавців і працівників та ін.

Наведено вимоги пожежної безпеки при містобудівної діяльності, при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації виробничих об'єктів; вимоги до змісту виробничих територій, будівель і споруд, у тому числі до утримання шляхів евакуації, поповерховим планам евакуації людей при пожежі та організації тренувань по ним.

Дано вимоги до улаштування та утримання систем протипожежного захисту, у тому числі до зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, системам пожежної автоматики, включаючи системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичні установки пожежної сигналізації та пожежогасіння. Викладені вимоги і порядок утримання вогнегасників, пожежної техніки, блискавкозахисту, виконання вогневих та інших пожежонебезпечних робіт. Наведено терміни і порядок реєстрації перевірок стану протипожежних систем, документи з пожежної безпеки, які необхідно розробляти і мати на підприємствах, та багато інших питань, що становлять суть практичної організації робіт з пожежної безпеки.

Розділ "Безпека в надзвичайних ситуаціях" присвячений розгляду питань захисту людей від небезпек, що виникають у різних надзвичайних ситуаціях (НС) природного походження (землетруси, повені, урагани, природні пожежі та ін.), Соціального (алкоголізм, наркоманія, тероризм та ін.) , епідеміологічного (чума, холера, СНІД, грип, сибірська виразка та ін.), екологічного (забруднення атмосфери, водних басейнів, деградація ґрунтів, "кислотні дощі", озонові діри та ін.), техногенного (аварії, катастрофи на виробничих об'єктах, транспорті, в комунальних та інших системах життєзабезпечення та ін.) і військового характеру (ядерні вибухи, хімічну та біологічну зброю та ін.).

У ньому також розглядаються питання збереження (підвищення) стійкості роботи підприємств в умовах НС, ліквідації наслідків НС, дана структура, функціональні обов'язки, сили і засоби Єдиної державної системи попередження і ліквідації НС (РСЧС).

У розділі "Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках" наведені основні вимоги до надання першої допомоги постраждалим до прибуття лікаря, у тому числі порядок реанімації організму, проведення штучного дихання і зовнішнього масажу серця, зупинки кровотеч, накладення пов'язок, шин, порядок дій при ударах, обмороженні, укусах отруйних змій, при теплових і сонячних ударах, утопленні та ін.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Матеріал підручника проілюстрований статистичними даними, прикладами з наглядової практики, аналізом допускаються порушень, прикладами нещасних випадків.

Він заснований на вимогах діючих нормативних правових актів, що відображають практичну суть організації робіт на підприємствах з охорони праці, у тому числі з електробезпеки, пожежної безпеки, і безпосередньо впливають на зниження травматизму, профзахворювань, збитків від пожеж. У кінці підручника наведено їх перелік.

Підручник призначений для студентів інженерних спеціальностей і напрямків бакалаврату, а також може бути використаний студентами економічних, електротехнічних та інших спеціальностей. Він буде корисний керівникам і фахівцям підприємств усіх галузей для практичної організації робіт з охорони праці та пожежної безпеки.

У результаті вивчення матеріалу дисципліни другого тому студент повинен:

знати

• основну нормативну базу розділів дисципліни, включених до другого тому;

• основні причини електротравматизму, пожеж, надзвичайних ситуацій у країні та шляхи їх попередження;

• права та обов'язки держави, роботодавця і працівників з питань електробезпеки, пожежної безпеки та у надзвичайних ситуаціях;

• організацію та координацію робіт з цих питань, утримання і порядок ведення відповідної документації, встановленої нормативними документами;

• порядок нагляду та контролю дотримання законодавства з електробезпеки, пожежної безпеки, розслідування причин пожеж;

• вимоги нормативних документів з електробезпеки до влаштування та експлуатації електроустановок, до виконання конкретних видів робіт на них, до засобів і способів захисту від впливу електричного струму;

• види і вимоги до персоналу, обслуговуючому електроустановки, до їх навчанні, перевірку знань; групи з електробезпеки, умови їх присвоєння;

• організаційні та технічні заходи, які слід виконувати перед початком і під час робіт в електроустановках;

• вимоги пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та експлуатації виробничих об'єктів, до територій організацій, до утримання приміщень, а також до виробництва пожежонебезпечних робіт;

• заходи щодо захисту людей, виробництв, навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу;

• норми про відповідальність за порушення вимог електробезпеки та пожежної безпеки;

вміти

• користуватися нормативними правовими документами з електробезпеки та пожежної безпеки для пошуку відповідної інформації;

• оцінювати Електронебезпека виробничих процесів, приміщень, електроустановок, пожежо- і вибухонебезпечність технологічних середовищ і приміщень, приймати самостійні рішення щодо попередження електротравм і пожеж на виробництві;

• користуватися електрозахисними засобами, технічними засобами для гасіння пожеж, для евакуації людей із зони пожежі;

• оцінювати рівень небезпек, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій різного походження, і знаходити оптимальні рішення щодо захисту себе, окружаю

щих людей, техніки, навколишнього середовища від їх негативного впливу;

• користуватися засобами колективного та індивідуального захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

володіти

• основною термінологією з електробезпеки, пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій;

• методикою оцінки електробезпеки виробничого устаткування, приміщень;

• методикою вибору, оцінки стану та придатності до роботи електрозахисних засобів;

• методикою підготовки документів з електробезпеки та пожежної безпеки, які повинні розроблятися на підприємствах;

• методиками розробки інструкцій та проведення інструктажів з пожежної безпеки;

• методикою оцінки рівнів небезпечних і шкідливих факторів, що виникають у надзвичайних ситуаціях;

• методикою надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Вивчення розділів дисципліни, розміщених у другому томі, спрямоване на формування у учнів наступних компетенцій:

• здатності до прийняття організаційно-управлінських рішень і готовності нести за них відповідальність;

• вміння використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності;

• розуміння соціальної значущості своєї майбутньої професії;

• володіння основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

• здатності розробляти і використовувати графічну технічну документацію;

• здатності проводити і оцінювати результати вимірювання;

• здатності забезпечувати виконання норм охорони праці та природи;

• володіння основними методами організації захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук