Навігація
Головна
Принципи планування та забезпечення надійності плану. Класифікація...Економіка якості енергії та надійності енергопостачанняПланування діяльності учасників ланцюга поставок по забезпеченню її...Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Умови ураження електричним струмомПричини електротравм та профілактика ураження електричним струмомЗахист від ураження електричним струмомЗаходи захисту від ураження електричним струмомДії персоналу при ураженні людини струмом
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація електроприймачів щодо надійності забезпечення електропостачання

Режим роботи електричної енергії та електростанцій повністю залежить від режиму споживання електроенергії. Основними характеристиками кожного споживача з погляду електропостачання є:

• сумарна потужність встановлених електроспоживачів;

• режим роботи електроустановки;

• вимоги до безперебійності.

Всі споживачі електричної енергії за ступенем надійності електропостачання поділяють на три категорії (і. 1.2.18-1.2.20 Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ [1]):[1]

1. Електроприймачі, порушення електропостачання яких може порушити роботу особливо важливих об'єктів, спричинити за собою небезпеку для життя людей, пошкодження обладнання, значної шкоди народному господарству.

2. Електроприймачі, перерва в електропостачанні яких пов'язаний з порушенням нормальної діяльності промислових підприємств, порушенням нормальної діяльності значної кількості населення.

3. Всі інші електроприймачі, які не підходять під визначення першої та другої категорій.

Для споживачів першої категорії перерву в електропостачанні може бути допущений лише на час автоматичного введення резерву.

Для споживачів другої категорії допустимі перерви в електропостачанні на час, необхідний для включення резервного живлення черговим персоналом.

Для споживачів третьої категорії допустимі перерви в електропостачанні на час, необхідний для ремонту або заміни пошкодженої ділянки мережі, але не більше однієї доби.

Крім зазначених трьох категорій систем електропостачання, є також системи гарантованого живлення, що забезпечують безперебійне постачання споживачів електроенергією.

Електроприймачі першої та другої категорій забезпечуються електроенергією від двох незалежних джерел живлення. В якості першого джерела живлення використовується зовнішня система електропостачання (державні мережі, енергопоїзди). В якості другого використовуються дизельні електростанції та акумуляторні батареї.

Зручність експлуатації систем електропостачання досягається застосуванням апаратури та приладів, що дозволяють легко проводити перемикання, контролювати роботу електроустановок і забезпечувати захист від ненормальних режимів.

Умови ураження людини електричним струмом

Проходячи через тіло людини, електричний струм може викликати опіки шкірних покривів, почервоніння і затвердіння ділянок шкіри розміром до 5 мм в місцях контакту з джерелом струму (електричні мітки). Струми більших величин призводять до серйозних порушень функціонування різних систем і органів, можуть викликати електричний удар з припиненням діяльності серця і легенів.

Головний вражаючий фактор - сила струму. Людина починає відчувати проходить через нього струм частотою 50 Гц дуже малих значень 0,5-1,5 мА (у вигляді слабкого пощипування шкіри). При величині струму 2-3 мА відбувається сильне тремтіння пальців рук; при 5-7 мА виникають судоми і больові відчуття в руках; при 20-25 мА настає параліч рук, в результаті чого відірвати стислі кисті від джерела струму самостійно неможливо; при 50-80 мА наступають зупинка дихання, фібриляція серця (хаотичне скорочення волокон серцевого м'яза - фібрил). Струм 90-100 мА призводить до зупинки дихання, а при дії більше 3 с - до зупинки серця. Струм більше 5 А викликає негайну зупинку серця, минаючи стан фібриляції.

Величина струму залежить від напруги, прикладеної до людина} ', і опору тіла. Чим вище напруга і менше опір, тим більше струм. У розрахунках опір тіла приймають рівним 1000 Ом. Насправді воно коливається від 300 до 100 000 Ом і залежить в першу чергу від стану шкіри, її вологості, чистоти, наявності шкірних захворювань, порізів, площі контакту з джерелом струму, а також від величини прикладеної напруги.

Найбільшим опором володіє верхній роговий шар шкіри товщиною 0,05-0,2 мм. При його видаленні опір тіла падає до 1-5 кОм, а при видаленні всього зовнішнього шару шкіри (епідермісу) - до 500-700 Ом. Опір підшкірних тканин тіла невелика - 300- 500 Ом.

Зі збільшенням тривалості впливу струму зростає ймовірність отримання важкої або смертельної травми. У першу чергу це пов'язано з накопиченням функціональних змін в організмі. Найбільш небезпечна тривалість дії струму - 1,0 с і більше, тобто не менше періоду серцевого циклу (кардіоциклу), рівного для більшості людей 0,75-1,0 с.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Суттєво впливає на тяжкість ураження шлях проходження струму по тілу людини. Найбільш небезпечними є шляху через життєво важливі органи - серце, легені, головний мозок (голова - руки; голова - ноги; рука - рука; руки - ноги). Струм, що проходить по шляху нога - нога, часто виникає при шаговом напрузі, безпосередньо не впливає на серце і легені, але впливає на них рефлекторно і при певній силі і тривалості здатний привести до важкої і смертельного результату.

Дія струму виникає, коли людина доторкається не менше ніж до двох точках ланцюга, між якими існує деяка напруга (напруга дотику). Схеми включення людини в електричний ланцюг можуть бути різними. Частіше за інших виникає однофазное або двухфазное дотик. При однофазному дотику (рис. 23.1, б, в) людина, що стоїть на землі, однією рукою стосується струмоведучих частини. Струм проходить по замкнутій петлі: фазний провід - рука - нога - земля - заземлювальний пристрій нейтралі трансформатора підстанції - фазна обмотка трансформатора - фазний провід. При двофазному (рис. 23.1, а) - людина стосується двома руками проводів різних фаз. При цьому струм проходить по замкнутій петлі: фазний провід - рука - інша рука - інший фазний провід - обмотка трансформатора цього фазного проводу - обмотка іншого фазного проводу - перший фазний провід.

Якщо людина однією рукою стосується струмоведучих частини під напругою (рис. 23.1, г) і при цьому він надійно ізольований від землі (наприклад, стоїть на гумовому діелектричному килимку в діелектричних ботах), то описана вище струмова петля буде розірвана і людина не піддасться дії електричного струму. Так, через відсутність кола (петлі) замикання птиці, що сидять на проводах, також не страждають від небезпечного впливу електричного струму.

При однофазному дотику струм (А), що проходить через тіло людини, може бути з достатньою для практики точністю визначений за формулою

I = U ф / (R ч + R про + R п + R про), (23.1)

де U ф - фазна напруга, В; R 4 - опір тіла людини, Ом (R ч = 1000 Ом); R об - опір взуття, Ом; R n - опір статі, Ом; R про - опір глухозаземленою нейтралі трансформатора, Ом .

З наведеної формули випливає, що чим більше напруга дотику (напруга між двома провідними частинами або між провідною частиною і землею при одночасному дотику до них людини або тварини) і чим менше опір ділянок ланцюга замикання, тим вище струм, що проходить через тіло людини. Якщо прийняти t / ф = 220 В, R об = 0, R n = 0 (при хорошому контакті людини із землею) і R о = 10 Ом, то сила проходить через тіло людини струму дорівнюватиме 0,218 А (218 мл), що значно перевищує смертельну (90-100 мА).

Якщо прийняти, що людина стоїть на сухому дерев'яній підлозі (R n = 105 Ом) в гумовому взутті (R= 45 • 103 Ом), то сила струму дорівнюватиме 0,0015 А (1,5 мА). Такий струм безпечний.

При двофазному включенні людини в ланцюг напруга

дотику в !!! л / з більше, ніж при однофазному. Опір статі, взуття в цьому випадку не впливає на струм, а його значення визначають з виразу

При (U ф = 220 В і R x = 1000 Ом сила струму, що проходить через людину, складе 0,38 А (380 мА), що значно більше, ніж при однофазному включенні. Отже, двофазне включення людини в електричний ланцюг найбільш небезпечно.

Схеми включення людини в електричний ланцюг

Рис. 23.1. Схеми включення людини в електричний ланцюг:

а - двофазне; збичувавши - однофазне; г - включення в ланцюг не відбувається; 1 - нейтраль джерела струму; 2 - заземлювач нейтралі; 3 - електроустановка; 4 - діелектричні боти; 5 - діелектричний килимок; L 1; L 2; L 3 - фазні дроти; N - нульовий провід. Нульовий захисний провідник (РЕ), який в такій мережі повинен бути нижче нульового провідника N, умовно не показаний

(23.2)

У разі обриву електричного дроту, пробою ізоляції на заземлений корпус машини і інший прямий витоку електроенергії в землю (наприклад, від блискавковідводу) людина може опинитися в зоні розтікання струму по землі під кроковим напругою (різновид напруги дотику). Характер розтікання струму по землі від точки дотику електричного провідника показаний на рис. 23.2. У зоні контакту електричного провідника із землею потенціал землі найбільший і дорівнює потенціалу провідника, а на відстані 20 м він вже практично дорівнює нулю. При знаходженні людини в зоні розтікання струму його ноги можуть виявитися різновіддалені від зони контакту і перебувати в точках з різними потенціалами. Різниця цих потенціалів і створює крокові напругу. Воно максимально поблизу зони контакту (точка а) і убуває при видаленні від нього (точка б). На відстані 20 м і більше (точка в) крокові напругу практично дорівнює нулю. Зі збільшенням ширини кроку воно зростає, тому виходити із зони крокової напруги треба дуже короткими кроками, не відриваючи ступні один від одного. На відстані менше 8 м від точки контакту величина крокової напруги вже стає дуже небезпечною. 1

Схема освіти крокової напруги

Рис. 23.2. Схема освіти крокової напруги:

1 - крива розподілу потенціалу землі; 2 - опора ЛЕП

  • [1] Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Сьоме видання (затверджені наказом Міненерго Росії від 08.07.2002 № 204). Всі нормативні правові та судові акти, згадані в даному підручнику, розглядаються (за винятком особливо обумовлених випадків) у чинній редакції. З джерелом їх опублікування, а також з внесеними до них змінами та доповненнями можна ознайомитися на Офіційному інтернет-порталі правової інформації (pravo.gov.ru), а також звернувшись до довідково-правовим системам "Гарант", "КонсультантПлюс" та ін.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Принципи планування та забезпечення надійності плану. Класифікація планів на підприємстві
Економіка якості енергії та надійності енергопостачання
Планування діяльності учасників ланцюга поставок по забезпеченню її надійності
Забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і мінімальної трудомісткості планових робіт
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Умови ураження електричним струмом
Причини електротравм та профілактика ураження електричним струмом
Захист від ураження електричним струмом
Заходи захисту від ураження електричним струмом
Дії персоналу при ураженні людини струмом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук