Навігація
Головна
Заходи захисту від ураження електричним струмомУмови ураження електричним струмомЗахист від ураження електричним струмомПричини електротравм та профілактика ураження електричним струмомЗаходи захисту від ураження електричним струмом
Сертифікація електрообладнання, сировинних товарів і засобів...Мотиви подолання тривоги і страхів, які можуть мати пряме відношення...Підготовка свідків звинувачення і свідків захисту до дачі показань в...Зразок вправного ведення адвокатом прямого допиту свідка захистуНапруга дотику. Вирівнювання і вирівнювання потенціалів. Ізолюючі...
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЗАСОБИ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Заходи захисту від прямого та непрямого дотику до частин електрообладнання

Електроустановки відносно прийнятих заходів електробезпеки при їх обслуговуванні підрозділяють на електроустановки напругою до 1 кВ (1000 В) і вище 1 кВ.

Електроустановки напругою вище 1000 В мають підвищену небезпеку ураження електричним струмом в порівнянні з електроустановками до 1000 В і, отже, свої особливості захисту. Наприклад, в електроустановках напругою до 1000 В поразку людини можливе при безпосередньому контакті з струмоведучими частинами, а вище 1000 В - при певній напрузі - вже при наближенні до них на певну відстань (виникає електричний пробій повітряного проміжку, і між людиною і струмоведучою частиною утворюється електрична дуга). Тому мінімально допустимі відстані до струмоведучих частин нормуються в залежності від напруги. Крім того, в електроустановках напругою вище 1000 В застосовують електрозахисні засоби з більш високим електричним опором, свої особливості мають заземлення та занулення електроустановок і т.д.

Розрізняють пряме і непряме дотик до частин електрообладнання, захист від яких має істотна відмінність.

Прямий дотик - електричний контакт людей або тварин з струмоведучими частинами, що перебувають під напругою.

Непрямий дотик - електричний контакт людей або тварин з відкритими провідними частинами, виявилися під напругою при пошкодженні ізоляції.

Для захисту від ураження електричним струмом при прямому дотику до струмоведучих частин в нормальному режимі повинні бути застосовані окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

• основна ізоляція струмоведучих частин;

• огородження і оболонки електроустановок (в житлових, громадських та інших приміщеннях пристрої для огорожі і закриття струмоведучих частин повинні бути суцільні; в приміщеннях, доступних тільки для кваліфікованого персоналу, вони можуть бути суцільними, сітчастими або дірчастими. Але всі вони повинні бути виконані так, щоб знімати або відкривати їх можна було тільки за допомогою ключів або інструментів);

• блокувальні пристрої, автоматично відключають напругу в електроустановках при знятті з них захисних кожухів, оболонок, огороджень;

• установка бар'єрів;

• розміщення вис зоною досяжності (повітряні ЛЕП на опорах, електричні кабелі в землі, розташування струмоведучих частин всередині механізмів та ін.);

• застосування наднизького (малого) напруги.

Для додаткового захисту від прямого дотику

в електроустановках напругою до 1 кВ (за наявності вимог ПУЕ) застосовують пристрої захисного відключення (УЗО) з номінальним вимикаючим диференціальним струмом не більше 30 мА.

Для захисту від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику (у разі пошкодження ізоляції) повинні бути застосовані окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

• захисне заземлення та занулення;

• автоматичне відключення живлення;

• зрівняння потенціалів;

• вирівнювання потенціалів;

• подвійна або посилена ізоляція;

• наднизьке (мале) напруга;

• захисне електричне розділення кіл;

• ізолюючі (непровідні) приміщення, зони, площадки.

Безпека обслуговуючого персоналу і сторонніх осіб також забезпечують виконанням наступних заходів:

• дотриманням відповідних відстаней до струмоведучих частин або шляхом закриття, огорожі струмоведучих частин;

• застосуванням блокування апаратів та захисних пристроїв для запобігання помилкових операцій і доступу до струмоведучих частин;

• застосуванням попереджуючим сигналізації, написів і плакатів;

• застосуванням пристроїв для зниження напруженості електричних і магнітних полів до допустимих значень;

• використанням засобів захисту і пристосувань, у тому числі для захисту від впливу електричного і магнітного полів в електроустановках, в яких їх напруженість перевищує допустимі норми.

Захист у разі непрямого дотику слід виконувати в усіх випадках, якщо напруга в електроустановці перевищує 50 В змінного і 120 В постійного струму.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних і в зовнішніх установках виконання захисту у разі непрямого дотику може знадобитися і при більш низьких напругах, наприклад, 25 В змінного і 60 В постійного струму або 12 В змінного і 30 В постійного струму за наявності вимог відповідних глав ПУЕ .

Захисту від прямого дотику не вимагається в приміщеннях без підвищеної небезпеки, якщо електрообладнання там знаходиться в зоні системи зрівнювання потенціалів, а найбільша робоча напруга не перевищує 25 В змінного або 60 В постійного струму. Якщо робоча напруга електроустановок не перевищує 6 В змінного або 15 В постійного струму, то захисту від прямого дотику не вимагається у всіх випадках.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розшифруємо деякі терміни.

Основна ізоляція - ізоляція струмоведучих частин, що забезпечує в тому числі захист від прямого дотику. Її виконують шляхом нанесення на дроти, інші струмопровідні частини діелектричного матеріалу (пластмас, гуми і т.п.).

Додаткова ізоляція - незалежна ізоляція в електроустановках напругою до 1 кВ, виконувана додатково до основної ізоляції для захисту у разі непрямого дотику (наприклад, оправи та ручки електроінструментів виконують з діелектричного матеріалу, покривають ізольовані проводи загальної струмонепровідними оболонкою і т.п.).

Подвійна ізоляція - ізоляція в електроустановках напругою до 1 кВ, що складається з основної та додаткової ізоляцій.

Посилена ізоляція - ізоляція в електроустановках напругою до 1 кВ, що забезпечує ступінь захисту від ураження електричним струмом, рівноцінну подвійної ізоляції.

Наднизьке (мале) напруга (СНН) - напруга, що не перевищує 50 В змінного і 120 В постійного струму (вживане, наприклад, для живлення електрофікованого інструментів, світильників місцевого освітлення в умовах підвищеної електроопасності).

Розділовий трансформатор - трансформатор, первинна обмотка якого відокремлена від вторинних обмоток за допомогою захисного електричного поділу ланцюгів.

Безпечний розділовий трансформатор - розділовий трансформатор, призначений для живлення ланцюгів наднизькою напругою.

Захисний екран - провідний екран, призначений для відділення електричного кола і (або) провідників від струмоведучих частин інших кіл.

Захисне електричне розділення кіл - відокремлення одного електричного кола від інших кіл в електроустановках напругою до 1 кВ за допомогою:

• подвійний ізоляції;

• основної ізоляції і захисного екрана;

• посиленої ізоляції.

Непровідні (ізолюючі) приміщення, зони, площадки - приміщення, зони, площадки, в яких (на яких) захист у разі непрямого дотику забезпечується високим опором підлоги і стін, і в яких відсутні заземлені провідні частини. У таких приміщеннях людина ізольована від землі, і в разі контакту його з частинами електроустановок, що знаходяться під напругою, струм через нього не піде.

Правилами улаштування електроустановок, а так само Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) [1] встановлено певні вимоги до якості ізоляції струмоведучих частин. Наприклад, для силових кабелів напругою до 1000 В опір ізоляції має бути не нижче 0,5 МОм (при перевірці протягом 1 хв мегаомметром з напругою 2500 В); для обмоток статора електродвигуна змінного струму до 1000 В - 1 МОм при температурі 10-30 ° С, а при температурі 60 ° С - 0,5 МОм; для обмоток ротора - 0,2 МОм (напруга мегаомметра - 1000 В); для проводів електричного освітлення - 0,5 МОм (при напрузі мегаомметра - 1000 В).

У таблицях 24.1 і 24.2 наведені мінімально допустимі значення опору ізоляції деяких елементів електричних мереж напругою до 1000 В і електродвигунів на напругу вище 1000 В.

Таблиця 24.1

Мінімально допустиме значення опору ізоляції елементів електричних мереж напругою до 1000 В

Витяг з ПТЕЕС

Найменування елемента

Напруга мегаомметра, В

Опір ізоляції, МОм

Примітка

Електровиробів і апарати на номінальну напругу, В: до 50

понад 50 до 100 понад 100 до 380 понад 380

100

250

500-1000

1000-2500

Повинно відповідати вказівкам виготовлювачів, але не менше 0,5

При вимірах напівпровідникові прилади у виробах повинні бути зашунтовані

Розподільні пристрої, щити і струмопроводи

1000-2500

Не менш 1

Вимірювання проводяться на кожній секції розподільного пристрою

Електропроводки, в тому числі освітлювальні мережі

1000

Не менш 0,5

Заміри опору ізоляції в особливо небезпечних приміщеннях і зовнішніх установках провадяться 1 раз на 3 роки. При вимірах в силових ланцюгах повинні бути вжиті заходи для запобігання пошкодження пристроїв, особливо мікроелектронних і напівпровідникових приладів.

У освітлювальних мережах повинні бути вивінчени лампи, штепсельні розетки та вимикачі приєднані

Вторинні кола розподільних пристроїв, ланцюги живлення приводів вимикачів і роз'єднувачів, ланцюги управління, захисту, автоматики, телемеханіки і т.п.

1000-2500

Не менш 1

Вимірювання проводяться з усіма приєднаними апаратами (котушки, контактори, пускачі, вимикачі, реле, прилади, вторинні обмотки трансформаторів напруги та струму)

Крани та ліфти

1000

Не менш 0,5

Проводиться не рідше 1 разу на рік

Стаціонарні

електроплити

1000

Не менш 1

Виробляється При нагрітому стані плити не рідше 1 разу на рік

Шинки постійного струму і шинки напруги на щитах управління

500-1000

Не менш 10

Виробляється при від'єднаних ланцюгах

Ланцюги управління, захисту, автоматики, телемеханіки, збудження машин постійного струму на напругу 500-1000 В, приєднаних до головним ланцюгах

500-1000

Не менш 1

Опір ізоляції ланцюгів напругою до 60 В, що живляться від окремого джерела, вимірюється мегаомметром на напругу 500 В і має бути не менше 0,5 МОм

11епі, що містять пристрої з мікроелектронними елементами, розраховані на робочу напругу, В: до 60 понад 60

100

500

Не менш 0,5 Не менш 0,5

Таблиця 24.2

Найменші допустимі значення опору ізоляції електродвигунів на напругу понад 1000 В

Витяг з ПТЕЕС

Температура обмотки, ° С

Опір ізоляції R60, МОм, при номінальній напрузі обмотки кВ

3-3,15

6,0-6,3

10,0-10,5

10

30

60

100

20

20

40

70

30

15

30

50

40

10

20

35

50

7

15

25

60

5

10

17

75

3

6

10

  • [1] Див .: наказ Міненерго Росії від 13.01.2003 № 6 "Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Заходи захисту від ураження електричним струмом
Умови ураження електричним струмом
Захист від ураження електричним струмом
Причини електротравм та профілактика ураження електричним струмом
Заходи захисту від ураження електричним струмом
Сертифікація електрообладнання, сировинних товарів і засобів індивідуального захисту
Мотиви подолання тривоги і страхів, які можуть мати пряме відношення до захисту
Підготовка свідків звинувачення і свідків захисту до дачі показань в ході прямого і перехресного допитів
Зразок вправного ведення адвокатом прямого допиту свідка захисту
Напруга дотику. Вирівнювання і вирівнювання потенціалів. Ізолюючі площадки
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук