Навігація
Головна
ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ В...Зняття емоційної напругиЗняття психологічної напруги у клієнта і активізація його розповіді...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
Прогресивні елементи системи оперативного управління виробництвом...Підключення та експлуатація електроустаткуванняОперативне (посменное) планування та оперативне управління...ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУОперативне управління виробництвом
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.2
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт, при яких потрібно зняття напруги

При підготовці робочого місця зі зняттям напруги повинні бути виконані в зазначеному порядку (черговості) такі технічні заходи:

1) відключити струмопровідні частини, на яких будуть проводитися роботи, не обгороджені струмопровідні частини, до яких можливе випадкове наближення людей, механізмів і вантажопідіймальних машин на відстань менше допустимого (див. Табл. 28.1), і вживають заходів, що перешкоджають подачі напруги на місце роботи внаслідок помилкового чи самовільного включення комутаційних апаратів (вимикачі, роз'єднувачі, автомати, рубильники і т.п.). В установках з напругою вище 1000 В приводи комутаційних апаратів замикають на механічний замок.

В електроустановках напругою до 1000 В, крім відключення, знімають запобіжники (якщо вони передбачені в схемі). При відсутності запобіжників помилкове включення запобігають такими заходами, як замикання рукояток рубильників, дверцят шафи, закриття кнопок, установка ізолюючих прокладок між контактами роз'єднувачів і т.п .;

2) вивісити заборонний плакат "Не вмикати! Працюють люди" на рукоятках приводів комутаційних апаратів. На приєднаннях напругою до 1000 В, що не мають комутаційних апаратів, плакат вивішують біля знятих запобіжників;

3) перевірити відсутність напруги після його відключення. Перевірку проводять справним покажчиком напруги (покажчик слід попередньо перевірити на струмоведучих ділянках);

4) встановити переносне заземлення на відключені струмопровідні частини. Спочатку його підключають до заземлювального пристрою, потім перевіряють відсутність напруги і приєднують на струмовідні частини (на всі фази). Цю роботу виконують в діелектричних рукавичках, а в установках напругою вище 1000 В, крім того, і з застосуванням ізолювальної штанги;

5) вивісити вказівні плакати "Заземлено", захистити робоче місце щитами, ширмами, екранами і т.п., виготовленими з ізоляційних матеріалів і мають напис "Стій! Напруга" там, де залишилися доступні струмопровідні частини під напругою.

Порядок виробництва всіх цих робіт у різних електроустановках і при різному напрузі, у тому числі на ПЛ, перелік осіб, які можуть це робити, необхідні їх групи з електробезпеки та інші умови визначені ПОТПЕЕ.

Оперативне управління електроустаткуванням

Відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів у організацій, що мають власні джерела електричної енергії або самостійні підприємства електричних мереж у своїй системі, має бути організовано оперативне диспетчерське управління електрообладнанням. Систему цього управління, його організаційну структуру визначає і документально оформлює керівник Споживача (організації).

Оперативне управління організовують по рівнях, з підпорядкованістю нижчих рівнів управління вищестоящим. Для Споживачів електричної енергії вищестоящим рівнем є диспетчерські служби відповідних енергопостачальних організацій.

Для кожного оперативного рівня встановлюють дві категорії управління - оперативне керування й оперативне відання.

В оперативному управлінні старшого працівника з числа оперативного персоналу повинні знаходитися: обладнання, лінії електропередачі, струмопроводи, пристрої релейного захисту, апаратура системи протиаварійного і режимної автоматики, засоби диспетчерського та технологічного управління, операції з якими вимагають координації дій підлеглого оперативного персоналу та узгоджених змін режимів на декількох об'єктах, а в оперативному віданні - таке ж обладнання, лінії електропередачі, струмопроводи та ін., операції з якими не вимагають координації дій персоналу різних енергетичних об'єктів, але в той же час стан і режим роботи яких впливають на режим роботи і надійність електричних мереж , а також на налаштування пристроїв протиаварійної автоматики.

Всі лінії електропередачі, струмопроводи, обладнання та пристрої системи електропостачання Споживача повинні бути розподілені за рівнями оперативного управління. Взаємовідносини персоналу різних рівнів оперативного управління регламентуються відповідними положеннями, договорами та інструкціями.

Оперативне управління здійснюють зі щита управління або з диспетчерського пункту, які повинні бути обладнані засобами зв'язку. Всі оперативні переговори рекомендується записувати.

На щитах (пунктах) оперативного управління та в інших пристосованих для цієї мети приміщеннях повинні знаходитися оперативні схеми (схеми-макети) електричних з'єднань електроустановок, що знаходяться в оперативному управлінні.

Для кожної електроустановки повинні бути складені однолінійні схеми електричних з'єднань для всіх напруг при нормальних режимах роботи обладнання, затверджувані один раз в два роки відповідальною за електрогосподарство Споживача.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На кожному диспетчерському пункті, щиті управління системи електропостачання Споживача та об'єкті з постійним чергуванням персоналу повинні міститися місцеві інструкції щодо запобігання та ліквідації аварій. Вони повинні бути узгоджені з вищим органом оперативно-диспетчерського управління.

У кожного Споживача повинні бути розроблені інструкції з оперативного управління, веденню оперативних переговорів і записів, виробництву оперативних перемикань і ліквідації аварійних режимів з урахуванням специфіки та структурних особливостей організацій.

Перемикання в електричних схемах розподільних пристроїв підстанцій, щитів і збірок здійснюють по розпорядженням або з відома вищого оперативного персоналу, в оперативному керуванні або віданні якого знаходиться дане обладнання, відповідно до встановленого у Споживача порядком за усним або телефонним розпорядженням із записом в оперативному журналі.

Оперативні перемикання повинен виконувати працівник з числа оперативного персоналу, що безпосередньо обслуговує електроустановки. Список працівників, які мають право виконувати оперативні перемикання, затверджує керівник Споживача.

У розпорядженні про перемиканнях повинна вказуватися їх послідовність. Розпорядження вважається виконаним тільки після одержання про це повідомлення від працівника, якому воно було віддано.

Складні перемикання, до яких відносять перемикання, що вимагають суворої послідовності операцій з комутаційними апаратами, заземлювальними роз'єднувачами, з пристроями релейного захисту, протиаварійної і режимної автоматики, виконують за програмами, бланками перемикань.

Переліки складних перемикань стверджують технічні керівники. Їх зберігають на диспетчерських пунктах, центральних (головних) щитах управління електричних станцій і підстанцій та переглядають при зміні схеми, складу обладнання, пристрої захисту та автоматики. Складні перемикання, як правило, виконують два працівники, один з яких є контролюючим.

Для повторюваних складних перемикань використовують типові програми, бланки перемикань.

Список працівників, які мають право ведення оперативних переговорів, стверджує відповідальний за електрогосподарство і передасть його енергопостачальної організації і субабонентам.

В електроустановках напругою понад 1000 В перемикання проводять:

• без бланків перемикань: при простих перемиканнях і за наявності діючих блокувальних пристроїв, що виключають неправильні операції з роз'єднувачами і заземлювальними ножами в процесі всіх перемикань;

• по бланку перемикань: за відсутності таких блокувальних пристроїв або їх несправності, а також при складних перемиканнях.

В електроустановках напругою до 1000 В перемикання проводять без складання бланків перемикань, але із записом в оперативному журналі.

Електрообладнання, відключене за усною заявкою технологічного персоналу для виробництва будь-яких робіт, включають тільки на вимогу працівника, довшого заявку на відключення, або замінює його працівника. Перед пуском тимчасово вимкненого обладнання оперативний персонал зобов'язаний оглянути це обладнання, переконатися в його готовності до ввімкнення під напругу і попередити про це працюючий на ньому персонал.

Порядок оформлення заявок на відключення і включення електрообладнання повинен бути затверджений технічним керівником Споживача.

При перемиканнях в електроустановках дотримуються наступний порядок:

• працівник, який отримав завдання на перемикання, зобов'язаний повторити його, записати в оперативний журнал і установити за оперативною схемою чи схемою-макету порядок майбутніх операцій; скласти, якщо потрібно, бланк перемикань. Переговори оперативного персоналу повинні бути гранично короткими і ясними. Оперативний мова повинна виключати можливість неправильного розуміння персоналом прийнятих повідомлень і переданих розпоряджень. Віддає і приймаючий розпорядження повинні чітко уявляти порядок операцій;

• при виникненні сумнівів у правильності виконання перемикань їх слід припинити і перевірити необхідну послідовність але оперативній схемі з'єднань;

• після виконання завдання на перемикання про це повинен бути зроблений запис в оперативному журналі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Зняття емоційної напруги
Зняття психологічної напруги у клієнта і активізація його розповіді на стадії сповіді
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
Прогресивні елементи системи оперативного управління виробництвом (ОУП)
Підключення та експлуатація електроустаткування
Оперативне (посменное) планування та оперативне управління виробництвом
ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
Оперативне управління виробництвом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук