Мобільна версія
Навігація
Головна
Задоволення потребСпособи задоволення потребНОВІ ФОРМИ ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОТРЕБИ ГРОМАДЯНЕкономічні основи конкурентоспроможності в галузі задоволення...Задоволення соціальних потребМотиви задоволення і формування емоційного інтересу персоналу до...Взаємозамінність кількості та якості продукції в задоволенні потребВзаємозамінність кількості і якості продукції в задоволенні потребВплив мотивів задоволення на організаційну поведінкуПланування потреби банку в персоналі та способи її задоволення
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і організація видавничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Книга і концепція задоволення потреб

Які потреби людини задовольняються за допомогою книги? Ми не даремно сформулювали питання саме так.

Психологи визначають потребу як особливий стан психіки, що відображає невідповідність між внутрішнім станом і зовнішніми умовами життєдіяльності. Виявляються потреби через спонукують до дії мотиви, потяги, бажання, тобто потреба є джерелом активності людини.

Список з 20 потреб, складений колись р Мюрреєм, охоплює можливі мотиви дій людини і ті риси, які можуть становити основу людського характеру. Серед них: потреба в дружбі, любові і розумінні, егоїзм і агресія, потреба в повазі та підтримці, у шляхетності й підтримки інших. Звернемо увагу на ті потреби, які можуть бути задоволені за допомогою книги, наприклад на потребу досягненнях. Детальніше - це потреба у подоланні труднощів, у набутті вищого в порівнянні з існуючим рівня думки і справи, в послідовних і цілеспрямованих діях задля отримання нового особистісного та суспільно значущого якості. Інша важлива потреба в повсякденному житті і житті взагалі - це потреба гри або потреба в розвагах всякого роду, які супроводжують людині і без яких людина не могла б реалізовувати інші свої потреби більш високого порядку. Можна віднести до виділеної нами групі потреб і вже названу потреба в повазі та підтримці, адже саме повагу та підтримка необхідні для закріплення результатів задоволення потреб у досягненнях і грі.

У видавничому маркетингу вивчення потреб необхідно для виявлення їх структури та взаємозв'язків, що дозволяє визначати шляхи задоволення цих потреб через пропозицію ринку своєї продукції - книги. Таким чином, розв'язувані книгою завдання в плані задоволення потреб корелюються з тими ролями, які книга покликана відігравати в суспільстві - інформація, духовна культура, розвага. Однак це не так, адже насправді книга задовольняє потреби не тільки цього ряду, і навіть не стільки їх. Інформація, духовна культура, розвага - все це лише наслідок виконання книгою функції іншого роду - задоволення потреби людини в досягненнях, у грі, у повазі та підтримці. Або інакше: потреби людини в досягненнях, грі, повазі і підтримці задовольняються за допомогою книги. Можна також сказати, що книга виступає засобом задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб людини. Матеріальних - бо книга служить основою набуття знань, а значить, і можливостей кар'єрного зростання. Соціальних - бо придбані за допомогою книги знання дозволяють адаптуватися у відповідних шарах суспільства. Духовних - бо книга дозволяє людині піднятися на більш високий рівень духовного розвитку.

Якщо спробувати вибудувати ланцюжок взаємозв'язків елементів формування попиту, який є проявом потреб людини або, інакше, потреби, що вимагає задоволення, ми прийдемо до стандартної і загальноприйнятою схемою (рис. 6). Варто лише зауважити, що фігурує тут "нужда", яка є за своєю суттю первинна біологічна форма потреби, замінна на поняття більш високого порядку, такі як "мрія", "захоплення", "бажання".

Рис. 6. Підстави споживання

З одного боку, мрія - це заповітне бажання, ідеалізована мета, з іншого - спонукальна причина, необхідна умова перетворення дійсності людиною. Власне кажучи, саме дії по втіленню в життя мрії, захоплення значущими в особистому та громадському плані справами і ідеями, бажання реалізувати себе в конкретній сфері діяльності є спонукальними мотивами діяльності людини і розвитку суспільства.

Мотиви можуть бути раціональними та емоційними. До перших відносяться поліпшення економічного становища, зниження життєвих ризиків, досягнення певного рівня зручностей, забезпечення високого рівня якості життя, до других - потенція власного "Я", пізнання, бажання бути прийнятим у суспільстві, слідування моді. Для покупця книги первинними є мотиви емоційні. Саме вони говорять про його ідентифікації себе в суспільстві, а отже, і про можливість задоволення ним раціональних мотивів. Людини характеризують його потреби, які завжди так чи інакше мотивовані, нехай навіть і неусвідомлено. Для ілюстрації впливу мрії і мотиву на попит і споживання можна вибудувати певну схему (рис. 7). У той же час очевидно, що на утримання мрії і мотивів людської діяльності впливають безліч факторів, у тому числі і держава як економічна система, що формує умови існування суспільства і людини.

Рис. 7. Взаємозв'язки елементів формування попиту і споживання

Схема, наведена на рис. 7, чи не суперечить моделі індивідуальної поведінки споживача (усвідомлення потреби → пошук інформації → ухвалення рішення про покупку → оцінка правильності вибору) і лише конкретизує її. В якості ілюстрації можна вибудувати і лінійну схему формування попиту на книги певної тематики (рис. 8).

Рис. 8. Формування попиту на книгу

На формування і розвиток потреб особистості визначальний вплив надають національні, історичні, географічні, вікові та соціально-економічні фактори. Крім того, потреби не залишаються постійними, вони мають свій життєвий цикл, пов'язаний з етапами життя людини (дитинство, дитинство і отроцтво, юність, зрілість, старість). Проведена видавництвом маркетингова політика повинна враховувати етапи життєвого циклу потреб з урахуванням їх масштабів і специфіки.

Виконувані книгою суспільні ролі (інформація, духовна культура, розвага) - лише наслідок задоволення потреби людини в досягненнях, у грі, у повазі та підтримці. Дійсно, якщо немає мрії як спонукальної причини до діяльності, або захоплення як емоційного супроводу життєвого пошуку, не виникає і потреба в пізнанні, не виникає мотивація пошуку систематизованої інформації, немає потреби в книгах, відсутній попит на книжкову продукцію.

Ми вже говорили про те, що держава впливає утримання перспектив діяльності людини (мрія, мотивація). У видавничій діяльності важливо враховувати формують ті чи інші потреби людини державні та суспільні пріоритети, панівні в той чи інший період часу. Очевидно, наприклад, що надмірне акцентування інтересів суспільства і людини на матеріальних чинниках існування здатне серйозно змінити структуру цінностей і скоригувати зміст ідеалізованих цілей людини, а також зміст потреб, попиту і споживання. Причому ці зміни часто ведуть до прагнення скоротити шлях від потреби до споживання за рахунок спрощення, примітивізації змісту поняття "нужда", скасування довгострокових її сутностей (мрія, захоплення), пов'язаних з пізнанням і реалізацією потенцій особистості, і до домінування раціональних мотивів досягнення економічного благополуччя . У результаті істотно скорочується простір попиту, мотивованого розвитком особистості. У цей стискається простір потрапляє і книга.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Задоволення потреб
Способи задоволення потреб
НОВІ ФОРМИ ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОТРЕБИ ГРОМАДЯН
Економічні основи конкурентоспроможності в галузі задоволення основних потреб
Задоволення соціальних потреб
Мотиви задоволення і формування емоційного інтересу персоналу до процесу та результатів трудової діяльності
Взаємозамінність кількості та якості продукції в задоволенні потреб
Взаємозамінність кількості і якості продукції в задоволенні потреб
Вплив мотивів задоволення на організаційну поведінку
Планування потреби банку в персоналі та способи її задоволення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук