Навігація
Головна
Порядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від...Юридичні способи адміністративно-правового регулюванняАдміністративно-правовий та цивільно-правової способи регулюванняАдміністративно-правове регулювання: поняття, юридичні засоби, метод,...Способи і типи правового регулювання
Адміністративно-правовий та цивільно-правової способи регулюванняАдміністративно-правовий спосібПорядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від...Юридичні способи адміністративно-правового регулюванняОсобливості правового становища учасників цивільно-правових відносин
 
Головна arrow Екологія arrow Правові засади природокористування та охорони навколишнього середовища
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Адміністративно-правовий спосіб регулювання

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Адміністративно-правовий метод використовується для забезпечення порядку управління і тому виходить з нерівного становища суб'єктів права - з вертикальних відносин влади і підпорядкування. На нього впливають переважали уявлення про природному, "дармовому" походження природних благ, відсутності, як правило, вкладу людської праці в їх поява і існування, нульовою собівартістю природних об'єктів і відповідно ціни за пріродопотребленіе.

В умовах проголошення, поширення та розвитку прав власності на природні ресурси стають видні і позитивні, і негативні сторони адміністративного підходу: планування ресурсоспоживання, координація природоохоронної діяльності, подолання егоїстичних, сепаратистських інстинктів природокористувачів можуть породжувати як безгосподарність, зневага економічною оцінкою природних ресурсів, поширення безвідповідальності природокористувачів , так і наведення державної та виробничої дисципліни, сприяти встановленню екологічного правопорядку.

З ростом науково-технічного прогресу збільшуються навантаження на природні ресурси, природні об'єкти і всю навколишнє природне середовище. Функціонування об'єктів атомної енергетики, небезпечних виробничих об'єктів, гідротехнічних та інших споруд, визнаних джерелами підвищеної небезпеки, зумовлює пошук найрізноманітніших правових способів і рішень, у тому числі адміністративних, здатних запобігти їх шкідливий вплив на здоров'я людини і навколишнє природне середовище.

Закони про природні ресурси, як і нормативні акти інших галузей права, містять велику кількість норм адміністративно-правового характеру, спрямованих на раціональне ресурсопотребленіе, охорону навколишнього середовища. Це обумовлено публічним, соціальним характером призначення і використання більшості природних ресурсів, що представляють інтерес для всього населення.

Адміністративні методи організації раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища не чужі й іншим країнам, давно йде по шляху ринкових відносин, визнання умовного непорушності приватної власності на землю та інші природні ресурси. Все частіше і наполегливіше навколишнє середовище визнається в них загальнонаціональним благом, необхідним для виживання суспільства.

У випадках колізій між державою, суспільством і приватним власником землі пріоритет і перевагу судами за кордоном все частіше віддаються першому. Ділянки землі та деякі інші природні об'єкти викуповуються державою і вилучаються для державних, суспільних потреб та загальнолюдських потреб. В області екології авторитет держави та її природоресурсних, природоохоронних органів стає незаперечним і непорушним, забезпечується жорсткими адміністративними та іншими юридичними процедурами.

Взаємодія цивільно-правового та адміністративно-правового способів регулювання

Оскільки стан природних ресурсів викликає все більше занепокоєння населення, а приписи щодо їх охорони набувають все більшої значимості, державно-владний і майново-правовий методи будуть діалектично й вигадливо переплітатися.

Вони взаємно доповнюють один одного, поступаючись час від часу один одному місце в правовому регулюванні відносин "суспільство - природа" в залежності від стану і ступеня деградації навколишнього середовища, формування громадянського суспільства, становлення еколого-правової свідомості та культури, демократичних інститутів правової держави.

У рішенні проблем попередження деградації природи з боку особливо небезпечних в екологічному відношенні об'єктів вирішальне значення може належати поєднанню адміністративних і цивільно-правових методів і засобів, підвищеним вимогам до статусу юридичних осіб, які експлуатують ці об'єкти, набору їх додаткових обов'язків і прав.

Включення земельних ділянок, водних об'єктів, інших природних об'єктів і ресурсів, у тому числі деколи екологічно особливо небезпечних об'єктів, в майновий оборот передбачає більш ефективне використання приватноправових можливостей як для забезпечення раціонального використання та охорони цих природних компонентів, так і для зменшення з їхнього боку ризику аварій і катастроф техногенного та природного характеру, пов'язаних з їх споживанням.

Слід відзначити особливості приватизації екологічно особливо небезпечних майнових комплексів, поширення процесу банкрутства експлуатуючих їх організацій та залучення до відповідних формам цивільно-правової відповідальності, можливість проектування прийомів як адміністративного, так і майнового характеру на рішення природоресурсних та природоохоронних проблем.

Видається розумною рекомендація про визнання за майновим комплексом екологічно особливо небезпечних об'єктів єдиного правового режиму нерухомості. Здається, що в нього доцільно включати і розглядати як головну річ і земельну ділянку, на якій розташований екологічно особливо небезпечний об'єкт. По цьому шляху формується і на це орієнтується російське законодавство про державний кадастр нерухомості.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Заслуговують підтримки пропозиції про краще забезпечення доступу постраждалих до правосуддя та здійсненні дієвого державного, громадського та муніципального екологічного контролю шляхом державної реєстрації юридичних осіб, які експлуатують екологічно особливо небезпечні об'єкти, за місцем знаходження таких об'єктів.

Цікаво пропозицію про покладання у всіх випадках субсидіарної відповідальності за заподіяння екологічно особливо небезпечними об`єктами шкоди на держава як суб'єкт, що санкціонує шляхом ліцензування і державних експертиз здійснення такої діяльності.

Деякі фахівці вважають, що в умовах різкого скорочення державного ліцензування і зменшення випадків, що вимагають здійснення державної екологічної експертизи, поширення корупції покладання на державу такої відповідальності може не збігатися з реалізацією принципів справедливості, законності, обліку публічних інтересів.

Можливо, цікава пропозиція про субсидіарну відповідальність може бути реалізоване шляхом притягнення до цивільно-правової відповідальності конкретних природоохоронних та інших інспекторів, інших осіб, які санкціонують функціонування екологічно особливо небезпечних об'єктів, що призвів до настання шкоди.

У суспільстві тривають дискусії про впровадження в природокористування цивільно-правових методів та їх поєднанні з адміністративно-правовими методами охорони навколишнього середовища.

Взаємодія адміністративно-правового та цивільно-правового методів - специфічна риса природоресурсного та природоохоронного права. В області природоресурсних, природоохоронних відносин ця проблема немаловажна, оскільки володіння, користування і розпорядження природними об'єктами і природними ресурсами має здійснюватися їх власниками вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу [1].[1]

  • [1] Див .: Земельне законодавство в умовах модернізації економіки Росії: сучасні проблеми розвитку: монографія / відп. ред. Н. Г. Жаворонкова. М .: Норма, ИНФРА-М, 2014.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Порядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від збоїв (порушень), порядок розгляду спорів
Юридичні способи адміністративно-правового регулювання
Адміністративно-правовий та цивільно-правової способи регулювання
Адміністративно-правове регулювання: поняття, юридичні засоби, метод, режим
Способи і типи правового регулювання
Адміністративно-правовий та цивільно-правової способи регулювання
Адміністративно-правовий спосіб
Порядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від збоїв (порушень), порядок розгляду спорів
Юридичні способи адміністративно-правового регулювання
Особливості правового становища учасників цивільно-правових відносин
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук